» 

diccionario analógico

empresárioמְנָהֵל הַצָגוֹת - auxiliar, empregadoעוֹזֶרֶת, שָׂכִיר - testemunha ocularעֵד רְאִייָה - trabalhador - objector de consciênciaסַרבַן מִלְחָמָה - cónjuge, esposa, esposo, marido, mulherאִישָה, אשה - científico, cientistaמַדעַן - misógamo, misógino (es) - desempleado, parado (es) - empregadorמַעֲסִיק - chulapo, chulapón, chuleta, chulo, compadre, fachenda, fachendista, fachendoso, fafarechero, fardón, farolero, figurón, papelón, pinturero, principote, vacilón (es) - delegado, embaixador, legado, núncio apostólico - participanteמִשתַתֵף - viajero (es) - cristo - Leakey, Louis Seymour Bazett Leakey (es) - Margarete Gertrud Zelle, Mata Hari (es) - maria-rapazטוֹמבּוֹי - crasso, grosseiroמְטוּפַּש, מְשוּגָע, מוּחלַט - cínico, ecínicoצִינִי - משיחי - conjugal family, nuclear family (en) - família grande - agregado familiarבְּנֵי הַבַּיִת - populaçãoתוֹשָׁבִים - claque - fandom (en) - Caín (es) - candidatoמוֲּעַמד - benfeitorנַדבָן - plebeuאֶזְרָח פָּשוּט - comunicador, transmissor - cobardeפַּחדָן - criadorיוֹצֵר, יוצר, יוצרת - guardião, protectorמֵגֵן, שׁוֹמֵר - experto, peritoמוּמחֶה - observadorצוֹפֶה - precursor - עוֹבֵד, פּוֹעֵל - governanta - acusador, acusante - ás, especialista, virtuosoאוֹמַן ה-, וִירטוּאוֹז, מוּמחֶה - admiradorמַעֲרִיץ - rapazמִתְבָּגֵר, מִתבַּגֵר, נַעַר - adúltero - adúltera - adversária, adversário, antagonistaאוֹיֵב, אויב, יָרִיב, יריב - assessor, conselheiro, consultorיוֹעֵץ, יועץ, יועצת - advogado, defensorסָנֵגוֹר, תוֹמֵך - agenteסוֹכֶן חֲשָׁאִי, סוכן, סוכנת - agente literario (es) - incitadora, instigadora - agitadorמֵסִית, סכסכן, תַעֲמלָן, תועמלן - albino, albino/albina - Ali Baba (en) - financiadorתּוֹמֵך - aprendiz, estagiárioשוּלִיָיה - filho da putaבן זונה, מְנוּוַל, מְנוּוָל - tia, titiדוֹדָה, דודה - au pair (es) - autoridade - mecánico (es) - ayah (en) - cavalheiro hindu, senhor - bebé, infante, pequeninoתִינוֹק, תִּינוֹק - ama, babá, babysiter, baby-sitterשְׁמַרטָף, שמרטף - malo (es) - depositário, fiador - criança - recogepelotas (es) - begume - mulher bela - melhor amigo - Big Brother (en) - intolerante (es) - figurão, mandachuva, pessoa importante, pessoa influente - intelectualóide - barqueiroאָדַם הַמִשְתַכֵּר מִשָיִט - alugadorשׂוֹכֵר - leão-de-chácara - baixinho, catatau, fedelho, garotinho, garoto, guri, infante, mancebo, menino, mocinho, moleque, petitinho, petiz, piquiticu, pivete, rapaz, rapazinho, rapazoteבחור, ילד, נַעַר - amante - arrimo de família, sustento - companheiro, compincha, íntimoחָבֵר, חָבֶר, יָדִיד, יָדִיד קָרוֹב - indivíduo, pessoa intrometida - maître, maître d'hôtel - espectadorצוֹפֶה מֵהַצָד - cadeteחֲנִיך, צוֹעֵר, שוֹחֵר, “פֶּרָח” - calígrafa, calígrafo - portadorמֵבִיא, מוֹסֵר - defensorלוֹחֵם - primeiro-ministroרֹאש מֶמשָלָה, ראש הַמֶמשָׁלָה - excêntrico - falador, tagarela - somítico - criança, menor, menor de edade, miúdoבֵּן, בָּת, יֶלֶד, נַעֲרָה, נַעַר, קָטִין - criança, filha, filho, menina, meninoבן, בת, יֶלֶד, יַלְדָּה, ילד, ילדה - bebé, bebêתינוק, תינוקת - choragus (en) - chupador, sugadorפֶּתִי - zé-ninguémלא חָשוּב - lavadorמְנָקֶה - moça - gigante - vereadorחֲבֵר מוֹעֲצָה - concubinaפִּלֶגֶש @@@פִּילֶגֶש$$$ - contacto, contactos, enchufe, padrinos (es) - conhecedor, entendido, experto, juiz, peritoאֲנִין טַעַם, מוּמחֶה - imitador, macaquiceחַקייָן - redator, redatora publicitária - פרה - criatura, pessoa, ser - aprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo (es) - lobinhoחָבר צָעִיר בָצוֹפִים, צוֹפֶה צָעִיר - conservador, curadorאוֹצֵר, אוצר, אוצרת - guarda, guardiãoשׁוֹמֵר, שוֹמֵר - bionic man, bionic woman, cyborg (en) - cínico, ecínico, pessoa que vê defeito em tudo, sujeito críticoצִינִי - pai, papá, papaiאַבָּא, אָב, אב, אבא׳לה - impetuosoחֲמוּם מוֹח - filhaבַּת, בָּת, בת - caluniador - demagogo - cortesana (es) - andarilho, seguidor - caluniador, depreciador, detrator - abogado del diablo (es) - diarista - discriminador - dissidenteמִתנָגֵד - divorciada - agente duploסוֹכֵן כָּפוּל - viúva dotada - escavadeira mecânica, máquina de escavar - burro - ganhador - ectomorph (en) - ególatra, egotista - emancipador, libertador - emigranteמְהָגֵר - emissário, enviado - sedutora, tentadora - esteta - eunuco - excelênciaהוֹד מַעֲלַת - - usuário, utilizador, użytkownik - paiאָב, אָבִי הַ- - חַם - בת - cineasta - açoitador, caça-moscas, pedigoto, perdiz nova, pessoa petulante - adulador, lisonjeiroחַנפָן - estrangeiroזָר, נָכרִי - freelance - lixeiroעוֹבֵד תָּברוּאָה - gueixaגֵּישָה - tío, vejete (es) - autor, generador (es) - golias - gigolô - garota, jovem senhora, menina, moça, raparigaבחורה, ילדה, נערה f}, עַלמָה - Girl Scout (en) - בֵּן סַנדקָאוּת - afilhada - afilhado - galanteador, mulherengo, pessoa inútil - bueno (es) - samaritano - gobernador general (es) - coveiroקָברַן - tio-avô - griot (en) - fan (es) - alabardeiro - burro - amador de bricolage, faz-tudoשִׁיפּוצנִיק - enforcer, hatchet man (en) - chapeleiroכּוֹבַעַן - chefeרֹאש, ראש הַשֶבֵט - chefe de Estado - auditório, ouvinte - cateto, paleto, palurdo (es) - comilão, glutão - anfitrião, hóspede, hospedeiroמְאַרֵחַ, מְאַרָחַת - dona de casa, dona-de-casaעָקֶרֶת בַּיִת - humanitário - iconoclasta - asno, besta, burro, convencido/tolo, cretino, cú, estúpido, idiota, imbecil, jumento, palerma, parvo, toloאִידיוֹט, אידיוט, גוֹלֶם, חֲמוֹר, חָמוֹר, טִפֵּש @@@טִיפֵּש$$$, טֶמבֵּל, טפש, מְטוּמטָם, מְפָגֵר, מְפָגֵר בָּעַל מוּם, סָתוּם - burro, estúpido, ignorante - agitador - amotinado, rebelde, revoltoso, revolucionárioמִתקוֹמֵם, מוֹרֵד - intruso, invasorמְסִיג גְבוּל, פּוֹרֵץ - invasorפּוֹלֵש - pau pra toda obra - porteiroשָׁרַת - infeliz, pessoa que traz má sorte - Jr. - capitoste, mandamás, papacote, pez gordo (es) - parenteקְרוֹבֵי מִשפָּחָה - sabichãoמִתייַמֵר לָדַעַת הַכָּל - elemento estranho, suplenteהָיוֹצֵא מִן הַכּלַל, יוֹצֵא דוֹפֶן - trabalhador, trabalhador manualפּוֹעֵל - raparigaנַעֲרָה - retardatário - profano, seglar (es) - salva-vidasמַצִיל - faroleiro - hermana pequeña, hermanita (es) - sentinela, vigiaזָקִיף, שוֹמֵר - desfavorecido, freguês, patinhoהַצַד הַחַלָש, מוּעֲמָד לְהַפסִיד - estúpidoפֶּרֶא-אָדָם - estrela, notabilidadeאִיש נִכבָּד - light (en) - gatuno, ladrão, larápio - mãe, mamA, mamã, mamãeאִמָא, אֵם, אם, אמא - máquina (es) - mordomo - אִיש, גֶבֶר - hombre (es) - man (en) - adônis - homem - homem - cão que ladra não morde, disciplinador - mestreאוֹמָן, מוּמחֶה - חָבֵר - estafeta, guia, mensageiroמְלָווֶה תַּייָרִים, מַלְאָךְ, מלאך, שָׁלִיח - portador - Dago, metic (en) - aspirante de marinha - miles gloriosus (en) - misantropo - senhorאָדוֹן - modeloדְמוּת לְחִיקוּי - Monsieur (en) - agente funerário, cangalheiro, gerente de casa funerária, papa-defuntoמֵכִין הַלווָיָה, קָברַן - חָמוֹת, חוֹתֶנֶת - mujik (es) - homónimoבַּעַל אוֹתוֹ שֵׁם - contador, narradorמְסַפֵּר, מְסַפֵּר סִיפּוּרִים, קַרייָן - obstrucionista - recém-chegadoפָּנִים חֲדָשוֹת - avarento, avaro - noctámbulo (es) - parvo, pessoa simplória - aprendiz, iniciante, novato, noviço, principianteטִירוֹן, מַתְחִיל, נָזִיר מַתחִיל - ninfita (es) - carroza, pureta, purili, tarra (es) - manipulador, operadorמַפעִיל, מַשפִּיע בְּצוּרָה בִּלתִי הוֹגֶנֶת - opiómano (es) - oculista, óticoאוֹפּטִיקַאי - oradorנוֹאֵם - doctrino, guacho (es) - páriaמְנוּדֶה - feitor, supervisorמְפָקֵח - dono, possessor, possuidor, proprietárioבְּעָלִים, בַּעַל - pai/mãeהוֹרֶה, הוֹרֶה מְאָמֵץ - diputado (es) - chica de compañía (es) - padrino, patrocinador (es) - santo padroeiroהַקָדוֹש הַמַגֵן - bárbaro, grosseirãoבַּרבָּרִי, גַס - cagatintas, chupatintas, tagarote, tinterillo (es) - perfeccionistaשוֹאֶף לִשלֵמוּת - persuadidor, persuasor (es) - fariseu - filantropoנַדבָן - companheiroחָבֵר לְמִשחָק - pornógrafo - clínico, médico, trabalhador - atormentador, atormentadora, bromista, burlador, burlón, burlona, cachador, chinche, embustero, estafador, trampista (es) - antecessor, precursor, predecessorמְבַשֵׂר, קוֹדמוֹ לַתַפקִיד - נָשִׂיא - director, presidência, presidenteיוֹשֵב ראש, יושב-ראש - Príncipe Azul (es) - processor (en) - profissionalאִיש מִקצוֹעַ - proletário, trabalhador - prostituta, putaג׳יגולו, זוֹנָה, זונה, שרמוטה - falar - pigmeuמִשֶבֶט הַפִּיגמִים - sofista - raridade - campesino blanco (es) - reparador, técnicoמְתַקֵן - representanteנָצִיג, נציג, נציגה - investigador, pesquisadorחוֹקֵר - reformado - braço direitoיָד יְמִינוֹ - competidor, concorrência, desafiador, rivalיָרִיב, מִתְחָרִים, מִתחָרֶה, מִתמוֹדֵד - malandrete, vigaristaנוֹכֵל, שוֹבָב - companheiro de quarto - tronco de couve - tabu, vaca sagrada - Pai Natal, Papai Noel - sátrapa - difamador, maldizente, mexeriqueiro - bode expiatórioשָׂעִיר לַעֲזָאזֵל - escolar, pupila, pupilo - alumna, colegiala, escolar (es) - decalcador, descobridor, guia, pesquisador - Sea Scout (en) - agente de inteligencia, agente operativo, agente secreto (es) - septuagenário, setuagenáriaבֵּן שִׁבעִים - colonoמִתיַשֵב, מִתייָשֵב - shiksa, shikse (en) - agulheiro, sinaleiroמַפעִיל תַּמרוּרֵי רַכֶּבֶת, קַשָר - simplórioשוֹטֶה - senhor, Sirאֲדוֹנִי, סֵר - irmA, irmã, muito obrigada, muito obrigadoאָחוֹת - alvo fácilמַטָרָה נוֹחָה - tirador escondido (es) - trabalhador especializado, trabalhador qualificado - criada - mandriãoמִשתַמֵט - escravo, viciada em trabalhoעֶבֶד - sonâmbuloהוֹלֵך מִתוֹך שֵׁינָה - anjo, beleza, formosura - filhoבֵּן - homem de experiênciaבָּקִי בְּהָוויוֹת הָעוֹלָם - locutorנוֹאֵם - espectador, vigiaצוֹפֶה - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi (en) - pessoa irascível - desmancha-prazeresהוֹרֵס מַצַב-רוּחַ, מְקַלקֵל אֶת הַשִמחָה - porta-vozדוֹבֵר/דוֹבֶרֶת - voz - parte interessada - dobro, substitutoגִּבּוּי, חֲלוּפִי, מַחֲלִיף, תִּגבּוֹרֶת - nora - a, enteada, enteado - estranhoזָר - prostituta, puta, vadia - homem macho, machãoגֶבֶר שְׁבַּגבָרִים - subordinadoזוּטָר - sucessorיוֹרֵש - mãe-substitutaאֵם פּוּנדקָאִית - superviviente (es) - sobreviventeנִיצוֹל - puxa-saco, sicofanta - estratega, tácticoטַקטִיקָן - filão, parasita - mandante - compañero de equipo (es) - técnico (es) - interino - tentadorמְפָתֶה - diabrete, flageloאֵימָה, מְחַבֵּל - pelleja (es) - criança que começa a andar, criancinhaפָּעוֹט - torcionário - estagiário, pessoa em treinamento - vagabundo - reship, transfer, transferee (en) - desordeiro, gerador de conflitosעוֹשֶה צָרוֹת - datilógrafo - patinho feio - putoפִּרחַח - utilizadorמִשתַמֵש בְּ- - guia, porteiroמַדרִיך, סַדרָן, סַדרָנִית - cartão do dia dos namorados, namoradoאֲהוּב, אֲהוּבָה, -יוֹם הַאֲהָבָה - vegetariano estricto (es) - dignitário, figuraבַּעֲל מַעֲמָד מְכוּבָּד - vigilante (es) - patife, vilãoנָבָל - visitaאוֹרֵח, מְבֵקֵר, מְבָקֵר - raposaשׁוּעָל, שוּעָלָה, שועל - mirão - lavadeiraכּוֹבֶסֶת - beberrão, farrista - guardaשוֹמֵר - ama, ama de leiteמְטָפֶּלֶת, מֵינֶקֶת - viúvaאַלמָנָה - viúvoאַלמָן - senhora, senhora dona, Sra'הגב, גְבֶרֶת - mulherאִישָה - woman (en) - mulherengo, namorador, paquerador, provocador - wonder woman (en) - fabricante - campónioכָּפרִי לֹא מְעוּדָן - young buck, young man (en) - jovem, rapazנַעַר - yuppieיָאפִּי - zoo keeper (en) - Boone, Daniel Boone (es) - Brigida (es) - Cristóvãoכריסטופר - Edison, Thomas Edison (es) - Fulton, Robert Fulton (en) - Leakey, Mary Douglas Leakey, Mary Leakey (en) - Leakey, Richard Erskine Leakey, Richard Leakey (en) - Nossa Senhoraהַמָדוֹנָה - Naomi, Noemi (en) - Patrick, Saint Patrick, St. Patrick (en)[Domaine]

-