» 

diccionario analógico

ดัชนี - ไฮกุhaikai - sinopsis - circunstancias, escenario, guión, panorama - literature (en) - Auden, W. H. Auden, Wystan Hugh Auden (en) - Baudelaire, Charles Baudelaire, Charles Pierre Baudelaire (en) - ชาร์ล ลุดวิทซ์ ดอดจ์สัน - มีเกล เด เซร์บันเตส - Chaucer, Geoffrey Chaucer (en) - Dante, Dante Alighieri - Donne, John Donne - Franz Kafka, Kafka - Joseph Rudyard Kipling, Kipling, Rudyard Kipling (en) - Henry Wadsworth Longfellow, Longfellow (en) - Marcel Proust, Proust - Bernard Shaw, George Bernard Shaw, Shaw - Emile Zola, Zola - ประวัติย่อของผู้สมัครงานcurrículo, curriculum, currículum, currículum vitae, currículum vítae, CV, historial, resumen - novelisation, novelization (en) - lexicografía - escribir, escribirse, publicar - autográfico, autógrafo - shakespeariano - Kafkaesque (en) - producto final - labor, obra, obra de arte, opus, realización, trabajo - El Dorado - Erewhon (en) - país de los sueños - ชุดรูปแบบ, แก่นเรื่อง, แนวบทเพลงtema - โลกวรรณศิลป์literatura - literatura comparada - métrica, poética, prosodia, versificación - clásicas - criptograma - วรรณคดี - วรรณกรรมliteratura - novela rosa, novelucha - นิยายวิทยาศาสตร์ciencia ficción, ciencia-ficción - novela, novela corta - เรื่องเขย่าขวัญnovela/obra de suspense, novela de suspense, película de suspense, película de suspenso - ตำนาน, เรื่องเล่า)folletín, saga - thriller - novela policiaca, novela policíaca - cuento, historieta, novela corta - ตำนานแฝงคำสอนalegoría, apólogo, fábula, parábola - นิทานปรัมปราfábula, falacia, mito - explication de texte (en) - textual criticism (en) - new criticism (en) - บทกวีoda, poema, poesía, rima, verso - égloga, idilio - บทกลอนแห่งความเสียใจ, เพลงไว้อาลัยelegía, endecha - Aeneid (en) - verso libre - กลอนตลกquintilla humorística - อีเลียดLa Ilíada - โอดิสซีย์La Odisea - cantar de gesta - คำพูดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกrapsodia - บทกวีoda - despedida - cuarteta, cuarteto, redondilla - ร้อยกรองestrofa, octava real - เนื้อหาtexto - word order (en) - calco, copia - fascículo - apartado, sección - chapter (en) - episodio - spot (en) - introducción - คำนำadvertencia, exordio, introducción, preámbulo, prefacio, proemio, prólogo - encabezamiento, exordio, preámbulo - cierre, conclusión, fenecimiento, fin, final, finalización, terminación - addenda, adenda, añadido, añadidura, apéndice, posdata, suplemento - ย่อหน้าapartado, parágrafo, párrafo - pasaje - ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, ข้อความที่ตัดตอนมาextracto, fragmento - การจัดวางตัวหนังสือ, ตัวหนังสือepígrafe, inscripción, leyenda, rotulación - ศิลาโรเซตตาPiedra de Rosetta - หนังสือที่เขียนด้วยลายมือmanuscrito - ม้วนกระดาษมีตัวหนังสือrollo - ม้วนหนังสือแห่งทะเลสาบเดดซี - บทความensayo, memoria, tratado - versión - monografía - artículo, comunicación, memoria, ponencia, trabajo - edición, editaje, montaje, redacción - corte, supresión - correction (en) - editing, revising, rewriting (en) - ใจความสรุปextracto, resumen, síntesis, suma, sumario - การตัดทอน, การย่อabreviación, cápsula, compendio, condensación - analectas - jump cut (en) - acotación - บทนำintroito, loa, prólogo - libreto - บทภาพยนตร์guión, guión cinematográfico, script - commedia dell'arte (en) - การแสดงอารมณ์เกินจริง, เรื่องประโลมโลกdramón, folletín, melodrama - morality play (en) - auto, misterio - Passion play (en) - satyr play (en) - coda - copla, estancia, estrofa, tirada - cadencia, compás, indicador, ritmo - pie - yambo - anapesto - aliteración - asonancia, asonante - anacoluto - anadiplosis - epanalepsis - conversión, epístrofe - anástrofe, inversión - antífrasis - apophasis (en) - catacresis - quiasmo - endíadis - hipálage - hipérbaton - lítote - onomatopeya - polisíndeton - prolepsis - การใช้คำพูดที่ผิดแผกจากภาษาโดยตรงdibujo, figura, figura retórica, tropo - exageración, hipérbole - kenning (en) - คำอุปมาlenguaje metafórico, metáfora - metonímia - ปฏิพจน์oxímoron - símil - sinécdoque - ceugma, zeugma - เพลงกล่อมเด็กpoema infantil - biblioteca - borough library, city library, municipal library, public library (en) - การแสดงสามตอนต่อกันtrilogía - cycle (en) - cultural movement (en) - Camelot (en) - personaje ficticio - Aladino - Beatrice (en) - Bluebeard (en) - เอลซิด - Fagin (en) - Falstaff - Fausto - Mother Goose (en) - pierrot - Tío Sam - เชอร์ล็อก โฮลมส์Sherlock Holmes - ผู้เขียนชีวประวัติของผู้อื่นbiógrafa, biógrafo - คอลัมน์นิสต์articulista, columnista - นักเขียนบทละคร, ผู้เขียนบทdramático, dramaturga, dramaturgo - enciclopedista - escritor fantasma - Houyhnhnm (en) - บรรณารักษ์bibliotecaria, bibliotecario - letrista - นักแต่งนวนิยายnovelista - poeta, poetisa, versificador - กวี - poeta laureado - Robin de los bosques, Robin Hood - Rumpelstiltskin (en) - Tristan, Tristram (en) - นักเขียน, ผู้เขียนautor, autora - ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน - Aristophanes (en) - Barrie, J. M. Barrie, James Barrie, James Matthew Barrie, Sir James Matthew Barrie (en) - Beckett, Samuel Beckett (en) - Anton Chekhov, Anton Chekov, Anton Pavlovich Chekhov, Anton Pavlovich Chekov, Chekhov, Chekov (en) - Coleridge, Samuel Taylor Coleridge (en) - A. Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle (en) - Dostoevski, Fedor Mikhailovich Dostoevski - Falkner, Faulkner, William Cuthbert Faulkner, William Falkner, William Faulkner (en) - Frost, Robert Frost, Robert Lee Frost (en) - Galahad, Sir Galahad (en) - Gawain, Sir Gawain (en) - โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเทGoethe, Johann Wolfgang Von Goethe - Grimm, Wilhelm Grimm, Wilhelm Karl Grimm (en) - Guenevere, Guinevere (en) - เออร์เนสต์ เฮมมิงเวย์Ernest Hemingway, Hemingway - Hugo, Víctor Hugo - Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, Ibsen (en) - Henry James, James - Lancelot, Sir Lancelot (en) - เฮอร์แมน เมลวิลล์ - Merlin (en) - Francesco Petrarca, Petrarca, Petrarch (en) - Pindar (en) - Plutarco - Jean Baptiste Racine, Jean Racine, Racine (en) - ชอง-ชาก รุสโซJean-Jacques Rousseau, Rousseau - มาร์กีส์ เดอ ซาด - วิลเลียม เชกสเปียร์Shakespeare, William Shakespeare - Edmund Spenser, Spenser (en) - เฮนรี เดวิด ทอโร - เลโอ ตอลสตอย - Publius Vergilius Maro, Vergil, Virgil (en) - วอลแตร์François-Marie Arouet, Voltaire - William Wordsworth, Wordsworth (en) - W. B. Yeats, William Butler Yeats, Yeats (en)[Domaine]

-