» 

diccionario analógico

activ - apariţie, sosirechegada - buta, porniligar de novo, reiniciar - dura, persistacontinuar - a avea, avea, cunoaşte, suferisentir, ter - fluctua, oscila, schimba, variacambiar - a afecta, afectaafectar - [se] face, a deveni, a de­veni, a fi, ajunge, a se face, devenificar, ser - a înlocui, schimba, transformamudar, trocar, trocar de roupa - a modifica, modificamodificar - modificare, schimb, schimbaremodificação, mudança - adoção do sistema métrico - diversificación, variedad (es) - ajustare, modificaremudança, mutação - transfer, transpunere - concluzie, finalizare, încheiere, sfârşire, sfârşit, terminareconclusão, terminação - încheiere, terminareconclusão - angaja, angrena - începere, începutcomeço - debut, estreno, lanzamiento, presentación, primicia (es) - inovarefundação - a stabiliza, stabilizaestabilizar - reglementa, regulariza - [se] întâmpla, [se] produce, a avea loc, a se întâmpla, a se întâm­pla, a se petrece, surveniacontecer, ocorrer - lăsa, lăsa în urmădeixar - transformed (en) - a de­con­gela, a dezgheţadescongelar - schimba, transformatransformar - metamorfoză, modificare, prefacere, schimbare, transformare - revizuiremodificação - con­vertire, transformareconversão, transformação - împădurire, reîmpădurirearborização - reîmpădurirerearborização, reflorestamento - dispărea, pieri, stingedesaparecer - micşora, reducedepreciar, detrair, difamar, diminuir - a deschide, a desface, deschide, oferiabrir - a deturna, a schimba, schimbamudar - transfera - aduce, face - face - citi, scanaler - depăşi cu mult, lăsa cu mult în urmăexceder, ultrapassar - veni - adeveri, confirma, corobora, întăriconfirmar, corroborar - presupune - a datadatar - altera, deforma, denatura, falsificaalterar - a încre­dinţa, asigura, garantacertificar-se, dar a certeza, segurar - atenua, reduce, slăbiabrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorar - a indica, arăta, indica, înregistramarcar, mostrar, registar - arăta, evidenţia, înfăţişa - însemna, semnifica - şterge - a accentua, accentua, a insista asupra, a pune accentul pe, a scoate în evidenţă, a sublinia, evidenţia, marca, puncta, pune accent, releva, reliefa, subliniaacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - revigorare, revitalizare, revivifiererenascimento - înviere, reînsufleţire, reînviere, renaştereressurreição - aborda, a ţine, a vinde, tratanegociar - a epuiza, consuma, epuizaacabar, esgotar, terminar - sprijini, susţine, ţineapoiar, sustentar - a spri­jini, propti, rezema, sprijiniapoiar, encostar, suportar, sustentar, suster - adăuga, anexa - enlazar, interconectar, vincular (es) - învecinaapoiar-se, confinar, entestar com, lindar - înfunda, obturaatravancar, obstruir - atrageatrair - funcţiona, mergefuncionar, trabalhar - aduce, face, producecevar, desabafar, desafogar, saciar, satisfazer, vingar - chema, invocaevocar, lembrar - a arunca în aer, a declanşa, a de­clanşa, declanşa, porniensaiar, fazer recomeçar, provocar - produce, stabili - a împinge, a motiva, îmboldi, îndemna, stimulamontivar, motivar - a demara, a începe, a lansa, deschide, inauguracomeçar a, lançar, lançar-se - avea - a umili, degrada, dezonora, necinstirebaixar - a năuci, şoca, uimi, uluideixar sem sentidos - stocastic - a alunga, alunga, goni, izgoniafastar, caçar, mandar embora - [se] scurge, a scădea, a se scurge, a trece, trececair, decorrer, passar - supune - merge - [se] face, [se] preface, [se] transforma, devenidar a volta, girar, rodar, tornar-se, virar - [se] menţine, [se] păstra, a avea viaţă lungă, dăinui, dura, persista, rămâne, ţine, trăimorrer devagar - modificare, schimbaremodificação - fenomen parapsihologicparapsicologia - caz, fapt, întâmplareocorrência - episod, întâmplareepisódio - eventualitate, posibilitatecontingência, eventualidade - casus belli (en) - devenire, prefacerealteração, transformação - accident, hazard, întâmplareacaso, azar - episod, in­cidentincidente - accident inevitabil, forţă majorădesastre natural - fluctuaţie, variaţievariação - ciclu - ciclo - întoarcere, recidivă, revenireocorrência periódica, reaparecimento, referência, regresso, repetição, retorno - schimbare, tranziţie, trecere - schimbare, transformare, transmutaremudança - modificare, prefacere, preschimbare, transformare, tranziţie - green revolution (en) - declanşare, dezlănţuire, izbucnireerupção, explosão - ciclo comercial (es) - eveniment deosebit, ocazie - modificare, schimbaremudança - abiogênese - capilaritatecapilaridade - food chain (en) - frente fria - squall line (en) - oclusión (es) - aversă, ploaie torenţialăaguaceiro, chuvada, chuvarada, temporal - reactanţăreatância - furtună de nea, furtună de zăpadă, furtună de ză­padă, vifor, viforniţă, viscol, viscolealătempestade, tempestade de neve - Doppler effect, Doppler shift (en) - tormenta, tronada, tronado (es) - esforço de torção, momento de torção, torque - presión de vapor (es) - meteo, starea vremii, timp, vremeclima, tempo - elementelementos - acidificação - întărire, învârtoşare, solidificaresolidificação - acţiune - evoluţie, fenomen, mers, procesproceder, procedimento, processo - prefacere, prelucrare, procesareprocessamento, tratamento, tratamento médico, trato - succesiune - selecţie, selecţie naturală - modificare, schimbare, variaţiemudança - ocurenţă - comportament, comportarereacção - ciclo circadiano (es)[Domaine]

-