Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

active (en) - nastanieavvento, venuta - avviare, riavviare - ciągnąć się, kontynuować, trwać - dostawać, mieć, otrzymywaćavere - różnić się, wahaćalterare, cambiare, fare cambiare, fare mutare, modificare, mutare - mieć wpływ na, oddziaływać naavere effetto su - być, pogrążyć się, stać się, stawać się, zapaść, zostaćandare, commuoversi, divenire, essere, farsi, trasformarsi - zamieniać, zamienićcambiarsi, fare le veci di, mutare, sostituire, supplire, trasformare - modyfikować, zmodyfikowaćmodificare, modificarsi - zmianacambiamento, cambio, modifica - passaggio al sistema decimale - diversificación, variedad (es) - modyfikacja, poprawa, zmianaadeguamento, alternarsi, cambiamento, cambio, mutamento, registrazione - cessione, decalcomania, trapasso, trasbordo - zakończeniecessazione, chiusura, conclusione, desinenza, epilogo, fine, terminazione, termine - ukończeniecompletamento, coronamento - ingranare - rozpoczęcieavviamento, inizio, partenza, principio - debutto, esordio, introduzione, partita, preludio, premessa, presentazione, registrazione - założeniefondazione, iniziazione, instaurazione - opanować, ustabilizowaćstabilizzare - regularizar (es) - dziać się, przydarzyć się, stać się, stawać się, zajść, zdarzyć sięavere luogo, avvenire, essere, occorrere, succedere - opuścić, pozostawić, wyjść, zostawićlasciare - transformed (en) - rozmrażaćdecongelare, sbrinare, scongelare, sghiacciare - modificare, rimodellare, trasformare - transformación (es) - przejrzeniealterazione, iterazione, modifica, modificazione, mutamento, revisione, ripetizione - nawrócenie się, przemianaadattamento, conversione, riconversione, trasformazione - zalesianie, zalesienieimboschimento - rimboscamento, rimboschimento - ginąć - bagatelizować, pomniejszać, pomniejszyćdetrarre, distogliere - rozpakowaćaprire - przestawiać, przełączać sięcambiare, passare - transbordar, transferir, transportar, trasladar (es) - costringere, portare, ridurre - make (en) - czytać, przeczytaćleggere - przewyższać klasąsuperare di molto - come (en) - potwierdzaćaccreditare, attestare, avvalorare, comprovare, confermare, cresimare, sostenere, supportare - presupporre - datowaćdatare - okroić, przekręcaćalterare, distorcere, falsare, mistificare, ordire, storcere, svisare, travisare - przekonać, ubezpieczyć, upewniać się, zapewnićaccaparrare, assicurare, assicurarsi - zmniejszać, zmniejszyć, złagadzać, złagodzićattenuare, attutire, coonestare, discriminare, smorzare - pokazywaćcaptare, cattivarsi, immatricolare, indicare, registrare, segnare - show (en) - significare, volere dire - cancellare, eliminare - akcentować, kłaść nacisk, podkreślać, podkreślić, położyć naciskaccentare, accentuare, calcare, conculcare, enfatizzare, opprimere, sottolineare - odnowa, odrodzenie, renesans, rozkwitresurrezione, rifiorimento, rifiorita, rifioritura, rigurgito, rinascimento, rinascita, rinnovamento, ripristino, risurrezione, rivitalizzazione - wskrzeszenieresurrezione, risurrezione - handlowaćaffrontare, medicare, sviluppare, trattare - wyczerpywaćesaurire, finire, infilzare, sfibrare - podtrzymać, udźwignąćreggere, sorreggere, sostenere, sostentare - oprzeć, podeprzećappoggiare, armare, impalare, puntellare, reggere, reggersi, rincalzare, sorreggere, sostenere - apporre, arrotondare - enlazar, interconectar, vincular (es) - graniczyć, opierać, przylegać, sąsiadować, stykać siębordare, confinare con, essere attiguo a, essere contiguo a, esser limitrofo a - przeciążać, przeciążyć, przekrwić się, zatłoczyćcongestionare, intasare, ostruire, otturare - przyciągaćallettare, attirare, attrarre, polarizzare - być na chodzie, działaćmarciare - pomścićcausare - wywoływaćrallegrare, ricreare, rilanciare, risollevare - dotrzeć, pobudzać, wywołać, zapoczątkowaćattivare, azionare, fare il rodaggio, inciampare, provocare, rodare, scatenare - establish, give (en) - motywowaćaizzare, articolare, incentivare, intenerire, motivare, scansare, spostare - rozpocząć, ruszyć, uruchomić, zabierać się do, zacząć, założyćaccendere, ancorare, appiccare, attaccare, avviare, avviarsi, dare avvio, esordire, fomentare, fondare, imbarcarsi, istradare, mettersi a, nascere, suscitare - bear, turn out (en) - poniżyćdegradare, disonorare - ogłuszyćcolpire, impressionare, rintontire, scioccare, sconvolgere, stordire, stressare, traumatizzare - estocástico (es) - odpędzaćcacciare, cacciare via, espellere, fugare, scacciare, scovare, sloggiare, snidare, stanare - podupaść, popadać, przechodzić, upłynąćcadere, correre, eclissarsi, fluire, fuggire, intercedere, intercorrere, passare, passare veloce, scavalcare, scivolare, scorrere, trascorrere, trascorrere veloce, volare - assoggettare - evolversi, procedere, progredire - obejść, objechać, stawać się - nie dawać się łatwo wykorzenićcontinuare, essere duro a morire, insistere, patire, penare, perdurare, persistere, prevalere, protrarsi - modyfikacja - parapsychologiaparapsicologia - wydarzenieaccaduto, avvenimento, caso, happening, vicenda - epizodepisodio - ewentualnośćeventualità - casus belli (en) - modyfikacja, poprawkaalterazione, metamorforsi, modificazione, mutamento, mutazione, trasformazione, variazione - przypadekaccidentalità, accidente, caso, casualità, incidente, infortunio, sfortuna, sorte - zdarzeniefatto, incidente - siła wyższacataclisma - odchylenie, zmianafluttuazione, variazione - okres - cyklciclo - nawrót, niejednokrotność, powtarzalność, powtarzanie się, recydywa, uciekanie sięricaduta, ricorrenza, rimessa, rivincita - transición (es) - przesunięciealterazione, cambiamento, metamorforsi, modifica, modificazione, mutamento, mutazione, trasformazione, variazione - conversione, passaggio, transizione - green revolution (en) - wybuch - ciclo comercial (es) - avventura, occasione - zmianamutazione - abiogeneza, archigonia, samorództwoabiogenesi - kapilarność, włoskowatość, włosowatośćcapillarità - food chain (en) - fronte freddo - squall line (en) - oclusión (es) - ulewaacquazzone, diluvio, nubifragio, rovescio, scroscio - reattanza - śnieżyca, zadymkabufera di neve, tempesta di neve, tormenta - Doppler effect, Doppler shift (en) - tormenta, tronada, tronado (es) - metalowy naszyjnik, moment obrotowy, zwój drutucoppia, torsione - presión de vapor (es) - pogodaclima, condizione atmosferica, condizione metereologica, del tempo, temperie, tempo - żywiołyelementi - kwaśnienie, zakwaszenieacidificazione, inacidimento - krzepnięcie, zestalanieassodamento, rassodamento, solidificazione - azione, processo naturale - procesazione, processo - metoda, procedura, proces, przerób, przerobienie, przeróbka, przetwarzanie, przetwórczość, przetwórnictwo, tokelaborazione, svolgimento - sucesión (es) - dobór naturalny, selekcja naturalnaselezione naturale - zmiana - occurrence (en) - zachowaniecomportamento - ciclo circadiano (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼