» 

diccionario analógico

nautiek - fishing (en) - beroep, carrière, loopbaan, roeping, vocatie - arbeidsverdeling, specialisatie, specialisme, specialiteit, vakgebied - arbeidsplaats, arbeidsproces, baan, beroep, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, plaats, positie, post, werk, werkgelegenheid, werkkring - minister, ministerschap - ambt, ambtsbediening, arbeidsplaats, baan, bediening, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, officie, officium, plaats, positie, post, werk, werkkring - leertijd, opleidingstijd - kapiteinschap, meesterschap - co-assistentschap, coschap, co-schap, stage, stageperiode - rulership (en) - rentmeesterschap - bookbinding (en) - houtbewerking, timmermansambacht, timmerwerk - literature (en) - architectuur, bouwkunde, bouwkunst, bouwstijl, bouwtrant - artsenij, artsenijleer, geneeskunde, geneeskunst, medicijn, medicijnen - medicina preventiva (es) - alternative medicine (en) - accountancy, boekhouden, boekhouding - kostenberekening, kostprijsberekening, nacalculatie - ensayo (es) - oogheelkunde, optometrie - role (en) - consulteren, raadplegen - future, next, succeeding (en) - emeritus, rustend - agrariër, agrarisch, landbouwer - commanding, ranking, top-level, top-ranking (en) - administreren, beheren, bestieren, besturen, managen - bedienen, erbarmen, helpen, hoeden, omkijken, ontfermen, passen, toezien, waken, zorgen - beoefenen, praktizeren, uitoefenen, zich oefenen in - aartsbisschoppelijk - bisschoppelijk - professoraal - rabbijns - Bench (en) - ing., ingenieur, ir., onderhoudstechnicus, techneut, technicus, technologe, technoloog - enólogo (es) - overste - abdis, abt, kloostervader, prior, vader-abt - aborteur - begeleider - accountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurier - acteur, akteur, komediant, lid van een troep, speler, toneelspeler - adjudant, aide de camp, generaal-adjudant - adjutant general (en) - administrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflid - administrateur - adverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuse - agente literario (es) - aanstoker, aanstookster, ophitser - akkerbouwer, bouwboer, cultivator, groentekweker, kweekster, kweker, landbouwdeskundige, landbouwer, landbouwkundige, planter, plantster, roefel, teelster, teler - landbouwdeskundige, landbouweconoom, landbouwkundige, landhuishoudkundige - alchemist, alchimist - alpinist, alpiniste, bergbeklimmer, kletteraar - anatome, anatoom, ontleedkundige - eindredacteur, presentator, presentatrice, radio-omroeper, radio-omroepster, televisieomroeper, televisieomroepster - leerjongen, leermeisje, stagiair, stagiaire - arcediano, archidiácono (es) - archeologe, archeoloog, oudheidkundige - architect, architecte, architekt, architekte, bouwkundige, bouwkundig ingenieur, bouwmeester, designer, ontwerper, vormgever - archivaresse, archivaris - aartspriester, hogepriester, kerkvoogd, kerkvorst, opperpriester, prelaat, primaat - ingeniero militar (es) - arrowsmith (en) - director de escena (es) - artillerist, boordschutter, kanonnier, konstabel, schutterskoning - illustrator, illustratrice - astrologe, astroloog, sterrenkijker, sterrenkijkster, sterrenwichelaar, sterrenwichelaarster - astronaut, astronaute, kosmonaut, kosmonaute, ruimtereiziger, ruimtevaarder, ruimtevaarster - astroloog, astronome, astronoom, hemelbestormer, idealist, sterrenkijker, sterrenkundige, sterrenwichelaar - au pair, vakantiehulp, vakantiekracht - automonteur, mecanicien, mechanicus, sleutelaar, werktuigkundige - aëronaut, aviateur, ballonvaarder, lid van een luchtmacht, luchtvaarder, piloot, vliegenier, vliegenierster, vlieger, vliegster - baboe - baas (en) - kinderarts, pediater - babysit, babysitter, kinderoppas, kinderzitje, oppas - bacteriologe, bacterioloog, bakteriologe, bakterioloog - deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, stadsbode - ballenjongen, ballenmeisje - ballerina, ballerino, balletdanser - banderillero, matador, matadorspel, picador, stierenvechter, stierevechter, toreador, torero - picador - torero (en) - baron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheer - advocaat - barbediende, barkeeper, barman, kelner, ober - basileus (en) - Batman, oppasser - bode, pedel - bijenhouder, bijenhoudster, iemker, imker - chasseur, piccolo - biochemica, biochemicus - biologe, bioloog, menswetenschapper, natuurvorser - smid - boots, bootsman - bobby - boekhouder - boekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoper - dranksmokkelaar - uitsmijter - fokker, teler - metselaar, metser - brigadecommandant, brigadegeneraal, commodore - Brother (en) - apparatsjik, bureaucraat, bureaucrate, bureaukraat, bureaukrate, dienstklopper - burgemeester, burgervader - hulpkelner - zakenman - zakenvrouw - chef de cuisine - imam, kalief - cameraman - actievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaat - commodore, kapitein, schipper - cardiochirurg, cardiologe, cardioloog, hartchirurg, hartspecialist, hartspecialiste - drager, toonder - cateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijden - teller, volksteller - eerste minister, minister-president, MP, premier, regeringsleider - minister van financiën - aalmoezenier, kap., kapelaan, legeraalmoezenier, legerpredikant, medepastoor, onderpastoor, veldpredikant, veldprediker - venter - chartered accountant (en) - hoofddirecteur - chiropodist - choreograaf, choreografe - schoonmaker - stomerij - clergyman, clericus, eerw., eerwaarde, geestelijke, herder, zielenherder - clericus, geestelijke, godgeleerde, godsdienstleraar, kerkelijk, klerikus, theoloog - houwer, koempel, kompel, mijnwerker - schoenlapper, schoenmaakster, schoenmaker - columnist, cursiefjesschrijver, stukjesschrijver - ceremoniemeester, commissaris - commandeur, commodore - drukker, drukknoop, letterzetmachine, letterzetter, machinezetter, typograaf, zetmachine, zetter - concessiehouder, concessionaris - dirigent - banketbakker, confiseur, patissier - connection (en) - consul, konsul - chefkok, chef-kok, cuisinier, kok, kokkin, meesterkok - coördinator, coördinatrice, koördinator, koördinatrice - koperslager, kopersmid - copywriter, tekstschrijver - forensisch patholoog-anatoom, forensisch patoloog-anatoom, keuringsarts, lijkschouwer, rechter van instructie, sociaal-geneeskundige - corsario (es) - ambachtsman, ambachtsvrouw, bakkersknecht, handwerksman, vakman - croupier - conservator, conservatrice, konservator, konservatrice, museumconservator - administrateur, baljuw, beheerder, bewaarder, conservator, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, drossaard, drost, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, landdrost, meier, official, oppasser, roeper, schout, sluitpost, steekwoord - quesera (es) - defense contractor (en) - demograaf, demografe - bekkenbeul, smoelensmid, tandarts, tandheelkundige - dermatologe, dermatoloog, huidarts, huidspecialist - detective, opsporingsambtenaar, rechercheur, speurder, speurhond, speurneus - diagnosticus, patholoog, patholoog-anatome, patholoog-anatoom, patoloog-anatome, patoloog-anatoom - diëtist, diëtiste, voedingsdeskundige - bedrijfsleider, beheerder, bestuurder, dir., directeur, dirk, gerant, manager, regisseur - director, theater director, theatre director (en) - d.j., deejay, discjockey, disc jockey, diskjockey, dj - brander, destillateur, destilleerder, distillateur, distilleerder, stoker, stookster - DA, district attorney (en) - dubbelagent, dubbelspion, dubbelspionne - tolk, vertaler - galeiboef, galeislaaf, grondwerker, infanteriesoldaat - alleenverdiener, broodwinner, kostwinner - ecologist, ecoloog, milieudeskundige, milieufreak, milieukundige - electricien, electromonteur, elektricien, elektromonteur - compilator, compiler, encyclopedist - ing., ingenieur, machinist, machiniste, technicus, treinbestuurder - K.N.O.-arts, keel-,neus- en oorarts, oorarts, oorheelkundige, oorspecialist, otoloog - entomologe, entomoloog, insectenkenner, insektenkenner - etnograaf, etnografe - etnologe, etnoloog, volkenkundige - etymoloog - beul, scherprechter - exporteur, uitvoerder, uitvoerster - uitroeier, verdelger - akkerbouwer, bouwboer - hoefsmid, paardensmid - padre (es) - fellah (en) - cineast, cineaste, filmer, filmmaakster, filmmaker, filmproducent, filmster - ministro de hacienda (es) - brandweerman - visboer, vishandelaar, visvrouw - ministro de asuntos exteriores (es) - freelance medewerker, freelance medewerkster, freelancer, free-lancer - bendelid, gangster - vuilnisman, vuilophaler - gaucho - rijkswachter - opperofficier - fondsdokter, huisarts, huisdokter, omnipracticus, ziekenfondsarts, ziekenfondsdokter - aardrijkskundige, geograaf, geografe - aardkundige, geologe, geoloog - landmeter, meetkundige - vergulder - glazenmaker, polijststeen - geitenherder, geitenherderin, geitenhoeder, geitenhoedster - gouverneur-generaal, toean besur - grammaticus - doodgraver, grafdelver - cipier, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, gevangenbewaarder, gevangenbewaarster, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, oppasser, roeper, sluitpost, steekwoord - gangster, gewapend persoon, huurdoder, huurmoordenaar - gynaecologe, gynaecoloog, vrouwenarts - barbier, coiffeur, dameskapper, designer, figaro, friseur, haarkapper, haarknipper, hairstylist, kapper, kapster, ontwerper, stilist, vormgever - beul, scherprechter - hoedenmaker, hoedenverkoper - transporteur - hoofdman, opperhoofd, staatshoofd - verzorger - herder, herderin, hoeder, ossedrijver, ossendrijver, schaapherder, veedrijver - Holy Roman Emperor (en) - hortoloog, hovenier, tuinbouwkundige, tuinder - gastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waard - immunologist (en) - importeur, invoerder, invoerster - betoger, demonstrant, fuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, manifestant, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiver - binnenvelder - binnenhuisarchitect, binnenhuisarchitecte, binnenhuisarchitekt, binnenhuisarchitekte, decorateur, huisschilder, interieurontwerper, interieurontwerpster, schilder - assistent-arts, co-assistent, interne arts, internist - clown, hofnar - groothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerker - jurist, juriste, Justitia, kantonrechter, politierechter, rechter, rechtsgeleerde, richter - kantonrechter - káiser (es) - arbeider, handarbeider, handarbeidster, loonarbeider, werkman - lama - landschapsarchitect, tuinarchitect - laskaar - waterkering - bibliothecaresse, bibliothecaris, bibliothekaresse, bibliothekaris - infermera practicante (es) - luitenant-kolonel, overste - capitán de corbeta (es) - luitenant-generaal - badjuffrouw, badmeester - kustlichtwachter, lichtwachter, vuurtorenwachter - landmeter - piket, poster, schildwacht, schildwaqcht, scout, verkenner, wacht, wegenwacht - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - kornak - besteller, bestelster, brievenbesteller, brievenbestelster, postauto, postbode - majordomus - manicure - buste, gidsland, mannequin, model, pasdame, paspop - krijgsman te paard - varensman, zeebonk, zeeman, zeerob, zeerot, zeevaarder - metselaar, steenhouwer - mercero (es) - adelborst - accoucheur, vroedvrouw - mikado, tenno - aal, aalmoezenier, legeraalmoezenier, legerpredikant, veldpredikant, veldprediker - melkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouw - houwer, koempel, kompel, mijnwerker, mineur - bewindsman, excellentie, min., minister - begrafenisondernemer, lijkbezorger, uitvaartleider - charlatan, kwakzalver - moëddzin, mueddzin, muezzin - molla, mollah, schriftgeleerde, wetgeleerde - muziekcriticus - musketier - mycologist (en) - mytholoog - nieuwslezer, omroeper - broeder, verpleegkundige, verpleger, ziekenbroeder, ziekenverpleger, ziekenzuster, zuster - accoucheur, verloskundige, vroedvrouw - ombudsman, ombudsvrouw - computeroperator, operator, procesoperator - brillenmaakster, brillenmaker, opticien, opticienne - orthodontist - bottenkraker, chiropracticus, kraker - rightfielder, right fielder (en) - centerfielder, center fielder (en) - leftfielder, left fielder (en) - Panchen Lama (en) - bladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisje - paramedicus - parapsychologe, parapsycholoog - para, parachutespringer, parachutist, paracommando, paratroeper, valschermspringer - diputado (es) - chica de compañía (es) - pasja - bankhouder, lommerdhouder, pandjesbaas - inktkoelie, kantoorbediende, kantoorklerk, kantoorknecht, kantoorpik, klerk, pennelikker - parfumeur - onderofficier - farao - apoteker, apotekeres, apotheker, apothekeres, chemicus, drogist, drogiste, farmaceut, farmaceute, scheikundige - farmacoloog - filologe, filoloog - fotograaf, fotografe - hofdichter - paus, pontifex, pontifex maximus, pope - pornograaf - beoefenaar - pretor - prefect - primus, primusbrander - privédetective, privé-detective - bewerker - beroepskracht, professional, vakman - inspeciënt, inspiciënt, rekwisiteur, requisiteur, toneelmeester - del, dweil, hoer, lellebel, prostitu{#225}{#130}{#225}, prostituee, prostituée, slet, sloerie, snol, taart, teef, vruchtentaart - burg., burgemeester, burgervader - psych, psychiater, zieleknijper, zielknijper - psychotherapeut, psychotherapeute, therapeut - caf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaar - publiciteitsagent - kwartiermeester-generaal - Queen's Counsel (en) - radiólogo (es) - r{#225}{#148}{#225}ntgenoloog, radiologe, radioloog, röntgenologe, röntgenoloog - huismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goed - schout-bij-nacht - registered nurse, RN (en) - fireman, relief pitcher, reliever (en) - mecanicien, monteur, onderhoudsman, reparateur, technieker - restaurateur - nevenman, rechterhand - popster - halfspeler, middenvelder, middenveldspeler - dependienta, vendedora (es) - vertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediende - provinciegouverneur - baanbreekster, baanbreker, gids, pionier, scout, verkenner, voortrekker, wegbereider, wegbereidster, wegenwacht - second baseman, second sacker (en) - laagste marineofficier, tweede luitenant - agente de inteligencia, agente operativo, agente secreto (es) - P.G., PG, procureur-generaal - secretario general (es) - seismoloog - handelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkoper - koster, kosteres, sacristein - doodsmak - sjogoen - detaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkelier - impresario, kermisbaas, kermisexploitant, kermisgast, kermisklant, producer, programmamaker, regisseur, theateragent - seiner, seinhuiswachter, seinwachter - edelsmid, zilversmid - assepoes, huissloof, sloof - smokkelaar, smokkelaarster - agoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster - specialist, specialiste - specialist, specialiste - persvoorlichter, persvoorlichtster, spreekbuis, woordvoerder, woordvoerster - interpreet, vertolker - starting pitcher (en) - actuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundige - bootwerker, dokwerker, havenarbeider, havenarbeidster, havenwerker, kaaiwerker, laadinrichting, stuwadoor, walwerker - steward - gastvrouw, stewardess - hoekboot, hoeker, straathoer - sultan, sultane - supercarga - fournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijf - dompteur, dompteuse, temmer - committent, opdrachtgeefster, opdrachtgever - assessor, beoordelaar, bijzitter, schade-expert - belastingontvanger - taxidermist - trucker, vrachtwagenchauffeur, vrachtwagenchauffeuse - televisiedominee, televisiepredikant - bankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, verteller - hulpkracht, interim-, noodhulp, uitzendkracht, waarneemster, waarnemer - testpiloot - dakdekker, dekker, rietdekker - third baseman, third sacker (en) - tight end (en) - blikslager - boomchirurg - dictafonist, dictafoniste, tikgeit, tikker, typist, typiste - deurwaarder, gerechtsbode, gerechtsdeurwaarder, gids, paranimf, plaatsaanwijzer - geldschieter, woekeraar, woekeraarster - koster, kosteres - dierenarts, veearts, veterinair - vice-admiraal - vizier - bediende, bewaker, blokhoofd, cipier, havenmeester, herbergmoeder, herbergvader - militair machthebber - adjudant, adjudant-onderofficier, stip - wasvrouw - horlogemaker, horloger, horologe, horoloog - beveiligingsbeambte, beveiligingsfunctionaris, bewaker - min, voedster, vroedvrouw, zoogster - wagenmaker - buitenspeler, vleugel, vleugelspeler - fabrikant, fabrikante, maakster, maker, vervaardiger, vervaardigster - yardie (en) - dierenverzorger, dierverzorger - dierkundige, zoöloge, zoöloog - kracht[Domaine]

-