Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

contacto (es) - bekräfta, bestyrkaconfirmar, corroborar - kommunicera, meddela sigcomunicar - föra framcomunicar - göra förbön, kontakta, lägga sig ut, medla, stå i kontakt []coordenar, interceder, servir de medianeiro - få till stånd, förhandla, utverkanegociar - få över ngn på sin sida, övertygaconquistar, convencer, persuadir - egga, sporra, uppmuntraanimar - avbryta, lägga sig i, låta tala utdeixar falar, deixar terminar, escutar, interromper, intrometer-se, suspender - förkasta, försmå, tillbakavisarecusar - gå med på, samtyckaconsentir - dra [] tillbaka, dra sig ur - återkalla, upphävarescindir, revogar - ge efter, samtyckaconcordar - diskutera, prata igenomdiscutir - insistir (es) - demonstrera, förevisa, manifesterademonstrar - förebrå, förmana, tillrättavisarepreender - aga, straffa, tuktaaçoitar, castigar, humilhar - läxa upp, skälla utrepreender - förebrå, klandracensurar - update (en) - uttrycka sig tvetydigtser ambíguo - förvanska, stympaalterar - despreciar, menospreciar (es) - häcklaembromar - baktala, förtala, racka ner på, smutskasta, tala illa omcaluniar, denegrir, difamar, fazer pouco de - baktala, förtalaaviltar, caluniar, denegrir, desacreditar, difamar, vilipendiar - lovprisaexaltar, louvar - förringa, förringar, nedsättaminimizar - angripa, bestrida, ifrågasätta, motsäga, skarpt kritiseracontestar, impugnar, refutar - gräla om, tvista, utmanadesafiar, discutir, disputar - föreslåsubmeter - consultar (es) - smickra grovtincensar - brown-nose, butter up (en) - försvaradefender - [] stifta bekantskap med, föreställa, introducera, presenteraapresentar, introduzir - presenteraapresentar - hälsa, sägadizer - baktalacriticar - tycka synd om, vara ledsen för ngns skulldeplorar, estar confiante, estar seguro - gapa [], ropa, skrika till, utbrista, utropaexclamar - ropa, skrikaberrar, bramar, clamar, gritar, vociferar - convolute, pervert, sophisticate, twist, twist around (en) - klargöra, klarläggaesclarecer - namngeenumerar - aim (en) - utarbetadesenvolver - echarle teatro, embellecer, hinchar, meter paja (es) - betecknadescrever - definieradefinir - dra igenom, gå igenomrepassar, repetir, rever - artikuleraarticular, enunciar, pronunciar - formulera, uttryckaexpressar, formular - confirm, reassert (en) - bära vittnesbörd om, intyga, vittna, vittna omdar testemunho, testemunhar - åberopa, andraga, anföra, framläggaadiantar, andiantar, apresentar, propor - anmärka, konstatera, säga, yttracomentar - beskriva i detaljer, framställa i detalj, nämna särskilt, specificeraespecificar, particularizar, pormenorizar - sacar a colación, sacar a relucir (es) - alludera, hänsyftamencionar - aim, drive, get (en) - tilläggaacrescentar - babbla, jollra, kallprata, pladdra, prata, skvallra, småprata, snacka, språka, tjattrabisbilhotar, cavaquear, falar, tagarelar - expresar, indicar (es) - göra kanal i, gräva utsulcar - bjuda, inbjuda, inviteraconvidar - invite, receive, take in (en) - draw (en) - come, come in (en) - meddela, vidarebefordracomunicar - give (en) - acceder, entrar al sistema, iniciar, meter, meter en el sistema (es) - relate (en) - överförande, överföring, vidarebefordrantransmissão - förbindelse[]comunicação - fotoperiodismo (es) - telefonsamtalchamada, comunicação - chamada a cobrar, telefonema a cobrar - rádio - tvtelevisão - amplimoduleringmodulação de amplitude - FMFM - kroppsspråkexpressão corporal - diálogo (es) - conferencia, congreso (es) - acto de habla, acto lingüístico (es) - litanialadainha, litania - telepatitelepatia[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼