» 

diccionario analógico

hoe langer hoe meer, in heviger mate, in toenemende mate, steeds meer, vooruitstrevendcada vez más, en mayor medida, progresivamente - uitbreiden, uitslaan, verbreden, verhogen, verruimenacrecentar, alzar, ampliar, amuchar, aumentar, desplegar, ensanchar, hacer más ancho, incrementar, subir - omhooggaan, oplopen, opslaan, stijgenascender, subir - omhoogkomen, omhoogwerken, opklimmen, opwerken, stijgen - acumular - groeien, meerderen, oplopen, stijgen, toenemen, verhogen, vermeerderenacrecentar, agrandarse, aumentar, crecer, incrementar, subir - bijspijkeren, bijstellen, bijwerken, perfectioneren, verbeteren, vervolmakenmejorar, perfeccionar - stalen, sterken, versterkenconsolidar, reforzar - harden, pantseren, versterken, wapenenfortalecer, fortificar, reforzar - verdubbelendoblar, duplicar, duplicarse - multipliceren, vermenigvuldigen, verveelvoudigenaumentar, multiplicar, multiplicarse - hard worden, taai maken/worden, verhardenendurecerse, solidificarse - extend (en) - aanwas, accres, increment, schaalvergroting, stijging, toename, vermeerderingaumento, crecimiento, incremento - expansie, extensie, proliferatie, uitbreiding, vergrotingextensión - ophopingacumulación - verheffingelevación, engrandecimiento - vermengingatemperación, mitigación, suavización, templado, temple - omhooggaan - bestijgen, opstijgenascender, crecer, elevarse, montar, subir - oplegging - krijgen, maken - versnellend - aanwas, accres, increment, stijging, toename, vermeerderingaumento, crecimiento, incremento - concentration (en) - geluidsbarrièrebarrera del sonido - aanwasacumulación - desarrollo económico - groeiprocescrecimiento - aanwas, accres, groei, increment, periodieke verhoging, stijging, toename, vermeerderingaumento, crecimiento, incremento - geldontwaarding, muntontwaarding - reflatiereflación - estanflación, stagflación - aanwinstadición, incremento[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼