» 

diccionario analógico

contribution - legible, readableolvasható - clear, decipherable, readableolvasmányos - illegibleolvashatatlan - document - newspaper, paperhírlap, újság - folio, leaflevél - multimedia, multimedia systemmultimédia - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system - hypertext - press, public presssajtó - pieceírás - context, context of use, linguistic contextszövegösszefüggés - borrowing, calque, calque formation, loan translation, loanword, quote - head, header, heading - mistranslationhelytelen fordítás, pontatlan fordítás - Alexandrine - transliterationátirat, transzliteráció - phonetic transcription - cryptogram, cryptograph, secret writingspórás növény - literatureirodalom - science fictionsci-fi, tudományos-fantasztikus regény - novelette, novella, short storykisregény, rövid regény - thrillerkrimi - sagacsaládregény - mystery, mystery story, whodunit - detective novel, detective story, whodunit, whodunnitkrimi - allegory, apologue, fable, parablemese, mesebeszéd - explication de texte - poem, poetical work, rhyme, verse, verse formvers - bucolic, eclogue, idyl, idyllekloga - dirge, elegy, lamentelégia, gyászdal, sirám - Aeneid - free verse, vers libre - haiku - limericklimerick - Odyssey - chanson de geste - rhapsodyrapszódia - odeóda - envoi, envoy - quatrainnégysoros versszak - sursum corda - stanza, strophe, versestrófa, versszak - text, textual matterszöveg - copy, written matter - addenda, addendum, postscript, supplementfüggelék, toldalék, toldat - passage - excerpt, excerption, extract, selectionszemelvény - typewriting, typinggépelés, gépírás, írógépelés - hand, handwriting, longhand, script, writingkézírás - skywriting - calligraphy, chirography, penmanshipszép kézírás - inscription, letteringbetűtípus, felirat - Rosetta StoneRosette-i kő - manuscript, mskézirat - palimpsestpalimpszeszt, palimpszesztus, újra teleírt pergamen - roll, scrollkézirattekercs, tekercs - Dead Sea scrolls - debate, discourse, discussion, disquisition, dissertation, essay, treatiseértekezés - adaptation, version - monographmonográfia, tanulmány - composition, paper, report, theme - authority - prayer wheel - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing - Avesta, Zend-Avesta - Bible, Book, Christian Bible, Evangel, Good Book, Gospel, Holy Scripture, Holy Writ, Scripture, Scriptures, vulgate, Word, Word of Goda Biblia, a Szentírás, biblia, Ószövetség - Book of Genesis, Genesis - Book of Exodus, Exodus - Book of Leviticus, Leviticus - Book of Numbers, Numbers - Book of Deuteronomy, Deuteronomy - Book of Joshua, Joshua, Josue - Book of Judges, Judges - Book of Ruth, Ruth - Book of Esther, EstherEszter - Book of Job, Job - Book of Jeremiah, Jeremiah - Book of Jonah, Jonah - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke - Acts, Acts of the Apostles - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine - Septuagint - Angelus - Ave Maria, Hail Mary - Canticle of Simeon, Nunc dimittis - Kol Nidre - Litany - Lord's Prayer - Paternoster - Apocrypha - Upanishad - Psalm - biodata, curriculum vitae, CV, resume, résuméönéletrajz - document, papers, written documentokirat - certificate, certification, credential, credentials, diploma, letter of credence, school diplomaelmebajosnak nyilvánít - blank, form, form for completionűrlap - list, listing, record, registerjegyzék, lista - item, pointpont - bit of news, intelligence, message, news, news item, news report, piece of news, report, tidings, word - bibliography, list of booksbibliográfia - bill - criminal record, police record, record - index - keykulcs - inventory, stock listleltár - bill of fare, card, carte, carte du jour, menu, menu cardétlap, menü - price list, price-list, rate, tariffárjegyzék, árlista - roll, rosterbeosztás, munkarend - shortlist, short list - timetablemenetrend, órarend - timetable - documents, dossier, file, recordsaktacsomó - memo, memoranda, memorandumfeljegyzés, jegyzet - minute, minutes, proceedings, records, transactionsakták, előadások, jegyzőkönyv - computer file - binary file - document, text file - job application - folk etymology - anamnesis, medical history, medical record, previous history - biography, life, life history, life storyéletrajz, élettörténet, -rajz - autobiographyönéletrajz - hagiographylegendairodalom - profile - account, bill, check, invoiceszámla - crib, interlingual rendition, rendering, translation, versionpuska - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return - dissenting opinion - flowchart, flow chart, flow diagram, flow sheetfolyamatábra - documentation, software documentation - collection, compendium - anthology, choice collection of textsantológia - analecta, analectsválogatott írások - letter, missivehírnök - open letter - chain letter - epistleepisztola, levél - billet doux, billet-doux, love letter, love-letterszerelmeslevél - adieu, adios, arrivederci, auf wiedersehen, au revoir, bye, bye-bye, cheerio, goodby, good-by, goodbye, good-bye, good day, sayonara, so long, so long!viszlát! - bon voyage, send-offjó utat! - business card, calling card, card, visiting cardkártya, névjegykártya - gengén - basics, rudimentsalapismeretek - record - printing, printing process, printing techniquenyomás, nyomtatás - account, news report, report, story, write up - circular, newsletter, newssheethírlevél - comment, commentarykommentár - annotation, notation, notejegyzet - postscript, PSlóerő - crossword, crossword puzzlekeresztrejtvény - acrostic, word square - rebusképrejtvény, rébusz, rejtvény, talány - bill, card, notice, placard, poster, postingplakát, transzparens - flashcard, flash card - address - librettolibrettó, szövegkönyv - scenario - scenario, screenplay, scriptforgatókönyv - commedia dell'arte - melodramamelodráma - morality play - mystery play - Passion play - satyr play - stanza - anadiplosis, reduplication - epanalepsis - epiphora, epistrophe - anastrophe, inversion - antiphrasis - apophasis - catachresis - chiasmuschiazmus - litotes, meiosislitotész - prolepsis - figure, figure of speech, image, rhetorical figure, tropeszókép - exaggeration, hyperbolenagyítás - discourse, discussion, treatmentmegbeszélés, vita - catchword, motto, shibboleth, sloganjelmondat, jelszó, mottó, szlogen - axiom, maximalapigazság, mondás - aphorism, apophthegm, apothegmaforizma, velős mondás - epigram, quip, satirical poemepigramma, velős mondás - adage, byword, proverb, saw - banality, bromide, cliche, commonplace, crudity, grossness, platitude, vulgaritybanalitás, közhely - truismközhely, közhelyszerű igazság - conjuration, incantation, sortilegevarázsige - Decalogue, Ten Commandmentstízparancsolat - exam, examination, testteszt, vizsga - medical report - nursery rhymegyermekvers - comment, gossip, scuttlebuttpletyka - grapevine, pipeline, word of mouthszájról szájra terjedő hír - Sermon on the MountHegyi Beszéd - homily, preachmenthitszónoklat, szentbeszéd - reference, source - trilogytrilógia - cycle - imagism - account, accounting, account statement - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statementjövedelemkimutatás - balance, balance sheetmérleg - account book, book, book of account, ledger, legerfogadások, főkönyv - accounting entry, entry, ledger entry - accounting, accounting system, method of accounting - current accountfolyószámla[Domaine]

-