Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ação, acção, acto, atoakt, čin, lidská činnost, skutek - acçãoakce, akt, čin, činy, jednání - curso, direcção, rumocesta, chod, dráha, postup, směr - performance (en) - fato consumado - compreensão/realização, resultadopochopení, realizace, splnění, uskutečnění - realizaçãonaplnění, plnění, splnění - docílení, výsledek - deliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamentenaschvál, schválně, úmyslně, záměrně - actuaçãochování, výkon, vystoupení - consolidarkonsolidovat, u/zpevnit, zkonsolidovat, ztuhnout - compasso, medida, passokrok, opatření, opatřený - rozvinout - dispararaktivovat, spustit - corrigirnapravit, opravit - zneužít - corrigir, emendar, esclarecer, pôr bomnapravit, opravit, vyléčit, vyvést z omylu, žehlit - canto do cisnelabutí píseň, poslední vzepětí - limitar, restringirlimitovat, omezit, šachovat - demarcarnalajnovat, nanést, vykolíkovat, vyznačkovat, vyznačovat se, značkovat - zmrazit - acostumarzvyknout si - upravit - publicar em capítulos, publicar em folhetim - arranjar, arranjar-se, ataviar, enfeitar, enfeitar-sekrášlit, parádit, vyšňořit - afinar, corresponder, harmonizarsladit - agarrar-se a, insistir, perseverar, persistirvytrvat, vytrvat u - concluir, pôr termo a, terminarkončit, ukončit - esmagardobít, dodělat, dorážet, dorazit, potlačit, zabít - tomar um assunto como pessoal, tornar pessoalindividualizovat - actividade, atividade, ocupaçãoaktivita, činnost - complicarkomplikovat, zkomplikovat - operace - prepararchystat, chystat se, nachystat, přichystat, připravit, připravit se - caminho, modo de vidacesta, dráha, životní cesta, způsob života - alargarrozšířit, rozvětvit - encher, preenchernadmout, naplnit, napustit, natankovat, zavézt - finalizardát konečnou formu, dokončit, finišovat - conciliarharmonizovat - harmonizar, harmonizar-sesladit - terminardokončit - tratarupravit, zpracovat - vyčistit - imortalizarzvěčnit - emprego, trabalhofunkce, práce, zaměstnání - operação, procedimentochod, fungování, pracovní postup, procedura - služba - práce, robota - esforço, exercíciodřina, námaha, úsilí, užití, vypětí - trabalho manualfyzická práce, manuální práce - deixar passar, fechar os olhos apřehlédnout, přeskočit, vynechat - exceptuar, omitiropominout, vyloučit, vynechat, vypustit - declarar, ensinar, fazernastolit - deglutir, engolir, ingurgitarpolknout, spolknout - frete, trabalhodomácí práce, posluhování, práce, práce v domácnosti, úkol - funkce, role, úkol - localização, posiçãomísto - desejar, quererchtít, přát si, zamýšlet - mise, obžaloba, poslání, úkol, úloha, žaloba - comissão, missão, recadomise, pochůzka, posílka, poslání, úkol, vyřizování, záležitost - apanhar desprevenidoodhalit, odrovnat, přijít, prokouknout, vyřídit - ensaio, esforço, prova, tentativanámaha, pokus, snaha, trojka, úsilí - give (en) - emprego, mão-de-obra, tarefapodnik, pracovní síly, projekt - barrar, cancelar, riscarpřeškrtat, přeškrtnout, seškrtat, škrtat, vyškrtnout - evitarvyhnout se, vyvarovat se - negarpopřít - dedicar, devotarvěnovat, zaslíbit se, zasvětit, zavázat se - desculpar, escusar, perdoarodpustit, omluvit, prominout - vojenská mise - continuaçãopokračování - confirmação, reiteração, repetiçãoopakování - procedimentoběh, procedura - transformismo, transvestismo, travestismo (es) - lavagem de dinheiro - skupinová akce - give, pay (en) - ser abandonadofláknout, neuspět, padnout, zběhnout - administrativa, správa - controlar, ultrapassar, vencerpřekonat, přemoct - preparação, preparativopříprava, přípravy, výprava - limitação, restriçãoomezení, restrikce - protegerchránit, ochránit, zabezpečit - comportamento, feitosčinnost, jednání, vystupování, způsoby - satisfazerdosytit, nasytit, splnit - abster-sevyhýbat se, zdržet se, zdržovat se - intencionalúmyslný, vědomý - apanhar, contrair, contrair-senashromáždit, sebrat, shromáždit, sklidit - entrardát, dodat, přidat, připojit, vložit, vstoupit, vsunout - onanovat - nést se - introduce (en) - fazeručinit - desenvolver - ser o pioneiro deprobojovávat, uvést, započít, zavést - provocarvykonat, vyvolat, vzbudit, způsobit - estabelecer/fundar, instituirnastolit, ustavit, založit, zřídit - opracovat - representar, ser representadohrát - tocardávat, hrát - atuar, jogar, representarhrát - representar, ser representadohrát - kultivovat, šlechtit - dividir, separarčlenit, oddělit, rozcházet se, rozčlenit, rozdělit, separovat, vydělit - podrobit, vystavit - jmenovat, nominovat - trabalhardělat, nutit do práce, pracovat - alimentarpřiložit, topit - cansar, experimentar, experimentar comnapínat, pokusit se, snažit se, vyzkoušet, zkusit - batalhar por algo, esforçar-se, tentarčinit se, dělat se, namáhat se, přičinit se, snažit se, usilovat - adiar, atrasaroddálit, odložit, ponecháno na jindy - seguir o exemploudělat totéž - continuar, continuar a, insistir, ir fazendopokračovat, pokračovat v, postupovat, setrvat, trvat, udržovat v chodu, znovu začít - pokračovat - behaviorální - operacionaloperativní, schopný provozu - trabalhodílo, práce, výtvor - přání - příležitost - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼