» 

diccionario analógico

closed (en) - virginalfeciorelnic, virginal - homoerotic (en) - paederastic, pederastic (en) - polyandrous (en) - aristocráticoaristocratic, aris­to­cratic, nobil - fraternidade, irmandadeconfrerie, fraternitate, frăţie, frăţietate, solidaritate - profesia de jurist - clero, sacerdóciocler, preoţime - situaçãolaicitate - eleitoradoalegători, electorat, elec­to­rat - proletariadoclasă muncitoare, proletariat - labor force, labor pool (en) - lower class, underclass (en) - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie (en) - força de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadoresforţă de muncă, mână de lucru - fandom (en) - função públicaadministraţie civilă - burocraciabirocraţie, birocratism, stat birocratic - bodhisatwa (es) - vestal (es) - candidatocandidat, solicitant - plebeuom simplu - intermediária, intermediário, medianeirointermediar, in­­termediar, mediator, mijlocitor - Junker (en) - governanta - acusada, ré, réuacuzat, acu­zat, inculpat, învinuit, pârât - acusador, acusante - acólito, ajudante, assistente, coroinha, cúmplice, ministranteacolit, complice, părtaş, slujitor - vereadorconsilier municipal - financiadorsponsor, susţi­nă­tor - árbitro, juiz, juízaarbitru - depositário, fiador - baronetebaronet - begume - beneficiáriobeneficiar, donatar - melhor amigo - Fratele cel Mare - alugadorpersoană care închiriază cuiva, stăpân - arrimo de família, sustento - companheiro, compincha, íntimoamic, apropiat, iubitor, tovarăş - burgess, burgher (en) - candidatocandidat, can­di­dat, pretendent - catecúmeno (es) - Cavalier, Royalist (en) - choragus (en) - menino do corocorist - funcionario público (es) - combatente, lutadorcombatant, luptător - Comrade (en) - concubinaconcubină - cúmpliceacolit, complice, com­plice, părtaş - legătură, relaţie - consignatárioadresant, destinatar - count palatine (en) - condessacontesă - credorcreditor - príncipe herdeiroprinţ moştenitor - couraceiro - capelão, clérigo, cura, padre, pároco, pastor, reitor, vigárioparoh, pastor, preot, vicar - czar, tsarţar - Dalai lama, Gran lama (es) - delfín (es) - devedor, devedoradebi­­tor - demagogodemagog - depositantedeponent, depunător - designated hitter (en) - divorciadafemeie divorţată - dogedoge - druidadruid - tambor-maior - duquesaducesă, du­cesă - arquiduque, grão-duquearhiduce - barão, condeconte - emancipador, libertadordezrobitor, emancipator - emiremir - emissário, enviadoemisar, sol - imperadorîmpărat - imperatrizcrăiasă, împărăteasă - evangelistaevanghelist - excelênciaExcelenţă - executorexe­cutor testamentar - deportado - faquirfachir - marechal-de-campo - field-grade officer, field officer, FO (en) - finalistafinalist - first baseman, first sacker (en) - flamin - açoitador, caça-moscas, pedigoto, perdiz nova, pessoa petulanteadolescenţă, bătătoare de muşte, boboc de raţă sălbatică, clapă, codană, copilandră, fetişcană, jună, labă, mână, placă rabatabilă, pui de potârniche, puştancă, supapă - adulador, lisonjeiroadulator, lingău, linguşitor - estrangeiroalien, alienă, străin - fundadorcreator, ctitor, făuritor, fondator, întemeietor, părinte - mic proprietar, răzeş - classificador, nivelador, selecionador - gran duque (es) - grande de espanhanobil spaniol, persoană de rang mare, persoană importantă - griot (en) - fan (es) - escoteira, guiacălăuză, ghid - alabardeirohalebardier - enforcer, hatchet man (en) - patriarca (es) - alto comissário - deţinător, posesor, purtător - refémostatic, os­tatic - dona de casa, dona-de-casacasnică, gospodină - bărbat, gospodar - iconoclastaiconoclast, iconoclastă - imán (es) - erudito, sábiopundit - parente por afinidadealianţă, rudă prin alianţă - agitadoragitator, aţâţător, instigator, provocator - intruso, invasorintrus, per­soană care încalcă/violează o proprietate - invasorinvadator - capitoste, mandamás, papacote, pez gordo (es) - steguleţ - caballero andante (es) - sabichãoatot­ştiu­tor - Kshatriya (en) - baronesa, senhoradoamnă, soţie/văduvă de nobil - lanceirolăncier - landgrave, título de príncipes alemães - nespecialist, profan - arrendatário, rendeiroarendaş - delegado, embaixador, legado, núncio apostóliconunţiu papal - licenciadolicenţiat - desfavorecido, freguês, patinhopersoană/grup de la care nu se aşteaptă prea mult - estrela, notabilidadefar, magistru, notabilitate, persoană luminată, spiritus rector - iubit, prieten - marquess (en) - marquêsmarchiză - mestre de cerimóniasmaestru de ceremonie, maestru de ceremonii, maes­tru de ceremonii - spiritist, spiritualist - portador - Dago, metic (en) - miles gloriosus (en) - milord - misantropomizantrop - model - modeloerou model, exemplu, model - magnate (es) - monsenhor - most valuable player, MVP (en) - mujic, ţăran - recém-chegadonou-venit - nómadanomad - aprendiz, iniciante, novato, noviço, principiantenovice, no­vice - núncionunciu, nunţiu - oradorconferenţiar, orator, ora­tor, retor, vorbitor - organizadororganizator - doctrino, guacho (es) - páriaparia, proscris - dono, senhor, soberano, supremoconducător, stăpân - cavaleirocălător, de pasageri, pasager, pa­sa­ger, voiajor - pendragon (en) - artistaactor, artist, interpret - playboychefliu, petrecăreţ, playboy - delegado, plenipotenciárioambasador plenipotenţiar, plenipotenţiar - larápio, pirata, rapinante, saqueadorjefuitor, prădător, tâlhar - preso políticodeţinut politic - homem político, políticaom politic, politician - influênciaautoritate - bufon - príncipeprinţ - príncipe consorte - Príncipe de Gales (es) - princesaprincipesă, prinţesă - princesa herdeira - prisioneiro de guerra, prisoneiro de guerraprizonier de război - prosélito (es) - psychopomp (en) - rajárajah - anacoreta, eremitapust­nic - competidor, concorrência, desafiador, rivaladversar, challenger, concurent, concurenţă, pretendent, rival - companheiro de quartocoleg de cameră - saddhu, sadhu (en) - escolar, pupila, pupiloelev, eleva, şcolar - aluno, estudantecopil de şcoală, şcolar, şcolăriţă - alumna, colegiala, escolar (es) - Sea Scout (en) - semifinalista - - xequeşeic - Shudra, Sudra (en) - sir - irmA, irmã, sororcălugăriţă, cama­radă - cum­nată - mandriãochiulangiu, leneş, papugiu - escravo, viciada em trabalhorob, sclav - pederasta, sodomitapederast, sodomist, sodomit - sojourner (en) - genroginere - locutorconferenţiar, orator, speaker, vorbitor - Speaker (en) - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi (en) - desmancha-prazeresper­soană care strică cheful cuiva, persoană care strică dispoziţia altora - desportista, desportivo, esportiva, esportivo, indivíduo desportivoper­soană onestă, sportiv - parte interessada - dobro, substitutodublură, înlocuitor, rezervă, suplinitor - meiairmã, meioirmão, meio irmão, meio-irmãofrate vitreg, soră vitregă - nora - madrasta, padrasto, sogrotată vitreg - a, enteada, enteado - subordinadosubaltern, subordonat - rezervă, substitut - mãe-substituta - supravieţuitor - puxa-saco, sicofantaadulator, lingău, linguşitor - Tartufe, Tartuffe (en) - teddy, teddy boy (es) - ciudadano (es) - estagiário, pessoa em treinamentostagiar, ucenic - vagabundovagabond - transfer - estudante universitário - desempleado, parado (es) - lider sindical - usurpadoruzurpator - veraneantevilegiaturist - cartão do dia dos namorados, namoradoiubit, scrisoare de dragoste - escravo, feudatário, servo, súdito, vassalovasal - vigilante (es) - aldeã, aldeão, camponêssătean, ţăran - viscount (en) - viscondeviconte - sensualista, sibaritaepicurian, sibarit - viajantecălător, voiajor - mirãovoyeur - carroceirocărăuş - viúvavăduvă - viúvovădan, văduv, vă­duv - senhora, senhora dona, SraDna, D-na, doamnă, domnişoară - testimonio (es) - mulherengo, namorador, paquerador, provocadorafemeiat, fante, muieratic, pizdar, valet - wonder woman (en) - yuppie - homelessness (en) - postograd, poziţie, rang, situaţie, stare socială, treaptă - comandă, conducere, şefie, vârf - estado civilstatut marital - casamento, matrimóniocăsătorie, căsnicie, căs­nicie, mariaj, viaţă conjugală - casamentocăsătorie mixtă/între rude - casamento, casamento entre si - casamento de conveniência - monogamiamonogamie - poliandriapoliandrie - poligamiapoligamie - virgindadecastitate, feciorie, virginitate, vir­ginitate - cativeirocap­tivitate, robie, sclavaj, sclavie - dependênciarobie, servitute - servidão, sujeição, vassalagemiobăgie, şerbie - aprisionamento, prisãocaptivitate, prizonierat - întemniţare - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - dignidade real, realezaregalitate[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼