» 

diccionario analógico

matematisch, mathematisch, mathematisch gesproken, wiskundig - algebraïsch - kwadraat, quadraat, tweede macht, vierkant - develop (en) - als feuilleton publiceren, als serie publiceren - aritmetisch, rekenkundig - exponentially (en) - toedenken, veronderstellen, vooronderstellen, vooropstellen - becijferen, begroten, beramen, calculeren, cijferen, omrekenen, rekenen, uitrekenen - extract (en) - aftrekken, aftrekken van, verrekenen met - vermenigvuldigen - delen, segmenteren - begroten, benaderen, beoordelen, beramen, calculeren, koersen, oordelen, prijzen, ramen, schatten, uitlaten - give (en) - Fermat, Pierre de Fermat (es) - Georg Friedrich Bernhard Riemann, Riemann (es) - berekening, calculatie, cijferwerk, rekenwerk - mathematical operation, mathematical process, operation (en) - combination (en) - delen, deling, staartdeling - summatie - involutie, machtsverheffing - kwadratuur - impliceren - voorstellen - vaststellen - booleaans - telmachine, totalisator - algebraa asch, algebraïsch - paramétrico (es) - statistisch - ábaco neperiano (es) - quipu (es) - accuracy (en) - ametrie, asymmetrie, disproportie, onevenwicht, wanverhouding - oblicuidad (es) - lateralisatie, lateraliteit - linkshandigheid - rechtshandigheid - denkleer, logica, logika - distribution, statistical distribution (en) - aftrekpost - gevolgtrekking - sluitrede, syllogisme - analogie, overeenkomstigheid - factorización (es) - diagonalisation, diagonalization (en) - digitalisation, digitisation, digitization (en) - reducción al absurdo (es) - tegenvoorbeeld - formula, rule (en) - algoritme - sorting algorithm (en) - recursion (en) - grootheid - meetwaarde, waarde - operando (es) - dependent variable (en) - parameter - mínimo común múltiplo (es) - eindbedrag, totaal, totaalbedrag - massaproductie, massaproduktie, seriewerk - power series (en) - Fourier series (en) - vector - cross product, vector product (en) - dot product, inner product, scalar product (en) - matematica, matematika, mathematica, mathematika, rekenkunde, wiskunde - pure mathematics (en) - trigonometría esférica (es) - origin (en) - abscisa (es) - driehoeksmeting, triangulatie, trigonometrie - algebra - lineaire algebra - cálculo infinitesimal (es) - análisis armónico, análisis de Fourier (es) - differentiaalrekening - differentiaalquotiënt, differentieel - integraalrekening - Cálculo de variaciones (es) - verzamelingenleer - interval (en) - bedrijfschap - group theory (en) - Galois theory (en) - Abelian group, commutative group (en) - matemática aplicada (es) - programación lineal (es) - statistica, statistiek, statistieken, statistika - least squares, method of least squares (en) - statistiek - moment (en) - media aritmética (es) - geometric mean (en) - harmonic mean (en) - spreiding, standaardafwijking, standaarddeviatie - covariance (en) - Gaussian distribution, normal distribution (en) - Poisson distribution (en) - regression analysis (en) - linear regression, rectilinear regression (en) - time series (en) - distribución binomial (es) - teorema binomial (es) - cálculo de probabilidades (es) - logistiek - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositielogica - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - proof (en) - comprobación, verificación (es) - equatie, reactievergelijking - ecuación lineal (es) - kwadraatsvergelijking, quadraatsvergelijking - differentiaalvergelijking - partial differential equation (en) - wave equation (en) - paradoks, paradox - formule - beding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, voorbeding, voorwaarde - bepaling - mathematical notation (en) - number representation system, number system, numeration system, system of numeration (en) - positional notation, positional representation system (en) - teken - equals sign (en) - decimaalteken, komma - log, log., logaritme - common logarithm (en) - Napierian logarithm, natural logarithm (en) - Lukasiewicz notation, Polish notation, prefix notation (en) - postfix notation, reverse Polish notation, suffix notation (en) - contradicción (es) - deelverzameling - lege verzameling - Espacio topológico (es) - metric space (en) - Euclidean space, Euclidian space (en) - Hilbert space (en) - scalar field (en) - row (en) - kolom - progresión aritmética (es) - geometric progression (en) - matematica, matematicus, mathematica, mathematicus, wiskundige - Boole, George Boole (es) - Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibniz (es) - John Napier, Napier (en) - Isaac Newton, Newton (es) - Blaise Pascal, Pascal (es) - John von Neumann, Neumann, von Neumann (en) - absolute value, numerical value (en) - getal - constante - coefficient (en) - absorptiecoëfficiënt - coefficient of drag, drag coefficient (en) - transmitancia (es) - priemgetal - ordegetal, rangtelwoord - hoofdtelwoord - radix - frecuencia (es) - número natural (es) - geheel, verzameling - número complejo (es) - reëel getal - reëel getal - irrational, irrational number (en) - transcendental number (en) - algebraic number (en) - tweedemachtswortel, vierkantswortel, wortel - derdemachtswortel, kubiekwortel - breuk, deel, fractie - teller - deler, noemer - multiplicator, multiplier, multipliër, vermenigvuldiger - vermenigvuldigtal - circulating decimal, recurring decimal, repeating decimal (en) - continued fraction (en) - kinderkaart - kwartaal, kwartier - e - function, map, mapping, mathematical function, single-valued function (en) - inverse function (en) - affine transformation (en) - operador (es) - elemento neutro por la derecha, elemento neutro por la izquierda, identidad (es) - circular function, trigonometric function (en) - sinus - cosino (es) - cosecante (es) - exponential, exponential function (en) - difference (en) - implicatie - plano (es)[Domaine]

-