» 

diccionario analógico

bağımsızlık, hürriyet, istiklâl, muhtariyet, otonomi, özgürlük, serbestlikotonomi, pemerintahan sendiri - plebisit - faşism, Faşizmfasisme - uygulama, yapmaunjuk kerja - evlât edinmeadopsi - seçim - yarı, yarım, yeniden seçilmepemilihan kembali, setengah - halkoylaması, halk oylaması, referandumreferendum - oy, reyhak suara - genel seçimpemilihan umum - primaria (es) - oy, oy verme, reypemilihan - gizli oy - veto (es) - dengelemek, dengeye kavuşturmak, istikrarlı hale getirmek, kımıldamaz yapmak, stabilize etmekmembuat kokoh - kampanyaya katılan kimseaktivis kampanye - hemşehri, kentli, şehirli, uyruk, vatandaş, yurttaşpenduduk, warganegara - uygulamapemberlakuan - devlet, idare, ilgililer, yetkili merciler, yönetimpemerintahan - eşitlikçi kimse, kölelik karşıtı kimse - azat edilmiş köle, onursal hemşehri, özgür adam - etnik grup, halkbangsa - göç etmek, göç etmek0 - fırsatı ganimet bilmekantusias - tedhişçilik - adaylık, seçim kampanyasımenjadi calon - garanti vermek/etmekmemberi jaminan - toplumsal kontrol - sanction (en) - yöneticilik, yönetimpemerintahan - külfet, yükleme, yürürlüğe koyma, zahmetpemaksaan, pembebanan - sosyalleşme - yetiştirme - delege etme - fakirleştirme, yoksullaştırmapemiskinan - sakinleştirme, yatıştırmapenenangan - aplacamiento, conciliación, propiciación (es) - uluslararasılaşma - ayrım, ayrımcılıkdiskriminasi - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - akrabasını tutma, akrabaya ayrıcalık yapma - ırkçılıkrasialisme - cinsiyet ayrımı - falocracia, machismo (es) - standardizasyonpembakuan - dengeli kılmastabilisasi - direniş, mukavemet - müdafaa etmek, savunmakmembela - action (en) - destek, desteklemedukungan - avukatlık, müdafaa, savunma, tarafını tutma - destek, himaye, lütuf, yardım - finansörlük, sponsorlukuang sumbangan sponsor - ciro, destek, onay, onaylamapengesahan, pengukuhan - uygun bulmapersetujuan - demokratikleştirme - katılma, katılımperan serta - tahta oturtmak - aprobar, certificar, confirmar, ratificar (es) - oy vermekmemberi suara - liberalleştirmek - temsilciliğini yapmak, temsil etmek, vekalet etmekmewakili - hükmetmek, idare etmek, yönetmekmemerintah - çektirmek, eziyet etmek, üzmek - kentsel, şehre aitbersifat kotapraja - faşistfasis - vatanseverlikpatriotisme - defence policy, defence program, defense policy, defense program (en) - Chartism, chartist movement (en) - idarî ilimler, politika, politika bilimi, siyasal bilgiler, siyaset, siyaset bilimiilmu politik - jeopolitik - anarşızmanarkisme - Machiavellianism (en) - moderantismo (es) - muhafazakarlık, tutuculukkekolotan - reacción (es) - demokrasi, demokratlık - sosyal demokrasi - elitizm, seçkincilik - aşırılıkekstremisme - federalismo (es) - neoliberalismo (es) - libertarianism (en) - monarşizm, tek erklik - Negritude (en) - progresismo (es) - köktencilik, radikalizm - cumhuriyetçilik - socialismo utópico (es) - asker zihniyeti, militarizm, savaşçı siyaset - siyasetkebijaksanaan, politik - social policy (en) - ayrıcalıklı davranma, hakça davranış, kayırmaaksi peduli - política exterior (es) - intervención (es) - no injerencia, no intervención (es) - manifest destiny (en) - soyutlanma politikası - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - görüş ayrılığı, muhalefetpembangkangan - müzakere, tartışmadebat - kurma, yerleştirmepemasangan - taç giyme törenipenobatan - silâhlanma yarışı - campaña, campaña electoral (es) - Ejército Republicano Irlandés, IRA (es) - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - İngiliz Milletler Topluluğu, İngiliz Uluslar Topluluğu - saray halkıkalangan istana - sürgündeki hükümet - yerel yönetim - halk, vatandaşlarbangsa - seçmen, seçmenlerkelompok pemilih - senatosenat - Senate, U.S. Senate, United States Senate, US Senate (en) - cámara, Cámara Baja, Cámara de Representantes, Congreso (es) - Cámara de los Comunes (es) - British House of Lords, House of Lords (en) - meclis, millet meclisi, parlamento, yasama kurulu, yasama organıdewan legislatif - consejo legislativo (es) - Özgür Dünya - Üçüncü Dünya - eyalet, memleket, ülke, ulusbangsa, negara - tercer Reich (es) - member (en) - aliados (es) - Arap Ligi - AB, Avrupa BirliğiUni Eropa - Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, Kuzey Atlantik Asamblesi, Kuzey Atlantik Paktı, NATONATO - Amerikan Devletleri Örgütü - OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı - süper güç - şehir devleti, site kent - devlet - halk, kitle, sokaktaki adam, yığın - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - seçim bölgesijumlah pemilih - colegio, mesa electoral (es) - machine, political machine (en) - frente popular (es) - uluslararası kuruluş, uluslararası örgüt - Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT - Perserikatan Bangsa-Bangsa - birleşmiş devletler topluluğu, birlik, federasyon, konfederasyonkonfederasi - federasyonfederasi - birlik - meclis, senato, senato/meclis salonumajelis, ruangan - millet meclisi, parlamento, yasama meclisiparlemen - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sendikacılık, sendikalizm - cadre, cell (en) - resistencia (es) - demokrasirepublik - egemenlik, hegemonya, üstünlük - oligarşi - plutokrasi, zenginerki, zenginler idaresi - teknokrasi - monarşi, mutlakiyetmonarki - iki hükümdarlı yönetim - koloni - delegasyon, heyet, komisyon, misyon, temsilciler heyetidelegasi, perwakilan - misión diplomática (es) - dikta rejimi, diktatörlükkediktatoran - estado policiaco (es) - akım, dava, hareketgerakan - politik hareket, siyasi hareket - Age of Reason, Enlightenment (en) - kasaba - rotten borough (en) - İngilizler - Fransız, fransızlarorang Perancis - idareci, yöneticiadministrator - belediye meclisi üyesi - anarşistanarkis, pemberontak - apostol, havari, lider, öncü - Blimp, Colonel Blimp (en) - demokratdemokrat - din değiştiren kimse, dininden dönmüş kimse - yeniçeri - vatanseverpatriot - politikacı, siyasetçipolitikus - mülkî amirdistrik - sağcıpenganut paham kanan - ayrılma yanlısı, ayrılıkçı - secretario general (es) - sosyal görevli, sosyal yardım uzmanı - Speaker (en) - kadınların oy verme hakkını savunan kadınpejuang hak pilih wanita - representante sindical (es) - seçmenpemilih - Malcolm X (es) - çoğunluk, mutlak çoğunluk, oy çokluğu, salt çoğunlukselisih - cargo, poder (es) - peace (en) - anarşi, kanunsuzluk, karışklıkanarki, tanpa pemerintahan - savaş - soğuk harp, soğuk savaşperang dingin - bağımsızlık, istiklal, istiklâl, özgürlükkemerdekaan - kendi kendine yetmekemandirian, swa sembada[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼