» 

diccionario analógico

desemnare, învestire, numire - segundo dizem - refuza, respingerejeitar - oferi - arăta, expune, prezenta - a se opune, împotrivi, opuneopor-se a - a autoriza, aproba, permiteconfirmar - a admite, admite, a recunoaşte, a recu­noaşteadmitir, concordar, reconhecer - ierta, spovediconfessar - atesta, certifica - atesta - a avertiza, a informa, anunţa, comunica, încunoştinţa, informa, înştiinţa, vestiinformar - avertiza, preveni - a anunţa, anunţa, încunoştinţa, înştiinţa, vestiavisar, mandar dizer, notificar - explica, justifica - a face aluzie, a insinua, sugerasugerir - a anunţa, a denunţa, a raporta, a re­la­ta, descrie, reda, reprezenta, zugrăvicomunicar, denunciar, relatar - a denunţa, raportaparticipar - găsi - a descrie, contura, schiţa, trasadescrever, retratar - a aproxima, a estima, a repeta, declara, rosti, spune, zicedizer - comunica, declaradizer - afirma, declaradeclarar - a afirma, afirma, a pretinde, declara, spune, ziceafirmar, alegar, certificar - afirma, a sus­ţine, pretinde, proclama, susţineafirmar, declarar, insistir - apăra, a susţine, susţineafirmar - asigura, încredinţadizer - fixatdeterminado - apărare, negare, pledoariedeclaração, negativa - atac - a acorda, accentua, a da dovadă de, a dezvălui, a manifesta, evidenţia, întări, marca, releva, reliefamostrar, revelar - acuză, acuzare, plângere - recomandare, recomandaţierecomendação - atac - reproş - bronca (es) - corecţiecorreção, correcção - admonestare, dojană, mustrarerepreensão - descriere, expunere, înfăţişare, prezentare, redaredescrição - declaraţie, hotărâredeclaração - declaraţie oficială - recunoaştereafirmação - declaraţie - afidavit, declaraţiedepoimento juramentado - justificabil, justificarejustificação - motivbase, fundamentos - apărare, apărarea, pledare, susţineredefesa - ostensive definition (en) - meteorología, pronóstico del tiempo (es) - previziune, prognoză, pronosticprevisão, profecia, prognóstico, projeto - salvedad (es) - expresie, exprimare - interpretare, tâlcuire, tălmăcireinterpretação - clarificare, elucidare, explicare, explicaţie, lămurire, limpezireesclarecimento - exegeză, explicaţieexegese, explicação - literă - replicăresposta - replică, ripostăréplica - apărare, refutare, refutaţierefutação - descriere, înfăţişare, prezentare, redaredescrição, relato - caracterizare, definirecaracterização - daresposta afirmativa, sim - nerecunoaştere, tăgăduirenegação, repúdio, retratação - retractare, retragereretracção - admitere, recunoaştere - dare de seamă, proces verbal, raport, situaţieboato - información, informe (es) - arătare, indicare - inculpareacusação - recriminarerecriminação - dezbateredebate[Domaine]

-