» 

diccionario analógico

supervisor call instruction, system call (en) - เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่reinicializar, reiniciar - กล่องโต้ตอบcaja de diálogo - UNIX - แนสแด็ก - sistema informático - ดีบัก, ตรวจแก้จุดบกพร่องdepurar, limpiar, sacar error de la computadora, sacar micrófono oculto - output, output signal (en) - เกมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมjuego de video, videojuego - สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์Realidad virtual - dar valores numéricos - manejar, tratar - แยกวิเคราะห์analizar gramaticalmente - การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ - การเขียนโปรแกรมprogramación de ordenadores - เข้ารหัสลับ, ใส่รหัสcifrar, codificar, poner en cifra - ถอดรหัสdescifrar, descodificar - การจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ - ดาวน์โหลดdescargar - cargar, edificar, inspirar, subir - เข้าสู่ระบบacceder, entrar al sistema, iniciar, meter, meter en el sistema - execute, launch, run (en) - ordenador analógico - AND circuit, AND gate (en) - computational (en) - bbs, bulletin board, bulletin board system, electronic bulletin board (en) - teletubo - ซีดีรอม, ซีดี-รอมCD-ROM, unidad de cd-rom - ซีพียู, ระบบปฏิบัติการส่วนกลาง, หน่วยประมวลผลกลางordenador grande, procesador, UCP, unidad central de procesamiento, unidad central de proceso - คอมพิวเตอร์ - แป้นพิมพ์instrumento de teclado, teclado, teclado numérico - เครือข่ายคอมพิวเตอร์red de computadores - จอภาพแสดงผลคอมพิวเตอร์ - command key, control key (en) - cursor - data system, information system (en) - คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะcomputadora de escritorio - transformador de cifras - DIP switch, dual inline package switch (en) - หน่วยขับจานบันทึกdisquetera, lectura de disquete - จานบันทึกแม่เหล็ก, ดิสเกต, ฟลอปปีดิสก์, แผ่นดิสก์disco flexible, diskette, disqueta, disquete, minidisco - electron gun (en) - EPROM, erasable programmable read-only memory (en) - อีเทอร์เน็ต - ไฟล์เซิร์ฟเวอร์servidor de archivos - ลอจิกเกต - จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดดิสก์disco duro - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์, เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กferretería, hardware, soporte físico - วงจรเบ็ดเสร็จmicrocircuito - อินเทอร์เน็ตinternet - คีย์บอร์ดออร์แกน, เครื่องดนตรีชนิดที่มีแป้นสำหรับดีด, แถวก้านดีดของเปียโน, แป้นพิมพ์ดีดconsola, instrumento de teclado, teclado - teletubo - คอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้ว, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา, แล็ปท็อปordenador portátil, portátil - electronic stylus, light pen (en) - LCD - เครือข่ายท้องถิ่นRAL - cinta, cinta magnética, cinta magnetofónica - เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ - ไมโครโพรเซสเซอร์microprocesador - โมเด็มmodem, módem, modulador-demodulador - multiprocesador - malla, red, retículo - OR circuit, OR gate (en) - osciloscopio - พอร์ตขนานpuerto paralelo - อุปกรณ์ต่อพ่วงequipo periférico - คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์microcomputador, microordenador, ordenador personal, PC - píxel, punto - RAM disk (en) - RAM, หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์RAM - ROMmemoria de sola lectura, memoria muerta, ROM - CRT screen, screen (en) - พอร์ตอนุกรม - ไม้บรรทัดแบบมีตัวเลื่อนไปมาได้สำหรับคำนวณregla de cálculo - Small Computer System Interface - eje, mandril - producción, rendimiento efectivo - data track, track (en) - หน่วยความจำเสมือนmemoria virtual - WAN - puesto de trabajo - เว็บ - XOR circuit, X-OR circuit, XOR gate (en) - CISC - Reduced Instruction Set Computing - bits per inch, bpi (en) - โครงสร้างข้อมูลestructura de datos - การทดลองทางวิทยาศาสตร์ensayo, experimento, prueba - variante - ทฤษฎีสารสนเทศ - วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศinformática - ปัญญาประดิษฐ์IA - การแปลภาษาอัตโนมัติtraducción automática - robótica - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - ข้อความหลายมิติhipertexto - โหมดการถ่ายโอนข้อมูลแบบอซิงโครนัส - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ส่งอีเมล, อีเมล, เกี่ยวกับอีเมลcorreo electrónico, correo electrónico enviar por, e-mail, enviar un e-mail - รหัส - ASCII - ECC, error correction code (en) - Cyclic Redundancy Check - เฟิร์มแวร์ - ภาษาเครื่องcódigo máquina - ซอร์สโค้ดcódigo fuente - แฟ้ม - binary file (en) - document, text file (en) - โปรแกรม, โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์programa, software - CAD, computer-aided design (en) - ฟรีแวร์ - groupware (en) - ระบบปฏิบัติการsistema operativo - ดอส - กำหนดการ, ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค, โปรแกรมprograma - โปรแกรมประยุกต์ - applet (en) - เบราว์เซอร์, โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเทอร์เน็ตbuscador, navegador web - Netscape (en) - สร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมประมวลผลคำlogoprocesadora, procesador de textos - ดีบักเกอร์ - โปรแกรมควบคุม - บรรทัดคำสั่ง - ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกinterfaz gráfica de usuario - hoja de cálculo, hoja electrónica - แผนผังแสดงการดำเนินการในแต่ละกระบวนการorganigrama - procedimiento, rutina, subrutina - คำสั่งinstrucción, mandato, orden - shareware (en) - documentation, software documentation (en) - ระบบจัดการฐานข้อมูล - RDBMS, relational database management system (en) - RDBM, relational database (en) - diccionario electrónico - WordNet - wordnet (en) - โพรโทคอล - FTP - HTTP - MIDI - TCP - ภาษามาร์กอัป - SGML, standard generalized markup language (en) - HTML - โดเมน - ภาษาโปรแกรมlenguaje de programación - ภาษาแอสเซมบลีensamblaje - computer language, computer-oriented language, machine language, machine-oriented language (en) - Algol - ภาษาโปรล็อกPrólog - ภาษาฟอร์แทรนFortran - Cobol - ภาษาเบสิกBasic - ข้อมูลentrada, introducción - ไลบรารีbiblioteca, estantería, estantería para libros, librería - administrative data processing, business data processing (en) - ADP, automatic data processing (en) - proceso por lotes - การดำเนินการทวิภาค - carriage return (en) - informática, procesamiento de datos, procesamiento de información - teleproceso, teletratamiento - EDP, electronic data processing (en) - execution, instruction execution (en) - multiprocesamiento - negative feedback (en) - operation (en) - การสร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์procesamiento de textos, tratamiento de texto, tratamiento de textos - บอด - MIPS - ไบต์byte, octeto - block (en) - กิโลไบต์K, kilobyte, kiloocteto, kiolobyte - เมกะไบต์Mb, megabyte, megaocteto - กิกะไบต์gigabyte - TB - efficiency (en) - จุดบกพร่องinterferencia - bps[Domaine]

-