Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

kazoo (es) - ukuleleguitarra havaiana, uquelele - doğaçlama caz dinletisi - apontamento - muganni, muganniye, şarkıcı, vokalistcantor, vocalista - gezici halk ozanı, saz şairitrovador - flütçü, flüt sanatçısı. flütçüflautista - nota sehpası - klasik müzikmúsica clásica - tubatuba - balalaykabalalaica, balalaika - davulcubaterista - refakat etmekacompanhar - trompa de París, trompa gallega (es) - ahenkle, nağmelimelodiosamente - Beethoven, Ludwig van Beethoven (es) - lip sync, lip-sync, lip synch, lip synchronisation, lip synchronization (en) - besteleme, beste yapmacomposição - üstün duyarlı, üstün duyarlı cihazalta fidelidade - armonizar (es) - çalmak, icra etmek - guitarra acústica (es) - gayda, tulumcornamusa, gaita de foles - banco, banço, banjobanjo - kollu laterna, laternaórgão, realejo - clarinete bajo (es) - bas davulbumbo, tambor - kontrbascontrabaixo - bason, fagotfagote - İspanyol çalparası, kastanyetcastanhola, castanholas - bongó (es) - calliope, steam organ (en) - CD-R, CD-WO, compact disc recordable, compact disc write-once (en) - celesta (es) - çello, viyolonselvioloncelo - chantre, flauta de cana - cistro - klarnet, klârnetclarinete - klavsenclavecino, clavicímbalo, clavicórdio, cravo - CD, kompakt diskCD - kontrafagot - korno, trompetcorneta de pistões, trombeta, trompete - çembalo, klavsen, zilprato - diyapazon, gittikçe yükselen ahenkdiapasão, harmonia, melodia - DAT, digital audiotape (en) - bordón (es) - davul, trampettambor - elektrogitarguitarra elétrica - orgórgão - alto obua, koranglechifre inglês - bakır nefesli çalgı, tüba - düdük, flütflauta, pífaro - fluegelhorn, flugelhorn (en) - borazan, dondurma külahı, Fransız kornosu, kornet, trampetcasquinha, cornetim, corneto, trombeta, trompa, trompete - glockenspiel, orchestral bells (en) - gramofontoca-discos - kuyruklu piano, kuyruklu piyanopiano de cauda - gitarguitarra, violão - ağız mızıkası, armonika, mızıkagaita, gaita-de-beiços, harmónica - harmonyum, küçük orgharmônio - çimbalo, klavsen, klâvsencravo - oboe barítono (es) - güzel sanat ilâhelerinin dağı, helikon - müzik kutusu, otomatik plâkçalar, paralı müzik kutusujuke-box - dümbelek, timpanitimbales, tímpano - cromorne, crumhorn, krummhorn (en) - uzunçalardisco elepê QUERY, longplay - lirlira - mandolinbandolim, mandolim - ksilafon, marimba, vurmalı çalgıxilofone - piyanolapianola - metronom, müzik tempo âletimetrónomo - dança com gaita-de-foles - çalgı, enstrüman, müzik aleti, sazinstrumento, instrumento musical - latarnacaixinha de música - obuaoboé - oboe de amore (es) - okarinaocarina - órgão - cañón de órgano (es) - silbato (es) - perküsyon, vurmalı çalgı, vurmalı çalgılar, vurmalı sazinstrumento de percussão, percussão - CD, plak, plâkdisco - küçük flüt, pikoloflautim - çalgıç, mızrap, pena, tezenepalheta - corneta (es) - santursaltério - caramillo, pipiritaña (es) - harp, tek sürgülü trombon - saksafon, saksofonsaxofone - sakshorn, üflemeli bir çalgısaxo - obuaya benzer bir çalgı - cítara, sitar (es) - trampetcaixa - sound hole (en) - trilha sonora - dümbelektamborim - tef, zilli tefpandeireta, tamborim - tamtamtantã - trombontrombone - akort çatalı, diyapozon - vibrafonvibrafone - viyolinstrumento dos século 15, predecessor do violino - viola de amor (es) - kemanviolino - üflemeli çalgı, üflemeli sazinstrumento de sopro - ahşap nefesli, ahşap nefesli çalgı, nefesli çalgılar, tahta nefesli çalgılarmadeiras - kanuncítara - texture (en) - ses rengi, tınıtimbre - kıvraklık, oynaklıkcadência, ritmo - register (en) - solfa (es) - música en hojas de partitura (es) - duvar resmi, kaldırım resmi, resim, tablatura - escala, escala musical - supertonic (en) - mediant (en) - subdominant (en) - submediant (en) - leading tone, subtonic (en) - pedal, pedal point (en) - interval, musical interval (en) - yarım tonsemitom - diatonic scale (en) - major diatonic scale, major scale (en) - minor diatonic scale, minor scale (en) - sesleri yarımşar ton aralıklı nota dizinicromático - pentatone, pentatonic scale (en) - mode, musical mode (en) - anahtar, çözüm, kilit nokta, perde, rumuz, tuşchave, clave - clave de fa (es) - armadura (es) - renk uyumu, tonalite, ton özelliğitonalidade - ahenksizlik - signatura de compás (es) - do (es) - - los angeles - sisi - arpejarpejo - seventh chord (en) - dörtlük nota, tam notasemibreve - yarım tonmínima - çeyrek notasemínima - sekizlik notacolcheia - on altılık notasemicolcheia - süsleme - musiki, müzik, nota - teksesli müzikcanção monódica, monódia - çoksesli müzikpolifonia - polytonalism, polytonality (en) - oda müziğimúsica de câmara - operetopereta - ana motif, nakarat, tema - tanıtım müziği - temaretroversão, tema - çeşitlemevariação - kısım, pasajtexto - basso continuo, continuo, figured bass, thorough bass (en) - antífona (es) - Hallel (en) - canto gregoriano (es) - cantus firmus (en) - noel şarkısımúsica de natal - doksoloji, şükür duası, temcit duası - coral, coro, hino - ilahi, kantikcântico, hino - Dies Irae (en) - A Internacional - Magnificat (en) - Te Deum (en) - bestecomposição - aranjman, düzenleme - kantatcantata, oratório - serenata - konçertoconcerto - concerto grosso (en) - etüdestudo - sonatsonata - tocata - fantezifantasia - parçafrase - ostinato (en) - durgu, kadenzcadência - canlı çalınan bölümscherzo - senfonik şiir - duygulu melodi, gece manzarası, gece müziğinocturno - millî marş, ulusal marşhino nacional - barcarola - ölü ayiniréquiem - içki alemi şarkısı - alman türküsü - work song (en) - ahenksiz sesler, curcuna, gürültü, patırtıcharivari, música desafinada - serialism, serial music (en) - popüler müzik - pop müzik - etnik müzik, halk müziğimúsica folclórica, música pop - música caipira, música country - bir tür dans, rakrock - música punk, roque punk - reggae (es) - skiffle (en) - konuşur gibi okuma, konuşur gibi okunan besterecitativo - arioso, melodioso - vibrato (en) - sección (es) - percusión (es) - string quartet, string quartette (en) - bando, mızıkabanda de música, fanfarra - banda militar - jug band (en) - mariachi (en) - akompanist, eşlikçi, eşlik müziği çalan kimseacompanhante - castrato (en) - koro şarkıcısımenino do coro - klarnetçi, klârnetçiclarinetista - besteci, bestekar, bestekâr, kompozitörcompositor - orkestra/koro şefimaestro - yanık şarkıcıcantor - askeri bando şefitambor-maior - gitarcı, gitaristguitarrista - arp çalgıcısı, arpçı, arpistharpista - müzik eleştirmeni - çalgıcı, müzisyen, sazendeinstrumentalista, instrumentista - organist, orgcuorganista - piyanistpianista - gaydacı, kavalcıgaiteira, gaiteiro - baş kadın oyuncuprimadona - estrella del rock (es) - saksafoncusaxofonista - kadın şarkıcı, kantocu, şantöz, şarkıcıcantora, poetisa - kemancıviolinista, violonista - voz (es) - Bach, Johann Sebastian Bach (es) - Brahms, Johannes Brahms (es) - Haydn, Joseph Haydn (es) - Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart (es) - John Philip Sousa, March King, Sousa (en) - Fyodorovich Stravinsky, Stravinsky (es) - Arthur Sullivan, Sullivan (es) - Richard Wagner, Wagner (es) - valor (es) - beats per minute, bpm, M.M., metronome marking (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼