» 

diccionario analógico

avträdande, överlåtandecesión - transferencia, traspaso - utlämningentrega, extradición - jordreform - leverans, överlämnande, utdelningentrega, reparto - allokering, anslag, tilldelningadjudicación, asignación, atribución, erogación, otorgamiento, prorrateo, repartimiento - redistribución - new deal (en) - ransoneringracionamiento - seguro de invalidez - dar - driva, kasta, skicka, slunga, sparkadespachar, enviar, expedir, mandar, remitir - transferencia, transmisión, trasferencia, trasmisión - uppsättande av överlåtelsehandlingarpreparación de escrituras de traspaso - delivery, legal transfer, livery (en) - deposition av egendomdepósito - lease-lend, lend-lease (en) - fonderadefundado - utfodradar de comer a, mantener, nutrir, sustentar - accommodation, orebody, ore body (en) - betjäna, duka upp, expediera, förse, passa upp, serveraofrecer, poner sobre la mesa, servir - bjuda, ordna, tillgodose, trakteraatender a, no parar de ofrecer, proporcionar, satisfacer, suministrar - amma, diaamamantar, dar de mamar, dar la teta, dar teta, lactar - regalar - neka, vägranegar, negar a algo a alguien - efterlämna, kvarlåta, lämna, lämna efter sig, överlåta, testamenteraabandonar, ceder, dejar, dejar en herencia, dejar por testamento, entregar, legar - ge, lämna över, räcka, vidarebefordraacercar, alcanzar, aproximar, caligrafía, ceder, comunicar, dar, devolver, entregar, pasar, poner en manos de, transmitir, traspasar - bidra med, medarbeta, medverka i, räcka upp, sättaaportar, contribuir, donar - betala ut lönen till och avskeda, ersätta, gottgöra, kompenseracompensar, dar el finiquito, indemnizar, liquidar el sueldo, pagar y despedir - bevilja, ge, medge, skänka, stämma överensadjudicar, conceder, otorgar - erbjudaofrecer, ofrecerse - bidra med, ge ett bidrag, skänkaaportar, contribuir, contribuir con dinero, donar, hacer donaciones - give (en) - abdikera, avsäga sigabdicar - utlandsbiståndayuda a los países en desarrollo - bonusplus, prima - förbrukande, förbrukning, utgift, utlägggasto, gastos - underhåll, underhållsbidragalimento, pensión alimenticia[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼