Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

awl, bodkin, bradawlšídlo - abbatial - consulateambasáda, konzulát - elevator, hoist, liftvýtah - bricklayer, masonzedník - display window, shopwindow, shop window, show windowvitrína - kitchenkuchyň, kuchyně - pipe fitter, plumberinstalatér - city hall, town hall, town house - cinema, motion-picture theater, movie, movie house, movies, movie theater, movie theatre, picture palace, pictures, the picturesbiograf - girdernosič, nosník, traverza - machine toolobráběcí stroj - white, whitenbělat, zbělet - bistrobistro, bufet - column, pillarpilíř, sloup - erect, put up, raise, rear, set uppostavit, stavět, vršit, vybudovat, vztyčit - toolinstrument, nástroj - do away with, eliminate, extinguish, get rid ofhubit, vyřadit - except, exclude, leave off, leave out, omit, take outopominout, vyloučit, vynechat, vypustit - affirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustaindosvědčovat, potvrzovat - building, constructionkonstrukce, stavitelství - erecting, erectionbudova, postavení, stavba - assembly, fabricationmontáž, vymýšlení - shipbuilding, ship buildingloďařství, stavba lodí - prefabricationprefabrikace - building, building industry, construction, construction industry, construction workbudova, stavebnictví, stavitelství - hold up, prop, prop up, shore, shore up, support, sustain, upholdopřít, podepřít, zapřít-1 - destroy, destructzničit - design, plan, stylenavrhnout, projektovat, tvarovat, uzpůsobit, vyvinout - build, construct, make, put upbudovat, postavit vztyčit, vybudovat, vystavět, zbudovat - alter, convert, rebuild, reconstruct, renovateadaptovat - break apart, break up, disassemble, dismantle, take apartdemontovat, rozdělat, rozebrat, rozmontovat - dilapidatechátrat - executable, feasible, practicable, viable, workablemožný, použitelný, proveditelný, uskutečnitelný - control, verifyověřovat - abattoir, block, butchery, chopping block, meat packing house, shambles, slaughterhouse, slaughter-housejatka, jatky - accelerator, accelerator pedal, gas, gas pedal, gun, throttleakcelerátor, plyn - adjustable spanner, adjustable wrench, monkey wrench - adobe, adobe brick, air brick, air-dried brick, green brick, loam brickvepřovice - airdock, hangar, repair shedhangár - air hammer, battery drill, battery-powered drill, jackhammer, pneumatic hammerpneumatické kladivo, pneumatický buchar, sbíječka - anechoic chamber, anechoic room, anechoic sound chamber, free field room, free-field room - antechamber, anteroom, entrance hall, foyer, hall, hallway, lobby, vestibuledvorana, foyer, hala, předpokoj, předsíň, vestibul, vstupní hala - apadana - apartment, flatbyt, garsoniéra, garsonka, komnata - apartment building, apartment house, block of flats, building, premisesbytový dům, činžák, činžovní dům, nájemní dům - apiary, bee housevčelín - apse, apsisapsida - backsaw, back saw - bakehouse, baker, baker's, baker's shop, bakery, bakeshoppekárna, pekařství - ballroom, dance hall, dance palacetaneční sál - balusterkuželka - bandstand, outdoor stage, stand - baluster, balusters, balustrade, banister, bannister, breastwork, bridge railing, handrail, parapetdržadlo, držátko, sloupek zábradlí, sloupkové zábradlí, zábradlí - bartyč - bar - barrel vaulttunelová klenba, valená klenba - bar, barroom, ginmill, pub, saloon, taproombar, salón, výčep - bath, bathroom - battering ramberanidlo - balk, baulk, beam, rafter, timberkláda, krokev, trám - Bedlam, booby hatch, crazy house, cuckoo's nest, fun house, funny farm, funny house, loony bin, madhouse, nuthouse, nut house, sanatorium, snake pit, walk-through fun houseblázinec, mela - apartment, bedchamber, bedroom, chamber, sleeping accommodation, sleeping roomložnice - beehive, hiveúl - bethel - blockblok, oddělení - bitt, bollardpatník, uliční patník, úvazný kůl - bolt, deadboltzástrčka - booth, cubicle, kiosk, stallbouda, box, budka, kabina, kóje, stánek - boudoir - brasseriebrasserie - building, construction, edificebarák, dům, stavba - bullringaréna pro býčí zápasy - bungalow, cottagebungalov, chalupa, chata - cabkabina - cabinkabina, kajuta - bar, cafe, cafeteria, coffee bar, coffeehouse, coffee house, coffee shop, coffee-shop, pubbufet, jídelna - cafeteriakafeterie, restaurace se samooblushou - canteenkantýna, závodní jídelna - capstankotevní vratidlo - caravan inn, caravansary, caravanserai, khan - casern - case, casing - bishop's throne, cathedrabiskupský stolec - ceiling - cell, jail cell, prison cellbuňka, cela, kobka - center, centrecentrum, středisko - chainřetízek - chainsaw, chain sawmotorová pila - alpine hut, chaletbouda, horská bouda, salaš - chamber - bema, chancel, chorus, presbytery, sanctuarychór - chicken coop, coop, hencoop, henhousekurník - Channel Tunnel, chunnel - balcony, circle, dress circle - buzzsaw, buzz saw, circular sawcirkulárka, kotoučová pila - class, classroom, class-room, schoolroomtřída, třída místnost, učebna - clean room, white room - club, clubhouseklub - clutch, clutch pedalpedál spojky, spojka - cobble, cobblestone, pile density, settdlažební kámen, dlažební kostka, kočičí hlava, kostka - compartment - cement mixer, concrete mixermíchačka na cement - confessionalzpovědnice - corner, quoinnároží - angle, corner, nookkout, koutek, roh - corridor, hallkoridor, kuloár, pasáž - cottage, country house, country seatvenkovské sídlo - course, rowřada - court, courtyard, inner court, quadrangle, yarddvůr, nádvoří - byre, cowbarn, cow barn, cowhouse, cowshed, stablekravín - creche, foundling hospitaldětský domov - crowbar, jemmy, jimmy, pinch bar, pry, pry bar, wrecking barpáčidlo, sochor - dacha - death house, death row - deckpaluba - detox, detoxicate, render harmless - dibber, dibbleroubík, sázecí kolík - dining room, dining-roomjídelna - disco, discothequediskotéka - doordveře - doorhandle, door handle, doorknob, handleklika, kulová klika - doorsill, doorstep, thresholdpráh, schod přede dveřmi - door, doorway, room access, thresholddveře, dveřní otvor, vchod - dormer, dormer windowstřešní okénko, střešní okno, vikýř - dorm, dormitory, hall, hall of residence, hostel, residence hall, student hostel, student residencekolej, noclehárna, studentská kolej, studentská ubytovna - drill bit, drilling bit - drum sander, electric sander, sander, sanding machine, smootherválcová bruska - abode, domicile, dwelling, dwelling house, habitation, home, placebyt, bytová jednotka, domov, domů, k sobě, obydlí, obytný dům, příbytek, trvalé bydliště - ellloket - emergency room, ERpohotovost - engineering, engine room - entablature - business house, establishment, large firmzařízení - facade, façade, frontage, frontalfasáda, fronta, průčelí - feedlot - field hospitallazaret - burner, chimney, fireplace, fireside, furnace, hearth, open fireplacekrb, ohniště - flag, flagstone, tilekamenná dlaždice - floor, flooringpodlaha, zem, země - deck, floor, level, storey, storyetáž, plošina, podlaží, poschodí, syžet - floor, trading floor - flush toilet, lavatory, silting method, sluicingsplachovací klozet - fo'c'sle, forecastle - French windowprosklené dveře, skleněné dveře - fulcrum - furring, furring strip - gable, gable end, gable walllomenice, štít, štítová zeď - gazebo, summerhouseletní dům - geodesic dome - greasy spoon - conservatory, glasshouse, greenhouse, hothouse, nursery, sun lounge, sun parlorpařeniště - ground planpůdorys, půdorysný plán - guesthousepenzion, penzión - hacksaw, hack saw, metal sawpilka na kov - Hall of Fame - hand toolruční nástroj - hareem, harem, seraglio, serailharém - cope, coping, headerpříkrov - hedge trimmer - hermitagepoustevna - hippodromearéna - hogan - claw, hookháček, hák, kotva, skoba - hospital, infirmary, wardoddělení, sál - hostel, student lodging, youth hostelmládežnická ubytovna, ubytovna pro mladé - auberge, hostel, hostelry, inn, lodgehostel, noclehárna - hotel, hotel tradehotel, ubytovací zařízení - hotel room - househostinec, kurník - icehouseledárna - ice, ice rink, ice-skating rink, rink, skating rinkkluziště, zimní stadion - jaw - joistpodlahový nosník, polštář, stropní trám - key, starter, starter motorklapka, klávesa, startér - kirkcírkev, kostel - kitchen area, kitchenettekuchyňka, kuchyňský kout - dwelling on stilts, lake dwelling, pile dwellingkolová stavba - lanai - lancet window, scorer knife, scoring knife, scratcher knife - lathesoustruh - latrinelatrína - lawnmower, lawn mower, lawn-mower, mowersekačka, sekačka na trávu, žací stroj - level, spirit levellibela, vodováha - libraryknihovna - den, drawing room, front room, living room, living-room, parlor, parlour, sitting room, sitting-room - locker room - attic, garret, loft, Loftmansarda, podkroví, podkrovní byt, podkrovní místnost, podkrovní světnice - log cabinsrub - lounge, waiting area, waiting room, waiting-roomčekárna, hala, hovorna - fin, louver, louvered panel, louvrežaluzie - machinemašina - machineryaparát, mašinerie, stroj, stroje, strojní zařízení - manor, manor housešlechtická usedlost - mansard, mansard roofmansardová střecha - maypolemáj - asylum, insane asylum, institution, loony bin, lunatic asylum, madhouse, mental home, mental hospital, mental institution, nuthouse, psychiatric hospitalblázinec, psychiatrická léčebna - cutting machine, miller, milling machine, moulding machine, profiler, profiling machinefréza - minaretminaret - ministerium, ministrybudova ministerstva, ministerstvo - friary, monastery - monkey wrench, monkey-wrench - Druidstone, druid stone, graywether, monolith, Saracen boulder, sarsen, sarsen stonemonolit - dead room, dead studio, morgue, mortuarymárnice - mosquemešita - mullionsvislá příčle - navechrámová loď, hlavní loď, loď - business office, officeúřad, úřadovna - opera, opera houseopera, operní dům - operating room, operating theater, operating theatre, operating theatre suite, OR, surgery, theatreoperační sál - orchestra pit, pitparter - bay, oriel, oriel windowarkýř - outbuildingpřístavba - earth-closet, jakes, outhouse, privykůlna - pagodapagoda - paint scraper, palette knifestěrka - buttery, larder, pantrykomora, spíž - paper cutter - manse, parsonage, presbytery, rectory, vicaragefara, vikářství - Parthenon - paternosterotčenáš, páternoster - patio, terraceterasa - cake shop, confectioner's, confectioner's shop, confectionery, patisseriecukrárna, cukrářství - foot lever, foot pedal, pedal, treadlepedál, šlapadlo, šlapka - pediment - penthouse, penthouse apartment, penthouse flatpůdní byt, střešní byt - picture window - house of God, house of prayer, house of worship, place of worshipnáboženská budova - architectural plan, planplán - pair of pliers, pincers, pliers, plyersklepeta - porch, verandahpřístřešek, veranda - porticoarkáda, sloupořadí - presbyterypresbytář, presbyterium - mechanical press, press - Monastir, prioryBitola, převorství - gin mill, pothouse, pub, public house, saloon, taphousehospoda, hostinec, restaurace - rail, railinghrazení, zábradlí - reception roomhotelová recepce - dining hall, refectoryjídelna, menza, refektář - residencebydliště, dům, rezidence, sídelní budova, sídlo - eatery, eating house, eating place, restaurantrestaurace, stravovna - rink, skating rink, skating-rinkkluziště, kluziště pro kolečkové brusle - coulier arm, draw lever, looper arm, loop forming lever, rocker arm, valve rocker - rood screen - roof - roommístnost, pokoj, světnice - rosace, rosette, rose windowrozeta, růžicové okno - card-room, game room, games-room, playroom, rumpus roomdětský pokoj, herna - sauna, sauna bath, sweat roomsauna - saw set - scaffold, scaffolding, staginglešení - school, schoolhouseškola - screen, screen doorsíťové dveře - dandle board, seesaw, teeter, teeterboard, teetertotter, teeter-totter, tilting boardhoupačka - set square, set-square - business, shop, storekrám, obchod, podnik, prodejna - signal box, signal tower - fanlight, skylightstropní světlík, světlík - skyscraper - smoking roomkuřácký salónek - soldering iron, soldering-ironpájedlo - space bar - speakeasy - arena, bowl, sports stadium, stadiumstadion, stadión - post, stanchion, steel column, structural steel column, uprightstojka - stileschůdky přes ohradu - stonefasádní kámen, kámen, tesaný kámen - storage room, storehouse, storeroom, stowageskladiště, skladovací místnost - solarium, sun lounge, sun parlor, sun parlour, sunporch, sun porch, sunroom, tanning bedsolárium - sunroof, sunshine-roofposuvná střecha - synagogue, tabernacle, templesynagoga, synagóga - tab, tab key - tap wrench - inn, tap house, tavernhostinec, pohostinské zařízení - teahouse, tea parlor, tea parlour, tearoom, tea room, tear-stained, teashopčajovna, kavárna, uslzený - booth, box, cabin, call box, call-box, kiosk, pay-phone, phone booth, phone box, public phone box, telephone booth, telephone box, telephone kioskhovorna, telefonní automat, telefonní budka, telefonní kabina - telegraph pole, telegraph post, telephone poletelegrafní sloup, telegrafní stožár - teepee, tepee, tipi - third railnapájecí kolejnice - crosstie, railroad tie, railway sleeper, sleeper, tiepražec - bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toiletpříslušenství, toaleta, toaletní, záchod - can, commode, crapper, pot, potty, stool, throne, toiletklozet, záchod - toothpickpárátko - torque wrenchmomentový klíč - town hallradnice - transepttransept - crossbar, crossbeam, crosspiece, ledger, trave, traverse, traverse beampříčka, příčná rozpěra, příčná vzpěra - try squarepříložný úhelník - T-squarepříložník - tunnelpodzemní chodba, tunel - urinalmušle, pisoár - vacation home - gallery, porch, sun lounge, sun parlor, sun porch, veranda, verandah - sacristy, vestrysakristie, zákristie - voting boothvolební budka - voussoir - strake, walebočnice - wall - basin, lavatory, sink, washbasin, washbowl, washstandumyvadlo, umývadlo - hydrant, tap, water faucet, water taphydrant, vodovodní kohout - bagnio, bawdyhouse, bordello, brothel, cathouse, house of ill repute, house of prostitution, sporting house, whorehousebordel - wigwamvigvam - windowvýklad - windowokenní otvor, okno - spanner, wrenchfrancouzský klíč, hasák, klíč - erraticness, fickleness, instability, unstablenessnestabilnost, nestálost - immutability, stability, stableness, steadinesspevnost, pravidelnost, rovnováha - cadaster, cadastrekatastr, pozemková kniha - boarding schoolinternátní škola - Mount Vernon - applied scientist, engineer, technologistinženýr, technik, technolog - army engineer, military engineer - builder, constructorstavbař, stavitel - defense contractor - electrician, lineman, linesmanelektrikář, elektrotechnik - geometer, geometricianpíďalka - hauler, haulierdopravce - locater, locator - mason, stonedresser, stonemasonkameník, zedník - coder, computer programmer, programmer, software engineer-ka, programátor, softwarový inženýr - thatcher - da Vinci, Leonardo, Leonardo da Vinci - adhesive friction, grip, tractionstah, trakce - atomic number 14, Si, siliconkřemík - pumice, pumice stonepemza - glue, gum, mucilageklih, klovatina - cementcement, lepidlo, pojivo, tmel - dimensioning, network dimensioning, network provisioning, proportioning, provisioning, size, sizing - ferroconcrete, reinforced concreteželezobeton - hydraulic cement, Portland cementportlandský cement - bentonite, colloidal clay, denver mud, montmorillonite, swelling clay - concretebeton - fiberglass, fibreglass, glass fibrelaminát, laminátový, skleněné vlákno, sklolaminát - bitumensmola, smůla, živice - pitch, tardehet - coal tarkamenouhelný dehet - calcite, Iceland crystall, Iceland-sparkalcit - calcium carbonateuhličitan vápenatý - lino, linoleumlinoleum - constructional timber, construction timber, lumber, structural lumber, structural timber, timberdřevo, řezivo, stavební dříví - sandstonepískovec - porphyritic rock, porphyryporfyr - chipboard, fiberboard, fibreboard, hardboardhobra[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼