Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

kommunikasjon, kommuniseringالإتصال, الإعلام - تكراري - carrera, carrera profesional (es) - fascistiskفاشي, فاشي، فاشِسْتي - مستقبلي - computer simulation, simulation (en) - oppbygning, strukturتركيب - basis, fot, fundament, grunnlag, grunnlag/-trekk, grunnlinje, sokkelأساس, أساس، قاعِده، أصْل, أساس، قاعِدَه, حجر الزاوية, قاعدة, موطئ - خلفيّة, عنصرأساسي - أثر, سكّة - forståelse, idé, konsept, unnfangelseتركيب, حَمْل, فِكْرَه، مَفْهوم, مفهوم - منطق - مبدأ - lovقانون - مبدأ - Bernoulli's law, law of large numbers (en) - Boyle's law, Mariotte's law (en) - Charles's law, Gay-Lussac's law, law of volumes (en) - law of mass action, mass action theory (en) - Gresham's Law (en) - Ohm's law (en) - exclusion principle, Pauli exclusion principle (en) - nebular hypothesis (en) - modelo (es) - antakelse, formodning, gjetning, spekulasjonتخمين, تَخْمين، ظَن، حَدَسِيَّه, تَكَهُّن - إفتراض, فرض - grunnsetning, lov, prinsipp, regelقاعِدَه, قانون, مبدأ, مَبْدأ - anelse, mistankeبصيص, تنويه, فكرة, مَعْرِفَه قليلَه، أقل فِكْرَه عن, وميض - læresetning, trossetningفلسفة, مذهب, مَذْهَب - overtroخرافة, خُرافَه, مِثال خُرافي - تصوّف - hovedtendens/-strømningإتجاه العام, الإتِّجاه أو التيّار الرَّئيسي - Chartism, chartist movement (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - Athanasian Creed (en) - إبطالية - رّوحانيّة - قصّة الخلق - عقيدة, مذهب - ثنائية - اّبيقورية المذهب نفسه - وحدويّة - اّحدية - تعدّدية - شّعبيّة - إنسانية - مذهب المساواة - علمانية - كونفوشيوسيّة - deconstrucción, desconstrucción (es) - وجودية - تصميمية - fatalisme, skjebnetroجبرية, جَبْرِيَّه، مَذْهب القَضاء والقَدَر - logicism (en) - مادية - mentalism (en) - اْسمانية مذهب فلسفي - نسبوية - مدرسية - semiología, semiótica (es) - إيمان بالذات - رواقية - غائية - الحيوية المذهب الحيوي - تحطيم المعتقدات التّقليديّة - تجربة - læreمَبادئ نَظَرِيَّه, نظرية, نَظَرِيَّه - dialectical materialism (en) - فلسفة الواقعية - Malthusianism, Malthusian theory (en) - ترشيد الإنفاق - نظرية ثنائية - conservation of energy, first law of thermodynamics, law of conservation of energy (en) - conservation of mass, conservation of matter, law of conservation of mass, law of conservation of matter (en) - تعادل - kinetic theory, kinetic theory of gases (en) - نسبية - Einstein's general theory of relativity, general relativity, general relativity theory, general theory of relativity (en) - Einstein's special theory of relativity, special relativity, special relativity theory, special theory of relativity (en) - supersymmetry (en) - teoría cuántica (es) - Heisenberg indeterminacy principle, Heisenberg principle, Heisenberg uncertainty principle, indeterminacy principle, principle of indeterminacy, principle of uncertainty, uncertainty principle (en) - information theory (en) - دارونية - Lamarckism (en) - supply-side economics (en) - جدل - Grimm's law (en) - Verner's law (en) - Christian theology (en) - natural theology (en) - Jesuitism, Jesuitry (en) - Thomism (en) - نفعية - آرية - consubstanciación (es) - Byzantinism, Caesaropapism, Erastianism (en) - Jansenism (en) - chiliasm, millenarianism, millenarism, millenniumism (en) - Rosicrucianism (en) - إبهام, فلسفة المتعالية - عالميّة - anarkismeالفوضوية, فَوْضَوِيه - Machiavellianism (en) - moderantismo (es) - socialdemocracia (es) - نخبية - ekstremismeتطرّفية, تَطَرُّف - fascismeالفاشِيَّـه، الفاشِسْتِيَّه, فاشية - إتحادية - neoliberalismo (es) - libertarianism (en) - مبادىء الملكية - Negritude (en) - تقدمية - راديكالية - جمهورية - socialismo utópico (es) - عسكرية - Gnosticism (en) - توحيد - ربوبية - توحيد, توحيدية - panteismeإشراك بالله, شرك - hedenskapوثنية, وثَنِيَّه، عِبادَة الأوْثان - obeah, obi (en) - adventismo (es) - katolisismeالكاثوليكيه, الكَنيسَة الكاثوليكيَّة الرّومانيه, كاثوليكية - الكثلكة - أنجليكية - Anglo-Catholicism, High Anglicanism (en) - Arminianism (en) - calvinismo (es) - luteranismo (es) - توحيدية - أنجليكانية - أصوليّة - منهاجية - Mormonism (en) - pentecostalism (en) - ـبريسبيتارية - Hinayana, Hinayana Buddhism (en) - Lamaism, Tibetan Buddhism (en) - Tantra, Tantrism (en) - Zoroastrismeدّيانة الفارسيّة القديمة, زرادشتية - budskap, emne, forkynnelse, stoff, temaرسالة, رِسالَه أخْلاقِيَّه، عِبْرَه, مادَّة المَوْضوع, محتوى - betydningمبيّن, معنى, مَعْنى للكَلِمَه - lære, moralعِبْرَه، دَرْس أخْلاقي, مغزى - hemmelighetسر, سرّ - dogme, fastslått læresetningعقيدة, عَقيدَه - økumenikkوحدوية - تجسيد - Nicene Creed (en) - Hallel (en) - canto gregoriano (es) - form (en) - تناقض - Greek mythology (en) - Roman mythology (en) - Norse mythology (en) - beliggenhet, stedحالة[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼