» 

diccionario analógico

factotum[Domaine]

instance[Domaine]

lookeruitzien, ogen, tonen, zien - ache, be in pain, hurt, sufferlijden aan, opvreten, pijn hebben, vergaan - be fine, be going strong, be well, do fine, do wellgoed gaan, goed staan, het goed doen - suffer - feelzich voelen - remain, rest, stayblijven, uitblijven, wegblijven - continuedoorgaan - coruscate, scintillate, sparklefonkelen, sprankelen - bedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throwepateren, in verwarring brengen, puzzelen, verbazen, verbijsteren, verwarren, verwonderen - rankplaatsen, zich bevinden - point - need, require, wantbehoefte, behoeven, disfunctioneren, hoeven, mankeren, nodig hebben, schelen, vereisen - compact, pack - restliggen, liggend, rusten - cut - boil, seethe - moon about, moon about/around, moon around, moperondhangen - appear, look, look to, seemaandoen, dunken, eruitzien, er uitzien, lijken, ogen, optreden, ruiken, schijnen, toelijken, toeschijnen, tonen, verschijnen, voorkomen, zien - appear, seemblijken - owedanken, schuldig zijn - appertain to, belong, belong to, pertain toaanbehoren, behoren tot, toebehoren, toebehoren aan, van, zijn van - cover, meetdekken - representvertegenwoordigen - account - cut across - begin, startbeginnen - beginbeginnen - standaanliggen, liggen, staan - define, delimit, delimitate, delineate, specify - be, gogaan - add up, make sensebetekenisvol zijn, kloppen - comprise, consistbestaan, bestaan uit, gelijkstaan - prove, turn, turn out, turn upblijken, leiden, resulteren, uitdraaien, uitlopen, uitmonden, uitpakken, uitvallen, vallen - account for - remain, stay behindachterblijven, overblijven, overschieten, resten, resteren - adhere, stand by, stick, stick bybijstaan, gereedstaan, klaarstaan, plakken - footle, hang about/around, hang around, lallygag, linger, loaf, loiter, lollygag, lounge, lurk, mess about, mill about, mill around, mooch, tarryechtbreken, fröbelen, knutselen, lanterfanten, leeglopen, lummelen, rondbanjeren, rondhangen, rondlummelen, rotzooien, slungelen, straatslijpen, treuzelen, vreemdgaan - add up, aggregate, amount, amount to, come, make, number, totalbedragen, belopen, gelijkstaan met, komen op - be important, be of consequence, be of importance, be of relevance, be of significance, be relevant, be significant, care, count, matter, weighbelangrijk zijn, er iets toe doen, ertoe doen, er toe doen, er wel toe doen, gelden, iets kunnen schelen, iets uitmaken, meespelen, meespreken, relevant zijn, schelen, spelen, tellen, ter zake doen, uitmaken, van belang zijn, van betekenis zijn, verrekken, verrotten, wel kunnen schelen, wel uitmaken - rate - be deserving of, be due, be worth, be worthy, be worthy of, deserve, earn, meritrecht hebben op, toekomen, verdienen, waard zijn - buylonen, renderen - shine - fall - depend, restafhangen van, berusten - underlieten grondslag liggen aan - stink - delimit, subtendtegengesteld zijn - body forth, embody, incarnate, substantiate - contain, hold, takeplaats hebben voor - be, costbedragen, belopen, komen, maken, worden, zijn - measuremeten - buzz, hum, seethegonzen, gonzen van de activiteiten, roezemoezen, roezen - aboundovervloedig aanwezig zijn, overvloedig zijn - disaccord, disagree, discordafwijken, niet goed bekomen - gape, yaw, yawnaangapen, gapen - be given, be inclined to, have a tendency to, incline, lean, run, tend, tend to, tend towardsde neiging hebben, de neiging hebben om, de neiging hebben tot, plegen, tenderen, zwemen - go, run - enter, figuremeespelen - press - ragerazen, woeden - be connected with, be correlated with, be linked with, be tied up, be tied up with, correlate with, interrelate, relatebetreffen, samenhangen met, verband houden met, verbonden zijn met - rutbronstig zijn - stagnate - stagnatestagneren - come in handyhandig zijn, van pas komen - squat - hoodoo - be at hand, be brewing, be imminent, be in the offing, impenddreigen, ophanden zijn, op handen zijn, op komst zijn - range, runvariëren - be left, be left over, continue, remain, stay, stay onaanblijven, blijven, overblijven - sell - translate - head, head upbijdraaien - come in for - comparevergelijken - come, fallkomen, staan, vallen - encounter, run into - gravitate - paybetalen, verdienen - diverge - shineuitblinken - iridesce - lieschuilen, schuilgaan - standstaan - hang - litter - be convenient, be opportune, suit, suit finegelegen komen, passen, staan, treffen, van pas komen, verhouden - end, terminateeindigen - fitpassen, sluiten, zitten - lendblootstaan, openstaan, vaceren, vrijstaan - let goontspannen - belongbehoren, horen, ressorteren, vallen - belongbehoren, betamen, horen, passen - curve, twist, windafbuigen, buigen, kronkelen - jumble, mingle - promisebeloven, toezeggen, voorspellen - accept, take - clean - drawtrekken - washwassen - balancebalanceren - come, hail - act - test - seem - answervoldoen aan - beat - hold - contain - connect - sell - sell - killdoden - make - adorn, beautify, deck, decorate, embellish, grace - consist - work - lubricate - breathe - trim - swing - osculate - retard - transplant - cohere - objectbezwaar maken - stick - recognize - distribute - put out - belong, belong to, be part ofbehoren, behoren tot, deel uitmaken van, deel zijn van, horen, lid zijn van, ressorteren, thuishoren, thuishoren bij, toebehoren, toehoren, vallen, zijn - ornamentversieren - suck - count - bake, broil - drown, swim - swimduizelen - belong[Spéc.]

be (v.) • bestaan (v.) • bevinden (v. trans.) • steken (v.) • uitmaken (v. trans.) • verkeren (v.) • vormen (v. trans.) • zijn (v.) • zitten (v. intr.)

-

 


   Publicidad ▼