Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

matematikailagmatematicamente - algebricamente - quadrado - develop (en) - sorban elrendezpublicar em capítulos, publicar em folhetim - aritmeticamente - exponentially (en) - presuponer (es) - összeszámolcomputar - extract (en) - elvesz, kivon, levondeduzir de, descontar, subtrair, tirar - megsokszorozódikmultiplicar - dividir - becsül, felbecsül, felméravaliar, calcular, estimar - give (en) - Fermat, Pierre de Fermat (es) - Georg Friedrich Bernhard Riemann, Riemann (es) - kiszámít, számítcálculo - mathematical operation, mathematical process, operation (en) - combination (en) - divisão - összeadás - elevación a potencias, potenciación (es) - négyszögesítésquadratura - burkoltan célozsugerir - ajánlani, javasolnipropor, sugerir - megállapítpôr - Boolean (en) - máquina de calcular - algebraialgébrico - paramétrico (es) - statisztikaiestatístico - ábaco neperiano (es) - quipu (es) - accuracy (en) - aszimmetriaassimetria - inclinação - handedness, laterality (en) - balkezesség, esetlenség, ügyetlenségcanhotismo, mancinismo - dextrality, right-handedness (en) - lógica - distribution, statistical distribution (en) - deduction, deductive reasoning, synthesis (en) - következtetésinferência - következtetés, szillogizmussilogismo - analogia - faktorizáció, tényezőkre bontás - diagonalisation, diagonalization (en) - digitalisation, digitisation, digitization (en) - reducción al absurdo (es) - counterexample (en) - formula, rule (en) - algoritmusalgoritmo - sorting algorithm (en) - recursion (en) - mennyiséggrandeza, tamanho - valor (es) - operando (es) - dependent variable (en) - parámetro (es) - mínimo común múltiplo (es) - összértéksoma, total - series (en) - power series (en) - Fourier series (en) - vector (es) - cross product, vector product (en) - dot product, inner product, scalar product (en) - matematikamatemática, matemáticas - pure mathematics (en) - trigonometría esférica (es) - origin (en) - abszcissza - kerékkötőtrigonometria - álgebra - lineáris algebraálgebra linear - cálculo infinitesimal (es) - análisis armónico, análisis de Fourier (es) - differenciálszámításcálculo diferencial - derivált függvény - integrálszámítás - variációszámítás - halmazelméletteoria de conjuntos, teoria dos conjuntos - interval (en) - group, mathematical group (en) - group theory (en) - Galois theory (en) - Abelian group, commutative group (en) - matemática aplicada - programación lineal (es) - statisztikaestatística - least squares, method of least squares (en) - estatística - moment (en) - media aritmética (es) - geometric mean (en) - harmonikus középérték - szabvány elhajlás, szabvány eltérés - covariance (en) - Gaussian distribution, normal distribution (en) - Poisson distribution (en) - regression analysis (en) - linear regression, rectilinear regression (en) - time series (en) - distribución binomial (es) - teorema binomial (es) - cálculo de probabilidades (es) - formal logic, mathematical logic, symbolic logic (en) - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus (en) - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - proof (en) - comprobación, verificación (es) - kiegyenlítés - ecuación lineal (es) - equação quadrática - differenciálegyenletequação diferencial - partial differential equation (en) - wave equation (en) - paradoxonparadoxo - képletfórmula - feltételcondição - intézkedéscláusula - mathematical notation (en) - number representation system, number system, numeration system, system of numeration (en) - positional notation, positional representation system (en) - jelsinal - equals sign (en) - ponto de fração decimal - logaritmuslogaritmo - common logarithm (en) - Napierian logarithm, natural logarithm (en) - Lukasiewicz notation, Polish notation, prefix notation (en) - postfix notation, reverse Polish notation, suffix notation (en) - contradicción (es) - subconjunto - üres halmaz - Espaço topológico - metric space (en) - Euclidean space, Euclidian space (en) - Hilbert-tér - scalar field (en) - row (en) - oszlop, számoszlopcoluna - progresión aritmética (es) - geometric progression (en) - matematikus, „matekfej”matemático - Boole, George Boole (es) - Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibniz (es) - John Napier, Napier (en) - Isaac Newton, Newton (es) - Blaise Pascal, Pascal (es) - John von Neumann, Neumann, von Neumann (en) - absolute value, numerical value (en) - számnúmero - constante (es) - koefficienscoeficiente, condição, fator - absorptance, absorption coefficient, coefficient of absorption (en) - ellenállás-tényező - áteresztőképességi együtthatótransmitência - prímszám, törzsszámnúmero primo - sorszámnévnumeral ordinal, ordinal - tőszámcardinal, número cardinal - alapszám, gyökfonte, origem, raiz - frecuencia (es) - természetes szám - conjunto, grupo, juntas, número inteiro - komplex számnúmero complexo - valós szám - racionális számnúmero racional - irracionális szám - transzcendens szám - algebraic number (en) - négyzetgyökraiz quadrada - köbgyökraiz cúbica - hányadfracção - számláló személy, számláló történumerador - névadó, nevező törtbendenominador - szorzómultiplicador - szorzandómultiplicando - circulating decimal, recurring decimal, repeating decimal (en) - continued fraction (en) - half, one-half (en) - cuarta, cuartel, cuartilla (es) - kelet - function, map, mapping, mathematical function, single-valued function (en) - inverse function (en) - affine transformation (en) - operador (es) - elemento neutro por la derecha, elemento neutro por la izquierda, identidad (es) - circular function, trigonometric function (en) - szinuszseno - koszinusz - koszekánsco-secante - exponential, exponential function (en) - difference (en) - burkoltan célozimplicação, insinuação - plano (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼