» 

diccionario analógico

ajobo, barcada, c/, carga, cargamento, cargazón, cargo, carguío, consigna, consignación, embarque, envío, flete, partida, remesa, transportecargo, consignatiegoederen, lading, last, loonpost, meetapparatuur, scheepslading, scheepsvracht, transport, verzending, vracht, vrachtgoed, zending - illegal insider trading, insider dealing, insider trading, self-dealing (en) - almoneda, remate, subastaafslag, auctie, auktie, boedelhuis, boelhuis, erfhuis, veiling, vendu, vendutie - capitalizaciónkapitaalaanwas, kapitalisatie - venderomzetten, slijten, verkopen - lector, subscriptorabonnee, geabonneerde, inschrijver, leeskop, lezer, ondertekenaar - entrega, repartoaflevering, bestelling, bezorging, leverantie, levering, traditie, verschaffing, voorziening - consignatiegoederen, handeltje, partij - despachar, enviar, remitirafschepen, uitzenden, verzenden - abacería, colmado, mercadokruidenierswinkel, kruidenierszaak, levensmiddelenbedrijf, markt, marktplein - acopio, almacenado, almacenaje, almacenamientodepot, opslaan, opslag, repositie - marcafabrieksmerk, handelsmerk, handelsnaam, merk, merk-, merknaam, trade-mark - botica, droguería, farmacia que también vende periódicos y comestiblesapotheek, artsenijbereidkunde, drogist, drogisterij, drugstore, farmaceutica, farmacie, gaper - almohada, camisa, funda, funda de almohadakussensloop - dealen - comercialcommercieel, handels- - no comercialniet-commercieel, non-profit - exportable - promoverbevorderen, promoten, pushen - inventarioinventaris, inventarisatie, inventarizatie - comercialismo, mercantilismo, mercantilizaciónbusiness, commerce, commercialisering, commercie, handel, handelsgeest, handelsverkeer, koophandel, koopmansgeest, zaak - negociokoophandel, zaken - librecambio, libre cambio, librecambismo, libre comercio, libre mercadovrijhandel - oferta inicial - business activity, commercial activity (en) - operation (en) - business (en) - aanloop - comercio, negocio, operaciónhandeltje, zaakje - importaciónhet invoeren, invoer - exportaciónuitvoer - chivo, contrabando, matute, matuteo, meteduríahet smokkelen, sluikhandel, sluikinvoer, smokkel, smokkelarij, smokkelhandel - distribucióndistributiewezen - márketing, merchandising, ventamarketing, marktanalyse, marktonderzoek, marktverkenning, merchandising, productiestrategie, produktiestrategie - narcotráfico - simoníasimonie - afzet, afzetmarkt, afzetmogelijkheid, koopdag, verkoping - dumping, dúmping, vaciado, vertidodumping, prijsbederf - retailing (en) - ventas por teléfonotelemarketing - altanería, buhonería, cetrería, halconería, reventa, volateríacolportage, straathandel, valkejacht, valkenjacht, valkerij - afzet - rastrillo, rastrillo benéficoliefdadigheidsbazaar, luizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarkt - embarcar, enviar, expedir, mandar, transportarverladen - enviar, hacer seguir, reenviar, reexpedir, remitirachternasturen, achternazenden, doorsturen, doorzenden, nasturen, nazenden - adquirir, percibir, recibiraankopen, aanschaffen, afnemen, betrekken, inkopen, kopen, verkrijgen, wegkopen - nemen - abonarse a, subscribir, suscribirse aabonneren, zich abonneren - pregonar, vender de puerta en puerta, vender por las callescolporteren, kolporteren, leuren, parlevinken, pushen, rondvertellen, uitventen, venten - aparato - sell (en) - libreríaboekenstalletje, boekhandel, boekwinkel - boutique, butí, tiendaboetiek, confectiezaak, kledingmagazijn, kledingzaak, modemagazijn, modezaak - canteen (en) - tienda en cadena - charcuterie (en) - artículo, artículos, bienes, género, géneros, mercancíagoed, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, producten, spul, vrachtgoed, waar, waren - artículos de consumo, bienes de consumoconsumptie-artikelen, consumptiegoederen, verbruiksgoederen - tienda cómoda - gran almacénhandelsnederzetting, toko, warenhuis - almacén, centro comercial, emporio, gran almacén, grandes almacenesdetailhandel, handelscentrum, kleinhandel, warenhuis - tienda de descuentocash-and-carry, disconteringsbank, discontobank, discount, discountzaak, weidewinkel - blonda, blondo, mantelitotaartrand - secador, secadoradroger, droogautomaat, droogmolen, droogtrommel, föhn, haardroger, siccatief, trommeldroger, wasdroger - bienes duraderosgebruiksgoederen - artículo de exportación, exportaciónexport, exportartikel, exportcijfer, uitvoer, uitvoerartikel - alfolí, almacén, cilla, granero, hórreo, pósito, trojgraanschuur, graanzolder, korenschuur, korenzolder, voorraadschuur - ferretería, quincalla, quincalleríaijzerhandel, ijzerwinkel - hiper, hipermercadohypermarkt, weidewinkel - importaciónhet invoeren, importgoederen, invoer - surtidoproduktaanbod - artículo, buhonería, carga, efecto, género, géneros, mercadería, mercancía, mercancías, productoartikel, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, spul, vracht, vrachtgoed, vrachtgoederen, waar, waren, winkelwaar - servilletaservet, vingerdoekje - pizzeríapizzeria - centro comercial, galeríasmiddenberm, winkelcentrum, winkelpassage - instituto de belleza, salón de bellezakapperszaak, kapsalon, schoonheidsinstituut, schoonheidssalon - bed sheet, sheet (en) - distribuidor automáticoautomaat, fruitautomaat, gokautomaat, gokkast, snoepautomaat, speelautomaat, trekautomaat - existencias, inventario, stock, surtidostock, voorraad - almacén, depósitodepot, entrepot, ligplaats, magazijn, opslag, opslagkosten, opslagplaats, opslagruimte, pakhuis, remise, stallingkosten, stapelhuis, stapelplaats, tramremise, veem, voorraadschuur - autoservicio, súper, supermercadosupermarkt, zelfbediening, zelfbedieningswinkel, zelfbedieningszaak - máquina expendedoraverkoopautomaat - código de barrasbarcode, bar code, barkode, streepjescode, streepjeskode, zebracode, zebrakode - billetebon, entreebewijs, entreebiljet, entreekaartje, kaart, kaartje, kiesbriefje, passagebiljet, stembiljet, stembriefje, tegoedbon, ticket, toegangsbewijs, toegangskaartje, voucher, waardebon - conocimiento, Conocimiento de Embarquecarga, cognossement, connossement, laadbrief, passagierslijst, vrachtbrief, vrachtcedel - ventaafzetmarkt, afzetmogelijkheid - order, purchase order (en) - venta por correopostorder - índice de preciosprijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijfer, prijsniveau, prijspeil - índice del coste de la vidaprijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijfer - política comercialhandelsbeleid, handelspolitiek - marca, marca registradagedeponeerd handelsmerk, geregistreerd handelsmerk, handelsmerk, merk - emblema, grafismo, logo, logotipo, marca de fábricabeeldmerk, logo, logogram, vignet, woordmerk - categoría, categoría de preciosprijsklasse - amarro, bulto, cajita, envoltijo, fardo, lío, mazo, paquete, sobrebundel, doos, keuzepakket, package, pak, pakje, pakket, programmapakket, standaardpakket, vakkenpakket - syndicaat - consorcio, poolconsortium, poule, syndicaat, trust - cartel, cártel, trustcartel, kartel, trust - douane-unie, tolunie - BeneluxBenelux - cámara de comercio, cámara de comercio y Fábricaskamer van koophandel - market, target group (en) - mercadillo, mercado de objetos usados, rastrillo, rastroluizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarkt - consumidorconsument, verbruiker - auditor, auditora, auditora de cuentas, auditor de cuentas, censora de cuentas, censor de cuentas, contable, contador, contadora, contralor, economista, tenedora de libros, tenedor de librosaccountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurier - agente de publicidad, anunciador, anunciante, publicistaadverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuse - agente de negocios, corredor, corredor/agente de bolsaagens, agent, commissionair, factoor, factor, handelsagent, handelsreiziger, makelaar, vertegenwoordiger - archipámpano, magnate, potentado, staffbaron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheer - barman, camarera, camarerobarbediende, barkeeper, barman, kelner, ober - librera, libreroboekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoper - ayudante de camarerohulpkelner - ejecutivo, empresaria, empresario, hombre de negocios, mujer de negocioszakenman - ejecutiva, empresaria, mujer de negocios, negociantazakenvrouw - adquiridor, adquiridora, adquiriente, cliente, comprador, compradoraaankoopster, aankoper, afnemer, inkoopster, inkoper, klant, koper, opkoopster, opkoper - empresa de catering, proveedorcateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijden - quincalleroventer - chartered accountant (en) - tintorerostomerij - concesionarioconcessiehouder, concessionaris - connection (en) - consignatario, destinatariogeadresseerde, geconsigneerde - clienteafnemer, cliënt, rekeninghouder, stempelaar, werkeloze, werkloze - distribuidordistributeur, verdeeldoos - contratista, contratista de obras, emprendedor, empresarioaanneemster, aannemer, ondernemer - exportador, exportadoraexporteur, uitvoerder, uitvoerster - pescadera, pescaderovisboer, vishandelaar, visvrouw - fondista, hospedero, hostelero, mesonero, patrón, patrona, posadera, posadero, ventera, venterogastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waard - importador, importadoraimporteur, invoerder, invoerster - almacenista, comerciante al por mayor, mayoristagroothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerker - arrendador, arrendadoraverhuurder, verpachter, verpachtster - mercero - mercader, negociantehandelaar, handelsman, koopman, koopvrouw - lechera, lechero, ordeñadora, repartidor de lechemelkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouw - computeroperator, operator, procesoperator - amo, dueño, propietariobezitster, bezitter, eigenaar, eigenares - repartidora de periódicos, repartidor de periódicosbladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisje - cantinero, patrón/dueño de un bar, tabernerocaf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaar - publicistapubliciteitsagent - agente inmobiliario, API, corredor de casas, corredor de fincashuismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goed - recepcionistadoktersassistente, receptionist - dueña de un restaurante, dueño de un restaurante, propietaria de un restaurante, propietario de un restaurante, restauradorrestaurateur - dependienta, vendedora - acquisiteur, advertentieacquisiteur - agente, comerciante, dependiente, representante, vendedorvertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediende - secretarioonderminister, secretaresse, secretaris, staatssecretaris - comercial, tendero, traficante, vendedorhandelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkoper - comerciante, tenderodetaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkelier - abastecedor, aprovisionador, asentista, suministradorfournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijf - comerciante, mayorista, negociante, tendera, tendero, tratantehandelaar, handelaarster, handelsman, kleine zelfstandige, koopman, koopvaarder, koopvaardijschip, koopvrouw, middenstander, middenstandster, neringdoende, winkelhouder, winkelhoudster, winkelier, winkelierster - Andrew Carnegie, Carnegie (en) - precio, tasaprijs, vervoerprijs - tarief - estipendio, honorario, honorarios, matrículacollegegeld, honorarium, inschrijfgeld, inschrijvingsgeld, prijs, vacatie, vacatiegeld - comisióncommissie - leenstelsel - tarifaniveau, tarief - acarreo, carga, flete, gastos de flete, gastos de transporte, mercancías, transportescheepsvracht, transportkosten, vervoerkosten, vrachtgoed, vrachtkosten, vrachtprijs - cambio, cotización, cotización de conversión, cotización de divisas, tipo de cambiogeldkoers, koers, muntkoers, omrekeningskoers, omrekenkoers, valutakoers, wissel, wisselkoers, wisselnotering - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - déficit comercialhandelstekort - libro mayor, línea postiza, talonarioboek, boekblok, boekje, grootboek, kasboek, lijst, steigerbalk - handelswaarde - levadurabakkersgist, gist - conservabilidad, estabilidad, inalterabilidad, período de conservación para la ventabewaartijd, houdbaarheid[Domaine]

-