» 

diccionario analógico

biologicbiologicamente - geograficgeograficamente - ecologicamente - maglev, magnetic levitation (en) - conquiliología (es) - numismaticănumismática - filateliefilatelia - alquímico - arheologicarqueológico - botanicbotânico - epistemic, epistemological (en) - algebricalgébrico - acusticacústico - pediátrico - geologicgeológico - astrologic, astro­logicastrológico - dermatológico (es) - neurológico - ontológico (es) - epidemiológico - hidrodinamic - etimologicetimológico - interdisciplinary (en) - etnograficetnográfico - etnologicetnológico - euclidiano - ştiinţele naturiihistória natural - magie neagrămagia negra - teurgia - vrăjitoriebruxaria, feitiçaria - domeniu, materie, specializarecampo, disciplina, domínio, terreno - disciplină, domeniu - domeniu de cunoaştere - disciplină, materie, ştiinţăciência - ştiinţele naturiiciências naturais - matematică, mate­maticămatemática, matemáticas - matematică teoretică - geometrie eucledianăgeometria euclidiana - geometría no-euclideana (es) - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - geometría esférica (es) - trigonometría esférica (es) - geometria analítica - geometría espacial (es) - geometria descritiva - trigonometrietrigonometria - algebrăálgebra - algebră liniarăálgebra linear - calcul diferenţial - análisis armónico, análisis de Fourier (es) - cálculo diferencial - cálculo integral (es) - Cálculo de variaciones (es) - teoria de conjuntos, teoria dos conjuntos - group theory (en) - Galois theory (en) - matematică aplicată, matematici aplicatematemática aplicada - programación lineal (es) - sta­tistic, statistică, statisticiestatística - cálculo de probabilidades (es) - ştiinţele vieţii - eugenieeugenia - medicină - frenologiefrenologia - angiología (es) - bacterilogie, bacteriologiebacteriologia - cardiologiecardiologia, unidade de assistência coronária - dentistică, stomatologie, stoma­to­logiedentistria - endodoncia (es) - ortodontia - dermatologiedermatologia - endocrinologieendocrinologia - epidemiologia - geriatriegeriatria, gerontologia - ginecologieginecologia - hematologia - imunologieimunologia - medicina general, medicina interna (es) - neuropsiquiatria - nosologia - obstetricăobstetrícia - cancerologie, oncologieoncologia - oftalmologieoftalmologia - otologia - farmacologiefarmacologia - farmaceutică, farmacie, farmacologiefarmácia - posology (en) - psihiatriepsiquiatra, psiquiatria - psicología clínica (es) - neuroanatomía (es) - audiometría (es) - patologiepatologia - pediatriepediatria - pedichiurăquiropodia - proctología (es) - reumatología (es) - serologie - chirurgiecirurgia - terapeuticăterapêutica - toxicologietoxicologia - nefrologie, urologieurologia - medicina veterinária - virusologievirologia, virologista - agronomieagronomia - biogeografía (es) - botanicăbotânica - micologiemicetologia, micologia - pomologiepomologia - citologia - bionomics, ecology, environmental science (en) - embriologembriologia - forestier, păduri, silvicultură, ţinut împăduritengenharia florestal, silvicultor, silvicultura - silviculture (en) - entomologieentomologia - etologia - herpetología (es) - ihtiologieictiologia - mamologia - ornintologie, ornitologieornitologia - primatology (en) - paleontologia - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - paleobotánica (es) - paleozoología (es) - geneticăgenética - genomics (en) - histologiehistologia - microbiologiemicrobiologia - molecular biology (en) - morfología (es) - neurobiología (es) - teratologia - bioquímica - fisiologia - neurofisiologia - neurología (es) - miología (es) - sociobiología (es) - zoologiezoologia - chimiequímica orgânica - química inorgánica (es) - chimie fizică - electrochimieeletroquímica - geochimie - fotochimiefotoquímica - radiochimie - acusticăacústica - astronomieastronomia - astrodinámica (es) - astrometría (es) - radioastronomía (es) - aeronauticăaeronáutica, astronáutica - avionics (en) - biofizicăbiofísica - mecánica celeste (es) - astrofizicăastrofísica - cosmogoniecosmogonia, cosmologia - criogenia (es) - cristalografiecristalografia - física nuclear - optică - holografia - física de altas energías, física de partículas, física subatómica (es) - plasma physics (en) - reología (es) - mecànica clásica, mecánica newtoniana (es) - física del estado sólido (es) - mecánica estadística (es) - mecánica cuántica (es) - hidraulică, mecanica fluidelorhidráulica - pneumática - staticăestática - dinamicădinâmica - cinemática (es) - magnetohidrodinámica (es) - aerodinamică, aeromecanicăaerodinâmica, aerodinâmico - termodinamicătermodinâmica - microelectrónica (es) - ştiinţa pământului, ştiinţele pământului - geologie, geo­logiegeologia - geofizicăgeofísica - geomorfologie - tectónica (es) - aerologieaerologia - climatologieclimatologia - bioclimatología (es) - hidrologiehidrologia - oceanografieoceanografia, oceanologia - hidrografiehidrografia - limnologielimnologia - seismologiesismologia - vulcanología (es) - agrimensură, geodeziegeodesia - mineralogiemineralogia - petrologiepetrologia - geografiegeografia - geografie fizicăfisiografia, geografia física - topografia - geografía económica (es) - arhitecturăarquitectura, arquitetura - arquitectura paisajista (es) - tehnologietecnologia - metalurgiemetalurgia - powder metallurgy (en) - bionicbiónica - ergonomia - engenharia genética - engenharia civil - electrotehnicăelectrotécnica - ciência da computação, f, informática, informático - IA (es) - traducere automatătradução automática - roboticarobótica - ingeniería mecánica (es) - foguetes - psihologie cognitivă - psicología del desarrollo, psicología infantil (es) - psicología experimental (es) - psicofísica (es) - behaviorismbehaviorismo - psicolingüística (es) - neuropsicología (es) - psicometría (es) - gestaltismo, psicología de la forma (es) - psicología social (es) - dinámica de grupo (es) - ştiinţa informaţiei - ciberneticăcibernética - ştiinţa cognitivă - civismo - antropobiologie, antropologie, antropo­logieantropologia - arheologiearqueologia - asiriología (es) - egiptología (es) - micropaleontología (es) - arqueología submarina (es) - paleoclimatología (es) - paleogeografía (es) - paleografiepaleografia - paleopatología (es) - epigrafieepigrafia - protoistorie - etnografieetnografia - etnologieetnologia - geopoliticăgeopolítica - economie, eco­no­mie politicăeconomia - game theory, theory of games (en) - econometria - proxemics (en) - sociologiesociologia - criminalistică, criminologie, drept penalcriminologia - demografiedemografia - drept penal, penologiepenologia - sistemática - cladistic analysis, cladistics (en) - disciplină umanistă, domenii umanisteLetras - clasicismclassicismo - belas artes - etică, moralăética, moral, moralidade - esteticăestética, estético - axiología (es) - jurisprudenţăjurisprudência - metafizicămetafísica - ontologie, teoria existenţeiontologia - formal logic, mathematical logic, symbolic logic (en) - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus (en) - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - epistemología (es) - análisis metodológico, metodología (es) - lingüística histórica (es) - literatura comparada (es) - poetică - filologie clasică - biblioteconomía (es) - filologiefilologia - sinologia - folosirea regulilor gra­maticalegramática - foneticăfonética - accident, morfologie, rudimentemorfologia - lexicologielexicologia - onomástico - pragmática (es) - semantică, semasiologiesemântica - sociolingüística (es) - apologeticăapologética - escatologia - hermeneutică - military science (en) - textual criticism (en) - new criticism (en) - artă dramatică, dramaturgie, teatrulo teatro - bucătărie, gătitculinária[Domaine]

-