Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

matematicamentematematikailag - algebricamente - quadrado - develop (en) - publicar em capítulos, publicar em folhetimsorban elrendez - aritmeticamente - exponentially (en) - presuponer (es) - computarösszeszámol - extract (en) - deduzir de, descontar, subtrair, tirarelvesz, kivon, levon - multiplicarmegsokszorozódik - dividir - avaliar, calcular, estimarbecsül, felbecsül, felmér - give (en) - Fermat, Pierre de Fermat (es) - Georg Friedrich Bernhard Riemann, Riemann (es) - cálculokiszámít, számít - mathematical operation, mathematical process, operation (en) - combination (en) - divisão - összeadás - elevación a potencias, potenciación (es) - quadraturanégyszögesítés - sugerirburkoltan céloz - propor, sugerirajánlani, javasolni - pôrmegállapít - Boolean (en) - máquina de calcular - algébricoalgebrai - paramétrico (es) - estatísticostatisztikai - ábaco neperiano (es) - quipu (es) - accuracy (en) - assimetriaaszimmetria - inclinação - handedness, laterality (en) - canhotismo, mancinismobalkezesség, esetlenség, ügyetlenség - dextrality, right-handedness (en) - lógica - distribution, statistical distribution (en) - deduction, deductive reasoning, synthesis (en) - inferênciakövetkeztetés - silogismokövetkeztetés, szillogizmus - analogia - faktorizáció, tényezőkre bontás - diagonalisation, diagonalization (en) - digitalisation, digitisation, digitization (en) - reducción al absurdo (es) - counterexample (en) - formula, rule (en) - algoritmoalgoritmus - sorting algorithm (en) - recursion (en) - grandeza, tamanhomennyiség - valor (es) - operando (es) - dependent variable (en) - parámetro (es) - mínimo común múltiplo (es) - soma, totalösszérték - series (en) - power series (en) - Fourier series (en) - vector (es) - cross product, vector product (en) - dot product, inner product, scalar product (en) - matemática, matemáticasmatematika - pure mathematics (en) - trigonometría esférica (es) - origin (en) - abszcissza - trigonometriakerékkötő - álgebra - álgebra linearlineáris algebra - cálculo infinitesimal (es) - análisis armónico, análisis de Fourier (es) - cálculo diferencialdifferenciálszámítás - derivált függvény - integrálszámítás - variációszámítás - teoria de conjuntos, teoria dos conjuntoshalmazelmélet - interval (en) - group, mathematical group (en) - group theory (en) - Galois theory (en) - Abelian group, commutative group (en) - matemática aplicada - programación lineal (es) - estatísticastatisztika - least squares, method of least squares (en) - estatística - moment (en) - media aritmética (es) - geometric mean (en) - harmonikus középérték - szabvány elhajlás, szabvány eltérés - covariance (en) - Gaussian distribution, normal distribution (en) - Poisson distribution (en) - regression analysis (en) - linear regression, rectilinear regression (en) - time series (en) - distribución binomial (es) - teorema binomial (es) - cálculo de probabilidades (es) - formal logic, mathematical logic, symbolic logic (en) - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus (en) - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - proof (en) - comprobación, verificación (es) - kiegyenlítés - ecuación lineal (es) - equação quadrática - equação diferencialdifferenciálegyenlet - partial differential equation (en) - wave equation (en) - paradoxoparadoxon - fórmulaképlet - condiçãofeltétel - cláusulaintézkedés - mathematical notation (en) - number representation system, number system, numeration system, system of numeration (en) - positional notation, positional representation system (en) - sinaljel - equals sign (en) - ponto de fração decimal - logaritmologaritmus - common logarithm (en) - Napierian logarithm, natural logarithm (en) - Lukasiewicz notation, Polish notation, prefix notation (en) - postfix notation, reverse Polish notation, suffix notation (en) - contradicción (es) - subconjunto - üres halmaz - Espaço topológico - metric space (en) - Euclidean space, Euclidian space (en) - Hilbert-tér - scalar field (en) - row (en) - colunaoszlop, számoszlop - progresión aritmética (es) - geometric progression (en) - matemáticomatematikus, „matekfej” - Boole, George Boole (es) - Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibniz (es) - John Napier, Napier (en) - Isaac Newton, Newton (es) - Blaise Pascal, Pascal (es) - John von Neumann, Neumann, von Neumann (en) - absolute value, numerical value (en) - númeroszám - constante (es) - coeficiente, condição, fatorkoefficiens - absorptance, absorption coefficient, coefficient of absorption (en) - ellenállás-tényező - transmitênciaáteresztőképességi együttható - número primoprímszám, törzsszám - numeral ordinal, ordinalsorszámnév - cardinal, número cardinaltőszám - fonte, origem, raizalapszám, gyök - frecuencia (es) - természetes szám - conjunto, grupo, juntas, número inteiro - número complexokomplex szám - valós szám - número racionalracionális szám - irracionális szám - transzcendens szám - algebraic number (en) - raiz quadradanégyzetgyök - raiz cúbicaköbgyök - fracçãohányad - numeradorszámláló személy, számláló törté - denominadornévadó, nevező törtben - multiplicadorszorzó - multiplicandoszorzandó - circulating decimal, recurring decimal, repeating decimal (en) - continued fraction (en) - half, one-half (en) - cuarta, cuartel, cuartilla (es) - kelet - function, map, mapping, mathematical function, single-valued function (en) - inverse function (en) - affine transformation (en) - operador (es) - elemento neutro por la derecha, elemento neutro por la izquierda, identidad (es) - circular function, trigonometric function (en) - senoszinusz - koszinusz - co-secantekoszekáns - exponential, exponential function (en) - difference (en) - implicação, insinuaçãoburkoltan céloz - plano (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼