Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

navigation, sailing, seafaringplavba - fishingrybolov - calling, career, profession, vocationpovolání, stav - specialisation, specialism, speciality, specialization, specialtyobor, specialita - employment, job, labor, labour, toil, workpráce, zaměstnání - minister, Secretary, Secretary of Stateministr, -yně - berth, billet, entry, item, office, place, position, post, situation, spotkřeslo, místo, post, pozice, zaměstnání - apprenticeshipučení, učňovství - captaincy, captainship, masterykapitánství, vedení - apprenticeship, housemanship, internship, practical, practical training, training, training period - rulership - stewardshipsprávcovství - bookbinding - carpentry, woodcraft, woodwork, woodworkingtesařina, tesařská práce, tesařství, zpracování dřeva - literature - architecturearchitektura - medicine, practice of medicinelékařská praxe, lékařství, medicína - preventive medicine - alternative medicinealternativní medicína - accountancy, accountingúčetnictví - costingrozpočet - practicepraxe - optometryoptometrie - rolepostavení, role, úloha - confer with, consultkonzultovat - future, next, succeedingbudoucí, příští - emeritus - agrarian, agricultural, farmingagrární, hospodářský - commanding, ranking, top-level, top-ranking - administer, administrateadministrovat, řídit, spravovat - assist, attend, attend to, serve, wait onobsloužit - do, exercise, practice, practisedělat, konat, praktikovat, vykonávat - archepiscopal, archiepiscopal - episcopal, pontificalbiskupský - professorialprofesorský - rabbinic, rabbinicalrabínský - Bench - applied scientist, engineer, technologistinženýr, technik, technolog - enologist, fermentologist, oenologist - abbess, mother superior, prioressmatka - abbess, abbot, archimandriteabatyše, opat - abortionist - accompanist, accompanyistdoprovázeč - accountant, auditor, bookkeeper, comptroller, controller, pay clerkrevizor účtů, účetní - actor, histrion, player, role player, thespian, trouperčlen souboru, komediant - adjutant, aide, aide-de-camppobočník - adjutant general - administrator, administratrix, execute, executiveadministrátor, rada, správce, vedoucí úředník - administrator, decision makerřídící pracovník - adman, advertiser, advertising agent, advertising executive, advertizer, publicity agentinzerent, reklamní odborník - literary agentliterární agent - agent provocateur, agitator, instigator, provocateur - agriculturalist, agriculturist, cultivator, grower, nurseryman, planter, raiserpěstitel, šlechtitel - agronomistagronom - alchemistalchymista - alpinistalpinista, horolezec - anatomistanatom - anchor, anchorman, anchorperson, anchorwoman, presenter, radiobroadcaster, radiocaster, ringmaster, telecastermoderátor - apprentice, learner, prentice, traineeespecially in a skilled trade, učedník, učeň - archdeacon - antiquarian, archaeologist, archeologistarcheolog - architect, designer, master builder, structural engineerbudovatel, stavitel, strůjce - archivistarchivář - archpriest, hierarch, high priest, prelate, primatekardinál, prelát, primas - army engineer, military engineer - arrowsmith - art director - artilleryman, cannoneer, gunner, machine gunnerdělostřelec - illustratorilustrátor, -ka - astrologer, astrologistastrolog - astronaut, cosmonaut, spaceman, spacewomanastronaut, kosmonaut - astronomer, stargazer, uranologistastronom, hvězdář - au pair - auto-mechanic, automobile mechanic, car-mechanic, grease monkey, mechanic - aeronaut, airman, airwoman, aviator, aviatrix, flier, flyeraviatik, letec, pilot, vojín letectva - ayah - baas - baby doctor, paediatrician, pediatrician, pediatristdětský lékař, pediatr - baby-minder, babysitter, baby-sitter, child-minder, sitterdozor u dítěte, hlídač, -ka dětí, opatrovník - bacteriologistbakteriolog, bakterioložka - bailiffšafář - ball boy, ball girl - ballerina, danseusebalerína, baletní tanečnice - bullfighter, toreador, toreromatador, toreador, zápasník, zápasník s býky - picadorpikador - torero - baron, big businessman, business leader, king, magnate, mogul, power, top executive, tycoonbaron, magnát - barristeradvokát - barkeep, barkeeper, barmaid, barman, bartender, mixologistbarman, barmanka - basileus - batmandůstojnický sluha - beadle, vergerpedel - apiarist, apiculturist, beekeepervčelař - bellboy, bellhop, bellman, buttons, page, page boyhotelový poslíček, hotelový sluha, hotelový zřízenec, páže - biochemistbiochemik - biologist, life scientistbiolog - blacksmithkovář - bo's'n, bo'sun, boatswain, bos'n, bosunloďmistr - bobbypolda - bookkeeper - booksellerknihkupec - bootlegger, moonshinerpašerák - bouncer, chucker-outchlubil - breeder, stockbreeder, stock breederchovatel - bricklayer, masonzedník - brigadier, brigadier generalbrigádní generál - Brother - administrative official, bureaucratbyrokrat - burgomaster - busboy, waiter's assistant - businessman, man of affairsobchodník, podnikatel - businesswomanobchodnice, podnikatelka - butler, pantrymanvrchní lokaj - calif, caliph, imam, imaum, kalif, kaliph, khalif, khalifahchalífa, kalif - cameraman, camera operator, cinematographerkameraman - campaigner, candidate, nomineeagitátor, bojovník, kandidát, uchazeč - captain, skipperkapitán - cardiologist, heart specialist, heart surgeonkardiolog - bearer, carrier, Carrier, toternosič, nosník, posel - caterer, caterer's, catering company, catering firmdodavatel, zásobovatel - census taker, enumerator - PM, premier, Prime Ministerpremiér - Chancellor, Chancellor of the Exchequer, Secretary of the Treasuryministr financí - chaplainkaplan, vojenský kněz - chapman - chartered accountantautorizovaný účetní, účetní znalec - CEO, chairman and chief executive officer, chairman and managing director, chief executive officer, chief operating officervýkonný ředitel - chiropodist, foot doctor, podiatrist - choreographer, dance captainchoreograf - cleanerčistič, čisticí prostředek, uklízeč - cleaner, dry cleaner - clergyman, man of the cloth, reverendduchovní, kněz - churchman, clergyman, cleric, divine, ecclesiastic, ministervěřící - coal miner, collier, pitmanhorník - cobbler, shoemakerobuvník, švec - columnist, editorialist, editorial writerpublicista, redaktor - commissar, political commissarkomisař, politický komisař - commodorekomodor - compositor, setter, typesetter, typographersazeč, typograf - concessionaire, concessionerkoncesionář - conductor, director, music directordirigent - candymaker, confectionercukrář - connectionspojka - consulkonzul - chef, chef de cuisine, chief cook, executive chef, head chef, head cook, master chef, master cookšéfkuchař, vrchní kuchař - coordinatorkoordinátor - coppersmithmědikovec - copywritertextař - coroner, court doctor, forensic doctor, medical examinerohledávač mrtvol, soudní lékař - Barbary pirate, corsair - artificer, artisan, craftsman, craftswoman, journeyman, tradesmanmistr, odborník, řemeslník, umělec, vyučený řemeslník - croupierkrupiér - conservator, curator, custodiankurátor, kustod - custodian, keeper, stewarddozorce, hospodář, kustod, opatrovník, ošetřovatel, správce, strážce - dairymaid, milkmaid - defense contractor - demographer, demographist, population scientist - dental practitioner, dentist, tooth doctordentista, zubař - dermatologist, skin doctorkožní lékař - detective, investigator, police detective, tecdetektiv - anatomopathologist, diagnostician, pathologistdiagnostik, patolog - dietician, dietitian, nutritionistdietní sestra - director, manager, managing director, superintendent-ka, manažer, ředitel, režisér, šéf - director, theater director, theatre directordivadelní manažer, režisér - disc jockey, disk jockey, dj, jockdiskžokej - distillerdestilátor, lihovarník - DA, district attorneyokresní prokurátor - double agentdvojitý špion - dragomanpřekladatel - drudge, galley slave, navvy, peonkopáč - earner, wage earner - ecologistekolog - electrician, lineman, linesmanelektrikář, elektrotechnik - compiler - engine driver, engineer, locomotive engineer, railroad engineer-ka - ear, nose and throat specialist, ear-nose-and-throat doctor, ENT, ENT man, nose and throat specialist, otolaryngologist, otorhinolaryngologist, rhinolaryngologist - bug-hunter, bugologist, entomologistentomolog - ethnographeretnograf - ethnologistetnolog - etymologistetymolog - executioner, public executionerkat - exporter, exportingvývozce - eradicator, exterminator, terminator - farmer, granger, husbandman, sodbusterhospodář - blacksmith, farrier, horseshoerkovář, podkovář - Father, Padreduchovní otec, páter - fellah - filmmaker, film maker, film-maker, film producer, moviemaker, movie makerfilmař, filmový producent - finance minister, minister of finance - fire-eater, firefighter, fire fighter, firemanhasič, požárník - fish merchant, fishmonger, fishwifeobchodník s rybami, prodavač ryb - foreign minister, secretary of statetajemník - freelance, free lance, free-lance, freelancer, independent, self-employed person - gangster, mobsterbandita, člen tlupy, gangster - bin man, dustbinman, dustman, garbage collector, garbageman, garbage man, refuse collector, sanitation man, sanitation workerpopelář - gaucho - gendarmežandarm - general officer - family doctor, general practitioner, GPpraktický lékař - geographergeograf, zeměpisec - geologistgeolog - geometer, geometricianpíďalka - gilderzlatník - glass cutter, glass-cutter, glassworker, glazer, glaziersklenář - goatherd, goat herder - governor generalgenerální guvernér - grammarian, syntacticiangramatik, syntaktik - gravediggerhrobař, hrobník - gaoler, jailer, jailor, prison guard, screw, turnkey, warderdozorce, klíčník, vězeňský dozorce, žalářník - gun, gun for hire, gunman, gunslinger, hired assassin, hired gun, hired killer, hitman, hit man, shooter, torpedo, triggermanozbrojený lupič - gynaecologist, gynecologist, woman's doctorgynekolog - barber, coiffeur, coiffeuse, hairdresser, hairstylist, styler, stylistbradýř, holič, -ice, kadeřník, lazebník, umělecký kadeřník - hangmankat - hatmaker, hatter, milliner, modiste-ice, kloboučník, klouboučník, modistka - hauler, haulierdopravce - chief, chief of state, headman, head of statehlava státu - caregiver, health care practitioner, health-care practitioner, health care professional, health-care professional, health care provider, health practitioner, health professional, PCP, primary care provider-ka, ošetřovatel, pečovatel, -ka, zdravotnický pracovník - drover, herder, herdsman, shepherdpasák, pastevec, pastýř - Holy Roman Emperor - horticulturist, plantsmanzahradník - boniface, host, innkeeper, inn-keeper, landlord-á, hospodský, hostinský, hostinský, -á, hoteliér - immunologist - importer, importingdovozce - footslogger, foot soldier, infantryman, marcherpěšák - infielder - decorator, designer, house decorator, interior decorator, interior designer, room decoratorbytový architekt, dekoratér, malíř - houseman, intern, interne, medical intern, residentinternista, sekundář, začínající lékař - fool, jester, motley foolšašek - book dealer, jobber, middleman, wholesale bookseller, wholesale dealer, wholesalerpřekupník, prostředník, velkoobchodník, zprostředkovatel - judge, jurist, justice, lawyer, magistrate-kyně, soudce, úředník se soudní pravomocí - justice of the peace, magistrate - Kaiser - jack, laborer, labourer, manual laborer, manual worker, workman, workwomandělník, nádeník, pomocný dělník - lamaláma - landscape architect, landscape gardener, landscaper, landscapistzahradní architekt - lascar - lasher - bibliothec, librarian-ice, knihovník - licensed practical nurse, LPN, practical nurse - lieutenant colonel, lieutenant-colonel, light colonelpodplukovník - lieutenant commanderkorvetní kapitán - air marshal, lieutenant generalgenerálporučík - lifeguard, lifesaverplavčík, zachránce - lighthouse keeper - locater, locator - lookout, lookout man, picket, scout, sentinel, sentry, spotter, watchhlídka, pozorovatel, stráž - Lord Chancellor, Lord High Chancellor - mahout - carrier, letter carrier, mail carrier, mailman, mailwoman, postman, postwomandoručovatel, listonoš, pošťák, poštovní doručovatel - majordomo, major-domo, seneschal - manicure, manicurist-ka, manikér - fashion model, manakin, manikin, mannequin, mannikin, modelmanekýn, model - man-at-arms - gob, Jack, Jack-tar, mariner, navigator, old salt, rating, sailor, salt, sea dog, seafarer, seaman, tarmořský vlk, plavec, prostý námořník - mason, stonedresser, stonemasonkameník, zedník - mercer - midshipman - accoucheuse, midwifeporodní asistentka - mikado, tenno - chaplain, Holy Joe, military chaplain, padre, sky pilotkurát, vojenský kaplan, vojenský kněz - dairy girl, dairyman, dairywoman, milkmaid, milkmandojička, mlékař - collier, miner, mineworkerhavíř, horník - government minister, ministerministr - funeral director, funeral undertaker, mortician, undertaker, undertaker's assistantfunebrák, majitel, majitel/zaměstanec pohřebního ústavu, pracovník pohřebního ústavu - charlatan, mountebankdryáčník, mastičkář, šarlatán - muadhdhin, muazzin, muezzin - Mollah, Mulla, Mullah - music critic - musketeermušketýr - mycologist - mythologist - announcer, broadcaster, linkman, newscaster, newsreaderhlasatel, hlasatel zpráv - nurse - accoucheur, accoucheuse, female midwife practitioner, male midwife, male midwife practitioner, midwife, obstetricianporodní bába, porodník - ombudsmanombudsman - operator - lens maker, optician, spectacle manufactureroptik, optika - orthodontist - osteopath, osteopathist - rightfielder, right fielder - centerfielder, center fielder - leftfielder, left fielder - Panchen Lama - newsboy, newsgirl, paperboy, papergirlkolportér - paramedic, paramedicalzáchranář - parapsychologist - para, paratroopervýsadkář - Member of Parliament, Parliamentarian - party girl - pacha, pashapaša - pawnbrokerzastavárník - pencil pusher, penpusherkancelářská myš, myš - perfumervoňavkář - P.O., petty officer, PO, U.S.P.O. - Pharaoh, Pharaoh of Egyptfarao, faraon, lang=cs, m - apothecary, chemist, dispensing chemist, druggist, pharmacist, pill pusher, pill rollerdrogista, farmaceut, -ice, lékárník, magistr - pharmaceutical chemist, pharmacologist - philologist, philologuefilolog - lensman, photographerfotograf - poet laureate - Bishop of Rome, Catholic Pope, His Holiness, His Sanctity, Holy Father, pontiff, pope, Roman Catholic Pope, Vicar of Christbiskup, otec, papež, pop - porn merchant, pornographerpornograf - practician, practitionerpraktik - praetor, pretor - prefectprefekt - primusprimus - operative, PI, private detective, private eye, private investigator, shamus, sherlockočko, soukromý detektiv, soukromý vyšetřovatel - processorzpracovatel - professional, professional personprofesionál - car parts dealer, property man, property manager, property master, propman, prop man, props man - bawd, bawdy wench, cocotte, cyprian, fancy woman, harlot, hooker, hustler, lady of pleasure, loose woman, male prostitute, prostitute, sporting lady, tart, tramp, trollop, whore, woman of the street, working girlcoura, děvka, -ka, kurva, nevěstka, prostitut, prostitutka - assistant provost marshal, mayor, provostprimátor, probošt, starosta - headshrinker, head-shrinker, psychiatrist, shrinkpsychiatr - clinical psychologist, psychotherapistklinický psycholog, psychoterapeut - publican, tavern keeperhostinský - publiciser, publicist, publicizerkomentátor, publicista - quartermaster general - Queen's Counsel - radiologic technologist - radiologist, radiotherapist, roentgenologistradiolog - estate agent, house agent, land agent, real estate agent, real estate brokerobchodník s nemovitostmi, realitní agent - rear admiral - registered nurse, RNradon - fireman, relief pitcher, reliever - fixer, maintenance man, repairer, repairman, service manopravář - restauranter, restauranteur, restaurateurhostinský, restauratér - chief assistant, man Friday, right-hand manpravá ruka - rock star - running back - salesgirl, saleslady, saleswomanobchodní zástupkyně - rep, representative, salesman, salesperson, sales rep, sales representative, saleswoman - satrapsatrap - guide, pathfinder, pioneer, scout, trailblazerprůzkumník, rozvědčík, vůdce - second baseman, second sacker - 2nd lieutenant, second lieutenantpodporučík - intelligence agent, intelligence officer, operative, secret agenttajný agent - Attorney General, United States Attorney General, US Attorney General - Secretary Generalgenerální tajemník - seismologistseismolog - marketer, seller, trafficker, vender, vendorkšeftař, pouliční prodavač, prodavač, prodavač u pouličního stánku - sacristan, sextonhrobařík, kostelník - cropper, sharecrop farmer, sharecropperplodina, žnec - shogun - market keeper, shopkeeper, storekeeper, tradesmanhokynář, -ice, kupec, obchodník - impresario, promoter, showmanmanažer, producent, umělecký manažer - signalmanhradlař, signalista - silversmith, silverworker, silver-worker - skivvy, slavey - contrabandist, moon curser, moon-curser, runner, smugglerpašerák, podloudník - caseworker, social worker, welfare officer, welfare workersociální pracovník - specialiser, specialist, specializerspecialista - consultant, medical specialist, specialistprimář, specialista - spokesman, spokesperson, spokeswomanmluvčí, představitel, řečník - interpreter, representative, spokesperson, voicemluvčí - starting pitcher - actuary, statistician - docker, dockhand, dock-walloper, dockworker, dock worker, loader, longshoreman, lumper, stevedoredokař, nakladač, přístavní dělník, vykladač - flight attendant, stewardletuška, stevard - air hostess, hostess, stewardessletuška - floozie, floozy, ho, hooker, hustler, slattern, street girl, streetwalkerholka, šlapka, štětka - grand Turk, sultansultán - supercargo - provider, supplierdodavatel, poskytovatel - tamerkrotitel - principal, taskmaster, taskmistress - assessor, tax assessorpřísedící soudce - collector of internal revenue, exciseman, internal revenue agent, tax collector, taxmanberní úředník - animal stuffer, stuffer, taxidermistpreparátor - lorry driver, lorry-driver, teamster, truck driver, truckerřidič kamiónu - televangelist - bank clerk, cashier, teller, ticket clerkbankovní úředník, pokladník - acting representative, temp, temporary, temporary worker - test pilotzkušební pilot - thatcher - third baseman, third sacker - tight end - sheetmetal worker, tinner, tinsmithklempíř - arborist, tree surgeon - audiotypist, typist - guide, usher-ka, průvodce, uvaděč - loan shark, moneylender, profiteer, shylock, usurer, usuresskdo půjčuje peníze za úrok, lichvář - verger - doctor, vet, veterinarian, veterinary, veterinary surgeon-ka, veterinář, zvěrolékař - vice admiral - viziervezír - attendant, warden, warderdozorce, dozorce věznice, hlídač, -kyně - warlordvojenský diktátor - warrant officerpraporčík - laundress, laundrywoman, washerwoman, wash-off, washwomanmyčka, pradlena - horologer, horologist, watchmakerhodinář, -ka - security guard, watcher, watchmanhlídač, strážce - amah, wetnurse, wet nurse, wet-nursekojná - wheeler, wheelwrightkolář - wing, wingerkřídelní útočník - maker, manufacturer, wrightvýrobce - yardie - zoo keeper - animal scientist, zoologistzoolog - office, powermoc, úřad[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼