» 

diccionario analógico

navegaciónnautiek - fishing (en) - convocación, llamada, profesión, vocaciónberoep, carrière, loopbaan, roeping, vocatie - especialidadarbeidsverdeling, specialisatie, specialisme, specialiteit, vakgebied - puesto, trabajoarbeidsplaats, arbeidsproces, baan, beroep, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, plaats, positie, post, werk, werkgelegenheid, werkkring - consejera, consejero, ministra, ministrominister, ministerschap - asiento, cargo, empleo, partida, posición, puesto, trabajo, vacanteambt, ambtsbediening, arbeidsplaats, baan, bediening, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, officie, officium, plaats, positie, post, werk, werkkring - aprendizaje, noviciadoleertijd, opleidingstijd - capitanía, maestríakapiteinschap, meesterschap - período de prácticas, prácticasco-assistentschap, coschap, co-schap, stage, stageperiode - rulership (en) - administración, gobiernorentmeesterschap - bookbinding (en) - artesanía en madera, carpintería, labrado en maderahoutbewerking, timmermansambacht, timmerwerk - literature (en) - arquitecturaarchitectuur, bouwkunde, bouwkunst, bouwstijl, bouwtrant - medicinaartsenij, artsenijleer, geneeskunde, geneeskunst, medicijn, medicijnen - medicina preventiva - alternative medicine (en) - contabilidad, contabilización, contaduríaaccountancy, boekhouden, boekhouding - cálculo de costeskostenberekening, kostprijsberekening, nacalculatie - ensayo - optometríaoogheelkunde, optometrie - role (en) - consultarconsulteren, raadplegen - future, next, succeeding (en) - eméritoemeritus, rustend - agrarioagrariër, agrarisch, landbouwer - commanding, ranking, top-level, top-ranking (en) - administrar, gestionaradministreren, beheren, bestieren, besturen, managen - bedienen, erbarmen, helpen, hoeden, omkijken, ontfermen, passen, toezien, waken, zorgen - ejercer, llevar a cabo, practicarbeoefenen, praktizeren, uitoefenen, zich oefenen in - arzobispalaartsbisschoppelijk - episcopal, obispalbisschoppelijk - profesoralprofessoraal - rabínicorabbijns - Bench (en) - ingeniero, tecnóloga, tecnólogoing., ingenieur, ir., onderhoudstechnicus, techneut, technicus, technologe, technoloog - enólogo - abadesa, madre superiora, prioraoverste - abad, abadesa, abateabdis, abt, kloostervader, prior, vader-abt - abortista, médica abortistaaborteur - acompañantebegeleider - auditor, auditora, auditora de cuentas, auditor de cuentas, censora de cuentas, censor de cuentas, contable, contador, contadora, contralor, economista, tenedora de libros, tenedor de librosaccountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurier - actor, comediante, histrión, miembro de una compañía/de un grupo, representanteacteur, akteur, komediant, lid van een troep, speler, toneelspeler - ayudante, ayudante de campo, edecánadjudant, aide de camp, generaal-adjudant - adjutant general (en) - administrador, administradora, ejecutivo, gobernador, gobernadoraadministrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflid - administradoradministrateur - agente de publicidad, anunciador, anunciante, publicistaadverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuse - agente literario - agente provocador, incitador, instigador, instigadoraaanstoker, aanstookster, ophitser - agrónomo, cosechero, cultivador, cultivadora, ingeniero agrónomo, plantador, plantadoraakkerbouwer, bouwboer, cultivator, groentekweker, kweekster, kweker, landbouwdeskundige, landbouwer, landbouwkundige, planter, plantster, roefel, teelster, teler - agrónoma, agrónomolandbouwdeskundige, landbouweconoom, landbouwkundige, landhuishoudkundige - alquimistaalchemist, alchimist - alpinistaalpinist, alpiniste, bergbeklimmer, kletteraar - anatomistaanatome, anatoom, ontleedkundige - locutor, locutora, presentador, presentadoraeindredacteur, presentator, presentatrice, radio-omroeper, radio-omroepster, televisieomroeper, televisieomroepster - aprendiz, estudiante en prácticas, meritorio, persona que hace prácticasleerjongen, leermeisje, stagiair, stagiaire - arcediano, archidiácono - arqueóloga, arqueólogoarcheologe, archeoloog, oudheidkundige - arquitecta, arquitecta técnica, arquitecto, arquitecto técnicoarchitect, architecte, architekt, architekte, bouwkundige, bouwkundig ingenieur, bouwmeester, designer, ontwerper, vormgever - archivador, archivera, archivero, archivistaarchivaresse, archivaris - arcipreste, arzobispo, cardenal, jerarca, mitrado, preladoaartspriester, hogepriester, kerkvoogd, kerkvorst, opperpriester, prelaat, primaat - ingeniero militar - arrowsmith (en) - director de escena - artillero, servidor, soldado de artilleríaartillerist, boordschutter, kanonnier, konstabel, schutterskoning - ilustrador, ilustrator, ilustratoraillustrator, illustratrice - astróloga, astrólogoastrologe, astroloog, sterrenkijker, sterrenkijkster, sterrenwichelaar, sterrenwichelaarster - astronauta, cosmonautaastronaut, astronaute, kosmonaut, kosmonaute, ruimtereiziger, ruimtevaarder, ruimtevaarster - astrónoma, astrónomoastroloog, astronome, astronoom, hemelbestormer, idealist, sterrenkijker, sterrenkundige, sterrenwichelaar - au pairau pair, vakantiehulp, vakantiekracht - mecánicoautomonteur, mecanicien, mechanicus, sleutelaar, werktuigkundige - aeronauta, aviador, aviadoraaëronaut, aviateur, ballonvaarder, lid van een luchtmacht, luchtvaarder, piloot, vliegenier, vliegenierster, vlieger, vliegster - baboe - baas (en) - pediatrakinderarts, pediater - baby sitter, canguro, china, guarda de niños, niñerababysit, babysitter, kinderoppas, kinderzitje, oppas - bacterióloga, bacteriólogobacteriologe, bacterioloog, bakteriologe, bakterioloog - alguacil, esbirro, oficial del juzgadodeurwaarder, gerechtsdeurwaarder, stadsbode - recogepelotasballenjongen, ballenmeisje - bailarinaballerina, ballerino, balletdanser - banderillero, diestro, lidiador, maestro, matador, picador, torerobanderillero, matador, matadorspel, picador, stierenvechter, stierevechter, toreador, torero - picadorpicador - torero (en) - archipámpano, magnate, potentado, staffbaron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheer - abogadoadvocaat - barman, camarera, camarerobarbediende, barkeeper, barman, kelner, ober - basileus (en) - Batman, ordenanza, servidor de un oficialBatman, oppasser - bedelbode, pedel - apicultor, apicultora, colmenerobijenhouder, bijenhoudster, iemker, imker - botones, mozochasseur, piccolo - bioquímica, bioquímicobiochemica, biochemicus - bióloga, biólogobiologe, bioloog, menswetenschapper, natuurvorser - herrera, herrerosmid - contramaestreboots, bootsman - polibobby - tenedor de librosboekhouder - librera, libreroboekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoper - contrabandista de licoresdranksmokkelaar - gorila, portera, porterouitsmijter - criadorfokker, teler - alarife, albañilmetselaar, metser - brigadier, general de brigadabrigadecommandant, brigadegeneraal, commodore - Brother (en) - burócrataapparatsjik, bureaucraat, bureaucrate, bureaukraat, bureaukrate, dienstklopper - burgomaestreburgemeester, burgervader - ayudante de camarerohulpkelner - ejecutivo, empresaria, empresario, hombre de negocios, mujer de negocioszakenman - ejecutiva, empresaria, mujer de negocios, negociantazakenvrouw - despensero, maestresalachef de cuisine - califaimam, kalief - cámara, camarógrafo, operadorcameraman - candidato, defensor, militanteactievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaat - capitáncommodore, kapitein, schipper - cardiocircujano, cardióloga, cardiólogo, cirujana cardiológica, cirujano cardiológicocardiochirurg, cardiologe, cardioloog, hartchirurg, hartspecialist, hartspecialiste - portador, porteadordrager, toonder - empresa de catering, proveedorcateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijden - censistateller, volksteller - después del mediodía, premier, presidente de Gobierno, presidente del Gobierno, primer ministroeerste minister, minister-president, MP, premier, regeringsleider - ministro de Economía y Hacienda, Ministro de Haciendaminister van financiën - capellánaalmoezenier, kap., kapelaan, legeraalmoezenier, legerpredikant, medepastoor, onderpastoor, veldpredikant, veldprediker - quincalleroventer - chartered accountant (en) - directora general, director generalhoofddirecteur - callista, pedicuro, podólogochiropodist - coreógrafa, coreógrafochoreograaf, choreografe - limpiadorschoonmaker - tintorerostomerij - clérigo, reverendoclergyman, clericus, eerw., eerwaarde, geestelijke, herder, zielenherder - clérigo, eclesiásticoclericus, geestelijke, godgeleerde, godsdienstleraar, kerkelijk, klerikus, theoloog - carbonero, minerohouwer, koempel, kompel, mijnwerker - zapatera, zapateroschoenlapper, schoenmaakster, schoenmaker - articulista, columnistacolumnist, cursiefjesschrijver, stukjesschrijver - comisario, comisario políticoceremoniemeester, commissaris - comodorocommandeur, commodore - cajista, linotipista, tipógrafodrukker, drukknoop, letterzetmachine, letterzetter, machinezetter, typograaf, zetmachine, zetter - concesionarioconcessiehouder, concessionaris - director, director de orquesta, director de orquestradirigent - confitero, dulcero, pastelera, pastelero, reposterobanketbakker, confiseur, patissier - connection (en) - cónsulconsul, konsul - chef, cocinero, cocinero jefe, jefe de cocinachefkok, chef-kok, cuisinier, kok, kokkin, meesterkok - coordinador, coordinadoracoördinator, coördinatrice, koördinator, koördinatrice - calderero, cobrerokoperslager, kopersmid - redactor de textos publicitarios, redactor publicitariocopywriter, tekstschrijver - juez de instrucción, juez de primera instancia e instrucción, médico forenseforensisch patholoog-anatoom, forensisch patoloog-anatoom, keuringsarts, lijkschouwer, rechter van instructie, sociaal-geneeskundige - corsario - artesana, artesano, menestral, menestrala, técnicoambachtsman, ambachtsvrouw, bakkersknecht, handwerksman, vakman - crupié, crupiercroupier - conservador, conservadoraconservator, conservatrice, konservator, konservatrice, museumconservator - custodio, guarda, guardiánadministrateur, baljuw, beheerder, bewaarder, conservator, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, drossaard, drost, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, landdrost, meier, official, oppasser, roeper, schout, sluitpost, steekwoord - quesera - defense contractor (en) - demógrafa, demógrafodemograaf, demografe - dentista, estomatólogo, odontóloga, odontólogobekkenbeul, smoelensmid, tandarts, tandheelkundige - dermatóloga, dermatólogodermatologe, dermatoloog, huidarts, huidspecialist - detectivedetective, opsporingsambtenaar, rechercheur, speurder, speurhond, speurneus - anatomista patóloga, anatomista patólogo, patólogodiagnosticus, patholoog, patholoog-anatome, patholoog-anatoom, patoloog-anatome, patoloog-anatoom - dietética, dietético, dietista, nutricionistadiëtist, diëtiste, voedingsdeskundige - directivo, director, gerente, inspector, manager, superintendentebedrijfsleider, beheerder, bestuurder, dir., directeur, dirk, gerant, manager, regisseur - director, theater director, theatre director (en) - discjockey, disc-jockey, pincha, pinchadiscosd.j., deejay, discjockey, disc jockey, diskjockey, dj - destilador, licoristabrander, destillateur, destilleerder, distillateur, distilleerder, stoker, stookster - DA, district attorney (en) - agente doble, espía dobledubbelagent, dubbelspion, dubbelspionne - dragomántolk, vertaler - bracero, galeote, peóngaleiboef, galeislaaf, grondwerker, infanteriesoldaat - asalariado, ganadoralleenverdiener, broodwinner, kostwinner - ecologista, ecólogoecologist, ecoloog, milieudeskundige, milieufreak, milieukundige - chispa, electricista, eléctrico, iluministaelectricien, electromonteur, elektricien, elektromonteur - enciclopedistacompilator, compiler, encyclopedist - maquinista, técnicoing., ingenieur, machinist, machiniste, technicus, treinbestuurder - otorrino, otorrinolaringóloga, otorrinolaringólogoK.N.O.-arts, keel-,neus- en oorarts, oorarts, oorheelkundige, oorspecialist, otoloog - entomóloga, entomólogoentomologe, entomoloog, insectenkenner, insektenkenner - etnógrafa, etnógrafoetnograaf, etnografe - etnóloga, etnólogoetnologe, etnoloog, volkenkundige - etimologistaetymoloog - sayón, verdugobeul, scherprechter - exportador, exportadoraexporteur, uitvoerder, uitvoerster - exterminadoruitroeier, verdelger - agricultor, campesino, cultivador, granjero, labrador, rancheroakkerbouwer, bouwboer - herrador, herrero, mariscalhoefsmid, paardensmid - padre - fellah (en) - cineasta, productor cinematográficocineast, cineaste, filmer, filmmaakster, filmmaker, filmproducent, filmster - ministro de hacienda - bombera, bomberobrandweerman - pescadera, pescaderovisboer, vishandelaar, visvrouw - ministro de asuntos exteriores - autónomo, trabajadora independiente, trabajador independientefreelance medewerker, freelance medewerkster, freelancer, free-lancer - gángster, gánster, mafioso, pistolerobendelid, gangster - basurerovuilnisman, vuilophaler - gauchogaucho - gendarmerijkswachter - oficial generalopperofficier - médica de cabecera, médica general, médico de cabecera, médico general, médico generalistafondsdokter, huisarts, huisdokter, omnipracticus, ziekenfondsarts, ziekenfondsdokter - geógrafa, geógrafoaardrijkskundige, geograaf, geografe - geofísico, geóloga, geólogoaardkundige, geologe, geoloog - geómetralandmeter, meetkundige - doradorvergulder - cristalero, vidrieroglazenmaker, polijststeen - cabrera, cabrerizo, cabrero, guardacabrasgeitenherder, geitenherderin, geitenhoeder, geitenhoedster - gobernador generalgouverneur-generaal, toean besur - gramáticogrammaticus - enterrador, panteonero, sepulturerodoodgraver, grafdelver - carcelera, carcelerocipier, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, gevangenbewaarder, gevangenbewaarster, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, oppasser, roeper, sluitpost, steekwoord - asesino pagado, asesino profesional, pistolerogangster, gewapend persoon, huurdoder, huurmoordenaar - ginecóloga, ginecólogogynaecologe, gynaecoloog, vrouwenarts - estilista, peluquera, peluquerobarbier, coiffeur, dameskapper, designer, figaro, friseur, haarkapper, haarknipper, hairstylist, kapper, kapster, ontwerper, stilist, vormgever - verdugobeul, scherprechter - sombrererohoedenmaker, hoedenverkoper - contratista de transportes, transportistatransporteur - jefe de Estado, jefe del Estado, mandatariohoofdman, opperhoofd, staatshoofd - cuidador, profesional sanitario, sanitarioverzorger - cabañero, ganadero, pastorherder, herderin, hoeder, ossedrijver, ossendrijver, schaapherder, veedrijver - Holy Roman Emperor (en) - horticultorhortoloog, hovenier, tuinbouwkundige, tuinder - fondista, hospedero, hostelero, mesonero, patrón, patrona, posadera, posadero, ventera, venterogastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waard - immunologist (en) - importador, importadoraimporteur, invoerder, invoerster - infante, peón, soldado de infanteríabetoger, demonstrant, fuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, manifestant, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiver - binnenvelder - arquitecta decoradora, arquitecto decorador, decorador, decoradora, decorador de interiores, diseñador, interioristabinnenhuisarchitect, binnenhuisarchitecte, binnenhuisarchitekt, binnenhuisarchitekte, decorateur, huisschilder, interieurontwerper, interieurontwerpster, schilder - interno, médica adjunta, médico adjuntoassistent-arts, co-assistent, interne arts, internist - bufónclown, hofnar - almacenista, comerciante al por mayor, mayoristagroothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerker - juez, jurista, magistrado, regentejurist, juriste, Justitia, kantonrechter, politierechter, rechter, rechtsgeleerde, richter - juez de distrito, juez de pazkantonrechter - káiser - jornalero, mano de obra, trabajador, trabajadora manual, trabajador manualarbeider, handarbeider, handarbeidster, loonarbeider, werkman - lamalama - jardinero paisajista, paisajistalandschapsarchitect, tuinarchitect - lascarlaskaar - waterkering - bibliotecaria, bibliotecariobibliothecaresse, bibliothecaris, bibliothekaresse, bibliothekaris - infermera practicante - teniente coronel, teniente-coronelluitenant-kolonel, overste - capitán de corbeta - teniente generalluitenant-generaal - guardavidas, socorristabadjuffrouw, badmeester - farero, torrerokustlichtwachter, lichtwachter, vuurtorenwachter - locadorlandmeter - atalaya, centinela, vigilantepiket, poster, schildwacht, schildwaqcht, scout, verkenner, wacht, wegenwacht - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - conduce de elefanteskornak - cartero, correo, repartidor, repartidorabesteller, bestelster, brievenbesteller, brievenbestelster, postauto, postbode - mayordomo, senescalmajordomus - manicura, manicuromanicure - maniquí, modelobuste, gidsland, mannequin, model, pasdame, paspop - hombre de armaskrijgsman te paard - lobo de mar, marino, navegantevarensman, zeebonk, zeeman, zeerob, zeerot, zeevaarder - albañil, cantero, pedrero, picapedrerometselaar, steenhouwer - mercero - guardia marinaadelborst - comadre, comadrona, matrona, parteraaccoucheur, vroedvrouw - micado, mikadomikado, tenno - cura castrenseaal, aalmoezenier, legeraalmoezenier, legerpredikant, veldpredikant, veldprediker - lechera, lechero, ordeñadora, repartidor de lechemelkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouw - apir, apiri, minerohouwer, koempel, kompel, mijnwerker, mineur - ministrobewindsman, excellentie, min., minister - empresario de pompas fúnebres, pompas fúnebres director de, pompas fúnebres empresario debegrafenisondernemer, lijkbezorger, uitvaartleider - charlatán, sacamuelas, saltabanco, saltimbanquicharlatan, kwakzalver - almuecín, almuédano, muecínmoëddzin, mueddzin, muezzin - molla, mollah, schriftgeleerde, wetgeleerde - crítico musicalmuziekcriticus - mosqueteromusketier - mycologist (en) - mitologista, mitólogomytholoog - locutor, presentadornieuwslezer, omroeper - enfermerobroeder, verpleegkundige, verpleger, ziekenbroeder, ziekenverpleger, ziekenzuster, zuster - comadrón, comadrona, obstetra, obstétrico, partera, partero, tocoginecólogo, tocóloga, tocólogoaccoucheur, verloskundige, vroedvrouw - defensor del pueblo, ombudsman, protectorombudsman, ombudsvrouw - computeroperator, operator, procesoperator - anteojera, anteojero, oculista, óptica, ópticobrillenmaakster, brillenmaker, opticien, opticienne - ortodoncistaorthodontist - osteópatabottenkraker, chiropracticus, kraker - rightfielder, right fielder (en) - centerfielder, center fielder (en) - leftfielder, left fielder (en) - Panchen Lama (en) - repartidora de periódicos, repartidor de periódicosbladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisje - paramédicoparamedicus - parapsicóloga, parapsicólogo, parasicólogoparapsychologe, parapsycholoog - paraca, paracaidistapara, parachutespringer, parachutist, paracommando, paratroeper, valschermspringer - diputado - chica de compañía - bajá, pachápasja - prestamistabankhouder, lommerdhouder, pandjesbaas - cagatintas, chupatintas, tagarote, tinterilloinktkoelie, kantoorbediende, kantoorklerk, kantoorknecht, kantoorpik, klerk, pennelikker - perfumistaparfumeur - Correos, suboficial de marinaonderofficier - faraónfarao - apotecario, boticaria, boticario, droguera, droguero, farmacéutica, farmacéuticoapoteker, apotekeres, apotheker, apothekeres, chemicus, drogist, drogiste, farmaceut, farmaceute, scheikundige - farmacólogofarmacoloog - filóloga, filólogofilologe, filoloog - fotógrafa, fotógrafo, retratistafotograaf, fotografe - poeta laureadohofdichter - papa, pontífice, Su Santidadpaus, pontifex, pontifex maximus, pope - pornografista, pornógrafopornograaf - practicante, prácticobeoefenaar - pretorpretor - prefectoprefect - hornillo de campingprimus, primusbrander - detective, detective privada, detective privadoprivédetective, privé-detective - bewerker - profesionalberoepskracht, professional, vakman - accesoristainspeciënt, inspiciënt, rekwisiteur, requisiteur, toneelmeester - alegrona, buscona, candonga, chipichusca, chirlata, coima, cualquiera, daifa, esquinera, fulana, furcia, golfa, gorrona, guarra, iza, lagarta, lea, lumi, meretriz, mujerzuela, pécora, pelandusca, pelleja, pellejo, perica, piba, picúa, prostituta, prostituto, pupila, puta, rabiza, ramera, tirona, zorra, zorrupiadel, dweil, hoer, lellebel, prostitu{#225}{#130}{#225}, prostituee, prostituée, slet, sloerie, snol, taart, teef, vruchtentaart - alcalde, intendente, preboste, regente, síndicoburg., burgemeester, burgervader - alienista, loquero, psiquiatra, siquiatrapsych, psychiater, zieleknijper, zielknijper - psicoterapeuta, sicoterapeutapsychotherapeut, psychotherapeute, therapeut - cantinero, patrón/dueño de un bar, tabernerocaf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaar - publicistapubliciteitsagent - intendentekwartiermeester-generaal - Queen's Counsel (en) - radiólogo - radióloga, radiólogo, radioterapeutar{#225}{#148}{#225}ntgenoloog, radiologe, radioloog, röntgenologe, röntgenoloog - agente inmobiliario, API, corredor de casas, corredor de fincashuismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goed - contraalmirante, contralmiranteschout-bij-nacht - registered nurse, RN (en) - fireman, relief pitcher, reliever (en) - mecánico, reparadormecanicien, monteur, onderhoudsman, reparateur, technieker - dueña de un restaurante, dueño de un restaurante, propietaria de un restaurante, propietario de un restaurante, restauradorrestaurateur - brazo derecho, factótum, mano derechanevenman, rechterhand - estrella del rockpopster - halfspeler, middenvelder, middenveldspeler - dependienta, vendedora - agente, comerciante, dependiente, representante, vendedorvertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediende - sátrapaprovinciegouverneur - explorador, guía, pionerobaanbreekster, baanbreker, gids, pionier, scout, verkenner, voortrekker, wegbereider, wegbereidster, wegenwacht - second baseman, second sacker (en) - alférez, subtenientelaagste marineofficier, tweede luitenant - agente de inteligencia, agente operativo, agente secreto - ministro de justiciaP.G., PG, procureur-generaal - secretario general - sismólogoseismoloog - comercial, tendero, traficante, vendedorhandelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkoper - sacristánkoster, kosteres, sacristein - aparcero, chacarerodoodsmak - Shogunsjogoen - comerciante, tenderodetaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkelier - empresaria, empresario, empresario de espectáculos, productorimpresario, kermisbaas, kermisexploitant, kermisgast, kermisklant, producer, programmamaker, regisseur, theateragent - guardavía, señaladorseiner, seinhuiswachter, seinwachter - plateroedelsmid, zilversmid - fregonaassepoes, huissloof, sloof - contrabandista, matutera, matutero, metedor, pasadorsmokkelaar, smokkelaarster - asistente socialagoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster - especialistaspecialist, specialiste - especialistaspecialist, specialiste - funcionaria de informaciones públicas, funcionario de informaciones públicas, portavozpersvoorlichter, persvoorlichtster, spreekbuis, woordvoerder, woordvoerster - portavoz, vocero, vozinterpreet, vertolker - starting pitcher (en) - actuario de seguros, estadista, estadística, estadísticoactuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundige - cargador, estibador, trabajadora portuaria, trabajador portuariobootwerker, dokwerker, havenarbeider, havenarbeidster, havenwerker, kaaiwerker, laadinrichting, stuwadoor, walwerker - auxiliar de vuelo, camarerosteward - aeromoza, auxiliar de vuelo, azafata, azafata de avión, camareragastvrouw, stewardess - cantonera, pelanduscahoekboot, hoeker, straathoer - sultánsultan, sultane - sobrecargosupercarga - abastecedor, aprovisionador, asentista, suministradorfournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijf - domador, domadoradompteur, dompteuse, temmer - capataz, comitente, mandante, principalcommittent, opdrachtgeefster, opdrachtgever - asesor, evaluador, tasadorassessor, beoordelaar, bijzitter, schade-expert - recaudador de impuestosbelastingontvanger - taxidermistataxidermist - camionera, camionerotrucker, vrachtwagenchauffeur, vrachtwagenchauffeuse - televisiedominee, televisiepredikant - cajero, empleado de bancobankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, verteller - eventual, interino, obrera temporera, obrero temporero, suplente, temporera, temporero, trabajadora interina, trabajador interinohulpkracht, interim-, noodhulp, uitzendkracht, waarneemster, waarnemer - piloto de pruebastestpiloot - techadordakdekker, dekker, rietdekker - third baseman, third sacker (en) - tight end (en) - chapista, hojalatero, lateroblikslager - arboricultorboomchirurg - audiomecanógrafa, audiomecanógrafo, dactilógrafa, dactilógrafo, mecanógrafa, mecanógrafodictafonist, dictafoniste, tikgeit, tikker, typist, typiste - acomodador, acomodadora, guíadeurwaarder, gerechtsbode, gerechtsdeurwaarder, gids, paranimf, plaatsaanwijzer - logrero, prestamista, usurera, usurerogeldschieter, woekeraar, woekeraarster - rapavelaskoster, kosteres - albéitar, veterinaria, veterinariodierenarts, veearts, veterinair - vicealmirantevice-admiraal - visirvizier - alcaide, carcelero, celador, encargado, guardabediende, bewaker, blokhoofd, cipier, havenmeester, herbergmoeder, herbergvader - jefe militar, señor de la guerramilitair machthebber - adjudant, adjudant-onderofficier, stip - lavanderawasvrouw - orologista, orologisto, relojerohorlogemaker, horloger, horologe, horoloog - celador, guardián, velador, vigilantebeveiligingsbeambte, beveiligingsfunctionaris, bewaker - ama de cría, ama de leche, aya, niñera, nodrizamin, voedster, vroedvrouw, zoogster - carretero, ruederowagenmaker - ala, alero, exterior, extremobuitenspeler, vleugel, vleugelspeler - fabricantefabrikant, fabrikante, maakster, maker, vervaardiger, vervaardigster - yardie (en) - dierenverzorger, dierverzorger - zoóloga, zoólogodierkundige, zoöloge, zoöloog - cargo, poderkracht[Domaine]

-