Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

purportedly, supposedly (en) - bilindiği üzere, itiraf etmek gerekirsediakui umum, tak dapat disangkal - doğru olarak, doğru şekilde, hemen, tambenar, dekat, dengan tepat, secara benar, secara tepat - antiblack, anti-Semite, racist (en) - bîtaraf, haklarına dokunmayan, ön yargısız, peşin hükümsüz, tarafsızadil - dürüst, hristiyan, Hristiyan dinine ait, merhametli, saygıdeğerKristiani - anlaşmazlık çıkaran, ayrılık yaratan, bölen, dağıtan - kıymetini bilmeden kabullenmek, öyle olduğunu kabul etmek, varsaymakmenganggap, menganggap wajar - inanmak - kabul etmek, üstlenmekmenerima - güvenmek - düşünmek, inanmak, kani olmak, sanmak, zannetmek - ...-imiş gibi görmek, bakmak, düşünmek, görmek, saymaklihat, memikirkan, menganggap, pandang, saksi, tonton - bulmak, düşünmek, görmek, olarak görmek, saymakmenilai - düşünmek, sanmak, tahmin etmekberpikir - ...den kaynaklandığını düşünmek, ...-e bağlamak, atfetmek, isnat etmek, mal etmek, tarafından yaratıldığını düşünmekmenganggap - dönmek, tövbe etmek, yeminle vazgeçmek - ikrar etmek, itiraf etmek, kabul etmek, tanımakmengakui - sanmak - boğa gibi, yükselmeye eğilimli - ayı gibi, düşme eğilimi olan, kaba, piyasayı düşürme eğilimi olan, yontulmamış - sağ, sağ kanat - benimsemek - autotelic (en) - confianza, fe (es) - doublethink (en) - doğru karar verme yeteneği, düşünce, fikir, mülahaza, mütalaa, sağduyupenilaian - hüküm, kanı, yargıkesimpulan - düşünce, etki, fikir, izlenim, kanaat, seziş, sezme, tesirkesan, pengaruh - inanç, inanış, kanaatkeyakinan - emniyet, güven, inanç, itimatkepercayaan, keyakinan - düşünce, fikir, kanaat, kanıpandangan, pendapat, penghargaan - iman, inanç, itikatagama, iman - genel kanı, kamuoyu - kabul - baba gibi davranış - actitud, ademán, postura (es) - homofobia (es) - yönelimorientasi - bakış açısı, düşünce, görüş, görüş açısı, perspektifpandangan - bakış açısı, görme duygusuyla ilgili, görüş, görüş/bakış açısı, görüş açısı, optikoptis, pandangan, pendapat, segi pandangan - taraf, yönsegi - dünya görüşü - görüş - tahmindugaan - görüşpendapat - anabaptista (es) - mennonita, Menonita (es) - amish (es) - yahudi olmayan kimse - MüslümanMuslim - eşitlikçi kimse, kölelik karşıtı kimse - anarşistanarkis, pemberontak - demokratdemokrat - ayrılıkçı, muhalifpembangkang - damak titizi, hazcı, hedonistpenggemar makanan mewah - putperest, putperest kimsekafir, penyembah berhala - genç kalender, hipihippie - hugonote (es) - libertario (es) - kadın düşmanı - vatanseverpatriot - padrino, patrocinador (es) - kötümserpesimis - Roundhead (en) - sadomasoquista (es) - ayrılma yanlısı, ayrılıkçı - cabeza rapada, skin, skinhead (es) - kolektivist, ortaklaşacı - kadınların oy verme hakkını savunan kadınpejuang hak pilih wanita[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼