Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

gökcismi, gök cismi - uluslararası tarih çizgisi - Johan Kepler, Johannes Kepler, Kepler (en) - aya ait - güneşe ait, güneş enerjili - atmosferle ilgili - intergaláctico (es) - göz merceği, mercek, oküler - Newtonian reflector, Newtonian telescope (en) - güneş sistemi modeli - radiotelescopio (es) - refractor (es) - Schmidt camera, Schmidt telescope (en) - evre, safha - nebular hypothesis (en) - tutulma - güneş tutulması - eclipse de luna, eclipse lunar (es) - eclipse total (es) - Oort cloud (en) - spiral galaxy, spiral nebula (en) - başucu, zeval - apoapsis, point of apoapsis (en) - afel, en uzak nokta - atmosfer - heliosfer, helyosfer - göksel ekvator - gökkubbe - eclíptica, eclíptico (es) - büyük çember - yarıküre, yarı küre, yarımküre, yarım küre - boylam, doruk, meridyen - primer meridiano (es) - periapsis, point of periapsis (en) - yerberi - günberi - polo celestial (es) - meridyen, zenit, zirve - aerolit, göktaşı, meteorit - Aldebaran (en) - Algol (en) - Alpha Centauri, Rigil, Rigil Kent (en) - Alpha Crucis (en) - Andromeda - Antares (en) - Apollo asteroid (en) - Arturo (es) - asteroit - Arabacı Takımyıldızı - Beta Centauri (en) - Beta Crucis (en) - Alpha Orionis, Betelgeuse (en) - arado, montaña rusa (es) - çifte yıldız - gökyüzü ya da deniz - Callisto (en) - Canis Major (es) - Canis Minor (es) - Capricornio (es) - Cassiopeia (es) - centauro, Centaurus (es) - Cefeo, Cefeus (es) - Ceres (en) - Coma Berenices (en) - kuyrukluyıldız, kuyruklu yıldız - Corona Borealis (en) - Crab Nebula (en) - crater, volcanic crater (en) - Draco (es) - ... âlemi, ... dünyası, bütün insanlar, Dünya, herkes, mevcudiyet, toprak, varlık - Europa (en) - akşam, akşam yıldızı, Venüs - flare star (en) - Ganymede (en) - giant, giant star (en) - Osa Mayor (es) - Hercules (es) - hidrosfer, suküre, su küre, su yuvarı - Hydrus (es) - gas giant, Jovian planet (en) - Large Magellanic Cloud (en) - litosfer, taşküre - Osa Menor (es) - Lupus (es) - Şilyak Takımyıldızı - yeryüzüne düşmüş küçük göktaşı - micrometeorito (es) - Samanyolu, Samanyolu galaksisi - fosfor, fosforlu madde - estrella múltiple (es) - estrella de neutrones, estrella neutrónica (es) - birden parlayan yıldız, nova - planetary nebula (en) - planetesimal (en) - Demirkazık, kutupyıldızı, Kutup Yıldızı, Kuzey Yıldızı - Pollux (en) - Próxima Centauro (es) - titreşen yıldız, titreyen yıldız - kuazar - enana roja (es) - Rigel (es) - satélite (es) - Escorpión (es) - Sirio (es) - Small Magellanic Cloud (en) - güneş sistemi - Crux (es) - Spica (en) - güneş - supergiant (en) - supernova (es) - terrestrial planet (en) - Tucana (en) - variable, variable star (en) - enana blanca (es) - astronom, gökbilimci, gök bilimci - Aristarchus of Samos (en) - Copernicus, Mikolaj Kopernik, Nicolaus Copernicus (en) - Eratosthenes (en) - Galileo, Galileo Galilei (en) - Carl Friedrich Gauss, Gauss (es) - cosmic dust (en) - solar wind (en) - işık yılı - Astronomical Unit, AU (en) - parsec, secpar (en) - aralık - yükseklik açısı - real academia de bellas artes (es) - HA, hour angle (en) - true anomaly (en) - azimut - ephemeris time, TDT, terrestrial dynamical time, terrestrial time, TT (en) - ayça, hilâl, yeni ay - dolunay, mehtap - sidereal time (en) - yıldız günü - año sideral (es) - gün dönümü - yaz ortası - solsticio de invierno (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼