Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

cesser d'être, d'exister (fr)[Classe]

perdre tel caractère, telle propriété (fr)[Classe...]

° P_Fonctions vitales (tous les êtres vivants) (fr)[Classe]

(ゆく; 死ぬ; しぬ; はてる; ほろびる; ほろぶ; 亡びる; 亡ぶ; 果てる; 滅びる; 滅ぶ; 逝く; 亡くなる), (いっし; いてん; おだぶつ; お陀仏; こうきょ; こし; しつめい; しゅうえん; ぜっそく; にゅうめつ; ひんし; ひん死; ふき; へいし; ほうぎょ; 一死; 不帰; 不起; 入滅; 失命; 崩御; 御陀仏; 斃死; 枯死; 瀕死; 移転; 終焉; 絶息; 薨去), (せいほ; せいめいほけん; 生保; 生命保険), (死すべき), (しぼうりつ; 死亡率)(gestorven; dood; wijlen; verdwenen), (de pijp uitgaan; het loodje leggen; expireren; inslapen; insluimeren; kapotgaan; peigeren; teloorgaan; tenietgaan; versmachten; overlijden; heengaan; verscheiden; ontslapen; uitsterven; creperen; kreperen; verrekken; het tijdelijke met het eeuwige verwisselen; om het leven komen), (creperen; op sterven liggen; zieltogen; de dood nabij zijn; de dood voor ogen hebben; op sterven na dood zijn), (nappaleder; nappaleer; nappa), (dood), (levensverzekering), (stervend), (uiterste wil; wilsbeschikking; laatste wil), (sterfelijk; srefelijk), (mortaliteit; sterfte; sterftecijfer; mortaliteitscoëfficiënt)[Thème]

être mort (fr)[Classe]

creperen; op sterven liggen; zieltogen; de dood nabij zijn; de dood voor ogen hebben; op sterven na dood zijn[Classe]

mourir par la guillotine (fr)[Classe]

mourir avant terme (fr)[Classe]

tomber mort (fr) - rester sur le carreau (fr) - mourir de sa belle mort (fr) - être emporté (fr) - om het leven komen - avoir vécu (fr) - être rappelé (fr) - sneuvelen, vallen - y rester (fr) - aller chez les taupes (fr) - sortir les pieds devant (fr) - met een been in het graf staan, met een voet in het graf staan - suivre <S:qqn> dans la tombe (fr) - お隠れになる, くたばる, この世を去る, しぬ, はてる, ほろびる, ほろぶ, ゆく, 上天, 上天+する, 世を去る, 事きれる, 事切れる, 亡くなる, 亡びる, 亡ぶ, 他界, 他界+する, 儚くなる, 入定, 入定+する, 入寂, 入寂+する, 入滅, 入滅+する, 円寂, 円寂+する, 卒する, 卒去, 卒去+する, 天上, 天上+する, 失せる, 失命, 失命+する, 寂滅, 寂滅+する, 崩じる, 崩ずる, 崩御, 崩御+する, 帰寂, 帰寂+する, 往く, 往生, 往生+する, 御隠れになる, 急死, 急死+する, 成仏, 成仏+する, 押っ死ぬ, 押死ぬ, 斃死, 斃死+する, 旅立つ, 易簀, 易簀+する, 果てる, 死する, 死ぬ, 死亡, 死亡+する, 死去, 死去+する, 死歿, 死歿+する, 死没, 死没+する, 歿する, 永逝, 永逝+する, 没する, 消えうせる, 消える, 消え入る, 消え失せる, 消入る, 滅する, 滅びる, 滅ぶ, 物故, 物故+する, 登仙, 登仙+する, 睡る, 示寂, 示寂+する, 神さる, 神上がる, 神上る, 神去る, 空しくなる, 絶えいる, 絶え入る, 絶え果てる, 絶入る, 絶命, 絶命+する, 絶息, 絶息+する, 罷る, 落命, 落命+する, 薨ずる, 薨去, 薨去+する, 身罷る, 逝く, 逝去, 逝去+する, 遠逝, 遠逝+する, 遷化, 遷化+する, 長逝, 長逝+する, 隠れるcreperen, de pijp uitgaan, expireren, heengaan, het loodje leggen, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, inslapen, insluimeren, kapotgaan, kreperen, om het leven komen, omkomen, ontslapen, overlijden, peigeren, teloorgaan, tenietgaan, uitsterven, verrekken, verscheiden, versmachten - tomber comme des mouches (fr) - mourir dans son lit (fr) - mourir debout (fr) - met de dood bekopen, met de dood betalen, met het leven boeten - verongelukken[Classe]

-

 


   Publicidad ▼