Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ต่อ, เชื่อมjuntar, unir - ต่อสายกราวด์, ต่อสายดิน - ทำให้เชื่อมกัน, รวมเข้าด้วยกัน, เชื่อม, เชื่อมต่อacoplar, juntar, juntar-se a, ligar, unir - ทำให้ติดกันafixar, anexar, atar, juntar, unir - เชื่อมต่อกับแผงวงจร - โยงเสียงligar, paquerar - เชื่อมโยงถึงกันinterligar - เชื่อมด้วยข้อต่อ - ต่อสาย, โทรศัพท์ติดต่อligar - ผูก, พ่วงprender - รวมตัว, แขวนไว้กับcondizer - ทอดสะพาน, เชื่อมเส้นทางconstruir uma ponte, ligar[Spéc.]

linkage (en) - คอนเน็กเตอร์, ตัวเชื่อม, ตัวเชื่อมต่อconector - ข้อลูกโซ่agente de união social, elo, enlace, liame, ligação, vínculo - การเชื่อมโยง, การเชื่อมโ่ยง, สิ่งที่เชื่อมต่อelo[Dérivé]

แยกออกจากกัน, ไม่ต่อกันdesconectar, desligar[Ant.]

juntar (v.) • ligar (v.) • reunir (v.) • unir (v.) • ต่อ (v.) • ผูก (v.) • เชื่อมต่อ (v.) • เชื่อมโยง (v.)

-

 


   Publicidad ▼