Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

émission, programme de télévision, programme radiophonique - roqueenroque - expression corporelle, mouvementexpresión corporal - transbordementtransbordo, trasbordo - inauguration, ouvertureapertura, inauguración - ouverture - envoyer, envoyer promener, expédiera freír espárragos mandar a alguien, a paseo mandar a alguien, despachar, echar, enviar, expedir, mandar, remitir - livrerdar, despachar, entregar, librar, repartir - tirerarrastrar, tirar, tirar de - bouger, déplacerdesplazar, mover - convoyer, transporterembarcar, enviar, expedir, mandar, transportar - despachar, echar, expedir, remitir - faire suivreenviar, hacer seguir, reenviar, reexpedir, remitir - déplacer, muter, rejeter, transborder, transférercambiar, mudar, transbordar, transferir, transportar, trasladar, traspasar - circuler, passerdistribuir, hacer circular, repartir - faire passer, passerentregar, pasar - étirer, tendredesdoblar, desenvolver, desplegar, distender, estirar, extender - écarterdesviar - décanter, transvaserabocar, decantar, echar, embrocar, escanciar, servir, transvasar, trasegar, trasvasar - amener/emmener, apporter/emporter, convoyer, porter, prendreacarrear, adquirir, conducir, devolver, llevar, percibir, recibir, sacar, tomar, traer, transportar - déménager, emmenermudarse, trasladar - transférer - downloader, téléchargerdescargar - envoyer, téléchargercargar, edificar, inspirar, subir - emmener, emporter, porter, prendre, transportercargar, conducir, devolver, llevar, percibir, recibir - cycle de l'azoteciclo de nitrógeno[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼