» 

diccionario analógico

supervisor call instruction, system call (en) - reinicializar, reiniciarเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ - caja de diálogoกล่องโต้ตอบ - UNIX - แนสแด็ก - sistema informático - depurar, limpiar, sacar error de la computadora, sacar micrófono ocultoดีบัก, ตรวจแก้จุดบกพร่อง - output, output signal (en) - juego de video, videojuegoเกมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม - Realidad virtualสภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ - dar valores numéricos - manejar, tratar - analizar gramaticalmenteแยกวิเคราะห์ - การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ - programación de ordenadoresการเขียนโปรแกรม - cifrar, codificar, poner en cifraเข้ารหัสลับ, ใส่รหัส - descifrar, descodificarถอดรหัส - การจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ - descargarดาวน์โหลด - cargar, edificar, inspirar, subir - acceder, entrar al sistema, iniciar, meter, meter en el sistemaเข้าสู่ระบบ - execute, launch, run (en) - ordenador analógico - AND circuit, AND gate (en) - computational (en) - bbs, bulletin board, bulletin board system, electronic bulletin board (en) - teletubo - CD-ROM, unidad de cd-romซีดีรอม, ซีดี-รอม - ordenador grande, procesador, UCP, unidad central de procesamiento, unidad central de procesoซีพียู, ระบบปฏิบัติการส่วนกลาง, หน่วยประมวลผลกลาง - คอมพิวเตอร์ - instrumento de teclado, teclado, teclado numéricoแป้นพิมพ์ - red de computadoresเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - จอภาพแสดงผลคอมพิวเตอร์ - command key, control key (en) - cursor - data system, information system (en) - computadora de escritorioคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ - transformador de cifras - DIP switch, dual inline package switch (en) - disquetera, lectura de disqueteหน่วยขับจานบันทึก - disco flexible, diskette, disqueta, disquete, minidiscoจานบันทึกแม่เหล็ก, ดิสเกต, ฟลอปปีดิสก์, แผ่นดิสก์ - electron gun (en) - EPROM, erasable programmable read-only memory (en) - อีเทอร์เน็ต - servidor de archivosไฟล์เซิร์ฟเวอร์ - ลอจิกเกต - disco duroจานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ - ferretería, hardware, soporte físicoอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์, เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก - microcircuitoวงจรเบ็ดเสร็จ - internetอินเทอร์เน็ต - consola, instrumento de teclado, tecladoคีย์บอร์ดออร์แกน, เครื่องดนตรีชนิดที่มีแป้นสำหรับดีด, แถวก้านดีดของเปียโน, แป้นพิมพ์ดีด - teletubo - ordenador portátil, portátilคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้ว, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา, แล็ปท็อป - electronic stylus, light pen (en) - LCD - RALเครือข่ายท้องถิ่น - cinta, cinta magnética, cinta magnetofónica - เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ - microprocesadorไมโครโพรเซสเซอร์ - modem, módem, modulador-demoduladorโมเด็ม - multiprocesador - malla, red, retículo - OR circuit, OR gate (en) - osciloscopio - puerto paraleloพอร์ตขนาน - equipo periféricoอุปกรณ์ต่อพ่วง - microcomputador, microordenador, ordenador personal, PCคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ - píxel, punto - RAM disk (en) - RAMRAM, หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ - memoria de sola lectura, memoria muerta, ROMROM - CRT screen, screen (en) - พอร์ตอนุกรม - regla de cálculoไม้บรรทัดแบบมีตัวเลื่อนไปมาได้สำหรับคำนวณ - Small Computer System Interface - eje, mandril - producción, rendimiento efectivo - data track, track (en) - memoria virtualหน่วยความจำเสมือน - WAN - puesto de trabajo - เว็บ - XOR circuit, X-OR circuit, XOR gate (en) - CISC - Reduced Instruction Set Computing - bits per inch, bpi (en) - estructura de datosโครงสร้างข้อมูล - ensayo, experimento, pruebaการทดลองทางวิทยาศาสตร์ - variante - ทฤษฎีสารสนเทศ - informáticaวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ - IAปัญญาประดิษฐ์ - traducción automáticaการแปลภาษาอัตโนมัติ - robótica - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - hipertextoข้อความหลายมิติ - โหมดการถ่ายโอนข้อมูลแบบอซิงโครนัส - correo electrónico, correo electrónico enviar por, e-mail, enviar un e-mailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ส่งอีเมล, อีเมล, เกี่ยวกับอีเมล - รหัส - ASCII - ECC, error correction code (en) - Cyclic Redundancy Check - เฟิร์มแวร์ - código máquinaภาษาเครื่อง - código fuenteซอร์สโค้ด - แฟ้ม - binary file (en) - document, text file (en) - programa, softwareโปรแกรม, โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ - CAD, computer-aided design (en) - ฟรีแวร์ - groupware (en) - sistema operativoระบบปฏิบัติการ - ดอส - programaกำหนดการ, ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค, โปรแกรม - โปรแกรมประยุกต์ - applet (en) - buscador, navegador webเบราว์เซอร์, โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเทอร์เน็ต - Netscape (en) - logoprocesadora, procesador de textosสร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมประมวลผลคำ - ดีบักเกอร์ - โปรแกรมควบคุม - บรรทัดคำสั่ง - interfaz gráfica de usuarioส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก - hoja de cálculo, hoja electrónica - organigramaแผนผังแสดงการดำเนินการในแต่ละกระบวนการ - procedimiento, rutina, subrutina - instrucción, mandato, ordenคำสั่ง - shareware (en) - documentation, software documentation (en) - ระบบจัดการฐานข้อมูล - RDBMS, relational database management system (en) - RDBM, relational database (en) - diccionario electrónico - WordNet - wordnet (en) - โพรโทคอล - FTP - HTTP - MIDI - TCP - ภาษามาร์กอัป - SGML, standard generalized markup language (en) - HTML - โดเมน - lenguaje de programaciónภาษาโปรแกรม - ensamblajeภาษาแอสเซมบลี - computer language, computer-oriented language, machine language, machine-oriented language (en) - Algol - Prólogภาษาโปรล็อก - Fortranภาษาฟอร์แทรน - Cobol - Basicภาษาเบสิก - entrada, introducciónข้อมูล - biblioteca, estantería, estantería para libros, libreríaไลบรารี - administrative data processing, business data processing (en) - ADP, automatic data processing (en) - proceso por lotes - การดำเนินการทวิภาค - carriage return (en) - informática, procesamiento de datos, procesamiento de información - teleproceso, teletratamiento - EDP, electronic data processing (en) - execution, instruction execution (en) - multiprocesamiento - negative feedback (en) - operation (en) - procesamiento de textos, tratamiento de texto, tratamiento de textosการสร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์ - บอด - MIPS - byte, octetoไบต์ - block (en) - K, kilobyte, kiloocteto, kiolobyteกิโลไบต์ - Mb, megabyte, megaoctetoเมกะไบต์ - gigabyteกิกะไบต์ - TB - efficiency (en) - interferenciaจุดบกพร่อง - bps[Domaine]

-