» 

diccionario analógico

faringeboğaz, farenks, gırtlak, hançere, imik - bıngıldak - narizburun, surat, yüz - metacarpometakarpus - pré-molarküçük azı dişi - bico de mamadeira, bico do seio, chupadouro, chupeta, mamilo, teta, tetinabiberon emziği, emzik, meme başı, meme başı/ucu, şişe emziği, yalancı meme - sebo - fovea, fovea centralis (en) - autópsiaotopsi - yağdoku - popliteal vein, vena poplitea (en) - brachiocephalic vein, innominate vein, vena brachiocephalica (en) - conducto eyaculador (es) - vasoconstricción (es) - armação, chifre, corno, galhadageyik boynuzu - seudópodo (es) - blastocele, blastocoel, blastocoele, cleavage cavity, segmentation cavity (en) - fetocenin, dölüt - ovipositor, oviscaptoyumurtlama borusu - archenteron (en) - blastopore (en) - notocordio (es) - amnios (es) - corion (es) - alantoides (es) - baş parmak, eldiven baş parmağı - papokursak, sindirim kesesi - cristaibik - lades kemiği - fúrcula, ossinho da sortelades kemiği, süspansiyon kolu - hair (en) - bigote, bigotes (es) - ctenidium (en) - moelabörkenek, kursak, mide, taşlık - élitro, vaginaböcek kanadını saran kabuk - garrapençe tırnağı, yırtıcı kuş pençesi - pinçakıskaç - caudakuyruk - ayak - úberememe - pança, rume, ruminadouroişkembe - omasokırkbayır - cuarto estómago (es) - lateral line, lateral line organ (en) - aleta ventral (es) - espinha de peixebalık kılçığı, kılçık - preen gland, uropygial gland (en) - telek - barbokarakeçi balığı - amniótico - arterialatar damara benzer veya atar damarla ilgili - protórax (es) - caecal, cecal (en) - excretório - femoralkalça kemiğine ait, uyluk ile ilgili - dirsek kemiğine ait - umbilicalgöbek, göbek ile ilgili - cardíacokalbe ait - cardiovascular (es) - epidérmicoüst deriye ait - ectodermal, ectodermic (en) - lacrimal, lacrimatóriogöz yaşartıcı - glottal (en) - genital, venéreocinsel organlar ile ilgili - gırtlak - uterinoannesi bir babası ayrı olan, dölyatağı, dölyatağına ait, rahim - synaptic (en) - pulmonarakciğer, akciğer hastalığı olan, akciğerli - boğaz, gırtlak - relativo ao abdomekarın boşluğu ile ilgili - glandularsalgıbezlerine ait - úricoidrarla ilgili, ürik - secondary sex character, secondary sex characteristic, secondary sexual characteristic (en) - beden, gövde, vücut - anatomiaanatomi, beden, gövde, insan vücudu, vücut, yapıbilim - cadávercansız beden, cansız vücut, ceset, ölü - apparatus (en) - bölge - sulcus (en) - central sulcus, fissure of Rolando, Rolando's fissure, sulcus centralis (en) - zona erógena - omurga - interseção - quiasma óptico (es) - kaburga - nervos, plexoağ, pleksus, şebeke, sinir ağı, sinir örgüsü - nerve plexus (en) - sistem - pele, tegumentocilt, deri, ten - epitélioepitelyum, gözeli doku - epidermeepidermis, üstderi - endothelium (en) - mesothelium (en) - alt deri, esas deri - macula, macule (en) - milium, whitehead (en) - ponto negrosiyah nokta - porogözenek - vücut kanalı - microtubule (en) - nephron, uriniferous tubule (en) - glomerulus (en) - vücut kanalı - canal, meatokanal, yol - abertura, orifícioaçıklık, delik - espiráculo, respiradourohava deliği, solungaç yarığı, solunum deliği - canalkanal, yemek borusu/kanalı - antrum Highmori, antrum of Highmore, maxillary antrum, maxillary sinus, nasal sinuses, paranasal sinuses (en) - sinüs - pêlokıl, tüy - barbicha, barbinha de bode, pera no queixokeçi sakalı - tecido, teladoku - carnebeden - atheroma (en) - celulite - espinha de peixekılçık - astrágaloaşık, aşık kemiği - navicular, os scaphoideum, scaphoid bone (en) - lunate bone, os lunatum, semilunar bone (en) - cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone (en) - os pisiforme, pisiform, pisiform bone (en) - os trapezoideum, trapezoid, trapezoid bone (en) - capitate, capitate bone, os capitatum (en) - hamate, hamate bone, os hamatum, unciform bone (en) - maçã do rosto, malar, osso da faceelmacık kemiği - clavículaköprücük kemiği - cóccixkuyruk kemiği - topuk kemiği - dil kemiği - isquion (es) - osso maxilarçene kemiği - articulatio temporomandibularis, mandibular joint, temporomandibular joint (en) - burun kemiği - damak kemiği - rótuladizkapağı, diz kapağı - costelakaburga, kaburga kemiği - sacrokuyruksokumu kemiği, sakrum - escápulakürek kemiği - acromial process, acromion (en) - sesamoid kemik - esfenóidekama biçimli billur - esternogöğüs kemiği, iman tahtası - manubrium (en) - hueso temporal, temporal (es) - maxilar superiorüst çene kemiği - vertebra, vértebrafıkra, omur - órbitagözyuvası, yörünge - tecido conjuntivobağ dokusu - cartilagemkıkırdak, kıkırdak doku - meniscomenisk, menisküs - adale, kas - adutor - tendãokiriş, tendon - nerve tissue, nervous tissue (en) - gânglio - órgãoorgan, uzuv - anlage, primordium (en) - vísceraiç organ - entranhas, tripas, víscerasbağırsaklar, iç organlar - órgão dos sentidosduyu organı - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - görme sistemi, görsel sistem - língua - gloteglotis, nefes borusu ağzı - epigloteepiglot, küçük dil - bocaağız - pico (es) - bocaağız - cavidadevücut boşluğu - cavidade, seio - diş eti - dente de leitesütdişi, süt dişi - dente caninoköpek dişi - incisivokesici diş, ön diş - ciso, dente do juízo, dente do siso, sisoyirmi yaş dişi - root canal (en) - esmalte.diş minesi - cimento, massadiş dolgu maddesi - amígdalabademcik - úvulaküçük dil - palato mole - céu da boca, paladar, palatodamak, damak zevki - olhodide - compound eye (en) - membrana celular, membrana citoplasmática, membrana plasmática, parede celularhücre duvarı, hücre zarı - koroidea - sobrancelha, sobrolhokaş - pálpebragöz kapağı - cílio, pestanakirpik - conjuntivakonjonktiv - córneagözün saydam tabakası, kornea - pterygium (en) - humor ácueo, humor acuoso (es) - vitreous body, vitreous humor, vitreous humour (en) - diafragmadiyafram, karın bölgesi, orta beden - tímpanokulak zarı - cristalinogöz merceği, mercek - ouvido - laberinto, oído interno, órgano del equilibrio (es) - vestibular apparatus, vestibular system (en) - dış kulak - kulak - dayaktan şişmiş kulak - mediastino - trompa de Eustáquioöstaki borusu - örs kemiği - estriboüzengi kemiği - meninks - mucosamukoza zarı, sümükdoku - periósteoperiyost - glândulabez, beze, gudde, salgıbezi, salgı bezi - glándula sebácea (es) - eksokrin bez, eksokrin salgı bezi - sistema endocrino (es) - glândula tiróide, tiróidekalkansı kıkırdak, tiroid - paratireóideparatiorit bezi - böbreküstü bezi - glándula lagrimal (es) - özden, timüs - rim - aortaaort - kılcal damar - arteria axilar (es) - arteria basilar (es) - arteria brachialis, brachial artery (en) - arteria carótida común, carótida común (es) - arteria carótida externa, carótida externa (es) - arteria carótida interna, carótida interna (es) - arteria celíaca (es) - circle of Willis (en) - arteria femoral (es) - arteria ilíaca común (es) - arteria ilíaca externa (es) - arteria hipogástrica, arteria ilíaca interna (es) - arteria lingual (es) - arteria mesentérica inferior (es) - arteria mesentérica superior (es) - arteria pulmonar (es) - arteria renal (es) - arteria subclavia, subclavian artery (en) - arteria vertebral (es) - azygos, azygos vein, azygous vein, vena azygos (en) - femoral vein, vena femoralis (en) - bolota - hepatic vein, vena hepatica (en) - external iliac vein (en) - common iliac vein (en) - veia jugularşahdamarı - internal jugular vein (en) - hepatic portal vein, portal, portal vein, vena portae (en) - pulmonary vein, vena pulmonalis (en) - renal vein, vena renalis (en) - great saphenous vein, long saphenous vein (en) - splenic vein, vena lienalis (en) - subclavian vein, vena subclavia (en) - vesículasafra kesesi - conducto biliar (es) - pâncreaspankreas - canal pancreático (es) - pulmãoakciğer - pleural cavity (en) - kalp - cardiac pacemaker, pacemaker, SA node, sinoatrial node (en) - atrioventricular bundle, atrioventricular trunk, bundle of His, truncus atrioventricularis (en) - kâlp kası - chamber (en) - cardias (es) - lenf sistemi - canal torácico (es) - lenf damarı - vaso, veiovücut kanalı - juice, succus (en) - leche de madre (es) - colostro - líquido amniótico - sangue - circulação sanguíniakan dolaşımı - plasma, sorokan serumu, serum - quilokeylüs, kilüs - esperma, sêmendöl, er suyu, meni, sperma - mide suyu - bile, bilis, bílisöd, safra - hormonaendokrin, hormon, iç salgı - noradrenaline, norepinephrine (en) - ACTH, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophin, adrenocorticotropic hormone, Adreno-Cortico-Tropic Hormone, adrenocorticotropin, corticotrophin, corticotropin (en) - adrenalinaadrenalin - glucagon (en) - gonadotrophic hormone, gonadotrophin, gonadotropic hormone, gonadotropin (en) - insulinaensülin, insulin - melatonin (en) - oxytocin, Pitocin (en) - secretin (en) - growth hormone, human growth hormone, somatotrophic hormone, somatotrophin, somatotropic hormone, somatotropin, STH (en) - ADH, antidiuretic hormone, Pitressin, vasopressin (en) - prostaglandin (en) - sinovya - mucosümük - cuspo, salivasalya, tükrük, tükürük - smegma (en) - puscerahat, irin - leucorrhea, leukorrhea (en) - veiadamar, kan damarı - inferior vena cava, postcava (en) - precava, superior vena cava (en) - membranamembran, perde, zar - retinaağ tabaka, retina - peritôniokarın zarı, periton - endokard, içyürekzarı - pericárdiokâlp zarı, perikard - mesentériomesenter - lenf bezi - dictyosome, Golgi apparatus, Golgi body, Golgi complex (en) - çekirdekçik - cromatina (es) - mitocôndriamitokondri - cell organ, cell organelle, organelle (en) - centriolo (es) - ribosome (en) - vacuola (es) - gözakı, sklera - yarıgeçirgen zar - célula vermelha, corpúsculo, eritrócito, glóbulo, glóbulo vermelho, hemáciaal/ak yuvar - linfocito (es) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - conetrafik külâhı - bastoncillo (es) - üreme hücresi - espermatozóide, gameta, gametoerkeklik tohumu, sperm - acrosome (en) - ovo, óvulotohum, yumurta - célula muscular (es) - sistema imunológico - sistema nervososinir sistemi - centro nervioso (es) - neurónionöron - célula cerebral (es) - efferent neuron, motoneuron, motor nerve fiber, motor neuron (en) - glía, neuroglia (es) - astrocyte (en) - oligodendrocyte (en) - cilindroeje (es) - dendrita (es) - kemik ucu yumrusu, kondil - diken, iğne, iğne gibi şey, spikül - synapse (en) - fascicle, fasciculus, fiber bundle, fibre bundle, shive (en) - beyin yarım yuvarı - first cranial nerve, nervii olfactorii, olfactory nerve (en) - nervus opticus, optic nerve, optic tract, second cranial nerve (en) - trigémino (es) - nervo facial - nervio neumogástrico (es) - accessory nerve, eleventh cranial nerve, nervus accessorius, spinal accessory (en) - sistema nervoso centralmerkezi sinir sistemi - dimağ - paleocórtex (es) - metencephalon (en) - dura, dura mater (en) - pia-máter - akıl, beyin, beynin merkezindeki gri yapı, zekâ - substantia alba, white matter (en) - hipófisehipofiz, hipofiz bezi - glándula pituitaria anterior (es) - glándula pituitaria posterior (es) - glândula pinealbeyin epifizi - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - cerebelobeyincik, dimağçe, serebellum - serebral korteks - área de Broca (es) - área visual (es) - área de Wernicke (es) - corpus callosum (en) - cérebrobeyin, serebrum - dobra, plica, rugaderi katmeri, kat kat olmuş deri - lóbulo frontal (es) - lóbulo parietal (es) - lóbulo occipital (es) - lóbulo temporal (es) - soğan ilik - amígdala - ön beyin - cavalo-marinho, hipocampobeyindeki beyaz çıkıntı, denizatı - diensefalon - claustrum (en) - sistema límbico (es) - talamus - hipotalamus - mesencéfalobeynin ortası - puente de varolio (es) - tronco cerebralbeyin sapı - corda, medula espinalmurdar ilik, omurilik, tel - cerebrospinal fluid, spinal fluid (en) - sistema nervioso periférico (es) - otonom sinir sistemi - sistema nervoso simpático - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - plexo braquial (es) - plexo cervical (es) - plexo coroideo (es) - üreme sistemi - üriner sistem, ürojenital sistem - sistema respiratóriosolunum sistemi - dolaşım sistemi - bexigaidrar kesesi, idrar torbası, mesane, sidik kesesi, sidik torbası - uréteridrar yolu, sidiksağan, ureter - uretraidrar yolu, üretra - cinsel organ - aparelho reprodutor, genitais, genitália, órgãos genitais, órgãos sexuais, órgãos sexuais externos, partesdış cinsel organlar - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupio (es) - escrotoşekerleme - folículo, vesícula - folículo, vesículabezcik, folikül, saç kökü, tek hücreli meyve - folículo do cabelo - corpus luteum, yellow body (en) - trompa de falópioyumurta kanalı - úterodöl yatağı, rahim - endometrium (en) - cordão umbilicalgöbek bağı - vaginadöl yolu, vajina - boceta, vulvaam, amcık, dişilik organı, ferç, vulva - hímen, membrana virginalkızlık zarı - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - clitórisbızır, klitoris - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - testículoer bezi, husye, taşak - epidídimo - canal deferente, ducto deferente - membro, pénis, pilamalafa, penis, sik, yarak - caralho, esgotar-se, picha, pintoçük, kobra, pipi, sik, yarak, yarrak - vesícula seminal (es) - spermatic cord (en) - burun boşluğu - laringegırtlak - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - pomo de AdãoAdem elması, gırtlak çıkıntısı - cordas vocais, corda vocalses telleri - brônquiobronş - bronchiole (en) - traqueianefes borusu - alimentar, aparelho digestivosindirim borusu, sindirim yolu - glândula salivar - kulakaltı tükürük bezi - glándula sublingual (es) - glándula submaxilar (es) - esófagoyemek borusu - corda, interno, intestinobağırsak, barsak, çalgı teli - intestino delgadoincebağırsak, ince bağırsak - duodenoonikiparmak bağırsağı - piloromide kapısı, pilor - jejunoince bağırsağın üst kısmı - ince bağırsağın alt kısmı, kıvrımbağırsak - intestino grossokalınbağırsak, kalın bağırsak - cecokörbağırsak - colon sigmoideo (es) - apéndice, apéndice vermicular (es) - rectoanüs, rektum - ânusanüs, kıç, makat - períneo, perineuanüs ile cinsel organ arası, apış arası - kafa, ser, tepe - crâniokafatası - crâneo, crâniokafatası - alın kemiği - kafatası yan kemiği, yankafa kemiği - hueso occipital, occipital (es) - mastóidemastoid çıkıntısı - hareketli eklem - pescoço... boğazlı, boyun, gerdan - cachaço, nucaense, ense kökü - deltóide - axila, sovacokoltukaltı, koltuk altı - troncogövde - flanco, ladoyan, yan taraf - göğüs - chest cavity, thoracic cavity (en) - teta, úbereinek memesi, meme - peito, seio, tetameme, meme ucu - cintura, talle de avispa (es) - pançaşiş göbek - umbigogöbek deliği - karın - lat, latissimus dorsi (en) - assento, rabo, traseirobut, kaba et, kalça, kıç yeri/tarafı - nádegakaba et, kalça, kıç, popo - uzantı - pernaayak - coxa, pernabut - insan ayağı - braço - cartas, mão, pataayak, el, pati, pençe - punhoyumruk - ponta dos dedosparmak ucu - dedo índex, dedo indicador, índex, indicador, índiceişaret parmağı, şahadet parmağı - anular, dedo anelar, dedo anularyüzük parmağı - dedo maior, dedo médioorta parmak - dedo auricular, dedo mindinho, dedo mínimo, mindinho, mínimoserçe parmağı, serçeparmak - nervo ciático - anterior crural nerve, femoral nerve, nervus femoralis (en) - cubital nerve, nervus ulnaris, ulnar nerve (en) - belkemiği siniri, omurilik siniri - gluteus maximus (en) - büzgen kas, büzücü kas, sfinkter - tensor tympani (en) - fémur, fêmurkalça kemiği - gastrocnemius, gastrocnemius muscle (en) - soleus, soleus muscle (en) - dedão do pé, pododáctiloayak başparmağı - saltoökçe, topuk - tornozeloayak bileği, bilek - tendão de Aquilesaşil kirişi, ökçe veteri - triceps extensor cubiti (es) - placaisim levhası, plâka - ad tabelası, kontrol paneli - aponeurosis (es) - unha do polegarbaşparmak tırnağı - bilek, el bileği - iç iskelet - dermatoesqueleto, exoesqueleto (es) - coluna, espinhabelkemiği, bel kemiği, omurga - músculo da coxa - músculo esternocleidomastoideo (es) - úmerokol kemiği, pazı kemiği - cúbito, ulnadirsek kemiği - fíbula, perôniobroş, fibula, kamış kemiği, toka - tíbiakaval/incik kemiği - metatarsometatarsus - tarsoayak bileği, ayak bileği kemiği, böcek bacağının son bölütü, gözkapağı kıkırdağı, kuş bacağının üçüncü bölütü - articulaçãoeklem, mafsal, seçkin anlatım - acetabulum, cotyloid cavity (en) - cara, face, fisionomia, rostoyüz - feiçãohat, yüz hattı - rotator cuff (en) - seroza - sinovyal zar, sinovyum - cornu (en) - labrocyte, mast cell, mastocyte (en) - neuroanatomía (es) - citologiahücrebilim, hücre bilimi, sitoloji - histologiadokubilim, histoloji - diástolediyastol, kâlbin ritmik genişlemesi - sistolekâlp kasılması, uzun heceyi kısaltma - kök - blood-brain barrier (en) - cisim, kitle - buffalo chip, chip, cow chip, cow dung (en) - casca de ovoyumurta kabuğu - anatomistaanatomi bilgini, anatomi uzmanı - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - ostiolo (es) - polpaetli kısım - odun dokusu - tracheid (en) - meristem (en) - parto - partodoğum - fibrinolysis (en) - citric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle (en) - ovulaçãoovülasyon, yumurtlama - nascimentodoğum - breadth index, cephalic index, cranial index (en) - partodoğum hali, loğusalık, loğusa yatağı - bubãohıyarcık, hıyarcıl - genu valgum, knock-knee, tibia valga (en) - esteroide, hormona sexual (es) - progesterona - progestin, progestogen (en) - andrógeno - androsterona (es) - Durabolin, Kabolin, nandrolone (en) - testosteronatestosteron - follicle-stimulating hormone, FSH (en) - ICSH, interstitial cell-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone (en) - estrogênioestrojen, östrojen - DES, diethylstilbestrol, diethylstilboestrol, stilbestrol, stilboestrol (en) - estrone, Estronol, oestrone, theelin (en) - kortikosteroid - mineralocorticoid (en) - glucocorticoid (en) - aldosterona (es) - Cortef, cortisol, hydrocortisone, Hydrocortone (en) - cortisonakortizon - Deltasone, Liquid Pred, Meticorten, Orasone, prednisone (en) - Decadron, dexamethasone, Dexamethasone Intensol, Dexone, Hexadrol, Oradexon (en) - jalea real (es) - catecholamine (en) - excrementoatılan/çıkarılan şey, dışkı - excremento, fezesbok, dışkı - dışkı - mecônio - melaena, melena (en) - fekül, nişasta unu, tortu - mijo, xixi - guanoguano, martı gübresi - mielina (es) - melanocyte-stimulating hormone, MSH (en) - thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, TSH (en) - anabolizante, esteroide anabólico, esteroide anabolizante (es) - sedimantasyon hızı - pulsonabız - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en)[Domaine]

-