» 

diccionario analógico

dåd, gjerning, handling - aksjon, gjerning, handling - bane, forløp, kurs, rute, vei - performance (en) - hecho consumado (es) - forståelse, gjennomføring, realisering, virkeliggjøring - innfrielse, oppfyllelse, tilfredsstillelse - consecución, logro (es) - forsettlig, med hensikt, med overlegg, med vilje, med vilje/forsett, med vilje/hensikt - innsats, ytelse - befeste, konsolidere, styrke - forholdsregel, skritt - build up, develop (en) - aktivere, aktivisere, sette i gang - korrigere, rette - abuse, misuse, pervert (en) - forbedre, gjøre frisk, gjøre uretten god, korrigere, rette på - svanesang - begrense, innskrenke - avmerke, stikke ut - bloquear, congelar (es) - venne seg til - make, make up (en) - publicar por entregas (es) - arreglar, ataviarse (es) - adaptar, afinar, armonizar (es) - holde fast på, holde fast ved, holde ut, ture fram med, være standhaftig - ende - knuse, slå ned - hacer alusiones personales, personalizar (es) - aktivitet, beskjeftigelse - floket, gjøre innviklet, komplisere - operation (en) - gjøre i stand, lage, tilberede - bane, livsform/-førsel, vei - gjøre bred, utvide - fylle opp - godkjenne, sluttbehandle - bringe i overensstemmelse, forene - avstemme, harmonere med - komme gjennom, rekke - behandle - aclarar, clarificar, desatacar, desbrozar, descombrar, descongestionar, desobstruir, despejar (es) - forevige, udødeliggjøre - arbeid, arbeidsplass, jobb, verk - drift, virksomhet - service (en) - afán, aperreo, esfuerzo, laceria, reventón, sudor, trabajo, tráfago (es) - anstrengelse, utøvelse - trabajo manual (es) - la passere, overse - se bort fra, unnta, utelate - bestemme, fastsette, forme, lage, skape - svelge - husarbeid, rutinearbeid - función, oficio, papel (es) - beliggenhet, sted - ville, ville gjerne, vil, ønske - comisión, encargo, encomienda (es) - ærend, oppdrag, oppgave - sette fast - anstrengelse, bestrebelse, flid, forsøk, innsats, prøve, strev - give (en) - arbeidskraft - stryke ut, stryke ut/over - unngå - desmentir, negar (es) - hellige, konsekrere, vie - forlate, se gjennom fingrene med, tåle, tilgi, tolerere, unnskylde - misión (es) - fortsettelse, videreføring - reduplicación (es) - framgangsmåte, prosedyre - transformismo, transvestismo, travestismo (es) - money laundering (en) - acción de grupo (es) - give, pay (en) - gi opp, mislykkes - administración, disposición, regulación (es) - få bukt med, overvinne - forberedelse, lekselesing, tilberedning - begrensning, innskrenkning - beskytte, sikre, verne - atferd, framferd, gjøremål, holdning, oppførsel, vandel, verk - fylle, mette, tilfredsstille - avholde seg fra, avstå fra - bevisst, forsettlig, med hensikt, overlagt - plukke, samle, sanke - komme inn - runke - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - forme, lage, skape - utvikles - være banebrytende - avstedkomme, bringe, forårsake, framkalle, medføre, utløse, vekke - foranstalte, grunnlegge, innstifte, opprette, stifte - procesar, trabajar, transformar (es) - gå, oppføres, opptre i, som, spille - spille - opptre, opptre i/som, spille, spille ut - gå, oppføres, opptre i, som, spille - cultivar (es) - splitte, være uenig - subject (en) - appoint, constitute, name, nominate (en) - arbeide, drive, jobbe, la arbeide - fylle på brensel, fyre, fyre opp, legge i ovnen, passe fyren - anstrenge, forsøke, forsøke seg på, prøve, prøve ut, sette på prøve, smake på, ta på - bestrebe/anstrenge seg for, forsøke, streve - byttebillett, få ha noe til gode, forhale, tilgodelapp, utsette, vente med - gjøre det samme, rette seg etter - bli ved, fortsette, fortsette å, gå/kjøre videre, gå videre, holde det gående, holde fram med, holde på, komme videre - continue, persist in (en) - de la conducta (es) - drifts-, operativ, virksom - arbeid - viljestyrke - vez (es) - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼