Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

aktivní, činný - chegadanástup, příchod - ligar de novo, reiniciar - continuartrvat - sentir, termít - cambiarměnit, obměnit, pozměnit - afectarovlivnit, postihnout, poznamenat - ficar, serbýt, dostat, dostat se, stávat se - mudar, trocar, trocar de roupapřevléknout se, rozměnit, směnit, vyměnit, vyměnit si - modificarmodifikovat - modificação, mudançazměna - adoção do sistema métrico - diverzifikace, rozrůznění - mudança, mutaçãoobměna, úprava, změna - přesun, převedení - conclusão, terminaçãokonec, zakončení, zánik, závěr - conclusãodokončení, dokončování, koncovka, konec - zařadit - começopočátek, zahájení - debut, křest, uvedení - fundaçãozaložení - estabilizarstabilizovat, ustálit, zpevnit - zpravidelnit - acontecer, ocorrerdít se, dojít, konat se, náhodou, nastat, odehrát se, přihodit se, proběhnout, udát se, zběhnout se - deixarnechat, zanechat - transformed (en) - descongelarodmrazit, rozmrazit - transformarpřeměnit, přetvořit - transformace - modificaçãoopravení, pozměnění, revize, zkontrolování, zkorigování, změnění - conversão, transformaçãokonverze, přeměna, převedení, změna účelu nebo funkce - arborizaçãozalesnění - rearborização, reflorestamento - desaparecerzaniknout - depreciar, detrair, difamar, diminuirzlehčovat - abrirotevřít, rozdělat, skýtat - mudarobrátit, přejít, přepnout - transbordar, transferir, transportar, trasladar (es) - chýlit se, spět - make (en) - lersnímat - exceder, ultrapassarpředčit, předstihnout - come (en) - confirmar, corroborardosvědčovat, potvrzovat - presuponer (es) - datardatovat, mít datum - alterarkomolit, zkomolit - certificar-se, dar a certeza, segurarjistit, pojistit, ujistit, zabezpečit, zajistit - abrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorarzmírnit - marcar, mostrar, registarnaměřit, odčíst, odečíst, ukázat, ukazovat - mluvit - naznačit - mazat, vymazat - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinharpodtrhnout, vytknout, vyzdvihnout, zdůraznit - renascimentoobnova, obroda - ressurreiçãovzkříšení, zmrtvýchvstání - negociarpojednat, prodávat, traktovat, vést - acabar, esgotar, terminardobrat, spotřebovat, vybrat, vyčerpat, vypotřebovat, žrát - apoiar, sustentardržet, nést, podepřít, podpírat - apoiar, encostar, suportar, sustentar, susteropřít, podepřít, zapřít-1 - opatřit - propojit - apoiar-se, confinar, entestar com, lindarsousedit - atravancar, obstruirpřiškrtit, zacpat, zanést - atrairpoutat, přitahovat - funcionar, trabalharběžet, fungovat - cevar, desabafar, desafogar, saciar, satisfazer, vingarnadělat, napáchat, přinést, přivodit, vyvolat, způsobit, způsobovat - evocar, lembrarpřivolat, vyvolat - ensaiar, fazer recomeçar, provocarodpálit, podnítit, přimět, roznítit, spustit, vyvolat, zaběhávat - establish, give (en) - montivar, motivarmotivovat, podnítit, stimulovat - começar a, lançar, lançar-sedát se do, rozběhnout, započít - nosit, zrodit - rebaixarponížit, topit-2, utopit - deixar sem sentidosomráčit, uzemnit - estocástico (es) - afastar, caçar, mandar emboraodehnat, zapudit - cair, decorrer, passarmíjet, projít, uběhnout, upadnout, uplynout - podrobit, vystavit - go (en) - dar a volta, girar, rodar, tornar-se, virarpřeměnit se, proměnit se, stát se - morrer devagarmít tuhý život, panovat, přetrvávat, převládat, trvat - modificação - parapsicologiaparapsychologie - ocorrênciapříhoda, událost - episódioepizoda - contingência, eventualidadeeventualita, možnost - casus belli (en) - alteração, transformaçãoproměna, snížení, úprava - acaso, azarnáhoda, nahodilost - incidenteincident, událost - desastre naturalvyšší moc, vyšší vůle - variaçãozměna - koloběh, perioda - ciclocyklus - ocorrência periódica, reaparecimento, referência, regresso, repetição, retornonávrat, nový výskyt - skok - mudançaposun, změna - konverze, převrat - green revolution (en) - erupção, explosãopropuknutí, vypuknutí - hospodářský cyklus - akce - mudançapřeměna, proměna - abiogênese - capilaridade - potravní řetězec - frente friastudená fronta - squall line (en) - oclusión (es) - aguaceiro, chuvada, chuvarada, temporalliják, průtrž mračen - reatância - tempestade, tempestade de nevechumelenice, fujavice, metelice, sněhová bouře, sněhová vichřice, vánice - Doppler effect, Doppler shift (en) - tormenta, tronada, tronado (es) - esforço de torção, momento de torção, torquetočivý moment - presión de vapor (es) - clima, tempopočasí - elementosživly - acidificaçãookyselení - solidificaçãoléčení - přírodní proces - proceder, procedimento, processoděj, proces - processamento, tratamento, tratamento médico, tratozpracování - ekologická sukcese - přírodní výběr, přirozená selekce, přirozený výběr - mudança - výskyt - reacçãochování, reakce - ciclo circadiano (es)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼