Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

خروج؛ عزیمت, رفتن, عزیمت؛ انحرافegreso, ida, marcha, partida, salida - دخولacceso, entrada, ingreso - landing (en) - desaparición - retirada - مهاجرتemigración - مهاجرتinmigración - salida - evasión, evitación, rehuida, sorteo - maniobra - فرار از زندانhuida - خروج, خروج؛ برون روی, سفرخروج, مهاجرت, مهاجرت دسته جمعىéxodo, hégira - surfacing (en) - تلاقی؛ همگراییconvergencia - approach, approaching, coming (en) - پیشرفت, پیشرویadelantamiento, adelanto, andadura, avance, evolución, marcha, paso, progresión - نقل و انتقالlocomoción - بطرف عقب - سفر, عمل طى كردن, عمل پيمودنdesplazamiento - دور زنیcircunnavegación - endurance riding (en) - رفت و آمد, مسافرت؛ سیاحتde viaje, recorrido, trayecto, viajar, viajes - odisea - سياحت اكتشافى در افريقا, صيد و سياحتcampaña, expedición de caza, partida de caza, safari - exploration, geographic expedition (en) - grand tour (en) - on the road, on tour (en) - زيارت, زيارت اعتاب مقدسه, زیارت, سفرperegrinación, peregrinaje, romería - انتقال؛ عوض کردنconexión, correspondencia, enlace, nexo, relación, unión - کوهنوردىalpinismo, andinismo, montañismo - rock climbing (en) - نزول؛ فرورویdescenso - return (en) - سرعتaceleración, exceso de velocidad - شتابaceleración, aceleramiento - ارائه, اظهار, اقامه, ايراد, نزديكىaducción, alegato - سبقتadelantamiento, paso - vibración - بكشور ديگر, مهاجرت کردنemigrar, transmigrar - پرچمdesplegar - alinear - brotar, emanar - باهم جارى شونده, همريزconfluente - fricción, frotación, frotamiento, roce, rozamiento - copeo - نهانcautela, sigilo - مهاجرتmigración - سر زدن؛ بازدید کردن, ملاقات کوتاهvisita - alto - low (en) - draw (en) - draw, pull back (en) - باز کردن درabrir - تعطيل شدنcerrar, cerrarse, concluir, terminar - انی, بى دوام, تبعيدى, زود گذر, فانىbreve, momentáneo - اذيت كردن, بر هم زدن, مچاله كردن, پريشان كردن, چروك شدنdesarreglar, desgreñar, desmelenar, despeinar, enmarañar - cut, switch off, turn off, turn out (en) - بوسيله هوا نقل و انتقال يافته, در پرواز, هوا بردen el aire - حرکتen movimiento - کشت کردن؛ آماده کردن زمین برای کاشتcultivar - پيمودنencaminarse a - از جایی به جای دیگر رفتن؛ تحرک داشتنdesplazarse, moverse - خزيدن, رها شدن, سر خوردن, سريع حركت دادن, ليز خوردنderrapar, deslizar, deslizarse, escurrirse, pasar, patinar, resbalar, resbalarse - الله كلنگ بازى كردن, بالا و پايين رفتن, تلو تلو خردن؛ متزلزل بودن, تلو تلو خوردن, پس و پيش رفتنbambolearse, tambalearse, vacilar - سرگردان بودن, مسير پيچيده, منحرف شدن, ولگردى كردن, پرسه زدن, پیاده روی کردنandar sin rumbo fijo, caminar mucho, dar una caminata, deambular, divagar, errar, extraviarse, hacer excursiones, pasearse sin propósito, recorrer, vagabundear, vagar, viajar - نظ., واژگون شدن؛ غرق شدنvolcar, volcarse, zozobrar - شناور کردنflotar, nadar - play (en) - مج., پیاده شدن؛ پیاده کردنarribar, bajar a tierra, bajar de a bordo, desembarcar, desembarcar del avión - colocar, posicionar, situar - seguir - مقدم بودنanteceder, preceder - متاركه كردنsepararse - concentrarse, reunirse - رد شدنpasar, pasar por - rodear a uno - بسرعت رفتن, فرار كردن, فرار کردن, گريختنescapar, escaparse, evadirse, fugarse, huir, largarse, soltarse, volar - به عهده گرفتنa cargo de tomar uno, encargarse de, tomar a cargo de uno - change, transfer (en) - زلزله اي, متزلزل, وابسته به زمين لرزهsísmico - eólico, eolio - شدیدا باریدن, شر شر باریدن, شرشر کردن, کوفتن؛ با شدت باریدنcaer chuzos, diluviar, llover a cántaros - جزر و مدى, جزر و مدی, كشندىde marea - chorro, surtidor - حاجى, حج, زيارت حجhajj - از خط خارج شدن ترنdescarrilamiento, descarrilo - movimiento - passage, passing (en) - desplazamiento - گردش؛ چرخشcirculación - diáspora - ریز موجmurmullo, onda pequeña, ondulación - gravitation wave, gravity wave (en) - موج سينوسىonda senoidal - vibración - seiche (en) - افت؛ کاهشbaja, bajada, bajar, bajón, caída, caído, caimiento, decrecimiento, depresión, descenso, despeño, disminución - خسوف؛ کسوف, كسوف يا خسوف, گرفت, گرفتگىeclipse - eclipse de sol, eclipse solar - نج.eclipse de luna, eclipse lunar - eclipse total - fall (en) - alpinismo, escalada, montañismo - بالاترین سطح آب, حد نهایی مد دريا, ك.flujo, marea alta, pleamar - موج يا سدخيلى مرتفع - rip current, riptide (en) - lahar - جریان, سيلانcirculación, corriente, flujo - جريان رود, جریان, روانهchorro, flujo - سیلابtorrente - post-seísmo - فواره, فورانataque, chisguete, chorretada, chorro, demarraje, esfuerzo, estirón, racha - نشت, نشتیescape, filtración, fuga, salida - efecto - adelantamiento, adelanto, andadura, avance, evolución, paso, progresión, progreso - گسترشdifusión, diseminación, expansión, extensión, generalización, propagación - رژۀ سواره نظامcabalgata, desfile - disturbio, estela - bise, bize (en) - boundary layer (en) - Brownian motion, Brownian movement, pedesis (en) - continental drift (en) - chinook, chinook wind, snow eater (en) - harmattan (en) - seleccción por niveles - نیروی حرکتیímpetu - torbellino de arena - طوفان شن, ماسهبادsimún, siroco, tempestad de arena, tormenta de arena - عيد پاك, عید پاکeste, euro, levante, oriente, pascua, solano, viento del este - تند باد, در درياborrasca, galerna, tempestad, temporal, vendaval, ventarrón, viento tempestuoso - تندباد, طوفان, طوفان شديد, گردبادbaguío, huracán, vendaval, vórtice - jet stream (en) - انرژى جنبشى, انرژى سينتيك, نيروى ناشىاز حركتenergía cinética - mistral, viento maestral - باد شمالaquilón, bóreas, cierzo, norte, tramontana - ocean current (en) - corriente del golfo - Japan current, Kuroshio, Kuroshio current (en) - باران, بارش, بارندگى, ریزش باران؛ میزان بارندگیpluviosidad, precipitación - simún - بارش برف, برف, مقدار بارش برف در جاييcota de nieve, nevada, nevado, nieve, nivosidad - virga (en) - باد جنوبىaustro, sur - باد مداوم جنوب شرقی یا شمال خاوریviento alisio - ج.ش., چرخند استوایی؛ تیفونbaguío, tifón - turbulent flow (en) - laminar flow (en) - جریان هوا؛ کورانcorriente, corriente de aire - باد غربى, باد مغرب, طوفان غربىoeste, poniente - گردبادremolino, torbellino, tromba, vórtice - cataphoresis, dielectrolysis, electrophoresis, ionophoresis (en) - movimiento - لرزش؛تزلزلcimbreo, estremecimiento, inestabilidad, palpitación, temblequera, temblor, trepidación, vibración - تکاپو؛ فعالیت - خاموشی؛ نابودیextinción - rest (en) - واچرخه, گردباد هوايىanticiclón, área de alta presión[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼