Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

atama, tayindénomination, désignation, nomination - iddiaya göre, sözdeprétendument - reddetmekrefuser, rejeter - offrir - ortaya koymak, sunmakprésenter - itiraz etmek, karşı çıkmakcontester, contredire, s'opposer à - izin vermek, mühürünü basmak, onaylamakautoriser, donner l'autorisation de - ikrar etmek, itiraf etmek, kabul etmek, tanımakadmettre, avouer, reconnaître, reconnaître que - itiraf etmekavouer, confesser - tasdik etmekattester - attester - bildirmek, bilgilendirmek, bilgi vermek, haberdar etmek, haber vermekfaire savoir, informer - ikaz etmek, uyarmakavertir - bildirmek, bilgi vermek, haber vermekavertir, faire savoir, notifier - justifier - demek istemek, ima etmek, üstü kapalı söylemekdire à demi-mot, insinuer, sous-entendre, venir à l'esprit - anlatmak, bildirmek, şikâyet etmek, söylemekdécrire, rapporter, rendre compte de qqch., signaler - açıklamak, bildirmekannoncer, publier, signaler - juger - anlatmak, tanımlamak, tasvir etmekdécrire, dépeindre - anlamak , ayırmak, demek, söylemek , tekrarlamakconter, déclarer, dire, exprimer, raconter - söylemekdire - açıklamak, beyan etmek, bildirmek, ifade etmekdéclarer - iddia etmek, ileri sürmekaffirmer, alléguer - beyan etmek, iddia etmek, ileri sürmek, kestirip atmak, savunmakaffirmer, revendiquer - iddia etmek, savunmaksoutenir - certifier, dire avec certitude - belirli, belli, muayyendéterminé - beyan, inkâr, savunma, yalanlamadéfense, dénégation - saldırıattaque - açıklamak, göstermekmontrer, révéler - accusation - bonservis, tavsiyerecommandation - attaque - azarlamaréprimande - abattage - düzeltmecorrection - uyarmaadmonestation, avertissement, remontrance, représentation, réprimande - betimleme, tasvirdescription - açıklama, beyan, beyanat, duyuru, ilân, resmî bildiriannonce, déclaration, proclamation - dicton, maxime - tasdikaffirmation - déclaration - yeminli ifadedéposition - haklı çıkarmajustification - nedenmotif - müdafaa, savunmadéfense, la défense - définition ostensive - hava tahminiprévisions météorologiques - tahminestimation, prévision, pronostic - réserve - anlatım, ifadeexpression - çevirme, tercüme etme, yorum, yorumlamaexplication, interprétation - açıklamaéclaircissement, explication - kutsal kitap yorumu, yorumexégèse - lettre - cevap, yanıtréponse - sert cevapréplique, retour, riposte - kanıtlamadéfense, riposte - açık bir anlatım, tanım, tanımlama, tarif etme, tasvirdescription - betimleme, nitelendirme, tanımlama, tasvircaracté- risation, description, illustration - olumlu cevapoui, si - inkar, inkar etme, yadsımareniement - cayma, dönme, geri alma, geri çekme, vazgeçmeabjuration, abrogation, rétraction - admission, aveu - anlatma, anlatışcompte rendu, rapport - bilgi almacompte rendu, témoignage - belirtme, göstermeindicateur, indication - suçlamaaccusation - birbirini suçlama, karşılıklı suçlamarécrimination - müzakere, tartışmadébat[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼