Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ampliamente, espaciosamente, extensamente, inmensamente, prolijamenteอย่างมโหฬาร - good, well (en) - cantidad, cuanto, medida, quantumการวัด, ปริมาณ - extraordinariamenteอย่างเป็นพิเศษ - copiosamente, demasiado, en exceso, excesivamente, extraordinariamenteมากเกินไป, เกินดีไป - muchoบ่อย - kg, kilo, kilogramo, quilo, quilogramoกิโลกรัม - adecuado, apto, bueno, cualificado - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - ínfima - metro cuadradoตารางเมตร - enormemente - altímetro - esfigmomanómetro, esfigmómetro, tonómetro - ohmímetro - reloj de sol, reloj solarนาฬิกาแดด - hora de Greenwich, hora media de Greenwich, tiempo universalเวลามาตรฐานกรีนิช - con intensidad, con mucha atención, de alto coeficiente laboral, intensivamente, intensivo en mano de obraอย่างคร่ำเคร่ง - sufficiently (en) - insuficientemente - profundamenteอย่างลึกซึ้ง, อย่างสุดซึ้ง - cambio al sistema métrico - excelentementeอย่างดีเยี่ยม - espléndidamente, estupendamente, magníficamente, maravillosamente, muchísimoอย่างดีเลิศ, อย่างน่าประหลาดมาก, อย่างน่าประหลาดใจ, อย่างมากมาย - intensamenteอย่างแรง - enormemente, tremendamenteอย่างมาก - abundantemente, abundosamente, copiosamente, en abundancia, pródigamente, profusamenteอย่างมาก, อย่างมากมาย - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente - carátula, cuadrante, esferaหน้าปัด - excesivamente, exorbitantementeอย่างมากเกินไป - frecuencia muy alta - minuciosamente - เครื่องวัดอุณหภูมิ - shallowly (en) - superlatively (en) - vehementemente - medición, medida, mensuraciónการวัด - actinometry (en) - antropometría - bathometry, bathymetry, plumbing (en) - calorimetría - hidrometría - observation (en) - agrimensura, apeo, planimetría, topografía - mental test, mental testing, psychometric test, test (en) - superiorระดับสูง, สูงกว่า, ส่วนบน - baja, bajoต่ำ, ต่ำกว่าระดับปกติ, รั้งทาย, ในราคาที่ต่ำ - ที่เป็นมาตรฐาน - mensualเป็นรายเดือน - diarioทุกวัน - antropométrico - acelerómetro - actinómetro - despertador, reló despertador, reloj despertador - amperímetro - anemómetro - astrolabio - atmidómetro, atmómetro - reloj atómico - audiómetro - ตาชั่ง, เครื่องชั่ง, เครื่องชั่งน้ำหนัก - barómetroบารอมิเตอร์, ปรอท, เครื่องวัดความดันบรรยากาศ - bolómetro - cámara de burbujas - calorímetro - cronógrafo, cronómetro - cronómetro - cucú, reloj de cuco - dosímetro - dinamómetro - electrómetro - eudiómetro - galvanómetro - contador Geiger, contador Geiger-Müller - estilo - reloj de caja, reloj de pared, reloj de péndulo/caja, reloj de pieนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่ - areómetro - higrómetro - planímetro - ionization chamber, ionization tube (en) - Kundt's tube (en) - magnetómetro - manómetro - instrumento de medición, instrumento de medida, medidaเครื่องวัด - termómetro de mercurio - cuentakilómetros, hodómetro, odómetro - podómetro - reloj de péndulo - piezómetro - postage meter (en) - proportional counter, proportional counter tube (en) - cestita - pirómetro - radarเรดาร์ - radiómetro - pluvímetro, pluviómetro, udómetro - telémetro - platinum thermometer, resistance thermometer (en) - scintillation counter (en) - sismógrafo - contador de velocidad, taquímetro, velocímetroมาตรบอกอัตราความเร็ว - spirograph (en) - peso de muellle - crono, cronómetroนาฬิกาจับเวลา - strain gage, strain gauge (en) - cinta métrica, metroความยาวเทป, เครื่องวัดระยะชนิดม้วน - taxímetroเครื่องคิดค่าโดยสารในรถแท็กซี่ - termopar - viscosímetro - tensiómetro, voltímetro - clepsidra, reloj de agua - contador de agua - waveguide, wave guide (en) - weather radar (en) - cosecha, fruto, rendimientoผลผลิต - frecuencia de radio, radiofrecuenciaความถี่คลื่นวิทยุ - ELF, extremely low frequency (en) - very low frequency, VLF (en) - LF, low frequency (en) - medium frequency, MF (en) - HF, high frequency (en) - EHF, extremely high frequency, millimeter wave, millimetric wave (en) - number (en) - sequence (en) - granoเม็ดเล็ก ๆ - sistema métricoระบบเมตริก - หน่วยเอสไอ - แบนด์วิธ - unidad, unidad de medida, unidad de una escalaหนึ่งหน่วย, หน่วยการวัด, หน่วยวัด, เลขหลักหน่วย - quilateกะรัต - cuota - weight, weight unit (en) - langley (en) - point (en) - punto de match - arcsecond, second (en) - arcminute, minute, minute of arc (en) - radián - สเตอเรเดียน - milla cuadradaตารางไมล์ - section (en) - acre - a, áreaอาร์ - hectáreaเฮกตาร์ - arpent (en) - segundo, si - homer, kor (en) - board foot (en) - centímetro cúbico, copia a papel carbón, mililitro, milla, mlมิลลิลิตร, ลูกบาศก์เซนติเมตร - decilitro1/10 ลิตร - litroลิตร - hectolitro - kilolitro, metro cúbicoลูกบาศก์เมตร - farad, faradioฟารัด - coulomb, culombio - ampere-hour (en) - siemens - ampere, amperioแอมแปร์ - mamá, massachusetts, título universitario - abamp, abampere (en) - oersted (en) - maxwell, Mx (en) - weber - gauss - tesla (en) - Enrique, Henrio - L, lambert (en) - lux - fot, foto - candela - propiedad del estado, soldado americano - volt, voltioหน่วยแรงดันไฟฟ้า, โวลต์ - kilovoltio - ค่าคงตัวริดเบิร์ก - vatio, wat, wattวัตต์, หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า - kilovatio, kilowatt, kvกิโลวัตต์ - C.V., caballaje, caballo, caballo de fuerza, caballo de vapor, CV, HP, potenciaแรงม้า - voltamperio - curie - rutherford (en) - ohmioโอห์ม - dina - newtonนิวตัน - pdl, poundal (en) - pie, piesฟุต, ฟุต หน่วยวัดระยะของอังกฤษเท่ากับ 12 นิ้ว, หน่วยวัดความยาวเท่ากับ 12 - estadio - millaไมล์ - ligne (en) - coss, kos (en) - versta - cable - chain (en) - codo - dedo - head (en) - นาโนเมตร - micra, micrómetro - milímetro, mmมิลลิเมตร - centímetroเซนติเมตร - decímetro1/10 เมตร, เดซิเมตร - m, medida, metroหน่วยวัดเป็นเมตร, เมตร - decámetroเดคาเมตร - hectómetroเฮกโตเมตร - kilómetro, km, quilómetroกิโลเมตร - francoเงินฟรังค์ของฝรั่งเศส - balboa - cruzeiro - dinar - dinar - dinar - dinar - dinar - dinar - dirham, Moroccan dirham (en) - Australian dollar (en) - sen - Canadian dollar, loonie (en) - Hong Kong dollar (en) - Jamaican dollar (en) - Liberian dollar (en) - New Zealand dollar (en) - Singapore dollar (en) - ดอลลาร์สหรัฐ - eurodólar - Zimbabwean dollar (en) - hao (en) - dracmaหน่วยเงินตราของกรีก - dobra (en) - escudo, Portuguese escudo (en) - forint (en) - Belgian franc (en) - French franc (en) - ฟรังก์สวิส - inti (en) - at (en) - krona, Swedish krona (en) - Danish krone, krone (en) - krone, Norwegian krone (en) - kwacha, Zambian kwacha (en) - lek (en) - lev (en) - liraเงินสกุลอิตาลี - libra, libra esterlinaปอนด์สเตอร์ลิง - marco, marco alemánมาร์กเยอรมัน, มาร์ค สกุลเงินของเยอรมัน - pfennig - pesetaหน่วยเงินของประเทศสเปน - Chilean peso, peso (en) - Colombian peso, peso (en) - Cuban peso, peso (en) - Dominican peso, peso (en) - peso mejicano - peso, Philippine peso (en) - peso, Uruguayan peso (en) - Cypriot pound, pound (en) - ปอนด์อียิปต์ - batea - lira, Maltese lira (en) - pound, Syrian pound (en) - pula (en) - thebe (en) - rand - Iranian rial, rial (en) - riel (en) - Qatari riyal, riyal (en) - rupiaรูปี - rupia pakistaní - Ana, Anita - rupia mauricia - rupia nepalíรูปี - chelín, chelín austriaco - gros, groschen - shekel - shilling de Kenya - shilling tanzano - shilling ugandés - sucre - Guinean franc (en) - mongo - yuanชื่อเงินสกุลของจีน - zaire - zloty - dol (en) - atm, atmosphere, standard atmosphere, standard pressure (en) - pa, pascalปาสคาล - millimeter of mercury, mm Hg, torr (en) - pounds per square inch, psi (en) - bar, compásเส้นแบ่งเวลาในโน้ตเพลง - baria - en, nut (en) - em, em quad, mutton quad (en) - cicero (en) - agate line, line (en) - Erlang (en) - degree (en) - centígradoหน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน, องศาเซลเซียส, เซลเซียส - kelvinเคลวิน - หน่วยมวลอะตอม - mass number, nucleon number (en) - troy, troy weight (en) - obolus (en) - tael (en) - libra esterlinaปอนด์, หน่วยวัดน้ำหนัก, หน่วยเงินตราของอังกฤษ - mcg, microgram (en) - mg, miligramoมิลลิกรัม - decigramo - g, gr, gramo, solกรัม, ตัวย่อของกรัม - โมล - hectogramo - tonelada, tonelada métricaตัน - erg, ergio - electronvoltio - j, joule, julioจูล - caloríaหน่วยพลังงานความร้อน, หน่วยพลังงานที่ได้จากอาหาร - kilocaloríaแคลอรี - BTU - watt-hour (en) - correction, fudge factor (en) - volumenปริมาตร - capacidadปริมาณสูงสุดที่จะรับได้ - scale (en) - proporción - content (en) - porcentaje, proporción, razón, relaciónอัตราต่อหน่วย, อัตราส่วน - ความถี่ - sincronía, sincronismo, sincronización - UTC - night (en) - inserción, intercalación, interpolación - calendarioปฏิทิน - Roman calendar (en) - ปฏิทินเกรโกเรียน - ปฏิทินจูเลียน - Revolutionary calendar (en) - Brumaire (en) - Frimaire (en) - Germinal (en) - Prairial (en) - Messidor (en) - Thermidor (en) - Fructidor (en) - ปฏิทินฮีบรู - ปฏิทินจันทรคติ - ปฏิทินสุริยจันทรคติ - ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ - Hindu calendar (en) - Holy Week, Passion Week (en) - mesเดือน - luna, lunación - eneroมกราคม - febreroกุมภาพันธ์ - marzoมีนาคม, เดือนมีนาคม - abrilเมษายน - mayoพฤษภาคม - junioมิถุนายน - julioกรกฎาคม - agostoสิงหาคม, เดือนสิงหาคม - sep, septiembreกันยายน, ตัวย่อของ September - octubreตุลาคม - noviembreพฤศจิกายน - diciembreธันวาคม - Chislev, Kislev (en) - Tebet, Tevet (en) - Shebat, Shevat (en) - Adar (en) - Nisan, Nissan (en) - Iyar, Iyyar (en) - Sivan, Siwan (en) - ab, av - Ellul, Elul (en) - มุฮัรรอม, มุฮัรรอม - Safar, Saphar (en) - Rajab (en) - Shawwal (en) - Pansa, Pus (en) - leap second (en) - cuaresma - índice de natalidad, natalidad, tasa de natalidadอัตราการเกิด - índice de mortalidad, mortalidad, tasa de mortalidadอัตราการตาย - dose rate (en) - gasto, velocidad de una corriente - ความถี่ - Gc, GHz, gigacycle, gigacycle per second, gigahertz (en) - ciclo, CPS, hercio, hertzหน่วยความถี่เท่ากับหนึ่งรอบต่อวินาที ใช้สัญลักษณ์ Hz, เฮิรตซ์ - k.p.h., kilómetros por horaกิโลเมตรต่อชั่วโมง - ความเร็ว, อัตราความเร็ว - ritmo - velocidad aérea - escape speed, escape velocity (en) - velocidad de la luzอัตราเร็วของแสง - mortalidad infantil - luminous flux (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼