Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

emigrationemigração - immigration, invandringimigração - undergivenhet, uselhetdegradação, humilhação, infâmia, servilismo - intellektuell elit, intelligentsiaclasse intelectual, intelectualidade - dödande, jaktbytematança - dödshjälp, eutanasieutanásia - dråp, mordassassinato, assassínio, homicídio - likvidation, likvideringliquidação - blodbad, massaker, massmord, slaktcarnificina, massacre, matança - banho de sangue - linchamiento (es) - förgiftningenvenenamento - strypningestrangulação, estrangulamento - hekatombhecatombe - grymhet, omänsklighet, vildhetselvageria, selvajaria - huliganism, ligistfasoner, vandalisering, vandalismcomportamento de arruaceiro, vandalismo - conyugalmente (es) - förseelsedano - ungdomsbrottslighetdelinqüência juvenil - desviación (es) - småsyndfalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - falskt spelcrime, jogada suja - helgerån, skändlighet, vanhelgandeprofanidade, sacrilégio - förfalskningfalsificação - bedrägeriduplo - afectación (es) - brott, kränkninginfração, infracção - drive, kampanj, satsningcampanha - feminismfeminismo - ungdomsgård - []härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägandedominante, predominante - främst, huvudsaklig, viktigastderrogatório, primordial - flyttning, folkvandring, migrationmigração - utomparlamentarisk aktion - manifestação - ockupation av arbetsplatstrabalho em - civil olydnad - integration, integreringintegração - social work (en) - ickevåldcomportamento passivo, falta de violência - folkmordgenocídio - thuggee (en) - Battle of Little Bighorn, Battle of the Little Bighorn, Custer's Last Stand, Little Bighorn (en) - patriarkaliskpatriarcal - matriarkaliskmatriarcal - aktad - beryktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvligdifamante, famigerado, infame - ejercicio, práctica (es) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - costumes, maneiras - reglamento (es) - courtly love (en) - sociologisociologia - kriminologi, penologicriminologia - demografidemografia - penologipenologia - caduceo (es) - acontecimiento (es) - comienzo (es) - formalia - domain, world (en) - intressent, intresserad krets, påtryckningsgruppgrupo de pressão, sociedade - klan, stamclA, clã, família, parentela - familje-família - klass, rang, socialklass, ståndaula, classe, classe social - brödraskap, samfund, studentföreningfraternidade, irmandade - lekmännensituação - arbetarklass, proletariatproletariado - labor force, labor pool (en) - lower class, underclass (en) - borgarklass, bourgeoisie, medelklassburguesia, classe média - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie (en) - demimondsubmundo - academe, academia (en) - universidad (es) - överklassclasse alta - aristokrati, folk, lågadel, societet - people in power, ruling class (en) - societetalta roda, alta sociedade - old school (en) - demógrafa, demógrafo (es) - patriarca (es) - estratificación (es) - ställning, statusposição social - gradposto - plats, position, rang, ställninglugar - antelación, anterioridad, precedencia (es) - subordinateness, subsidiarity (en) - command (en) - nationalitetnacionalidade - civilståndestado civil - äktenskap, äktenskap[]casamento, matrimónio - blandäktenskap, ingiftecasamento - blandäktenskap, ingiftecasamento, casamento entre si - casamento de conveniência - monogamimonogamia - polyandripoliandria - polygamipoligamia - contrato social (es) - betydenhet, viktimportância - prestigeprestígio - anonymitetanonimato - berömmelse, namn, namnkunnighetcelebridade, fama, nome, renome, reputação - anseende, ryktefama - rykte - dekadans, dekadens, förfalldecadência[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼