Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

alkali, alkalikalcalino, básico - aspirinácido acetilsalicílico, aspirina, aspirinar - amonyakamoniaco, amoníaco, hidróxido amónico - informational RNA, messenger RNA, mRNA, template RNA (en) - kaon, kappa-meson, k-meson, K particle (en) - agua bendita - akıcı, sıvıfluido, liquido - enzimenzima - aktinyumactinio - helyumhelio - plutonyum, plütonyumplutonio - brucine (en) - catalyse, catalyze (en) - espectrometría, espectroscopia - arıtmak, temizlemekdesempolvar, desengrasar, lavar, limpiar, purificar - flabbily (en) - arıtmak, temizlemekdestilar, purificar - katılıksolidez - çözülmek, çözünmek, erimek - çözmek, çözündürmekderretir, deshacer, diluir, disolver, fundir - technical (en) - hydrophilic (en) - lipophilic, lipotropic (en) - tuzdan arıtmak, tuzunu almakdesalar - análisis químico - kantitatif analiz, nicel çözümlemeanálisis cuantitativo - colorimetric analysis, colorimetry (en) - titrasyonvaloración - diyaliz, kanı süzerek temizlemediálisis - plasmapheresis (en) - supercrítico - atom numarasınúmero atómico - carbon-14 dating, carbon dating, radiocarbon dating (en) - tek değerlikli - organic (en) - gaz gibi, gaz halinde, gazlıgaseoso - susuzanhidro - ahlakını bozmak, yoldan çıkarmak, yozlaştırmakcorromper, pervertir - albüminlialbuminoso - su, su içeren, su ile ilgili, suluacuoso, aguado, aguanoso, flojo, sedimentario - aselbentten elde edilen, benzoikbenzoico - carboxyl, carboxylic (en) - atropinatropina - karbon, karbon ile ilgilicarbónico - diatomic (en) - Bordeaux mixture (en) - asetikacético - aktinik - katalitik, tezleşikcatalíctico - chemical reactor (en) - clorpromacina - kükürtlü, sülfüriksulfúrico - heparin, Lipo-Hepin, Liquaemin (en) - escopolamina, hioscina - kıvam, yoğunlukconsistencia - viskozite, yarı sıvılıkviscosidad - bağlılıkadherencia, adhesión, adhesividad - compresibilidad - kolayca kırılma, kolay kırılır olma, narinlikbronquedad, fragilidad, lo quebradizo - gözeneklilik, gözenekli yapıporosidad - geçirgenlikpermeabilidad - absorbencia, absorbidad - yoğunlukdensidad, espesor - relative density (en) - bağıl atom kütlesiatómica, masa atómica - peso molecular - combining weight, eq, equivalent, equivalent weight (en) - concentración - factor pH - M, molar concentration, molarity (en) - çözülemezlik, çözüşmezlik, erimezlikinsolubilidad - colágeno - kütle hareket kanunu - biokimyabioquímica, química biológica - kimyaquímica - organik kimyaquímica orgánica - inorganik kimyaquímica inorgánica - fizikokimya, fiziko-kimya, fiziksel kimyaquímica física - elektroşimielectroquímica - jeokimyageoquímica - fotoquímica - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - formül, kimyasal formülfórmula química - fórmula molecular - fórmula estructural - fórmula empírica - glüten, yapışkan maddegluten - cooking oil (en) - aceite vegetal - aceite de maíz - zeytinyağıaceite, aceite de oliva - hurma yağı, rüşvetpalmiste - aceite de cacahuete - aceite de sésamo - aceite de girasol - et suyucaldo - agua corriente - içme suyuagua potable - maden suyu, sodagaseosa - gazoz, maden suyuagua de mesa, agua mineral, gaseosa - reino - periyodik tabloclasificación periódica, tabla periódica - antimuon, positive muon (en) - antineutron (en) - antipartícula - antiprotón - antitauon, tau-plus particle (en) - baryon, heavy particle (en) - beauty quark, bottom quark (en) - zincir - charm quark (en) - down quark (en) - elektronelectrón - partícula elemental - hadrón - hyperon (en) - iyonion, ión - lambda hyperon, lambda particle (en) - mesonmesón - mu-meson, muon, negative muon (en) - neutrino - nötronneutrón - çekirdek parçası, nükleon - pi-meson, pion (en) - artı elektron, pozitif elektronpositrón - protonprotón - squark, strange quark (en) - top quark, truth quark (en) - up quark (en) - biokimyacıbioquímica, bioquímico - kimyagerquímica, químico - Dalton, John Dalton - Faraday, Michael Faraday - Dmitri Ivanovich Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleyev, Dmitri Mendeleev, Dmitri Mendeleyev, Mendeleev, Mendeleyev (en) - allotropism, allotropy (en) - fotoemisión - bond, chemical bond (en) - covalent bond, homopolar bond (en) - hydrogen bond (en) - electrostatic bond, electrovalent bond, ionic bond (en) - metallic bond (en) - osmotic pressure (en) - kar tanesicopo, copo de nieve - buz kristali - çiçek tozu, polenpolen - kolza yağı - vainillina - cera de carnauba, zumo de carnauba - asidifikasyon, asitleme, asitleşmeacidificación - adsorción - autocatalysis (en) - calcinación, calcinamiento - carbonation (en) - kataliz, tezleşimcatálisis - santrifüjleme - kimyasal değişim, kimyasal olay, kimyasal süreçproceso químico - kimyasal reaksiyon, reaksiyonreacción química - kromatograficromatografía - tutuşma, yanmacombustión - pıhtılaşmacoagulación - tuzdan arındırmadesalación, desalinización - difüzyondifusión - emission (en) - exothermic reaction (en) - kademeli damıtma, kısmi distilasyon - katılaşma, sertleşmeendurecimiento, solidificación - hidrolizhidrólisis - beneficiation, mineral dressing, mineral extraction, mineral processing, ore dressing, ore processing (en) - geçişim, ozmososmosis, ósmosis - oksidasyon, oksitlenme, paslanma, yükseltgenmeoxidación - oxidation-reduction, oxidoreduction, redox (en) - fotosentezfotosíntesis - polimerizasyon, polimerleşmepolimerización - proteolysis (en) - reducing, reduction (en) - inceltmeafinación, enriquecimiento, refinación, refinado, refinadura, refino - sabunlaşma - secondary emission (en) - solvation (en) - Solvay process (en) - içe tutunma, sorbsiyonabsorbencia, absorción - thermal emission, thermionic emission (en) - oktan ölçüsüoctanaje - yorulmafatiga - maddenin haliestado, estado de la materia, estado físico - form, phase (en) - gaz - plasma - aldehitaldehído - harman, karışımmezcla - alaşm - kolloid, kolloit, koloid, koloitcoloide - karışım, mahlut - eutectic (en) - çözelti, eriyik, solüsyonsolución - aqueous solution (en) - asıltı, katı asıltı, süspansiyonsuspensión - mumlu kil, plastisinarcilla para modelar, barro para modelar - plastikleştirici, yumuşatıcıplastificador - polietilenplástico, polietileno, politene - acetilo - polivinílico - cinnamene, phenylethylene, styrene, vinylbenzene (en) - polisitrenpoliestireno - Styrofoam (en) - bakalitbakelita, baquelita - teflón - asetik asitácido acético - acetona - asetilenacetileno, alquino - Agent Orange (en) - aminoasitaminoácido - alanina - asparagina - aspartic acid (en) - canavanine (en) - CFC, chlorofluorocarbon (en) - citrulline (en) - cysteine (en) - cystine (en) - diamine (en) - essential amino acid (en) - glutamik asit - glutamina - glycine (en) - hydroxyproline (en) - ornitina - asit, hamız - klorat, klorik asit tuzuclorato - hipoklorid, hipoklorithipoclorito - hypophosphorous acid, orthophosphorous acid, phosphorous acid (en) - lysergic acid (en) - pyrophosphoric acid (en) - succinic acid (en) - sulfonic acid, sulphonic acid (en) - titania, titanic acid anhydride, titanic anhydride, titanic oxide, titanium dioxide, titanium oxide, titanium white (en) - alkali, bazálcali, base - atomátomo - izotopisótopo - element, kimyasal elementelemento, elemento químico - asal gazgas noble, gas raro - lantánido, tierra rara, tierras raras - alaşım, maden, metalelemento metálico, metal - soy metal - aliminyum, aluminyum, alüminyumaluminio - amerikyumamericio - antimon, rastık taşıantimonio - argonargón - arsénico - asatatin, astat, astatinastato, ástato - baryumbario - barium hydroxide (en) - berkelyumberkelio - berilyumberilio - bizmutbismuto - borboro - brombromo - kadmiyumcadmio - kalsiyumcalcio - kaliforniyumcalifornio - karboncarbono - seryumcerio - sezyumcesio - klorcloro - Cr, krom-çelik alaşımıcromo - kobaltcobalto - bakırcobre - küriyumcurio - disporsiyum, disprosyumdisprosio - aynştaynyumeinstenio - erbiyumerbio - europyumeuropio - fermiyumfermio - flor, fluor, flüorflúor - fransiyumfrancio - gadolinyumgadolineo, gadolinio - galyumgalio - germanyumgermanio - oro - hafniyumhafnio - holmiyumholmio - hidrojenhidrógeno - hydrogen atom (en) - döteryumdeuterio - indiyumindio - yodo - iridyumiridio - demirherradura, hierro - kriptoncriptón - lantan, los angeleslantano - lorentiyumlaurencio, lawrencio - kurşunplomo - lityumlitio - lütesyumlutecio - magnezyummagnesio - mangan, manganezmanganeso - mendelevyummendelevio - cıvaargento vivo, azogue, mercurio - molibdenmolibdeno - neodimneodimio - neonneón - neptünyumneptunio - nikelníquel - niyobyumniobio - azot, nitrojennitrógeno - aleyhte oy, hayır, nobelyum, numara, red, retnobelio - osmiyumosmio - oksijenoxígeno - liquid oxygen, LOX (en) - paladyum - fosforfósforo - platinplatino - polonyumpolonio - potasyumkalium, potasio - praseodimpraseodimio - prometyumpromecio, prometeo - protaktinyumprotactinio, protoactinio - radyumradio - radonradón - renyumrenio - rodyumrodio - rubidyumrubidio - rutenyumrutenio - rutherfordyumrutherfordio - samaryumsamario - skandiyumescandio - selenyumselenio - argento, plata - sodyumsodio - stronsiyumestroncio - kükürtazufre - tantaltantalio, tántalo - teknetyumtecnecio - tellürtelurio, teluro - terbiyumterbio - talyumtalio - toryumtorio - tulyum, tülyumtulio - çinko, tenekeestaño, hojalata - titan, titanyumtitanio - tungsten, volfram, wolframtungsteno, volframio, wolframio - uranyumuranio - vanadyumvanadio - ksenonxenón - iterbiyumiterbio, yterbio - itriyumitrio - çinkocinc, zinc - zirkonyumcirconio, zirconio - grena, lâlgranate, piropo - lecitina - molekülmolécula - monómero - perkloratperclorato - perchloric acid (en) - prolina - bütanbutano - havagazı, hava gazı - hava gazı, kok, kok kömürücoque - mazotdiésel, gasoil, gas-oil, gasóleo - fosil yakıt - fueloil, fuel oil, fuel-oil, kalorifer yakıtı, kalyakfuel, fuel-oil - gasohol (en) - gas - gazyağı, gaz yağı, kerosenfuel, kerosén, kerosene, keroseno, querosén, queroseno - metanol, metil alkol, odun alkolümetanol - opalópalo - turba, yer kömürüturba - pentose (en) - hexosa - propanpropano - pyridine (en) - maden sülfürü, piritpiritas - ribose (en) - ricin, ricin toxin (en) - çakmak taşı, değerli taş, kıymetli taş, mücevher, taşalhaja, gema, joya, piedra, piedra de mechero, piedra preciosa - cabuchón, cabujón - binder (en) - paste (en) - A, adenine (en) - adenosine monophosphate, adenylic acid, AMP (en) - adenosine triphosphate, ATP (en) - akik, bilye, kantaşı, misketágata - alkolalcohol - etanol, hububat alkolü, tahıl alkolüalcohol, alcohol etílico, espíritu de vino, etanol - isopropanol, isopropyl alcohol (en) - alcohol desnaturalizado - etiletilo - aldose (en) - acetal (en) - acetaldehyde, ethanal (en) - aldehyde-alcohol, aldol (en) - alkali metalmetal alcalino - alkaloid, alkaloitalcaloide - alqueno - efedrin - pseudoephedrine (en) - nikotinnicotina - strikninestricnina - cupronickel (en) - electrum (en) - kalay, kalay ve kurşun alaşımıestaño, peltre - oro blanco - amitamida - inhibitörbloqueante, inhibidor - antioksidananticorrosivo, antioxidante - ağır suagua pesada - organik bileşikcompuesto orgánico - proteinproteína - aleurona - jelatingelatina - mucin (en) - actin (en) - albümin, yumurta akıalbúmina - serum albumin (en) - keratinqueratina - quitina - fibrin, lifli proteinfibrina - amilasa - coagulasa - trombina - catalasa - cuajo - aminamina - karboksilik asit - sakarin asidi - sorbic acid (en) - yağ asidiácido graso - peptide (en) - amonyumamonio - amonyum kloridcloruro amónico, hidrato de amonio - anilinanilina - hayvani yağ - kafeincafeína - antifrizanticongelante - nitrik asitácido nítrico, aguafuerte - ácido nitroso - óxido de nitrógeno - azotdioksit, azot dioksitdióxido de nitrógeno - anhídrido - agua regia - arginin - çadıruşağı otu, şeytantersiasa fétida - ash (en) - austenite (en) - azide (en) - methylene blue, methylthionine chloride (en) - phenothiazine, thiodiphenylamine (en) - metal antifricción - bagasse (en) - barbituric acid, malonylurea (en) - benzenbenceno, bencina - sodyum benzoat - benzoic acid (en) - benzoyl peroxide (en) - bikarbonatbicarbonato - sodabicarbonato - ayıraç, denek, miyar, reaksiyon, reaktif, tepkireactivo - ağartıcı, beyazlatıcıdecolorante - oksidanoxidante - hidrojen peroksit, oksijenli superóxido - boratborato - azufre, limonera - Britannia metal (en) - buffer solution (en) - enjundia, lardo, saín - butanol, butyl alcohol (en) - butanoic acid, butyric acid (en) - calcium hypochlorite (en) - kâfuralcanfor - capric acid, decanoic acid (en) - caproic acid, hexanoic acid (en) - caprylic acid (en) - carbamate (en) - carbamic acid (en) - karbitcarburo - karbohidrat, karbonhidratcarbohidrato, hidrato de carbono, sacarosa, sucrosa - is, kurumcarbonilla, hollín, negro de humo, tizne - kanserojen maddecancerígeno, carcinógeno - selüloz, selülözcelulosa - cellulose nitrate, cellulosic nitrate, guncotton, nitrocellulose, nitrocotton (en) - animal starch, glycogen (en) - inulin (en) - asit fenikfenol - aktif kömür, emici kömürcarbón activado - grafitgrafito, plombagina - CO2, karbondioksit, karbon dioksitanhídrico carbónico, anhídrido carbónico, bióxido de carbono, dióxido de carbono - carbon disulfide (en) - CO, karbonmonoksit, karbon monoksitmonóxido de carbono, óxido de carbono - tetracloruro de carbono - karbonatcarbonato - ácido carbónico - coenzyme (en) - eşçarpan - akik taşıcornalina, cornerina - dökme demirarrabio, hierro colado, hierro fundido - dövme demirhierro labrado - pulat - paslanmaz çelikacero inoxidable - Damascus steel, Damask steel (en) - ojo astuto - carburo de hierro, cementita - alaca akik, kalsedoncalcedonia - neurotransmitter (en) - monoamine neurotransmitter (en) - serotonina - acetylcholine (en) - endorphin (en) - klordioksit, klor dioksit - chromic acid (en) - chrysoprase (en) - limon asidi, sitrik asitácido cítrico, cítrico - citrina, piedra falsa - maden/taş kömürücarbón, hulla - antrasitantracita - hulla - kahverengi maden kömürü, linyitlignito, lignito? - balık yağıaceite de hígado de bacalao - composite material (en) - bileşik, kimyasal bileşikcompuesto, compuesto químico - constantan, Eureka (en) - conductor - yalıtkan, yalıtkan maddeaislador, aislante, material aislador, material aislante, no conductor - soğutma gazı, soğutma sıvısılíquido refrigerante, refrigerante - mercancoral - creatin, creatine (en) - cresol, methyl phenol (en) - sodyum siyanür - nitrilo - cyanuric acid (en) - C, cytosine (en) - yaprakları döken ilaç, yaprakları döken zehirdefoliante - andradite (en) - deoksiribonükleik asit, dezoksiribonükleik asit, DNAADN, DNA - recombinant deoxyribonucleic acid, recombinant DNA (en) - ribonükleik asit, RNAácido ribonucleico, ARN - acceptor RNA, soluble RNA, transfer RNA, tRNA (en) - deoxyribose (en) - dímero - dioksitbióxido, dióxido - disaccharide (en) - agua destilada - dopamindopamina - Duralumin, Duralüminduraluminio - elastomer (en) - suagua, H2O - elektrikle çözünen madde, elektrolitelectrolito, electrólito - ...suyu, özextracto, tisana - esteréster - etanetano - ethyl acetate (en) - etilenetileno - glicol etileno - propanediol, propylene glycol (en) - zehirli atık - demir tuzuferrita - gübreabono, alimentación para plantas de tiesto, fertilizante - organik gübreabono natural - soda niter, sodium nitrate (en) - güherçile, potasyum nitratnitro, salitre - potasyum siyanürcianuro de potasio - potasyum dikromatbicromato de potasio - propanoic acid, propionic acid (en) - putrescine (en) - gübreabono, bosta, estiércol, excremento, mantillo - green manure (en) - yağgrasa, manteca, sebo - ferritin (en) - balıkyağı, balık yağıaceite de ballena, saín - kuvarslı bir tür kayaesquisto, pizarra - çakmak taşıpedernal, piedra, piedra de mechero, sílex - flüorürfluor, flúor, fluoruro - fluorocarbon (en) - formaldehitformaldehido, formaldehído - formik asitácido fórmico - müstahzar, preparatformulación, preparación, preparado - fructosa - mahrukat, yakacak, yakıtcarburante, combustible - fumaric acid (en) - furan, furane, furfuran (en) - furfural, furfuraldehyde (en) - galaktoz, süt şekerigalactosa - gallik asit - LPG - billur, kristal - tectita - glass (en) - dağılmaz cam, mikalı camcristal de seguridad, cristal inastillable - renkli cam, vitrayvidrio de color, vitral - enamine (en) - enantiómero - glikozdextroglucosa, dextrosa, glucosa - kan şekeriglicemia - glyceraldehyde, glyceric aldehyde (en) - acylglycerol, glyceride (en) - triglyceride (en) - gliseringlicerina - nitrogliserinnitroglicerina - glycoside (en) - glucoside (en) - saponin (en) - glycolic acid, glycollic acid, hydroxyacetic acid (en) - glycoprotein (en) - lectin (en) - gres yağıaceite lubricante, grasa - Greek fire (en) - guanina - uçucu yağaceite esencial - gül yağıesencia de rosas - linalol - reçine, sakızresina - kopal, tropik reçinecopal - copaiba - benjamín, benjuí - benzofuran, coumarone, cumarone (en) - bdellium (en) - copolymer (en) - poliüretanpoliuretano - halojen tuzuhaluro - halojenhalógeno - hard water (en) - hemiacetal (en) - heptane (en) - yabancı ot ilacı, yabani ot ilacı, yabani ot ilâcıherbicida - hexane (en) - alpha-lipoprotein, HDL, high-density lipoprotein (en) - histidina - hydrazine (en) - hidrojenli bileşimhidruro - hidrokarbonhidrocarburo - hidroklorik asit - hydrogen chloride (en) - hydrogen fluoride (en) - hydrofluoric acid (en) - hydrogen iodide (en) - hydrogen sulfide (en) - hypo, sodium thiosulfate, sodium thiosulphate (en) - hypochlorous acid (en) - hydroxyl, hydroxyl group, hydroxyl radical (en) - ice, water ice (en) - kırağıescarcha, helada, helada blanca, incrustación de hielo - buz sacağı/sarkıtıcalamoco, candelizo, canelón, carámbano - Inconel (en) - glyoxaline, imidazole, iminazole (en) - mürekkep - böcek ilacı, böcek ilâcıinsecticida - böcek kovan ilâçrepelente de insectos - invar - invert sugar (en) - iodic acid (en) - yoduro - izosiyanat - isoleucina - izomercompuesto isómero - jasp, yeşimtaşıjaspe - cetona, quetona - laktik asit, süt asitiácido láctico - laktoz, süt şekerilactosa - lâcivert taşılapislázuli - larva öldürücü - dodecanoic acid, lauric acid (en) - lindane (en) - leucina - hidróxido - kalsiyum klorid, kalsiyum kloritcloruro de calcio - limonene (en) - 9, 12-octadecadienoic acid, linoleic acid, linolic acid (en) - linolenic acid (en) - lipase (en) - lipit, yağlípido - lipoprotein (en) - akışkan, sıvıfluido - mayi, sıvılíquido - nitrógeno líquido - liquid crystal, liquid crystal state, mesomorphic state, mesomorphism (en) - low brass (en) - beta-lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, low-density lipoprotein, �?-lipoprotein (en) - küllü su, kül suyucolada, lejía - lizinlisina - makromolekül - magnesium sulfate (en) - Malathion (en) - maleic acid (en) - maltozmaltosa - martensite (en) - melaminmelamina - metan - alkan, parafinalcano, parafina - metilen - metilmetilo - metionina - birch oil, methyl salicylate, sweet-birch oil (en) - madeni yağ - MAO, monoamine oxidase (en) - monosacárido - monoksitmonóxido - tartrate (en) - morganite (en) - myristic acid, tetradecanoic acid (en) - napalmnapalm - neftnafta - naftalinnaftaleno, naftalina - doğalgaz, doğal gazgas natural - alman gümüşüalpaca, argentán, melchor, metal blanco, plata alemana - NAD, nicotinamide adenine dinucleotide (en) - nitrobenceno - nükleik asitácido nucleico - nucleoside (en) - base, nucleotide (en) - selüloz-asetat karışımıacetato celulósico - cellulose triacetate, tiacetate fiber, triacetate, triacetate fibre (en) - poliamida - oktanoctano - aceite, petróleo - gas oil (en) - oleic acid (en) - oligosaccharide (en) - damarlı akik, onixónice, ónix - oxalacetic acid, oxaloacetic acid (en) - ácido oxálico - oxidase (en) - oksitóxido - oxidoreductase (en) - oxime (en) - periodic acid (en) - hexadecanoic acid, palmitic acid (en) - papaína - pearlite (en) - pektin, peltepectina - pepsinpepsina - Permalloy (en) - permanganatpermanganato - peridoto - böcek ilacı, pestisitpesticida, plaguicida - ham petrol, petrolcrudo, grosero, petróleo, tosco - sistema - fenilalanina - fosfino - phospholipid (en) - orthophosphoric acid, phosphoric acid (en) - picric acid (en) - polymerase (en) - reverse transcriptase (en) - plasma - alçı - polisakkaritpolisacárido - polimerpolímero - potasyum permanganatpotasio - polypropene, polypropylene (en) - kostik potas, yakıcı alkaliabono potásico, potasa - tozpolvo - propanal, propionaldehyde (en) - propanol, propyl alcohol (en) - acrolein, propenal (en) - acrylate, propenoate (en) - akrilik asit - acrilonitrilo - peptidasa, proteasa - pyrex - pyruvic acid (en) - raffinose (en) - kırmızı kurşun tuzu, parlak kırmızı renk, vermilyonazarcón, minio, tetróxido de plomo - artık, bakiye, geriye kalanresiduo - resorcinol (en) - salamura, tuzlu suagua de mar, agua salada, salmuera - tatlı suagua dulce - 2-hydroxybenzoic acid, salicylic acid (en) - tuzsal - rotenone (en) - sodyum klorat - amonyum nitrat - nitrato de plata - kostik soda, sodyum hidroksitsosa cáustica - silver bromide (en) - nitratnitrato - nitritnitrito - sodium nitrite (en) - klorid, kloritcloruro - aluminium chloride, aluminum chloride (en) - silver chloride (en) - sarcosine (en) - serina - miosina - hemoglobinhemoglobina - mioglobina - glutelin (en) - histone (en) - antikoranticuerpo - monoclonal, monoclonal antibody (en) - capsaicin (en) - piperin, piperine (en) - toksintoxina - petrol yağı, şist yağıaceite de esquisto bituminoso - ayakkabı boyası, kurşun tozu, siyah boyabetún, bola, crema - silikatsilicato - silicon carbide (en) - silikonsilicona - siloxane (en) - silikadióxido del silicio, sílice - cristal de sílice - çamaşır sodasıcarbonato sódico, sosa - hipoclorito de sodio - sodium iodide (en) - sodium sulfate, sodium sulphate (en) - especia - primary solid solution, solid solution (en) - espray - stachyose (en) - kola, nişastaalmidón, fécula - mısır nişastası, mısır unuharina de maíz, maicena, maizenar - buhar, buhar enerjisihumo, vaho, vapor - su buharıvapor de agua - duman, sisvapor - ablandador del agua, suavizador de agua - octadecanoic acid, stearic acid (en) - stearinestearina - steroid alcohol, sterol (en) - kolesterolcolesterol - ergosterol (en) - cardiac glucoside, cardiac glycoside (en) - sebo - sakaroz, şeker - sulfat, sülfatsulfato - sülfitsulfuro - kükürtdioksit, kükürt dioksit, sülfürdioksit, sülfür dioksitdióxido de azufre - venturina - mazı tozu, tanentanino - tartarik asitácido tartárico - terpene (en) - tetrafluoroethylene (en) - threonine (en) - T, thymine (en) - timol - tolüen, yanıcı hidrokarbürtolueno - tombaktumbaga - turmalina - elemento traza, microelemento, oligoelemento - transaminasa - trichloracetic acid, trichloroacetic acid (en) - tryptophan, tryptophane (en) - tungstic acid (en) - tyrosine (en) - U, uracil (en) - üreurea - ürik asit - valine (en) - keten tohumu yağı, keten yağıaceite de linaza - Chinawood oil, china wood oil, China wood oil, china-wood oil, China-wood oil, Chinese wood oil, mu oil, tung oil, Tung oil, wood oil (en) - sirke - sülfürik asitácido sulfúrico, vitriolo - bal mumu, cilâ, kulak kiri, mühür mumucera, lacre - kulak kiricerilla, cerumen - balina yağı, ispermeçetespermaceti - cadaverine (en) - surface-active agent, surfactant, wetter, wetting agent (en) - balina yağıaceite de ballena - odun, yakacak odunastilla, escarabajas, leña - kağıt hamuru, kâğıt hamurude madera pulpa - ksiloz, odun şekeri - ksilenxileno - bióxido de circonio, circona - zymase (en) - imide (en) - curare[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼