Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

nautiekNautik - fishing (en) - beroep, carrière, loopbaan, roeping, vocatieBeruf - arbeidsverdeling, specialisatie, specialisme, specialiteit, vakgebiedSpezialisierung - arbeidsplaats, arbeidsproces, baan, beroep, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, plaats, positie, post, werk, werkgelegenheid, werkkringAnstellung, Arbeit, Aufgabe, Beruf, Berufsausübung, Berufstätigkeit, Betrieb, Job, Stelle, Werk - minister, ministerschapBundesrat, Minister, Ministerin - ambt, ambtsbediening, arbeidsplaats, baan, bediening, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, officie, officium, plaats, positie, post, werk, werkkringAnstellung, Platz, Position, Posten, Stelle, Stellung - leertijd, opleidingstijdLehre - kapiteinschap, meesterschapFührerschaft, Meisterschaft - co-assistentschap, coschap, co-schap, stage, stageperiodePraktikum - rulership (en) - rentmeesterschapVerwalteramt, Verwaltung - bookbinding (en) - houtbewerking, timmermansambacht, timmerwerkHolzarbeit, Holzbearbeitung, Schreinerei, Zimmerhandwerk - literature (en) - architectuur, bouwkunde, bouwkunst, bouwstijl, bouwtrant - artsenij, artsenijleer, geneeskunde, geneeskunst, medicijn, medicijnenMedizin - medicina preventiva (es) - alternative medicine (en) - accountancy, boekhouden, boekhoudingBuchführung, Buchführungswesen - kostenberekening, kostprijsberekening, nacalculatieKostenberechnung - ensayo (es) - oogheelkunde, optometrieOptometrie - role (en) - consulteren, raadplegenberaten, konsultieren, wenden - future, next, succeeding (en) - emeritus, rustend - agrariër, agrarisch, landbouweragrar-, agrarisch - commanding, ranking, top-level, top-ranking (en) - administreren, beheren, bestieren, besturen, managenadministrieren, verwalten - bedienen, erbarmen, helpen, hoeden, omkijken, ontfermen, passen, toezien, waken, zorgenannehmen, assistieren, aushelfen, bedienen, kümmern, schauen, sehen, sekundieren, sorgen, zuarbeiten - beoefenen, praktizeren, uitoefenen, zich oefenen inausüben, treiben - aartsbisschoppelijkerzbischöflich - bisschoppelijkbischöflich - professoraalProfessoren-... - rabbijnsrabbinisch - Bench (en) - ing., ingenieur, ir., onderhoudstechnicus, techneut, technicus, technologe, technoloogTechnologe, Technologin - enólogo (es) - oversteÄbtissin - abdis, abt, kloostervader, prior, vader-abtAbt, Abt/die Äbtissin, Äbtin, Äbtissin, Oberin - aborteurabtreibende Ärztin, Abtreibungsärztin - begeleiderBegleiter, Begleiterin - accountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurierBuchhalter, Buchhalterin, Buchprüfer, Buchprüferin, Rechnungsprüfer, Rechnungsprüferin, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferin - acteur, akteur, komediant, lid van een troep, speler, toneelspelerDarsteller, Schauspieler - adjudant, aide de camp, generaal-adjudantAdjutant - adjutant general (en) - administrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflidAdministrator, Administratorin, Führungskraft, leitender Angestellter, Verwalter, Verwalterin - administrateurentscheidungstragender Zusammenschluss, Entscheidungsträger - adverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuseAuftraggeber, Inserent, Inserentin, Werbeberater, Werbeberaterin - agente literario (es) - aanstoker, aanstookster, ophitserAgent Provocateur, Anstifter, Anstifterin, Aufhetzer, Hetzer, Provokateur - akkerbouwer, bouwboer, cultivator, groentekweker, kweekster, kweker, landbouwdeskundige, landbouwer, landbouwkundige, planter, plantster, roefel, teelster, telerPflanzer, Pflanzerin, Züchter, Züchterin - landbouwdeskundige, landbouweconoom, landbouwkundige, landhuishoudkundigeAgronom, Agronomin, Diplomlandwirt, Diplomlandwirtin, Landwirtschaftsexperte, Landwirtshaftsexpertin - alchemist, alchimistAlchemist, Alchimist - alpinist, alpiniste, bergbeklimmer, kletteraarAlpinist, Alpinistin - anatome, anatoom, ontleedkundigeAnatom, Anatomin - eindredacteur, presentator, presentatrice, radio-omroeper, radio-omroepster, televisieomroeper, televisieomroepsterAnsager, Fernsehansager, Fernsehansagerin, Fernsehsprecher, Fernsehsprecherin, Moderator, Moderatorin, Präsentator, Präsentatorin, Rundfunkansager, Rundfunkansagerin, Rundfunksprecher, Rundfunksprecherin - leerjongen, leermeisje, stagiair, stagiaireAuszubildende, Auszubildender, Azubi, Lehrling, Praktikant, Praktikantin - arcediano, archidiácono (es) - archeologe, archeoloog, oudheidkundigeAltertumsforscher, Altertumsforscherin, Archäologe, Archäologe/die Archäolog, Archäologin - architect, architecte, architekt, architekte, bouwkundige, bouwkundig ingenieur, bouwmeester, designer, ontwerper, vormgeverArchitekt, Architektin, Baufachmann, Bauingenieur, Bauingenieurin, Baumeister - archivaresse, archivarisArchivar, Archivarin - aartspriester, hogepriester, kerkvoogd, kerkvorst, opperpriester, prelaat, primaatKardinal, Prälat - ingeniero militar (es) - arrowsmith (en) - director de escena (es) - artillerist, boordschutter, kanonnier, konstabel, schutterskoningArtillerist, Kanonier - illustrator, illustratriceIllustrator, Illustratorin - astrologe, astroloog, sterrenkijker, sterrenkijkster, sterrenwichelaar, sterrenwichelaarsterAstrologe, Astrologe/die Astrologin, Astrologin, Sterndeuter, Sterndeuterin - astronaut, astronaute, kosmonaut, kosmonaute, ruimtereiziger, ruimtevaarder, ruimtevaarsterAstronaut, Astronautin, Kosmonaut, Kosmonautin, Raumfahrer, Raumfahrerin, Weltraumfahrer, Weltraumfahrerin - astroloog, astronome, astronoom, hemelbestormer, idealist, sterrenkijker, sterrenkundige, sterrenwichelaarAstronom, Astronomin, Sternkundige, Sternkundiger - au pair, vakantiehulp, vakantiekrachtAu-pair, Au-pair-mädchen - automonteur, mecanicien, mechanicus, sleutelaar, werktuigkundige - aëronaut, aviateur, ballonvaarder, lid van een luchtmacht, luchtvaarder, piloot, vliegenier, vliegenierster, vlieger, vliegsterder Flieger, Flieger, Fliegerin - baboe - baas (en) - kinderarts, pediaterKinderarzt, Kinderarzt/die Kinderärztin, Kinderärztin - babysit, babysitter, kinderoppas, kinderzitje, oppasBabysitter, Babysitterin - bacteriologe, bacterioloog, bakteriologe, bakterioloogBakteriologe, Bakteriologe/die Bakteriologin, Bakteriologin - deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, stadsbodeGerichtsangestellte, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsbeamter - ballenjongen, ballenmeisjeBalljunge, Ballmädchen - ballerina, ballerino, balletdanserBallerina - banderillero, matador, matadorspel, picador, stierenvechter, stierevechter, toreador, toreroStierkämpfer, Toreador, Torero - picadorPikador - torero (en) - baron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheer...-baron; ...-könig, Magnat, Mogul - advocaatRechtsanwalt - barbediende, barkeeper, barman, kelner, oberBarkeeper, Barmann, Bartender, der/die Barkellner/-in - basileus (en) - Batman, oppasserBatman, Offiziersbursche - bode, pedelKirchendiener, Schweizer - bijenhouder, bijenhoudster, iemker, imkerBienenzüchter, Bienenzüchterin, Imker, Imkerin - chasseur, piccoloHotelpage, Pikkolo - biochemica, biochemicusBiochemiker, Biochemikerin - biologe, bioloog, menswetenschapper, natuurvorserBiologe, Biologe/die Biologin, Biologin - smidSchmied - boots, bootsmanBootsmann - bobbyBobby, Polizist, Robert, Schupo - boekhouder - boekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoperBuchhändler, Buchhändlerin - dranksmokkelaarBootlegger, Schwarzhändler - uitsmijterRausschmeißer, Rausschmeißerin, Türsteher - fokker, teler - metselaar, metserMaurer, Maurerin - brigadecommandant, brigadegeneraal, commodoreder Brigadenkommandent - Brother (en) - apparatsjik, bureaucraat, bureaucrate, bureaukraat, bureaukrate, dienstklopperBürokrat, Bürokratin - burgemeester, burgervader - hulpkelnerAbräumer, Bedienhilfe - zakenmanGeschäftsmann, Geschäftsmann/-frau, Selbständiger, Selbstständige - zakenvrouwGeschäftsfrau - chef de cuisineOberkellner - imam, kaliefKalif - cameramanKameramann - actievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaatder Kämpfer - commodore, kapitein, schipperKapitän - cardiochirurg, cardiologe, cardioloog, hartchirurg, hartspecialist, hartspecialisteHerzchirurg, Herzchirurgin, Herzspezialist, Herzspezialistin, Kardiologe, Kardiologin - drager, toonderTräger - cateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijdenCatering-Unternehmen, Lieferant - teller, volksteller - eerste minister, minister-president, MP, premier, regeringsleiderMinisterpräsident, Ministerpräsidentin, Premier, Premierminister, Premierministerin - minister van financiënFinanzminister, Finanzministerin - aalmoezenier, kap., kapelaan, legeraalmoezenier, legerpredikant, medepastoor, onderpastoor, veldpredikant, veldpredikerGeistliche - venter - chartered accountant (en) - hoofddirecteurGeschäftsführer - chiropodistFußpfleger, Fußpflegerin - choreograaf, choreografeChoreograph, Choreographin - schoonmakerGebäudereiniger, Putzkraft, Reiniger, Reinigungskraft - stomerijReiniger - clergyman, clericus, eerw., eerwaarde, geestelijke, herder, zielenherderGeistliche, Geistlicher, Kirchenamtsinhaber - clericus, geestelijke, godgeleerde, godsdienstleraar, kerkelijk, klerikus, theoloogGeistlicher, kirchlich, Kleriker - houwer, koempel, kompel, mijnwerkerBergmann - schoenlapper, schoenmaakster, schoenmakerSchuhmacher, Schuhmacherin, Schumacher, Schuster, Schusterin - columnist, cursiefjesschrijver, stukjesschrijverKolumnist - ceremoniemeester, commissarisKommissar - commandeur, commodoreFlottenadmiral, Kommodore - drukker, drukknoop, letterzetmachine, letterzetter, machinezetter, typograaf, zetmachine, zetterSetzerin - concessiehouder, concessionarisKonzessionär - dirigentDirigent, Dirigentin - banketbakker, confiseur, patissierKonditor, Zuckerbäcker - connection (en) - consul, konsulKonsul - chefkok, chef-kok, cuisinier, kok, kokkin, meesterkokKüchenchef - coördinator, coördinatrice, koördinator, koördinatriceKoordinator, Koordinatorin - koperslager, kopersmidKupferschmied - copywriter, tekstschrijverTexter, Texterin - forensisch patholoog-anatoom, forensisch patoloog-anatoom, keuringsarts, lijkschouwer, rechter van instructie, sociaal-geneeskundigeCoroner, Gerichtsarzt, Gerichtsmediziner, Leichenbeschauer - corsario (es) - ambachtsman, ambachtsvrouw, bakkersknecht, handwerksman, vakmanFachmann, Geselle, Gesellin, Handwerker, Handwerkerin, Handwerksmann, Handwerksmeister - croupierCroupier - conservator, conservatrice, konservator, konservatrice, museumconservatorKonservator, Konservatorin, Kurator, Museumsdirektor - administrateur, baljuw, beheerder, bewaarder, conservator, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, drossaard, drost, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, landdrost, meier, official, oppasser, roeper, schout, sluitpost, steekwoordAufseher, Aufseherin, der Aufseher, Wärter, Wärterin - quesera (es) - defense contractor (en) - demograaf, demografeDemograph, Demographin - bekkenbeul, smoelensmid, tandarts, tandheelkundigeDentist, Dentistin, Zahnarzt, Zahnärztin, Zahnmediziner, Zahnmedizinerin - dermatologe, dermatoloog, huidarts, huidspecialistDermatologe, Dermatologin, Hautarzt, Hautärztin - detective, opsporingsambtenaar, rechercheur, speurder, speurhond, speurneusDetektiv, Kommissar, Kommissarin, Kriminalbeamter, Kriminalbeamtin - diagnosticus, patholoog, patholoog-anatome, patholoog-anatoom, patoloog-anatome, patoloog-anatoomPathologe, pathologische Anatomin, pathologischer Anatom - diëtist, diëtiste, voedingsdeskundigeDiätassistent, Diätassistentin, Diätist, Diätistin, Ernährungsberater - bedrijfsleider, beheerder, bestuurder, dir., directeur, dirk, gerant, manager, regisseurDirektor, Direktorin, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Manager, Managerin, Regisseur, Regisseurin, Vorsteher - director, theater director, theatre director (en) - d.j., deejay, discjockey, disc jockey, diskjockey, djDiskjockey, DJ - brander, destillateur, destilleerder, distillateur, distilleerder, stoker, stooksterBranntweinbrenner, Brantweinbrenner, Brantweinbrennerin, Brenner, Brennerin, Destillatbrenner, Destillateur, Schnappsbrenner, Schnappsbrennerin - DA, district attorney (en) - dubbelagent, dubbelspion, dubbelspionneDoppelagent, Doppelagentin, Doppelspion, Doppelspionin - tolk, vertaler - galeiboef, galeislaaf, grondwerker, infanteriesoldaatBauarbeiter, Straßenarbeiter - alleenverdiener, broodwinner, kostwinnerEinnahmequelle, Verdiener - ecologist, ecoloog, milieudeskundige, milieufreak, milieukundigeÖkologe, Ökologin - electricien, electromonteur, elektricien, elektromonteurElektriker, Elektrikerin, Elektroinstallateur, Elektromechaniker, Elektromonteur, Elektrotechniker - compilator, compiler, encyclopedistBearbeiter, Bearbeiterin - ing., ingenieur, machinist, machiniste, technicus, treinbestuurderLokführer, Lokführerin, Lokomotivführer, Lokomotivführerin - K.N.O.-arts, keel-,neus- en oorarts, oorarts, oorheelkundige, oorspecialist, otoloogHals-Nasen-Ohrenarzt, Hals-Nasen Ohrenärztin, Hals-Nasen-Ohrenärztin, HNO-Arzt, HNO-Ärztin - entomologe, entomoloog, insectenkenner, insektenkennerEntomologe, Entomologin, Insektenforscher, Insektenforscherin - etnograaf, etnografeEthnograph, Ethnographin - etnologe, etnoloog, volkenkundigeEthnologe, Ethnologe/gin, Ethnologin, Völkerkundler, Völkerkundlerin - etymoloog - beul, scherprechterHenker, Vollstrecker, Vollstreckerin - exporteur, uitvoerder, uitvoersterAusführer, Ausführerin, Exporteur, Exporteurin - uitroeier, verdelgerVernichter - akkerbouwer, bouwboerLandwirt, Landwirtin - hoefsmid, paardensmidHufschmied - padre (es) - fellah (en) - cineast, cineaste, filmer, filmmaakster, filmmaker, filmproducent, filmsterCineast, Cineastin, Filmemacher, Filmemacherin, Filmer, Filmerin, Regisseur, Regisseurin - ministro de hacienda (es) - brandweermander Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann - visboer, vishandelaar, visvrouwFischhändler - Außenminister - freelance medewerker, freelance medewerkster, freelancer, free-lancerFreiberufler, Freiberuflerin, freie Mitarbeiterin, freier Mitarbeiter - bendelid, gangsterGangster - vuilnisman, vuilophalerMüllmann, Müllwerker - gauchoGaucho - rijkswachter - opperofficierGeneral, Offizier - fondsdokter, huisarts, huisdokter, omnipracticus, ziekenfondsarts, ziekenfondsdokterAllgemeinarzt, Allgemeinärztin, Allgemeinmediziner, Allgemeinmedizinerin, Arzt für Allgemeinmedizin, Ärztin für Allgemeinmedizin, Hausarzt, Hausärztin, Landarzt, Landärztin, prakt. Arzt, prakt. Ärztin, praktische Ärztin, praktischer Arzt - aardrijkskundige, geograaf, geografeGeograph, Geographin - aardkundige, geologe, geoloogGeologe, Geologe, die Geologin, Geologin - landmeter, meetkundigeSpanner - vergulder - glazenmaker, polijststeenGlaser, Glaserin - geitenherder, geitenherderin, geitenhoeder, geitenhoedsterZiegenhirt, Ziegenhirtin - gouverneur-generaal, toean besur - grammaticusGrammatiker - doodgraver, grafdelverTotengräber - cipier, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, gevangenbewaarder, gevangenbewaarster, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, oppasser, roeper, sluitpost, steekwoordGefangenaufseher, Gefangenaufseherin, Gefängnisaufseher, Gefängniswärter, Gefängniswärterin - gangster, gewapend persoon, huurdoder, huurmoordenaarbewaffneter Räuber, gedungener Mörder - gynaecologe, gynaecoloog, vrouwenartsFrauenarzt, Frauenärztin, Gynäkologe, Gynäkologe/Gynäkologin, Gynäkologin - barbier, coiffeur, dameskapper, designer, figaro, friseur, haarkapper, haarknipper, hairstylist, kapper, kapster, ontwerper, stilist, vormgeverCoiffeur, Friseur, Friseurin, Friseuse, Frisör, Frisörin, r Friseur,die Friseuse - beul, scherprechterHenker, Henkerin - hoedenmaker, hoedenverkoperHutmacher - transporteurTransportunternehmer - hoofdman, opperhoofd, staatshoofdOberhaupt, Staatschef, Staatsoberhaupt - verzorger?Heilberufler, Pfleger - herder, herderin, hoeder, ossedrijver, ossendrijver, schaapherder, veedrijverHirt, Hirte, Schäfer, Schafhirt, Schafhirte - Holy Roman Emperor (en) - hortoloog, hovenier, tuinbouwkundige, tuinderGärtner - gastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waardGästebetreuer, Gästebetreuerin, Gastwirt, Gastwirtin - Immunologe, Immunologin - importeur, invoerder, invoersterEinführer, Einführerin, Importeur, Importeurin - betoger, demonstrant, fuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, manifestant, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiverFußsoldat, Infanterist - binnenvelder - binnenhuisarchitect, binnenhuisarchitecte, binnenhuisarchitekt, binnenhuisarchitekte, decorateur, huisschilder, interieurontwerper, interieurontwerpster, schilderInnenarchitekt, Innenarchitektin, Raumgestalter, Raumgestalterin - assistent-arts, co-assistent, interne arts, internistAssistenzarzt, Assistenzärztin, Praktikumsarzt, Praktikumsärztin - clown, hofnarHofnarr, Narr - groothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerkerGroßhändler, Großhändlerin, Grossist, Grossistin - jurist, juriste, Justitia, kantonrechter, politierechter, rechter, rechtsgeleerde, richterFriedensrichter, Jurist, Juristin, Richter, Richterin - kantonrechterAmtsrichter, Amtsrichterin - káiser (es) - arbeider, handarbeider, handarbeidster, loonarbeider, werkmanArbeiter, Arbeiterin, Handarbeiter, Handarbeiterin, Produktionsarbeiter, Produktionsarbeiterin - lamaLama - landschapsarchitect, tuinarchitectKunstgärtner, Kunstgärtnerin - laskaar - waterkering - bibliothecaresse, bibliothecaris, bibliothekaresse, bibliothekarisBibliothekar, Bibliothekarin - Hilfsschwester - luitenant-kolonel, oversteKommodore, Oberstleutnant - Kapitänleutnant, Korvettenkapitän - luitenant-generaal - badjuffrouw, badmeesterBademeister, Schwimmmeister, Schwimm-Meister - kustlichtwachter, lichtwachter, vuurtorenwachter - landmeter - piket, poster, schildwacht, schildwaqcht, scout, verkenner, wacht, wegenwachtder Ausgucker, Kundschafter, Kundschafterin, Wachposten - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - kornakElephantenführer, Mahaut - besteller, bestelster, brievenbesteller, brievenbestelster, postauto, postbodeBriefträger, Briefträgerin, Briefzusteller, Briefzustellerin, Postbeamter, Postbeamtin, Postbote, Postbotin, Zusteller, Zustellerin - majordomus - manicureHandpfleger, Handpflegerin, Maniküre - buste, gidsland, mannequin, model, pasdame, paspopModel, Modellpuppe, Schaufensterpuppe - krijgsman te paardSoldat - varensman, zeebonk, zeeman, zeerob, zeerot, zeevaardereinfache Matrose, Maat, Seebär, Seefahrer, Seemann - metselaar, steenhouwerSteinhauer, Steinmetz - mercero (es) - adelborstLeutnant zur see - accoucheur, vroedvrouwHebamme - mikado, tennoMikado - aal, aalmoezenier, legeraalmoezenier, legerpredikant, veldpredikant, veldpredikerFeldgeistlicher, Gefängnisgeistlicher, Militärgeistlicher - melkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouwMilchfrau, Milchhändler, Milchhändlerin, Milchmädchen, Milchmann - houwer, koempel, kompel, mijnwerker, mineurBergarbeiter, Bergmann, Grubenarbeiter, Kumpel, Minenarbeiter, Untertagarbeiter, Untertagearbeiter - bewindsman, excellentie, min., ministerMinister, Ministerin - begrafenisondernemer, lijkbezorger, uitvaartleiderBeerdigungsunternehmer, Bestatter, Bestattungsunternehmer, Bestattungsunternehmerin, Leichenbestatter - charlatan, kwakzalverScharlatan - moëddzin, mueddzin, muezzinMuezzin - molla, mollah, schriftgeleerde, wetgeleerdeMolla, Mulla, Mullah - muziekcriticus - musketierMusketier - mycologist (en) - mytholoog - nieuwslezer, omroeperAnsager, Nachrichtensprecher, Nachrichtensprecher/, Nachrichtensprecher/in, Nachrichtensprecherin, Sprecher - broeder, verpleegkundige, verpleger, ziekenbroeder, ziekenverpleger, ziekenzuster, zusterKrankenpflegerin - accoucheur, verloskundige, vroedvrouwEntbindungshelfer, Entbindungspfleger, Geburtshelfer, Geburtshelferin, Hebamme - ombudsman, ombudsvrouwOmbudsmann - computeroperator, operator, procesoperator - brillenmaakster, brillenmaker, opticien, opticienneAugenoptiker, Augenoptikerin, Optiker, Optikerin - orthodontist - bottenkraker, chiropracticus, krakerOsteopath - rightfielder, right fielder (en) - centerfielder, center fielder (en) - leftfielder, left fielder (en) - Panchen Lama (en) - bladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisjeZeitungsausträger, Zeitungsausträgerin, Zeitungsjunge, Zeitungsträger, Zeitungsträgerin - paramedicusmedizinische Hilfskraft - parapsychologe, parapsycholoogParapsychologe, Parapsychologin - para, parachutespringer, parachutist, paracommando, paratroeper, valschermspringerFallschirmjäger, Fallschirmjägerin - diputado (es) - chica de compañía (es) - pasjaAchsel, Achselhöhle, Pascha - bankhouder, lommerdhouder, pandjesbaasPfandleiher, Pfandleiherin - inktkoelie, kantoorbediende, kantoorklerk, kantoorknecht, kantoorpik, klerk, pennelikker - parfumeur - onderofficier - faraoPharao - apoteker, apotekeres, apotheker, apothekeres, chemicus, drogist, drogiste, farmaceut, farmaceute, scheikundigeApotheker, Apothekerin, Drogist, Drogist, der Apotheker, Drogistin, Pharmazeut, Pharmazeutin - farmacoloogPharmakologe - filologe, filoloogPhililogin, Philologe, Philologin - fotograaf, fotografeFotograf, Fotografin, Photograph, Photographin - hofdichter - paus, pontifex, pontifex maximus, popeEure Heiligkeit, Hohepriester; der Papst, Papst - pornograafPornograph, Pornographin - beoefenaarPraktiker - pretorPrätor - prefectPräfekt - primus, primusbranderPetroleumkocher, Primus, Primuskocher - privédetective, privé-detectivePrivatdetektiv, Privatdetektivin - bewerker - beroepskracht, professional, vakmanausgebildeter Mensch, Berufs-... - inspeciënt, inspiciënt, rekwisiteur, requisiteur, toneelmeesterRequisiteur - del, dweil, hoer, lellebel, prostitu{#225}{#130}{#225}, prostituee, prostituée, slet, sloerie, snol, taart, teef, vruchtentaartDirne, Hure, Nutte, Prostituierte, Schlampe - burg., burgemeester, burgervaderBürgermeister, Bürgermeisterin, Offizier der militärpolizei, Propst, Vorsteher - psych, psychiater, zieleknijper, zielknijperPsychiater, Psychiaterin, Seelenarzt, Seelenmasseur - psychotherapeut, psychotherapeute, therapeutPsychotherapeut, Psychotherapeutin - caf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaarGastWirt, Wirt - publiciteitsagentPublicitymanager - kwartiermeester-generaalGeneralquartiermeister - Queen's Counsel (en) - radiólogo (es) - r{#225}{#148}{#225}ntgenoloog, radiologe, radioloog, röntgenologe, röntgenoloogRadiologe, Radiologe,die Radiologin, Radiologin, Röntgenarzt, Röntgenärztin, Röntgenologe, Röntgenologin - huismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goedHäusermakler, Immobilienmakler, Immobilienmaklerin, Makler - schout-bij-nachtKonteradmiral - registered nurse, RN (en) - fireman, relief pitcher, reliever (en) - mecanicien, monteur, onderhoudsman, reparateur, techniekerInstandsetzer, Mechaniker, Mechanikerin, Reparateur - restaurateurGastwirt, Gastwirtin - nevenman, rechterhandrechte Hand von - popster - halfspeler, middenvelder, middenveldspeler - dependienta, vendedora (es) - vertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediendeEinzelhandelskauffrau, Einzelhandelskaufmann, Einzelhändler, Vertreter, Vertreterin - provinciegouverneurSatrap - baanbreekster, baanbreker, gids, pionier, scout, verkenner, voortrekker, wegbereider, wegbereidster, wegenwachtBahnbrecher, Bahnbrecherin, Pionier, Schrittmacher, Vorreiter, Wegbereiter, Wegbereiterin - second baseman, second sacker (en) - laagste marineofficier, tweede luitenantLeutnant, Leutnant zur See - Geheimagent, Geheimagentin, Geheimnisträger, Geheimnisträgerin - P.G., PG, procureur-generaalJustizminister, Justizministerin - secretario general (es) - seismoloogSeismologe, die Seismologin - handelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkoperStraßenverkäufer, Verkäufer - koster, kosteres, sacristeinKünstler, Küster, Mesner, Messner - doodsmakAnbauer, Bebauer - sjogoen - detaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkelierLadenbesitzer, Ladenbesitzerin, Ladeninhaber, Ladeninhaberin - impresario, kermisbaas, kermisexploitant, kermisgast, kermisklant, producer, programmamaker, regisseur, theateragentAgent, Agentin, Impresario, Schausteller - seiner, seinhuiswachter, seinwachterder Fernmeldesoldat, der Stellwärter - edelsmid, zilversmid - assepoes, huissloof, sloofDienstmädchen, Mädchen - smokkelaar, smokkelaarsterPascher, Schleichhändler, Schleichhändlerin, Schmuggler, Schmugglerin - agoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster?Sozialberufler, Fürsorger, Fürsorgerin, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, Wohlfahrtspfleger, Wohlfahrtspflegerin - specialist, specialisteSpezialist, Spezialistin - specialist, specialisteFacharzt, Fachärztin, Spezialarzt, Spezialärztin, Spezialist, Spezialistin - persvoorlichter, persvoorlichtster, spreekbuis, woordvoerder, woordvoersterPressesprecher, Pressesprecherin, Regierungssprecher, Regierungssprecherin, Sprachrohr, Wortführer, Wortführerin - interpreet, vertolkerSprecher, Sprecherin - starting pitcher (en) - actuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundigeStatistiker, Statistikerin - bootwerker, dokwerker, havenarbeider, havenarbeidster, havenwerker, kaaiwerker, laadinrichting, stuwadoor, walwerkerDockarbeiter, Docker, Hafenarbeiter, Hafenarbeiterin, Schauer, Schauermann, Stauer - stewardFlugbegleiter, Steward, Steward/eß, Stewardess - gastvrouw, stewardessFlubegleiterin, Hostess, Stewardeß - hoekboot, hoeker, straathoerDirne, Hure - sultan, sultaneSultan - supercarga - fournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijfAnbieter, Anbieterin, Lieferant, Versorger - dompteur, dompteuse, temmerDompteur, Dompteuse - committent, opdrachtgeefster, opdrachtgeverAuftraggeber, Auftraggeberin - assessor, beoordelaar, bijzitter, schade-expertSchätzer, Schätzerin - belastingontvanger - taxidermistPräperator, Präperatorin - trucker, vrachtwagenchauffeur, vrachtwagenchauffeuseKraftfahrer, Kraftfahrerin, Lastfahrer, Lastfahrerin, Lastkraftfahrer, Lastkraftfahrerin, Lastwagenfahrer, Lkw-Fahrer, Lkw-Fahrerin - televisiedominee, televisiepredikant - bankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, vertellerErzähler, Erzählerin, Kassierer, Kassiererin - hulpkracht, interim-, noodhulp, uitzendkracht, waarneemster, waarnemerAushilfskraft, Interims-, Stellvertreter, Stellvertreterin, Zeitarbeitnehmer, Zeitarbeitnehmerin, Zeitarbeitskraft - testpilootTestpilot, Testpilotin - dakdekker, dekker, rietdekker - third baseman, third sacker (en) - tight end (en) - blikslager - boomchirurg - dictafonist, dictafoniste, tikgeit, tikker, typist, typisteMaschinenschreiber, Maschinenschreiberin, Phonotypist, Phonotypistin, Schreibkraft, Typist, Typistin - deurwaarder, gerechtsbode, gerechtsdeurwaarder, gids, paranimf, plaatsaanwijzerFührer, Platzanweiser, Platzanweiserin - geldschieter, woekeraar, woekeraarsterGeldverleiher, Hai, Halsabschneider, Kredithai, Wucherer, Wuchererin - koster, kosteres - dierenarts, veearts, veterinairTierarzt, Tierarzt/die Tierärztin, Tierärztin, Tiermediziner, Tiermedizinerin, Veterinär, Veterinärin, Veterinärmediziner, Veterinärmedizinerin, Vieharzt, Viehärztin - vice-admiraal - vizierVesir, Vizir or Vizier, Wesir - bediende, bewaker, blokhoofd, cipier, havenmeester, herbergmoeder, herbergvaderWärter, Wärterin - militair machthebberKriegsherr - adjudant, adjudant-onderofficier, stip - wasvrouwWäscherin - horlogemaker, horloger, horologe, horolooghorologe, horologin, Uhrmacher, Uhrmacherin - beveiligingsbeambte, beveiligingsfunctionaris, bewakerNachtwächter - min, voedster, vroedvrouw, zoogsterAmme - wagenmakerStellmacher, Stellmacherin - buitenspeler, vleugel, vleugelspelerAußenstürmer, Außenstürmerin, Flügelstürmer - fabrikant, fabrikante, maakster, maker, vervaardiger, vervaardigsterErzeuger, Erzeugerin, Hersteller, Herstellerin - yardie (en) - dierenverzorger, dierverzorgerZoowärter - dierkundige, zoöloge, zoöloogZoologe, Zoologin - kracht[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼