Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

fastställa tidpunkten för, planera, planläggafijar, programar - kartläggaplanear, planificar - project, propose (en) - compose, draw up, frame (en) - intrigera, koka ihop, konspirera, planlägga, smida ränker, umgås med hemliga planer påconspirar, fraguar, intrigar, maquinar, tramar, urdir - scheme (en) - ämna, föresätta sig, ha för avsikt, tänkadeclararse, designar, proponerse, querer, tener la intención, tener la intención de - [] genomföra, bedriva, driva, idka, leda, ordna till med, sköta, uppfinna, utöva, vara hjärnan bakomcrear, dirigir, discurrir, idear, imaginar, inventar, maquinar, organizar, pensar, planear, tramar, tramar, maquinar - anlägga, planeracolocar, disponer - schedule (en) - offer (en) - introduce (en)[Spéc.]

planering - planner (en) - förslag, mönster, plan, skiss, utkastdesignio, dibujo, diseño, estudio, intención, plan, plano, programa, proyecto, traza, trazado - plan, program, schema, tidtabellplan, programa - planerareplanificador[Dérivé]

ha för avsikt (v.) • ha planer på (v.) • pensar (v.) • planear (v.) • planera (v.)

-

 


   Publicidad ▼