Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

passive - işaret sıfatıdemonstrative, demonstrative adjective/pronoun, demonstrative pronoun - fiil kipi, kip, sıygamodality, mode, mood - ismin yalın hali, yalın halnominative, nominative case, subject case - atfeden, niteleyici, verenallotting, assigning, attributing, attributive, prenominal - dependent, subordinate - strong - geçişli, nesne alantransitive - geçişsiz, nesnesizintransitive - nominal - sıfat türündenadjectival, adjective - dilbilgisi, dilbilgisi kullanımıgrammar - morfoloji, yapıbilimaccidence, inflectional morphology - işlev sözcüğüclosed-class word, function word - öznesubject - nesne, tümleçobject - direct object, object of the verb - dolaylı tümleçindirect object - halcase, grammatical case - oblique, oblique case - akuzatif, ismin -i haliaccusative, accusative case, objective case - datif, ismin -e hali, ismin -e halindeki sözcükdative, dative case - ...-in hali, iyelik haligenitive, genitive case, possessive, possessive case - seslenme durumu, vokatifvocative, vocative case - ablatifablative, ablative case - construction, expression, grammatical construction - relative clause - nominal, nominal phrase, noun phrase - kelime tipi, sözcük türüform class, part of speech, word class - adjective - belirteç, harfi tarif, tanımlıkarticle - belirli harfi tarifdefinite article - belgisiz harfi tarifindefinite article - zamirpronoun - particle - number - kişi, şahısperson - kişi zamiripersonal pronoun - ilgi adılırelative pronoun - üçüncü şahısthird person - cinsiyetgender, grammatical gender - şimdiki zamanpresent, present tense - aorist, geniş zamanaorist - geçmiş zamanpast, past tense - gelecek zamanfuture, future tense - ortaç, ortaç türündenparticipial, participle - present participle - past participle, perfect participle - geçişli fiiltransitive, transitive verb, transitive verb form - geçişsiz eylemintransitive, intransitive verb, intransitive verb form - edat, ilgeç, sonuna ekleme, sonuna konma, takıpostposition - term - dilbilgisi uzmanı, gramercigrammarian, syntactician - Panini - anlaşmaagreement, concord - coordination - değişikliklimiting, modification, qualifying - bildirme kipi, haber kipicommon mood, declarative, declarative mood, fact mood, indicative, indicative mood - dilek kipisubjunctive, subjunctive mood - dilek kipi, istek kipioptative, optative mood - emir kipi, zorunlu şartimperative, imperative form, imperative mood, jussive mood - active, active voice - edilgen çatıpassive, passive voice - aspect - perfective, perfective aspect - imperfective, imperfective aspect - geçmiş zamanpast simple, past tense, preterit, preterite[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼