» 

diccionario analógico

pennate (en) - armação, chifre, corno, galhadageyik boynuzu - seudópodo (es) - ovipositor, oviscaptoyumurtlama borusu - cristaibik - lades kemiği - fúrcula, ossinho da sortelades kemiği, süspansiyon kolu - plumagemkuş tüyü - flojel, plumón (es) - pelokürk - lA - hair (en) - bigote, bigotes (es) - carapaçakabuk, kaplumbağa kabuğu - concha, esqueletoiskelet, kabuk - carapaça, couraça - sakal - conchadeniz kabuğu - élitro, vaginaböcek kanadını saran kabuk - garrapençe tırnağı, yırtıcı kuş pençesi - pinçakıskaç - dört ayaklı - barbudo, bigodudo, com suíçasfavorili, sakallı - ayak - pança, rume, ruminadouroişkembe - omasokırkbayır - cuarto estómago (es) - espinha de peixebalık kılçığı, kılçık - telek - barbokarakeçi balığı - amniótico - protórax (es) - metâmero, protovértebra, vértebra rudimentar - caecal, cecal (en) - femoralkalça kemiğine ait, uyluk ile ilgili - genéticogenetiğe ait - umbilicalgöbek, göbek ile ilgili - cardiovascular (es) - epidérmicoüst deriye ait - ectodermal, ectodermic (en) - genital, venéreocinsel organlar ile ilgili - gırtlak - synaptic (en) - boğaz, gırtlak - relativo ao abdomekarın boşluğu ile ilgili - apparatus (en) - zona erógena - omurga - interseção - quiasma óptico (es) - kaburga - nervos, plexoağ, pleksus, şebeke, sinir ağı, sinir örgüsü - nerve plexus (en) - porogözenek - glomerulus (en) - Afro, Afro hairdo (en) - rabo de cavalosaç örgüsü - rabodecavalo, rabo de cavalo, rabo-de-cavaloat kuyruğu saç - gânglio - epigloteepiglot, küçük dil - pico (es) - bocaağız - cavidadevücut boşluğu - cavidade, seio - koroidea - sobrancelha, sobrolhokaş - cílio, pestanakirpik - tímpanokulak zarı - cristalinogöz merceği, mercek - dış kulak - kulak - mediastino - örs kemiği - estriboüzengi kemiği - bolota - chamber (en) - cardias (es) - lenf sistemi - fovea, fovea centralis (en) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - sistema imunológico - centro nervioso (es) - kemik ucu yumrusu, kondil - diken, iğne, iğne gibi şey, spikül - beyin yarım yuvarı - paleocórtex (es) - metencephalon (en) - glándula pituitaria anterior (es) - glándula pituitaria posterior (es) - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - cerebelobeyincik, dimağçe, serebellum - área de Broca (es) - área visual (es) - área de Wernicke (es) - cérebrobeyin, serebrum - dobra, plica, rugaderi katmeri, kat kat olmuş deri - lóbulo frontal (es) - lóbulo parietal (es) - lóbulo occipital (es) - lóbulo temporal (es) - soğan ilik - amígdala - ön beyin - cavalo-marinho, hipocampobeyindeki beyaz çıkıntı, denizatı - diensefalon - claustrum (en) - talamus - mesencéfalobeynin ortası - puente de varolio (es) - tronco cerebralbeyin sapı - sistema nervioso periférico (es) - otonom sinir sistemi - sistema nervoso simpático - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - plexo braquial (es) - plexo cervical (es) - plexo coroideo (es) - üreme sistemi - üriner sistem, ürojenital sistem - sistema respiratóriosolunum sistemi - dolaşım sistemi - bexigaidrar kesesi, idrar torbası, mesane, sidik kesesi, sidik torbası - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupio (es) - escrotoşekerleme - folículo, vesícula - folículo, vesículabezcik, folikül, saç kökü, tek hücreli meyve - folículo do cabelo - hímen, membrana virginalkızlık zarı - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - spermatic cord (en) - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - pomo de AdãoAdem elması, gırtlak çıkıntısı - cordas vocais, corda vocalses telleri - duodenoonikiparmak bağırsağı - piloromide kapısı, pilor - ince bağırsağın alt kısmı, kıvrımbağırsak - cecokörbağırsak - apéndice, apéndice vermicular (es) - rectoanüs, rektum - ânusanüs, kıç, makat - períneo, perineuanüs ile cinsel organ arası, apış arası - cachaço, nucaense, ense kökü - axila, sovacokoltukaltı, koltuk altı - troncogövde - göğüs - bico de mamadeira, bico do seio, chupadouro, chupeta, mamilo, teta, tetinabiberon emziği, emzik, meme başı, meme başı/ucu, şişe emziği, yalancı meme - cintura, talle de avispa (es) - pançaşiş göbek - umbigogöbek deliği - karın - assento, rabo, traseirobut, kaba et, kalça, kıç yeri/tarafı - nádegakaba et, kalça, kıç, popo - insan ayağı - cartas, mão, pataayak, el, pati, pençe - ponta dos dedosparmak ucu - anular, dedo anelar, dedo anularyüzük parmağı - dedo maior, dedo médioorta parmak - dedo auricular, dedo mindinho, dedo mínimo, mindinho, mínimoserçe parmağı, serçeparmak - dedão do pé, pododáctiloayak başparmağı - unha do polegarbaşparmak tırnağı - iç iskelet - dermatoesqueleto, exoesqueleto (es) - acetabulum, cotyloid cavity (en) - cara, face, fisionomia, rostoyüz - feiçãohat, yüz hattı - rotator cuff (en) - McBurney's point (en) - talo (es) - şapka - himenio (es) - estameercik - anteraanter, ercik başı - pistilodişilik organı, pistil - carpelokarpel, meyve yaprağı - nectário - cotilédonekotiledon, tohumdan çıkan ilk yaprak - pétalataç yaprak - sépalaçanak yaprağı, sepal - cáliceçanak, çanak biçiminde organ, kaliks, kase biçiminde organ, zarf - periantoçiçek örtüsü - papopapus, tüylü çanak - kınakına kabuğu - ostiolo (es) - plastid (en) - chromoplast (en) - cloroplasto - basidio (es) - lámina (es) - hypha (en) - micéliomiselyum - arilotohum zarı - asca (es) - gavinhabıyık, filiz, sarılmaya yarayan filiz - rootstock (en) - rebentoçelik, dal - kol - tubérculo - rizomaköksap, rizom - sap, uzantı - umbelaşemsiye şeklinde çiçeklenme, umbel - cachoçiçek salkımı, salkım - panículabirleşik salkım, panikül - spikelet (en) - çiçeklenme - cascakabuk - vagemtohum zarfı - folhagem, lâminatabaka, yapraklar - brácteabrakte, bürgü - angusturaangostura, güzel kokulu bir ağaç - cana, caule de cereais, haste, restolhosaman, sap - verticilo - piel de cabra (es) - coralmercan - cortiça - cânhamokendir, kenevir - jutaHint keneviri/kendiri - lascas de madeiraağaç talaşı, talaş - rafia (es) - especia (es) - tronco (es) - wool (en)[Domaine]

-