Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

IMO, International Maritime Organization (en) - aanmelding, aantekening, depot, inschrijving, notificatie, orgelspel, registratieinscrição - B.R.D., Bondsrepubliek Duitsland, D, Duitse Bondsrepubliek, DuitslandAlemanha - AndorraAndorra - Canarische Eilanden - Utah (es) - Antananarivo, capital of Madagascar (en) - BeninBenim - PekingPequim - CairoCairo - Spaansespanhol - gezondmaking, reorganisatie, reorganizatie, saneringreorganização, reviravolta - Venetia, Veneto, Venezia-Euganea (en) - French Revolution (en) - groothertogdom - Papeete (en) - eerste minister, minister-president, MP, premier, regeringsleiderprimeiro ministro - Lyón (es) - Orly (en) - Oran (en) - CanadaCanadá - Costa RicaCosta Rica - DenemarkenDinamarca - Essen (en) - EthiopiëEtiópia - Mount EverestMonte Everest - capital of Pakistan, Islamabad (en) - Granada (en) - Manchuria (es) - India, IndiëIndia, Índia - Bahama's, Bahama-eilanden, BahamasBahamas ''f pl'' - I, ItaliëItália - capital of Mozambique, Maputo (en) - New Jersey - NigeriaNigeria, Nigéria - capital of Mongolia, Kulun, Ulaanbaatar, Ulan Bator, Urga (en) - Papoea-Nieuw-GuineaPapua-Nova Guiné - ParaguayParaguai - P, P., PortugalPortugal - El Salvador, Salvador (El)El Salvador, Salvador - Santa Fé - Seine, Seine River (en) - Fengtien, Moukden, Mukden, Shenyang (en) - Siberië - Sierra LeoneSerra Leoa - Somalia, SomaliëSomália - MilaanMilão - Ceylon, Sri Lanka, Sri-LankaCeilão, Sri Lanka - Tejas, Texas (es) - Salonica, Salonika, Thessalonica, Thessaloniki (en) - T'ien-ching, Tianjin, Tientsin (en) - Sumatra (es) - Timbuktoo, Timbuktu (en) - Toronto (en) - TunesiëTunísia - Turkmenië, TurkmenistanTurquemenistão - TeheranTeerã, Teerão - S.U., Sovjetunie, Sowjetunie, Sowjet-Unie, SU, U.S.S.R., Unie der Socialistische Sovjetrepublieken, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, USSRUnião das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS - UtrechtUtreque - capital of Liechtenstein, Vaduz (en) - Rome, VaticaanVaticano - Vermont (es) - Virginia Occidental (es) - Vladivostok - Canton, Guangzhou, Kuangchou, Kwangchow (en) - San MarinoSão Marinho - Ashur, Assur, Asur (en) - ribera (es) - chester - afd., afdeling, dep., departement, Dept., min., ministerie, sectiedepartamento - labrador - Lund (en) - PolenPolónia, Polônia - personeelsafdeling, personeelszaken - president, voorzitterpresidente - minister, ministerschapministro - Dresden (en) - Long Beach (en) - Kazán (es) - Mycenae (en) - foreign (en) - domestic (en) - logistieklogística - adm., administratie, regulatie - gerecht, Justitiajustiça - organisatieorganização - auto-organización (es) - Austerlitz, battle of Austerlitz (en) - Battle of Britain (en) - Battle of the Marne, Belleau Wood, Chateau-Thierry, Marne River (en) - Blenheim (en) - Bouvines (en) - battle of Caporetto, Caporetto (en) - Chaeronea (en) - Al Alamayn, Battle of El Alamein, El Alamein (en) - Battle of Fontenoy, Fontenoy (en) - battle of Hohenlinden, Hohenlinden (en) - battle of Ivry, Ivry, Ivry la Bataille (en) - Battle of Jena, Jena (en) - battle of Jutland, Jutland (en) - battle of Leuctra, Leuctra (en) - magenta (es) - Mantinea, Mantineia (en) - marathonloopmaratona - Marengo (en) - battle of Minden, Minden (en) - battle of Navarino, Navarino (en) - battle of Panipat, Panipat (en) - battle of Pharsalus, Pharsalus (en) - battle of Plassey, Plassey (en) - battle of Plataea, Plataea (en) - Pleven, Plevna (en) - battle of Poitiers, Poitiers (en) - Battle of Ravenna, Ravenna (en) - Battle of Rocroi, Rocroi (en) - battle of Rossbach, Rossbach (en) - battle of St Mihiel, Saint-Mihiel, St Mihiel (en) - Salerno (en) - battle of Soissons-Reims, battle of the Aisne, battle of the Chemin-des-Dames, Soissons (en) - battle of Solferino, Solferino (en) - battle of Tertry, Tertry (en) - battle of Thermopylae, Thermopylae (en) - battle of Valmy, Valmy (en) - battle of Verdun, Verdun (en) - battle of Wagram, Wagram (en) - Battle of Waterloo, Waterloo (en) - battle of Ypres, first battle of Ypres, Ypres (en) - battle of Ypres, second battle of Ypres, Ypres (en) - battle of Zama, Zama (en) - February Revolution, Russian Revolution (en) - oktoberrevolutie - future, next, succeeding (en) - koninkrijk, rijkreino - national (en) - international (en) - mondiaal, over de hele wereld, wereld-, wereldwijd, wereldwijdemundial, mundialmente - internationaal, multinationaalmultinacional - aanstellen, aanwijzen, benoemd, benoemen, designeren, maken, nomineren, opwerpeninstituir - ontbindendispersar - accept (en) - abdiceren, abdiqueren, afstaan, aftreden, afzwerenabdicar, renunciar - achterlaten, verlaten, weggaandeixar - kandideren, voordragen - administreren, beheren, bestieren, besturen, managenadministrar, dar, dirigir, gerir - beheren, gaan, gezag hebben over, hanteren, het toezicht hebben op, omgaan met, superviseren, toezicht hebben, toezicht houden, toezicht houden opcontrolar, lidar com, manusear, orientar, supervisar, supervisionar, tratar de, vigiar de perto - contractueel, kontraktueelcontratual - Appian Way (en) - Aswan High Dam, High Dam (en) - administratief, bestuurlijk, bestuurs-administrativo - Roman, Romanic (en) - Roman (en) - Bosniër, Bosnisch, Bosnische - Argentijns, Argentijnseargentino - Napolitaansnapolitano - logistischlogístico - Corsicaan, Corsicaans, Corsicaanse, Corsicanencórsego - Alpine (en) - Andean (en) - Ghanees, Ghaneseganês, ganesa - romaico - Dachau (en) - archiefkast, klapper, multomap, opbergmap, ordner, ringband, vijlpasta - ontmoetingscentrum, ontmoetingsplaats, ontmoetingspunt, trefcentrum, trefpunt, verzamelplaats, verzamelpunt - Humber Bridge (en) - Louvre, Louvre Museum (en) - Canal de Panamá (es) - Pierre Laporte Bridge (en) - Quebec Bridge (en) - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - resolutie - bourgeoisie, etablissement, instelling, instituut, zaakinstituição, instituto, organização - bestuursorgaan - departement, Dept., min., ministerie - editorial department (en) - thesaurie - AEC, Atomic Energy Commission (en) - C.I.A., CIA - NASANASA - Office of Management and Budget, OMB (en) - agricultura (es) - comercio (es) - ministerie van defensie - ministerie van onderwijs en wetenschappen - Department of Energy, DOE, Energy, Energy Department (en) - Social Security Administration, SSA (en) - Department of Housing and Urban Development, Housing and Urban Development, HUD (en) - ministerie van justitie - FBI, gerechtelijke politie, opsporingsdienst, recherche, rijksrechercheFBI, polícia judiciária - Department of Labor, DoL, Labor, Labor Department (en) - ministerie van buitenlandse zakenMinistério das Relações Exteriores - ministerie van binnenlandse zaken - National Park Service (en) - ATF, Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (en) - belasting, belastinginspectie, fiscus, fiskusfisco - Department of Transportation, DoT, Transportation (en) - PO, Post Office, United States Post Office, US Post Office (en) - congres - administratie, beheer, landsregering, overheidsdienst, regeringadministração - eenheid, unit, zelfstandigheidunidade - ontwikkelingshulp, ontwikkelingswerkCorpo de Paz - machine (en) - United Nations Secretariat (en) - TC, Trusteeship Council (en) - Economic and Social Council, ECOSOC (en) - Commission on Human Rights (en) - UnicefUNICEF - FAO - GATT - IAEA, International Atomic Energy Agency (en) - IBRD, wereldbank - ICAO, International Civil Aviation Organization (en) - IDA - IFC - I.A.O., IAO, ILO - I.M.F., IMF, Internationaal Monetair Fonds - UnescoUNESCO - Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldgezondheidsorganizatie, WGO, WHO - WMO, World Meteorological Organization (en) - beheerraad, board, concilie, gemeenteraad, ministerraad, raad, raadscollege, sanhedrinconselho - geheime raadconselho privado - bedrijfsorganisatie, o.r., ondernemingsraad, OR - sovjetsoviete - administratie, griffie, kanselarij, secretariaat, sekretariaatsecretaria - cie, cie., college, comité, commissie, kamercomissão, comité - comitécomissão - subcommissiesubcomissão - comissão permanente, comitê permanente - stuurgroep - politbureau - PAC, political action committee (en) - praesidium, presidiumjunta governativa, presídio - Hoge Raad, hooggerechtshof - agentuur, bureau, bureel, burelen, dienst, kantoor, overheidsdienst, overheidsinstantieagência, escritório - intelligence, intelligence agency, intelligence service (en) - inlichtingendienst, spionagedienst, veiligheidsdienst - organ (en) - centrale bankbanco central - Fed, Federal Reserve, Federal Reserve System, FRS (en) - Bank of England (en) - Bank of Japan (en) - ambtenarenapparaat, ambtenarij, overheidsapparaat, regeringsdienst, staatsapparaat, staatsdienstfunção pública - bedrijfsleiding, beheer, bestuur, bestuurscollege, commissariaat, directie, direktie, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, staf, topdirecção - administratie, bedrijfspolitiek, bedrijfsvoering, directie, directielid, leiding, managementdirecção - United States Cabinet, US Cabinet (en) - onderafdeling, subafdeling, tak, wapen - ambtelijke molen, ambtenarij, bureaucratie, bureaukratieburocracia - World Council of Churches (en) - host (en) - divisão administrativa - Andalusië - geboorteland, moederland, patria, thuisland, vaderlandcasa, lar, mãe-pátria, terra natal - bufferstaatestado-tampão - bovenkast, hoofdletter, hoofdstad, kapitaalcapital - binnenstad, centrum, stadscentrum, stadskerncentro, centro da cidade - gemeente, grootstad, hoofdstad, metropolis, metropool, plaats, stad, wereldstadcapital, metrópole - kantoncantão - commune - binnenstad, centrum, city, stadscentrum, stadskern - staat, streekterra - hoofdplaats, provinciehoofdstadcapital do condado - capital de un condado (es) - departement, gewestdepartamento - bisdom, bisschopsambt, bisschopszetel, diocees, diocese, episcopaat, sticht, stiftdiocese - arr., arrondissement, auditie, bevelschrift, distr., district, distrikt, gebied, grondgebied, kolonie, lastbrief, mandaat, provincie, rayon, revier, streek, territorium, werkgebied, werkterrein, werkveld, wijk, wingewest, woongebieddistrito, região, território, zona - enclave, tussengebiedenclave - woonbuurt, woonerf, woonwijkbairro residencial, zona residencial - gedoogzone, rodelampjesbuurt, rosse buurt, tippelzonezona de meretrício - buitenwijk, buitenwijken, randwijk, tuinstad, voorstados subúrbios, subúrbio - domein, heerlijkheid, machtsgebiedterras - aartshertogdom - hertogdomducado - prinsdom, vorstendomprincipado - goudveldjazida de ouro, zona aurífera - reservaat, reserve, restrictie, voorbehoud - competentie, gezagsgebied, jurisdictie, rechtsbevoegdheid, rechtsgebied, rechtskring, rechtsmacht, rechtssfeer, ressort - kingdom, realm (en) - protectoraatprotetorado - zetelcentro - bidonville, krottenbuurt, krottenwijk, slumsfavela - kerkprovincie, provincie, wingewestprovíncia - Strand (en) - gemeente, plattelandsgemeente, stadsgebied, woonstadconselho, distrito, municipalidade, paróquia, povoação - NamibiëNamibia, Namíbia - Afganistan, AfghanistanAfeganistão - KaboelCabul - AlbaniëAlbânia - Albanian capital, Tirana (en) - AlgerijeArgélia - AlgiersArgel - Angola, AngolamAngola - Angolan capital, Luanda (en) - Antigua en BarbudaAntígua e Barbuda - AntiguaAntígua - Barbuda (en) - Redonda (en) - Patagonia (es) - Buenos AiresBuenos Aires - Renânia - BG, BulgarijeBulgaria, Bulgária - SofiaSófia - Birma, Burma, MyanmarBirmânia - Yangum - Mandalay (en) - Bujumbura, capital of Burundi, Usumbura (en) - Cambodja, KampucheaCamboja - Cambodian capital, Phnom Penh, Pnom Penh (en) - KameroenCamarão, Camarões - Douala (en) - KaapverdiëCabo Verde - capital of Cape Verde, Cidade de Praia, Praia (en) - Centraal-Afrikaanse RepubliekRepública Centro-Africana - Bangui, capital of Central Africa (en) - Colombo (es) - capital of Chad, Fort-Lamy, N'Djamena, Ndjamena (en) - ChiliChile - Antofagasta (en) - Valparaiso (en) - Tierra del Fuego (es) - China, Volksrepubliek ChinaChina - Chongqing, Chungking (en) - Gansu, Gansu province, Kansu (en) - Sichuan, Szechuan, Szechwan, Szechwan province (en) - Yunnan, Yunnan province (en) - Lanchou, Lanchow, Lanzhou (en) - Loyang, Luoyang (en) - Hangchow, Hangzhou (en) - Nanjing, Nanking (en) - SjanghaiXangai - taipei - Taichung (en) - Hongkong, Hong Kong - Colombia, ColombiëColômbia - Bogotá (es) - Comoros, Federal Islamic Republic of the Comoros (en) - Brazzaville (en) - Congo, ZaïreCongo - Kinshasa, Leopoldville (en) - IvoorkustCosta do Marfim - AbidjanAbidjan - GuatemalaGuatemala - capital of Guatemala, Guatemala City (en) - BelizeBelisa, Belize - HondurasHonduras - Honduran capital, Tegucigalpa (en) - Salvadoran capital, San Salvador (en) - NicaraguaNicarágua - capital of Nicaragua, Managua, Nicaraguan capital (en) - Merida (en) - MexicoMéxico - Acapulco, Acapulco de Juarez (en) - Guadalajara (en) - Mexico, Mexico CityCidade do México, México - Oaxaca, Oaxaca de Juarez (en) - Tijuana (en) - Veracruz (en) - bolknak, havanna, knakHavana - Haitian capital, Port-au-Prince (en) - Dominicaanse RepubliekRepública Dominicana - capital of the Dominican Republic, Ciudad Trujillo, Santo Domingo (en) - San Juan (en) - Trinidad (es) - Tobago (es) - Trinidad en TobagoTrindade e Tobago - capital of Trinidad and Tobago, Port of Spain, Port-of-Spain (en) - capital of Cyprus, Nicosia (en) - Tsjecho-SlowakijeTchecoslováquia - PraagPraga - TogoTogo - SeelandZelândia - KopenhagenCopenhague - DjiboutiDjibuti, Jibuti - Roseau (en) - Equatoriaal-GuineaGuiné Equatorial - Malabo (en) - Bioko (en) - NoorwegenNoruega - Spitsbergen, SvalbardSvalbard - Lofoten (en) - OsloOslo - Bergen (en) - Nidaros, Trondheim (en) - S, ZwedenSuécia - StockholmEstocolmo - Goeteborg, Goteborg, Gothenburg (en) - D.D.R., Duitse Democratische Republiek, Oost-Duitsland - NiedersachsenNiedersachsen - West Berlin (en) - LeipzigLeipzig - Weimar (en) - BeierenBavária, Baviera - Bonn (en) - KeulenColônia - Braunschweig, Brunswick (en) - Francfort (es) - HamburgHamburgo - Mannheim (en) - MunchenMunique - Nuremberg, Nurnberg (en) - Stuttgart (en) - palatinado (es) - Pruisen - Thuringia (en) - EcuadorEquador - Guayaquil (en) - QuitoQuito - Galapagos, Galapagos Islands (en) - EritreaEritréia, Eritreia - adis abeba - Fidji, Fiji, Fiji-eilandenFidji, Fiji - Suva (en) - FinlandFinlândia - Karelië - HelsinkiHelsinque, Helsínquia - GriekenlandGrécia - AtticaÁtica - Corinth, Korinthos (en) - Argos (en) - DelfiDelfos - Esparta (es) - Laconia (en) - Troje - Beotië - Tesalia (es) - ArcadiëArcádia - Peloponnese, Peloponnesian Peninsula, Peloponnesus (en) - Lemnos, Limnos (en) - Westelijke Jordaanoever - Gaza, Gaza Strip (en) - Golan, Golan Heights (en) - JeruzalemJerusalém - calvarieberg - Cotswold Hills, Cotswolds (en) - Tel AvivTel Aviv - Haifa, Hefa (en) - Jaffa, Joppa, Yafo (en) - Italian Peninsula (en) - Tessin, Ticino (en) - Pompeii (en) - Herculaneum (en) - Abruzzi, Abruzzi e Molise (en) - Aquila, Aquila degli Abruzzi, L'Aquila (en) - Basilicata, Lucania (en) - Calabria (en) - Campania (en) - NapelsNápoles - Messina (en) - Capri (en) - Ischia (en) - Emilia-Romagna (en) - Bolonia (es) - Friuli-Venezia Giulia (en) - Lácio - Liguria (en) - Genua - Lombardije - Marche, Marches (en) - Molise (en) - Pisa (en) - Torino, Turin (en) - Apulia, Puglia (en) - Bari (en) - Palermo - Toscana, Tuscany (en) - Trentino-Alto Adige (en) - Umbria (en) - Valle D'Aosta (en) - Padova, Padua, Patavium (en) - VenetiëVeneza - Verona (en) - RoemeniëRoménia - Boakarest, boekharestBucareste - RwandaRuanda - capital of Rwanda, Kigali (en) - JoegoslaviëIogoslávia, Iugoslávia, Jugoslávia - KroatiëCroácia - MontenegroMontenegro - Bosnië, Bosnië en HerzegovinaBósnia, Bósnia e Herzegovina, Bósnia-Herzegóvina - Sarajevo (en) - SloveniëEslovénia - Ljubljana (en) - BelgradoBelgrado - Dubrovnik - Zagreb - Serbia (es) - Baffin Island (en) - Acadia (en) - Canadian Maritime Provinces, Maritime Provinces, Maritimes (en) - AlbertaAlberta - Calgary (en) - Edmonton (en) - Brits Columbia - VancouverVancouver - ManitobaManitoba - Fredericton (en) - Noordwestelijke Territoria - Halifax (en) - Ontario (en) - Isla Príncipe Eduardo (es) - Charlottetown (en) - Quebec - Montreal (es) - Saskatchewan - Regina (en) - Saskatoon (en) - canberra - Queensland - Brisbane (en) - Nieuw-Zuid-WalesNova Gales do Sul - Sydney (en) - Melbourne (en) - Hobart (en) - South Australia (en) - Adelaide (en) - Western Australia (en) - Perth (en) - Noordelijk TerritoriumTerritório do Norte - Gilbert Islands (en) - KiribatiQuiribáti - New Britain (en) - capital of Papua New Guinea, Port Moresby (en) - OostenrijkAustria, Áustria - Tirol, Tyrol (en) - Wenen - nassau (es) - capital of Bahrain, Manama (en) - Bangladesch, Bangladesh, Bangla DeshBangladeche - dacca - Flanders (en) - BelgiëBélgica - Brussel, Brussels, spruit, spruitjesBruxelas - Antwerpen - Brugge - Bhoetan, Bhutan, BoetanButão - BotswanaBotsuana - capital of Botswana, Gaborone (en) - Bolivia (es) - La Paz - BraziliëBrasil - Brasília - Rio de Janeirorio, Rio de Janeiro - Pernambuco, Recife (en) - Brittannië, Groot-Brittannië, Verenigd KoninkrijkGrã-Bretanha, Reino Unido - Eng., EngelandInglaterra - LondenLondres - Greenwich (en) - West EndWest End - Westminster Abbey (en) - Liverpool (es) - Brighton (en) - Bristol (en) - Leeds (en) - Newcastle, Newcastle-upon-Tyne (en) - Reading (en) - Sheffield (en) - Berkshire (en) - Cornualles (es) - Leicester, Leicestershire (en) - Lincolnshire (en) - Yorkshire (en) - North Yorkshire (en) - West Yorkshire (en) - South Yorkshire (en) - West Country (en) - Noord-IerlandIrlanda do Norte - Belfast, capital of Northern Ireland (en) - Ierse Republiek - Dublindublin - SchotlandEscócia - Schotse Hooglandenmontanhas da Escócia - EdinburghEdinburgo - GlasgowGlasgow - Hebriden ''m, pl'' - WalesPaís de Gales - Cardiff (en) - Swansea (en) - BruneiBrunei - sultanaatsultanato - Burkina FasoBurquina Faso - EgypteEgipto, Egito - Assouan, Assuan, Aswan (en) - El Giza, Giza, Gizeh (en) - El-Aksur, Luxor (en) - Assam (en) - Penjab (es) - New DelhiNova Delhi, Nova Deli - Delhi, Old Delhi (en) - Calcuta (es) - Bombay, Mumbai (en) - Chennai - Bihar (en) - Maharashtra - Orissa (en) - NepalNepal - capital of Nepal, Kathmandu, Katmandu (en) - TibetTibete - Indië, Indonesië, Nederlands-Indië, Oost, R.I., RIIndonésia - BaliBali - Celebes, Sulawesi (en) - batavia, djakarta, jakartaJacarta - Bandung (en) - IranIrã, Irão - Mashhad, Meshed (en) - syrahShiraz, Syrah, Xiraz - Tabriz (en) - Persia, Persian Empire (en) - Persepolis (en) - IrakIraque - BagdadBagdá, Bagdade - Adrianople, Adrianopolis, Edirne (en) - ballingsoord, exilium, verbanningsoord - Nineveh (en) - Tóquio - Osaka (en) - Ryukyu Islands (en) - KyotoQuioto - Hiroshima (en) - Sapporo (en) - ammanamã - Akaba, Al Aqabah, Aqaba (en) - Jericho (en) - Kenia, KenyaQuénia, Quênia - Nairobi (es) - Mombasa (en) - KoeweitKuwait, Kuweit - F, FrankrijkFrança - Latin Quarter, Left Bank (en) - Right Bank (en) - Cannes (en) - Marseille - Nice - Riviera (en) - de Elzas, ElzasAlsácia - Anjou (es) - Aquitaine, Aquitania (en) - Artois (en) - Auvergne (en) - Bourgondië - Bretagne - Centre (en) - Champagne, Champagne-Ardenne (en) - Gascogne, Gascony (en) - Ile-de-France (en) - Languedoc-Roussillon (en) - Limousin (en) - Lorraine, Lothringen (en) - Midi-Pyrenees (en) - Nord-Pas-de-Calais (en) - Pays de la Loire (en) - Picardie, Picardy (en) - Poitou, Poitou-Charentes (en) - Normandía (es) - Provença - Gaboen, GabonGabão - capital of Gabon, Libreville (en) - GambiaGâmbia - Banjul, capital of Gambia (en) - GhanaGana - Accra (es) - GrenadaGranada - Guinea, GuineeGuiné - capital of Guinea, Conakry, Konakri (en) - Guinee-BissauGuiné-Bissau - bissau - GuyanaGuiana - GeorgetownGeorgetown - Holland, kikkerland, Nederland, NLHolanda, Neerlândia, Países Baixos - Amsterdam, Den Haag, HaagAmesterdão, Amsterdã - Nijmegen (en) - Rotterdam (en) - Leiden, Leyden (en) - HongarijeHungria - BoedapestBudapeste - reikiavik (es) - Orcadas (es) - Shetland, Shetland Islands, Zetland (en) - Noord-KoreaCoreia do Norte - pyongyangf - Zuid-KoreaCoreia do Sul, Coréia do Sul - Seoel, SeoulSeul - LaosLaos - capital of Laos, Laotian capital, Vientiane (en) - LibanonLíbano, o Líbano - BeiroetBeirute - LesothoLesoto - capital of Lesotho, Maseru (en) - LiberiaLibéria - capital of Liberia, Liberian capital, Monrovia (en) - LibiëLíbia - LiechtensteinLiechtenstein, Listenstaine - MalawiMalávi - capital of Malawi, Lilongwe (en) - MaleisiëMalásia - Kuala Lumpur (en) - East Malaysia (en) - North Borneo, Sabah (en) - Sarawak (en) - Male (en) - MaliMali, Máli - Bamako (en) - capital of Malta, Valetta, Valletta (en) - Mauretanië, MauritaniëMauritânia - Nouakchott (en) - Port Louis (en) - MonacoMónaco - Monte Carlo (en) - MarokkoMarrocos - Casablanca (en) - rabat (es) - Tánger (es) - MozambiqueMoçambique - capital of Niger, Niamey (en) - Abuja, capital of Nigeria, Nigerian capital (en) - OmanOmã - Maskate, muskaatdruifMascate, moscatel, vinho moscatel - Cachemira, Kashmir (es) - PakistanPakistão, Paquistão - KarachiCarachi - PeruPeru - limabonen, limaboon - manilla, manillasigaarmanila, manilha - WarschauVarsóvia - Cracow, Krakau, Krakow (en) - os Açores ''m pl'' - LissabonLisboa - Bida, capital of Qatar, Doha, El Beda (en) - Saint Kitts en NevisSão Cristóvão e Neves - Saint Christopher, Saint Kitts, St. Christopher, St. Kitts (en) - Basseterre (en) - Nevis (en) - Sombrero (en) - Castries (en) - Saint Vincent en de GrenadinesSão Vicente e Granadinas - Saint Vincent, St. Vincent (en) - Kingstown (en) - Apia, capital of Western Samoa (en) - American Samoa, AS, Eastern Samoa (en) - capital of San Marino, San Marino (en) - Saoedi-Arabië, Saudi-ArabiëArábia Saudita - capital of Saudi Arabia, Riyadh (en) - meca (es) - SenegalSenegal - capital of Senegal, Dakar (en) - capital of Sierra Leone, Freetown (en) - mogadisio (es) - Hargeisa (en) - S.A., SA, Zuid-AfrikaÁfrica do Sul - capital of South Africa, Pretoria (en) - KaapstadCidade do Cabo - Johannesburg (en) - Bloemfontein (en) - Soweto (en) - MoskouMoscou, Moscovo - Rusland, Russische FederatieFederação Russa, Rússia - Molotov, Perm (en) - Rostov, Rostov na Donu, Rostov on Don (en) - Saratov (en) - Stalingrad, Tsaritsyn, Volgograd (en) - Novosibirsk (en) - Chelyabinsk (en) - Omsk (en) - Wit-RuslandBielorrússia - Minskminsk - TallinnTallinn - capital of Latvia, Riga (en) - capital of Lithuania, Vilna, Vilnius, Vilno, Wilno (en) - Kaunas, Kovna, Kovno (en) - MoldaviëMoldávia - OekraïneUcrânia - de Krim, Krimland - Kiëvkiev - Donetsk, Donetske, Stalino (en) - Donbas, Donbass, Donets Basin (en) - Chernobyl (en) - Kharkiv, Kharkov (en) - Sebastopol, Sevastopol (en) - Yalta (en) - ArmeniëArmênia, Arménia - JerevanErevan - AzerbeidzjanAzerbaijão - Bakoe, bakuBacu - TbilisiTbilisi - Kazachstan, KazakCazaquistão - Alma Ata, Alma-Ata, Almaty (en) - Kirgizië, KirgizstanQuirguizistão - Bishkek, Biskek, capital of Kyrgyzstan, Frunze (en) - TadzjikistanTajiquistão - OezbekistanUsbequistão - capital of Uzbek, Tashkent, Taskent (en) - Samarcand, Samarkand (en) - SpanjeEspanha - MadridMadri - de BalearenBaleares - Maiorca - Barcelona - Jerez, Jerez de la Frontera (en) - Sevilla - Zaragoza (es) - Castile, Castilla (en) - Catalonië - Galicia (en) - chartoem, KhartoemCartum - SurinameGuiana Holandesa, Suriname - capital of Suriname, Paramaribo (en) - SwazilandSuazilândia - capital of Swaziland, Mbabane (en) - ZwitserlandSuíça - BernBerna - Basel, BazelBasiléia - graanjenever - SyriëSíria - Damascusdamasco - Alep, Aleppo, Halab (en) - TanzaniaTanzânia - capital of Tanzania, Dar es Salaam (en) - Tabora (en) - Siam, ThailandTailândia - bangkokbangkok - tunis - Safaqis, Sfax (en) - TurkijeTurquia - AnkaraAncara - Canakkale Bogazi, Dardanelles, Hellespont (en) - Constantinopel, IstanboelConstantinopla, Istambul - Oeganda, UgandaUganda - Buganda (en) - capital of Uganda, Kampala (en) - V.A.E., VAE, Verenigde Arabische EmiratenEmiratos Árabes Unidos - Abu DhabiAbu Dhabi - Amerika, USA, V.S., Verenigde Staten, Verenigde Staten van Amerika, VS''short:'' Estados Unidos, América, Estados Unidos da América, EUA - vrijstaat - la Unión (es) - AL, Alabama, Camellia State, Heart of Dixie (en) - Selma (en) - AlaskaAlasca - Arkansas (es) - Californië - Los Ángeles (es) - San Francisco (es) - Santa Clara (en) - DE, Delaware, Diamond State, First State (en) - Dover - Flórida - Orlando (en) - Aloha State, Hawai'i, Hawaii, HI (en) - capital of Hawaii, Hawaiian capital, Honolulu (en) - Idaho (es) - Boise, capital of Idaho (en) - IL, Illinois, Land of Lincoln, Prairie State (en) - Indiana (es) - Iowa - Kansas, KS, Sunflower State (en) - Kentucky (es) - Luisiana (es) - Nueva Orleans (es) - Maine (es) - wals bostonboston - Minnesota (es) - MissouriMissouri - Independence (en) - Montana (es) - Billings (en) - Helena - Nebraska (es) - Nevada (es) - Granite State, New Hampshire, NH (en) - capital of New Jersey, Trenton (en) - Bayonne (en) - Camden (en) - Newark (en) - Nuevo México (es) - Nova Iorque - Buffalo (en) - New YorkNova Iorque - Bronx (en) - Brooklyn (en) - Manhattan (en) - Queens (en) - Staten Island (en) - Carolina del Norte (es) - boudoir cap, Charlotte, curler cap, mob-cap, Queen City (en) - Dakota del Norte (es) - Buckeye State, OH, Ohio (en) - Akron (en) - Oklahoma (es) - Oregón (es) - Pensilvania (es) - Filadelfia (es) - Providentie, Voorzienigheidcuidado previdente, economia, parcimônia, providência, providência divina, prudência - Dakota del Sur (es) - capital of South Dakota, Pierre (en) - Tennessee, TN, Volunteer State (en) - Austin, capital of Texas (en) - capital of Vermont, Montpelier (en) - Burlington (en) - capital of Virginia, Richmond (en) - Norfolk (en) - Lynchburg (en) - Evergreen State, WA, Washington (en) - Beckley (en) - Clarksburg (en) - Morgantown (en) - Wheeling (en) - Badger State, WI, Wisconsin (en) - Wyoming (es) - Casper (en) - UruguayUruguai - MontevideoMontevideo, Montevidéu - VanuatuVanuatu - Port Vila, Vila (en) - het Vaticaan, VaticaanstadVaticano - VenezuelaVenezuela - caracas (es) - Annam, VietnamVietname - hanoihanói - Ciudad Ho Chi Minh (es) - JemenIémen, Yemen - AdenAdem - Sana, Sana'a, Sanaa (en) - ZambiaZambia, Zâmbia - capital of Zambia, Lusaka (en) - Lusitania (es) - ZimbabweZimbabué, Zimbabwe - capital of Zimbabwe, Harare, Salisbury (en) - Atacama Desert (en) - Gobi, Gobi Desert (en) - Kalahari, Kalahari Desert (en) - Namib Desert (en) - Negev, Negev Desert (en) - Cotopaxi (en) - El Misti (en) - Etna, Mount Etna, Mt Etna (en) - Fuji, Fujinoyama, Fuji-san, Fujiyama, Mount Fuji (en) - Galeras, Pasto (en) - Krakatao, Krakatau, Krakatoa (en) - Lascar (en) - Sangay (en) - Tupungatito (en) - Mount Vesuvius, Mt. Vesuvius, Vesuvius (en) - Aconcagua (es) - Adigio (es) - Aire, Aire River, River Aire (en) - Alpenalpes - AmazoneAmazonas - Amur, Amur River, Heilong, Heilong Jiang (en) - Andes (en) - Angel, Angel Falls (en) - Ararat, Mount Ararat, Mt. Ararat (en) - Arno, Arno River, River Arno (en) - Brahmaputra, Brahmaputra River (en) - Cachi (en) - Kaspische ZeeMar Cáspio - KongoCongo - Coropuna (en) - DonauDanúbio - Dode ZeeMar Morto - Dhaulagiri (es) - Ebro, Ebro River (en) - Eufraat - Ganges - himalayashimalaia - Hindu Kush, Hindu Kush Mountains (en) - Huang He, Hwang Ho, Yellow River (en) - Hudson Bay (en) - Iguassu, Iguassu Falls, Iguazu, Iguazu Falls, Victoria Falls (en) - Illampu (es) - Illimani (en) - Indus, Indus River (en) - Jordán (es) - Kamet (es) - Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro (en) - Kuenlun, Kuenlun Mountains, Kunlan Shan, Kunlun, Kunlun Mountains (en) - Lhotse (es) - Crocodile River, Limpopo (en) - Llullaillaco (es) - Loire, Loire River (en) - Mackenzie, Mackenzie River (en) - madeira, madera - Makalu (es) - Matterhorn (es) - Mekong, Mekong River (en) - Mercedario (es) - Mont Blanc (es) - Nanda Devi (es) - Neckar, Neckar River (en) - Niger, Niger River (en) - NijlNilo - Nuptse (es) - Oder, Oder River (en) - Ojos del salado (es) - Olduvai Gorge (en) - Olympus - OrinocoOrinoco - Liakoura, Mount Parnassus, Parnassus (en) - Paulo Afonso, Paulo Afonso Falls (en) - Po, Po River (en) - Purus, Purus River (en) - Pirineos (es) - La Plata, Plata River, Rio de la Plata (en) - Suriname River, Surinam River (en) - Tagus, Tagus River (en) - Tigris, Tigrus - Tupungato (en) - River Tyne, Tyne, Tyne River (en) - Ural Mountains, Urals (en) - Vistula, Vistula River (en) - Wolga - Chang, Changjiang, Chang Jiang, Yangtze, Yangtze Kiang, Yangtze River (en) - Zambezi, Zambezi River (en) - Welshman, Welshmengalês - administrateuradministrador - procureur-generaal, prokureur-generaalprocurador-geral - gezagautoridade - deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, stadsbodemeirinho, oficial de justiça - bode, pedelbedel, funcionário paroquial - bobbypolícia, policial - apparatsjik, bureaucraat, bureaucrate, bureaukraat, bureaukrate, dienstklopperburocrata - burgemeester, burgervaderburgomestre - examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, gegadigde, kand., sollicitantcandidato - teller, volksteller - minister van financiën - hoofddirecteurpresidente director geral - landsdienaar, rijksambtenaar - ceremoniemeester, commissariscomissário - consul, konsulcônsul - coördinator, coördinatrice, koördinator, koördinatricecoordenador, coordenadora - detective, opsporingsambtenaar, rechercheur, speurder, speurhond, speurneusdetective - bedrijfsleider, beheerder, bestuurder, dir., directeur, dirk, gerant, manager, regisseurdirector - dogedoge - brandweermanbombeira, bombeiro - gendarme, politieagent, veldwachter, wegenwachterpolícia, policial - bedenker, beginneling, beginner, debutant, debutante, nieuweling, nieuwkomer, peetvaderfundador - rijkswachtergendarme - cipier, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, gevangenbewaarder, gevangenbewaarster, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, oppasser, roeper, sluitpost, steekwoordcarcereira, carcereiro, guarda de cárcere - Hoge Commissarisalto comissário - jurist, juriste, Justitia, kantonrechter, politierechter, rechter, rechtsgeleerde, richterjuiz, juíz, juíza, jurista, magistrado - kantonrechtermagistrado - vice-governador - burg., burgervader, gemeentesecretaris, secretarispresidente da Câmara - notaris, notariusescrivã, notário, tabeliã, tabelioa - ambtenaar, beambte, commissaris, employé, functionaris, magistraat, officiaal, officier, overheidsdienaar, regeringsfunctionaris, staatsambtenaar, staatsdienaar - agente federal (es) - arrangeur, organisator, regelaarorganizador - pasjapaxá - gedelegeerde, gevolmachtigdedelegado, plenipotenciário - bout, diender, flic, flik, gerechtsdienaar, glimmerik, juut, klabak, pandoer, politie, politieambtenaar, politiebeambte, rakker, sjouter, smeris, tuut, woutchui, guarda, tira - pretorpretor - burg., burgemeester, burgervaderreitor - onderminister, secretaris, staatssecretaris - P.G., PG, procureur-generaal - koster, kosteres, sacristeinsacristão - baljuw, drossaard, drost, landdrost, meier, schepen, schout, sheriffdelegado, xerife - assessor, beoordelaar, bijzitter, schade-expertavaliador - belastingontvanger - champetter, koddebeier, veldwachter - koster, kosteres - viziervizir - bediende, bewaker, blokhoofd, cipier, havenmeester, herbergmoeder, herbergvaderempregado, guarda, guarda civil - John Marshall, Marshall (en) - Platón (es) - Anna Eleanor Roosevelt (es) - convertible bond (en) - government bond (en) - junk bondações duvidosas - garantia de boa execução - zero coupon bond, zero-coupon bond (en) - B.B., BB, rentespaarbrief, spaarbrief - accreditief, kredietbriefcarta de crédito - schatkistpromesse, schatkistwissel - document, paperassen, papier, papieren - commercial paper (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼