Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

legální, zákonnýjuridical, juristic, legal - právo, zákon, zákoníklaw - statute of limitations - konstituce, ústavaconstitution, fundamental law, organic law - public law - občanské právo, římské právocivil law, jus civile, Justinian code, Roman law - Salic law - blue law - sociální zákonodárstvípoor law - trestní právocriminal law - dekret, edikt, nařízení, předpis, soudní rozhodnutí, výnosdecree, edict, fiat, order, rescript - carský výnos, despotické nařízeníukase - judicial separation, legal separation - prohibice, zákazban, prohibition, proscription - statut, zákonlegislative act, statute - hospodářská politikaeconomic policy - fiskální politikafiscal policy - control - cenová regulaceprice administration, price control, price maintenance - celní ochranaprotectionism - social policy - zvýhodňováníaffirmative action, positive discrimination, preferential treatment - embargoembargo, trade embargo, trade stoppage - zásahinterference, intervention - noninterference, nonintervention - manifest destiny - izolacionismusisolationism - Monroe Doctrine - Truman doctrine - commercial policy, national trading policy, trade policy - maximální rychlostspeed limit - zákoníklegal code - criminal code, penal code - právnictví, právojurisprudence, law - administrative law - církevní právo, kanonické právocanon law, ecclesiastical law - admiralty law, marine law, maritime law - stanné právomartial law - obchodní právocommercial law, commercial legislation, law merchant, mercantile law - statutory law[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼