Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

navegação - fishing (en) - profissãoحرفه؛ شغل, صدا, فراخوانى, ندا, پيشه, پيشه و شغل - especialização - empregoشغل - ministroوزير, وزير مختار, وزیر - correio, correios, emprego, lugar, posição, postoشغل, شغل؛ مقام, کار؛ جا - aprendizagemشاگردی - lugar de capitão, mestriaناخدایی؛ سروانی - estágioاهل عمل - rulership (en) - administração, intendência, intendente, mordomia, mordomoرفاقت و معاونت, مباشرت, نظارت, نظارت خرج - bookbinding (en) - artesanato em madeira, carpintaria, carpintaria.نجاری, نجاری؛ درودگری, چوبسازى - literature (en) - arquitectura (es) - medicinaپزشکی - medicina preventiva - medicina alternativa - contabilidadeحسابدارى, حسابداری - orçamento - ensayo (es) - oftalmologiaتعيين ميزان ديد چشم, ديد سنجى, عينك سازى, عينك فروشى - role (en) - consultar (es) - future, next, succeeding (en) - افتخارا از خدمت معاف شده, بازنشسته, شاينده - agrárioزمينى - عالى رتبه - administrar, dar, dirigir, gerirاداره کردن, حق. - ajudar - praticarروالی را در پیش گرفتن - arquiepiscopal - episcopal - professoralاستادانه, استادوار, مربوط به استادى, وابسته به استادى, وابسته به مقام استادی - rabínico - Bench (en) - tecnóloga, tecnólogoفن شناس - enólogo (es) - رئيسه صومعه زنان تارك دنيا - abade, abadessaرئيس راهبان, رئیس صومعه, راهب بزرگ - aborteira, cureteira, médica aborteiraسقط جنين كننده, كسى كه موجب سقط جنين ميشود - acompanhanteمو., همنواز - contabilista, contador, de contabilidade, guarda-livrosحسابدار, حساب دار, ذى حساب, محاسب - actor, artista ambulanteبازیگر, عضو گروه, هنرپيشه - ajudante, ajudante de ordens, edecã - adjutant general (en) - administrador, executivoاداره کننده؛ سرپرست, مدیر؛ گرداننده - administrador - agente publicitária, anunciante, publicitáriaآگهی کننده, اگهى گر, متصدى اعلانات - agente literario (es) - incitadora, instigadora - cultivador, produtorدانشجوى دانشكدهء كشاورزى, كشاورز, پرورش دهنده - agrônoma, agrônomoبرزشناس, كشاورز - alquimistaكيمياشناس, كيمياگر - alpinistaكوه نورد - anatomistaتشريح كننده, كالبد شناس, متخصص تشریح؛ کالبد شناس, متخصص علم تشريح - âncora, apresentador - aprendiz, estagiárioخليفه, شاگرد, شاگرد؛ نوآموز, كاراموز - arcediano, archidiácono (es) - arqueólogoباستان شناس - arquitectoطراح, معمار, مهراز - arquivistaبايگان, متصدی بایگانی - preladoاسقف بزرگ, رئيس روحانى, سركشيش, سرپرست, شيخ, شيخ قبله - ingeniero militar (es) - arrowsmith (en) - director de escena (es) - artilheiroتوپ انداز, توپچى - ilustradorنشان دهنده - astrólogoاحكامى, ستاره شناس, طالع بين, طالع بین, منجم - astronauta, cosmonautaفضانورد, مسافر فضايى - astrónomo, astrônomoاخترشناس, ستاره شناس, منجم - au pair (es) - mecánico (es) - aviador, membro da força aéreaعضو نیروی هوایی, هوانورد - ayah (en) - baas (en) - pediatraمتخصص کودکان, ويژه گر بيماريهاى كودكان, پزشك متخصص اطفال - ama, babá, babysiter, baby-sitterپرستار بچه, پرستار کودک؛ دایه - bacterióloga, bacteriologistaباکتری شناس, متخصص شناسايى انواع باكتريها, ميكرب شناس - meirinho, oficial de justiçaحق. - recogepelotas (es) - bailarinaرقاصه, رقاصه بالت, رقصندۀ باله - toureiroقهرمان گاو باز سوار بر اسب, گاو باز - picador - torero (en) - barão, magnataادم با نفوذ و پولدار, با نفوذ, سرمايه دار خيلى مهم, شخص بانفوذ؛ عالی مقام, نجیب زاده, گردن کلفت؛ غول بازرگانی - advogadoوکیلی که حق حضور در دادگاه و دفاع را دارد - barman, empregado de bar, garçomباده فروش, صاحب ميكده, پیشخدمت بار یا هتل - basileus (en) - impedimento, ordenançaباتمان - bedel, funcionário paroquialجارچى, مامورانتظامات, مستخدم جزءكليسا يا دانشگاه, منادى دادگاه - apicultorپرورش دهندهء زنبور عسل - mandarete, mensageiroپادو مهمانخانه, پيشخدمت - bioquímicoزیست شیمی دان, متخصص شيمى حياتى والى, ويژهگر زيست شيمى - bióloga, biólogoزيست شناس, زیست شناس, عالم علم الحيات - ferreiro - oficial de navioافسر كشتى, سرملوان - polícia, policialپاسبان, پليس - tenedor de libros (es) - livreiroكتاب فروش, کتاب فروش - فروشنده مشروب قاچاق - leão-de-chácaraخود ستا, دروغ بزرگ و فاحش, لافزن, لى لى كننده - criador (es) - pedreiroآجرچين, آجرچین, خشت مال - brigadeiroسرتیپ, نظ. - Brother (en) - burocrataديوان سالار, مامور ادارى, مامور دولتى - burgomestreدر هلند يا آلمان - ajudante de garçomكمك پيشخدمت, پادو - comerciante, empresário, homem de negóciosبازرگان, تاجر, کاسب؛ تاجر - empresária, mulher de negócios - maître, maître d'hôtelابدارباشى, ساقى, ناظر, پيشخدمت سفره - califaخليفه, خلیفه - cinegrafista, fotógrafo, operador cinematográficoادميكه با دوربين كار ميكند, عكاس, فيلم بردار - que faz campanhasسرباز كهنه كار, كسى كه در لشكر كشى شركت ميكند, مبارز - capitão - cardióloga, cardiólogo - portadorحامل؛ آورنده - fornecedorاذوقه رسان, سورسات چى, سور سات چی, وراج - censista (es) - primeiro ministroصدر اعظم, نخست وزير - وزیر دارایی - capelãoکشیش مخصوص مکانی خاص - تاجر, دلال, واسطه سيار - chartered accountant (en) - presidente director geralمدیر عامل - calistaمتخصص درمان وحفاظت پاها, متخصص پا, پزشك پا - coreógrafo - lavadorنظافت چی - faxineiro, lavador, limpador - clérigoجناب كشيش, مرد روحانی؛ کشیش - eclesiásticoعضو كليسا, كشيش, نگهبان كليسا - mineiroقبركن, كارگر درون معدن, مقنى, کارگر معدن زغال سنگ, گوركن - remendão, sapateiroكفاش, كفش دوز - colunistaستون نگار؛ کسی که مرتباً در روزنامه مقاله می نویسد, مقاله نويس - comissárioكميسر - comodoroافسر فرمانده دريايى, دریادار؛ ناخدای ارشد, ناخدا - compositora tipográfica, tipógrafaحروفچين, مرتب - concessionárioصاحب امتياز - maestroرهبر, رهبر ارکستر - confeiteiroشيرينى فروش, شیرینی ساز, قناد - connection (en) - cônsulقنسول, كنسول, هر یک از دو مجری اضلی قانون در روم باستان, کنسول - chefe de cozinha, cozinheiro, cozinheiro-chefeسرآشپز, سراشپز - coordenador, coordenadoraتعديل كننده, هم اهنگكننده - caldeireiroمسگر - redator, redatora publicitária - maigstrado, médico do corpo policial, médico legistaطبيب قانونى, مامور پزشکی قانونی - corsario (es) - artesão, artífice, técnicoافزارمند, صنعت كار, صنعتگر, صنعت گر, هنرور؛ صنعتگر, پیشه ور - croupierمیز دار - conservador, curadorسرپرست؛ متصدی, كتاب دار, موزه دار, نگهبان, نگهدار - guarda, guardiãoسرپرست؛ نگهبان, نگهبان؛ متصدی - دختر شير دوش, زن كارگر لبنيات, شيرو فروش زن, شیر فروش زن - defense contractor (en) - متخصص امار گيرى مردم - dentistaدندانساز, دندان پزشک - Dermatologistaمتخصص امراض پوست - detectiveکارآگاه - patologistaآسیب شناس, برشناختگر, تشخيص دهندهء مرض, متخصص تشخيص مرض - dietistaمتخصص تغذیه, ويژهگر تغذيه - directorرئيس, سرپرست؛ کارگردان - director, theater director, theatre director (en) - disc jockey, disc jóquei, discotecárioمجری برنامه موسیقی؛ گزینگر صفحات, گزینگر صفحات موسیقی؛ مجری برنامه موسیقی - destiladorتقطيركننده, تقطیر کننده؛ مشروب ساز, دستگاه تقطير, عرق كش - بازپرس بخش قضايى - agente duploجاسوس دوجانبه - drogomano, pescadorترجمان, ديلماج, مترجم - escavadeira mecânica, máquina de escavarكارگر حفار, كارگر غير ماهر, ماشين حفارى - ganhador - ecologista, ecólogoزیست بوم شناخت - electricistaبرق کار؛ تکنسین برق, متخصص برق, مكانيك برق - compiladorداراى معلومات جامع, دايرهالمعارف نويس - mecânico - otorrino, otorrinolaringóloga, otorrinolaringólogo (es) - entomologista - etnógrafo - etnólogoقوم شناس - etimologista - carrascoجلاد, دژخيم, سياف - exportadorصادر كننده, صادرکننده - exterminadorبپايان رساننده, فسخ كننده - agricultorروستايى, كشاورز, کشاورز - ferradorنظ. - padre (es) - fellah (en) - cineasta - ministro da fazenda, ministro das finanças - bombeira, bombeiroمامور آتش نشانی - peixeiroفروشنده ماهى, ماهى فروش, ماهی فروش - ministro de asuntos exteriores (es) - freelanceنويسنده غير وابسته - criminoso, gangsterادم شوخ, اوباش, بذله گو, همدست تبه كاران, گانگستر - lixeiroخاكروبه بر, رفتگر, سپور, سپور؛ مامور شهرداری, مامور تنظيف - gaúcho - gendarmeپاسبان, پليس, ژاندارم - oficial general (es) - generalistaطبيب امراض عمومى, پزشك بيماريهاى عمومى - geógrafoجغرافى دان, جغرافی دان - geólogoزمينشناس, زمین شناس - agrimensor, geómetra, lagarta-mede-palmosج.ش. - dourador, dourador de moldurasمذهب - vidraceiroشيشه بر, شيشه گر, شیشه بر - pastor de cabrasبزدار, بزچران - gobernador general (es) - gramáticoمتخصص دستور زبان - coveiroقبر کن - carcereira, carcereiro, guarda de cárcereدستگاه انحراف سنج زاويه, زندانبان, زندان بان, كليد دار زندان - pistoleiro, sicárioآدم مسلح, ماشه كش - ginecologistaدکتر زنان , متخصص بيماريهاى زنان, متخصص زنان, متخصص علم ناخوشى هاى زنانه, پزشک زنان - barbeiro, cabeleireiroآرایشگر, ارايشگر مو, سلمان - carrascoدار زن, دژخيم, مامور اعدام - chapeleiroكلاهدوز, كلاه فروش - transportadorصاحب شرکت حمل و نقل - chefe de Estadoرئيس دولت - پرستار - pastor, pegureiroدلال گاو و گوسفند, چوبدار, چوپان, گله فروش - Holy Roman Emperor (en) - horticultor - estalajadeiro, hospedeiroصاحب مهمانخانه و رستوران, مالک, مسافرخانهچی, مسافرخانه چی - immunologist (en) - importadorوارد كننده, وارد کننده - infanteسرباز پياده - infielder (en) - decorador, decorador de interioresطراح داخلی - internoانترن, مرد خانه, مستخدم خانه - bobo, bobo da corteدلقك, دلقک, شوخ - atacadistaسودجو, عمده فروش, كارچاق كن - juiz, juíz, juíza, jurista, magistradoقاضی - magistradoامين صلح, دادرس دادگاه بخش, قاضى صلحيه - káiser (es) - trabalhador, trabalhador manualعمله, فعله, كارگر, مزدور, کارگر - lamaرنگ زرد مايل بقرمز, شتر بى كوهان امريكاى جنوبى, كشيش بودايى, لاما - arquitecto paisagistaمحوطه آرا - از كلمه'لشكر'فارسى - açoitador - bibliotecárioكتاب دار, کتابدار - assistente de enfermagemكمك پرستار - tenente-coronelسرهنگ دوم, ناخدا دوم - capitão de fragataنظ.- ن.د. - tenente-generalنظ. - salva-vidasغریق نجات, مامور نجات غريق, نگهبان, گارد - faroleiro - locador, localizadorامر. - sentinela, vigiaديده بان, دیده بان, سربازمحافظ /نظ./, قراول, كشيك, نگهبان - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - cornacaفيلبان - carteiroنامه رسان, پستچى, پستچی, چاپار - mordomo - manicura, manicuristaمانيكورزن, مانیکور زن - maniquí, modelo (es) - hombre de armas (es) - marujo, navegadorتکاور دریایی, درجه دار؛ مهناوی, فنجان, كشتيبان, ملوان, ملوان كهنه كار - pedreiroسنگتراش, سنگ تراش - بزاز, پارچه فروش - aspirante de marinhaدانشجوى سال دوم نيروى دريايى, ناو اموز - parteiraماما - micado, soberano do japãoلقب اپراتور ژاپن - capelãoز.ع. - leiteira, leiteiro, ordenhadoraشير فروش, مرد شير فروش, مرد شیر فروش - mineiroخيش - ministro (es) - agente funerário, cangalheiro, gerente de casa funerária, papa-defuntoجواب گو, عزيمت كن, كارگير, مامور کفن و دفن, متصدى کفن ودفن, مقاطعه كار كفن ودفن - charlatão, impostorز.ع. - almoadem, almuadem, almuédão, muezimعربى است, مؤذن - فارسى - crítico musical (es) - mosqueteiroتفنگدار, تفنگ دار - ويژه گر قارچشناسى - اساطير شناس, افسانه شناس, متخصص علم الاساطير - locutorسخنگو, گوینده اخبار رادیویی یا تلویزیونی - enfermeiroپرستار - obstetra, parteira, parteiroمتخصص زایمان, مذكر - provedor da justiçaداد آور - operator (en) - oculista, óticoدوربين فروش, عينك ساز, عينك فروش, عینک ساز - ortodoncista (es) - استخوانپزشك, متخصص بيماريهاى استخوان - rightfielder, right fielder (en) - centerfielder, center fielder (en) - leftfielder, left fielder (en) - Panchen Lama (en) - jornaleiro, vendedor de jornais - paramédico - parapsicóloga, parapsicólogo, parasicólogo (es) - soldado pára-quedistaسرباز چترباز - diputado (es) - فاحشه - paxáپاشا - penhoristaبنگاه رهنى, مرتهن, وامده, گروگير, گرو گیر؛ وام ده - cagatintas, chupatintas, tagarote, tinterillo (es) - perfumistaعطار, عطر فروش - Correos, suboficial de marina (es) - faraóفرعون, نوعى ابجو قوى - farmacêuticoحالت داروخانه, داروساز, داروساز؛ داروخانه دار, داروفروش, داروگر, دکتر داروساز, عطار, هياهو - farmacologista, farmacólogoداروشناس - filólogoواژه شناس - fotógrafa, fotógrafoعكاس, عكس بردار, عکاس - poeta laureado (es) - papa, pontíficeسر کشیش, لقب پاپ, پاپ اعظم؛ پاپ - pornógrafo - clínico, médico, trabalhadorشاغل, شاغل مقام طبابت يا وكالت - pretorروم قديم - prefeitoاستاندار, در روم قديم - شخص ياچيز درجه اول, چراغ خوراك پزى - detetive particular - processor (en) - profissionalآدم حرفه ای - accesorista (es) - prostituta, putaجنده, زن هرزه, سياهه, فاحشه, فاحشه کردن - reitorرئيس, شهردار, كشيش, ناظم دانشكده - psiquiatraروانپزشك, روان‌پزشک, روانپزشک - psicoterapeuta, sicoterapeuta (es) - dono de barبيگانه, صاحب بار, صاحب ميخانه, مامور وصول ماليات - agente publicitário, publicitário - intendente (es) - Queen's Counsel (en) - radiólogo (es) - radiologistaرادیو لژیست؛ پرتو شناس, پرتوشناس - agente imobiliárioدلال خانه, دلال معاملات و ملکی, مؤسسه معاملات ملكی - contra-almirante - registered nurse, RN (en) - fireman, relief pitcher, reliever (en) - reparador, técnicoمکانیک؛ تعمیر کننده - dono de restauranteصاحب رستوران, مهمانخانه دار - braço direitoكمك با ارزش, مستخدم يا يار خيلى مفيد, مورد اطمینان - estrella del rock (es) - running back (en) - dependienta, vendedora (es) - representanteبايع, فروشنده - sátrapaاستاندار قديم ايران, خود راى, ساتراپ - decalcador, descobridor, guia, pesquisadorبلد راه, راه ياب, كاشف, پيشرو - second baseman, second sacker (en) - guarda-marinha, segundo tenenteدوم ؛ نائب, ستوان دوم /نظ./ - agente de inteligencia, agente operativo, agente secreto (es) - ministro de justicia (es) - secretario general (es) - sismologistaزلزله شناس - máquina de venderبايع, دستفروش, طواف, فروشنده, فروشنده دوره گرد - sacristãoخادم كليسا, متصدى حفاظت ظروف مقدسه كليسا - cultivador, tosquiadorبرداشت كننده محصول, ماشين موزنى - Shogun (es) - comerciante, lojistaانبار دار, دكان دار, فروشنده, مغازه دار - empresárioمجري, مدير اماكن تفريحى و نمايشى, مدير اپرا, مديريا راهنماى اپرا و كنسرت - agulheiro, sinaleiroديدبان, متصدى علائم, متصدي - platero (es) - criadaمعمولا در جمع - contrabandistaقاچاقچى, قاچاقچي - assistente social - especialista - especialistaپزشک ارشد؛ پزشک متخصص - porta-vozسخن ران, سخنگو - voz - starting pitcher (en) - estatístico, perito de estatísticaم.م. - descarregador, estivadorباربر لنگرگاه؛ کارگر کشتی, كارگر بارانداز - hospedeiroمهماندار - aeromoça, comissária, comissária de bordo, hospedeira de bordo, hospedeira do arمهماندار هواپيما, مهماندار هواپیما, ناظر خرج مونث - prostituta, puta, vadiaزن كوچه گرد, فاحشه - sultãoامير, خسرو, سلطان - sobrecarga - abastecedor, aprovisionador, asentista, suministrador (es) - domadorمربى - mandanteجبار, سر عمله, سر كارگر, كارفرما, مباشر ظالم - avaliadorارزياب, ارزیاب - recaudador de impuestos (es) - taxidermistaپوست ارا, پوست پیرا - condutor de caminhão, motorista de caminhãoراننده كاميون, راننده کامیون - televangelista - caixa, contadorصندوق دار, متصدی باجه - interino - piloto de ensaiosخلبان آزمایشگر, خلبان ازمايش كننده هواپيما - techador (es) - third baseman, third sacker (en) - tight end (en) - estanhador, fundidor de estanho, funileiro, latoeiro, mineiroحلبيساز - arboricultor (es) - datilógrafoماشين نويس - guia, porteiroراهنما - agiota, usurárioربا خوار, سود خوار - تنزيل خوار, صراف, وام دهنده - rapavelas (es) - cirurgiã veterinária, doutor, doutora, médico veterinário, veterinária de cavalos, veterinárioبيطار, دام پزشك, دامپزشک - vicealmirante (es) - vizirفارسى است - empregado, guarda, guarda civilرئيس زندان, زندانبان, متصدی - chefe militarافسر عالى رتبه ارتش, جنگ سالار, خيلتاش, فرمانده ارتشى - warrant officer (en) - lavadeiraرختشور, زن رختشوى خانوادگى - oologista, orologisto, relojoeiroساعت ساز - guardaبايگان, سرايدار, محافظ, نگهبان, پاسدار - ama, ama de leiteدايه, كردن, پرستار؛ دایه - o que faz rodasچرخساز - lateralبازيگر گوش - fabricanteاستاد, كارگر سازنده, نجار - yardie (en) - zoo keeper (en) - zoologista, zoólogoجانور شناس, ويژهگر جانورشناسى - cargo, poder (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼