Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

dümdüzdiretamente, estendido - attack, tone-beginning (en) - sleep talking, somniloquism, somniloquy (en) - boğuk, boğuk/kısık sesli, kısıkrouco - drumming (en) - hıçkırıksoluço - acı acı bağırmak, bağrışmak, çığlık atmak, feryat etmekgritar, guinchar - keskin, tizestridente - gıcırdayan, gıcırtılırangente - low, low-pitched (en) - çok büyük, kocamanenorme, muito grande, que bate - sağır ediciensurdecedor - ritmikrítmico - chirr, clitter, stridulate (en) - hacer (es) - glottal (en) - sesbarulho, som - texture (en) - kıvraklık, oynaklıkcadência, ritmo - register (en) - base, fundamentos, parte essencial, princípio - gürültübarulheira - beyaz ses, parazitruído branco - audio- - escala, escala musical - supertonic (en) - mediant (en) - subdominant (en) - submediant (en) - leading tone, subtonic (en) - pedal, pedal point (en) - diatonic scale (en) - major diatonic scale, major scale (en) - minor diatonic scale, minor scale (en) - sesleri yarımşar ton aralıklı nota dizinicromático - pentatone, pentatonic scale (en) - mode, musical mode (en) - renk uyumu, tonalite, ton özelliğitonalidade - ahenksizlik - dörtlük nota, tam notasemibreve - yarım tonmínima - çeyrek notasemínima - sekizlik notacolcheia - on altılık notasemicolcheia - konuşur gibi okuma, konuşur gibi okunan besterecitativo - arioso, melodioso - cadencia, compás, indicador, ritmo (es) - aliterasyon, aynı sesin tekrarı, ses yinelemesialiteração - asonans, yarım kafiyeassonância - ses - fonem, ses birimifonema - alófono (es) - çift ünlüditongo - schwa, shwa (en) - glide (es) - alveolar, consonante alveolar (es) - consoante explosiva, consoante oclusiva - patlamaexplosivo - dudak ünsüzüconsoante labial - oclusão glótica - nasalação, nasalamento, nasalização - frikatif, sürtünmeli sessiz harffricativa - yarı kapantılı ünsüzafricado, africativo - nasal (es) - şükretme, şükür - seslemearticulação - sesletim, telaffuzarticulação, prolação, pronúncia, pronunciação - standing wave, stationary wave (en) - heyecan dalgası, korku dalgası, şok dalgasıonda de choque - ses duvarı patlamasıbarulho sónico QUERY, explosão sônica, explosão supersônica - ses - chefe, dirigente, galo, macho, mandão - ayak sesipasso - ayaklanma, gürültü, karışıklık, patırtı, yaygaraalgazarra, tumulto - gürültü, sesbarulho - redobladura, redoblamiento, redoble (es) - pop, popping (en) - çan sesi, zil sesitelefonadela, telefonema - chirring, stridulation (en) - dağılma, hafifçe vurma, tıklatma, vida dişi çekme - vibrato (en) - water hammer (en) - ángelus (es) - sound (en) - acoustic nuisance, noise nuisance, noise pollution, sound pollution (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼