Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

การออกเดินทาง, การออกไป, การเคลื่อนไปegreso, ida, marcha, partida, salida - acceso, entrada, ingreso - landing (en) - desaparición - retirada - การอพยพemigración - การอพยพinmigración - salida - evasión, evitación, rehuida, sorteo - maniobra - huida - การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมากéxodo, hégira - surfacing (en) - การมาบรรจบกันconvergencia - approach, approaching, coming (en) - การปรับปรุงให้ดีขึ้น, การเคลื่อนไปข้างหน้า, ความก้าวหน้าadelantamiento, adelanto, andadura, avance, evolución, marcha, paso, progresión - การเคลื่อนไหวlocomoción - abaft, aft, astern (en) - desplazamiento - การล่องเรือหรือบินไปรอบๆcircunnavegación - endurance riding (en) - การท่องเที่ยว, การเดินทางde viaje, recorrido, trayecto, viajar, viajes - odisea - การเดินทางไกลเพื่อล่าสัตว์หรือท่องเที่ยวcampaña, expedición de caza, partida de caza, safari - exploration, geographic expedition (en) - grand tour (en) - on the road, on tour (en) - การจาริกแสวงบุญperegrinación, peregrinaje, romería - ยานพาหนะที่ต้องเปลี่ยนระหว่างทางconexión, correspondencia, enlace, nexo, relación, unión - การปีนเขาalpinismo, andinismo, montañismo - rock climbing (en) - ทางลงdescenso - return (en) - การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดaceleración, exceso de velocidad - การเพิ่มความเร็ว, ความเร่งaceleración, aceleramiento - aducción, alegato - adelantamiento, paso - vibración - อพยพemigrar, transmigrar - desplegar - alinear - brotar, emanar - confluente - fricción, frotación, frotamiento, roce, rozamiento - copeo - การทำลับ ๆcautela, sigilo - การปวดศีรษะข้างเดียวmigración - การเรียกพบ, แวะเยี่ยมvisita - alto - low (en) - draw (en) - draw, pull back (en) - เปิดออกabrir - ทำให้ปิดcerrar, cerrarse, concluir, terminar - ชั่วขณะbreve, momentáneo - desarreglar, desgreñar, desmelenar, despeinar, enmarañar - cut, switch off, turn off, turn out (en) - ที่ส่งโดยทางอากาศen el aire - ขณะเคลื่อนไหวen movimiento - เตรียมดินสำหรับเพาะปลูกcultivar - encaminarse a - เดินทางdesplazarse, moverse - ทำให้ไถลไป, ลื่น, ลื่นไถล, ใส่อย่างง่ายและรวดเร็วderrapar, deslizar, deslizarse, escurrirse, pasar, patinar, resbalar, resbalarse - เดินโซเซbambolearse, tambalearse, vacilar - ตะลอนเที่ยว, ร่อนเร่พเนจร, ออกนอกเส้นทาง, เดินเท้า, เดินเรื่อยเปื่อย, เดินไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอนandar sin rumbo fijo, caminar mucho, dar una caminata, deambular, divagar, errar, extraviarse, hacer excursiones, pasearse sin propósito, recorrer, vagabundear, vagar, viajar - คว่ำvolcar, volcarse, zozobrar - ลอยflotar, nadar - play (en) - ขึ้นฝั่งarribar, bajar a tierra, bajar de a bordo, desembarcar, desembarcar del avión - colocar, posicionar, situar - ตาม, ทยอย seguir - อยู่ข้างหน้าanteceder, preceder - แยกกันอยู่separarse - concentrarse, reunirse - ผ่านไปpasar, pasar por - rodear a uno - ลดลง, หนีescapar, escaparse, evadirse, fugarse, huir, largarse, soltarse, volar - นำไปa cargo de tomar uno, encargarse de, tomar a cargo de uno - change, transfer (en) - เกี่ยวกับแผ่นดินไหวsísmico - eólico, eolio - กระหน่ำ, ฝนตกลงมาอย่างหนัก, ฝนตกหนักcaer chuzos, diluviar, llover a cántaros - เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลงde marea - chorro, surtidor - ฮัจญ์hajj - descarrilamiento, descarrilo - movimiento - passage, passing (en) - desplazamiento - การเคลื่อนไหวโดยอิสระcirculación - diáspora - ระลอกคลื่นเล็ก ๆmurmullo, onda pequeña, ondulación - gravitation wave, gravity wave (en) - onda senoidal - vibración - seiche (en) - ตกbaja, bajada, bajar, bajón, caída, caído, caimiento, decrecimiento, depresión, descenso, despeño, disminución - การบดบังรัศมี, ความมัวหมอง, ความมืดมนลง, อุปราคาeclipse - สุริยุปราคาeclipse de sol, eclipse solar - จันทรุปราคาeclipse de luna, eclipse lunar - eclipse total - fall (en) - alpinismo, escalada, montañismo - น้ำขึ้นflujo, marea alta, pleamar - aegir, bore, eager, eagre, tidal bore (en) - rip current, riptide (en) - lahar - การไหลcirculación, corriente, flujo - กระแส, กระแสน้ำ, กระแสน้ำหรือลมchorro, flujo - กระแสน้ำเชี่ยวtorrente - post-seísmo - น้ำที่พุ่งขึ้น, อย่างฉับพลันataque, chisguete, chorretada, chorro, demarraje, esfuerzo, estirón, racha - ข้อมูลรั่ว, แก๊สรั่วescape, filtración, fuga, salida - efecto - adelantamiento, adelanto, andadura, avance, evolución, paso, progresión, progreso - ระยะห่างdifusión, diseminación, expansión, extensión, generalización, propagación - ขบวนม้าหรือยานพาหนะในพิธีcabalgata, desfile - disturbio, estela - bise, bize (en) - boundary layer (en) - Brownian motion, Brownian movement, pedesis (en) - การเลื่อนไหลของทวีป - chinook, chinook wind, snow eater (en) - harmattan (en) - seleccción por niveles - แรงกระตุ้นímpetu - torbellino de arena - พายุทรายsimún, siroco, tempestad de arena, tormenta de arena - este, euro, levante, oriente, pascua, solano, viento del este - ลมแรงborrasca, galerna, tempestad, temporal, vendaval, ventarrón, viento tempestuoso - พายุเฮอริเคนbaguío, huracán, vendaval, vórtice - jet stream (en) - พลังงานจลน์energía cinética - mistral, viento maestral - aquilón, bóreas, cierzo, norte, tramontana - ocean current (en) - corriente del golfo - Japan current, Kuroshio, Kuroshio current (en) - ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา, ฝน, สภาพที่มีฝนตกpluviosidad, precipitación - simún - ช่วงหิมะตก, ปริมาณหิมะที่ตกcota de nieve, nevada, nevado, nieve, nivosidad - virga (en) - austro, sur - ลมสินค้าviento alisio - พายุไต้ฝุ่นbaguío, tifón - turbulent flow (en) - laminar flow (en) - กระแสลมที่พัดเข้ามาcorriente, corriente de aire - oeste, poniente - ลมหมุนremolino, torbellino, tromba, vórtice - การแยกสารชีวโมเลกุลด้วยไฟฟ้า - movimiento - การสั่นcimbreo, estremecimiento, inestabilidad, palpitación, temblequera, temblor, trepidación, vibración - การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา - การดับextinción - rest (en) - anticiclón, área de alta presión[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼