Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

הַזמַן, זְמַןodređeno razdoblje - fleetly, swiftly (en) - duraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente (es) - בְּכֹל שָׁנָה, פַּעַם בְּשָנָהgodišnje - בִּמהִירוּתbrzo, hitro, vrlo brzo - לְתָמִידnepromjenjivo, stalno - בְּאוֹפֶן זְמִני, בְּאוֹפֶן זְמָנִיprivremeno - יום שלישי - interminablemente (es) - בְּאִיטִיוּתlijeno, tromo - enduringly (en) - בְּצוּרָה בִּלְתִי פּוֹסֶקֶת, בִּרְצִיפוּת, לְלא הֶרֶף, ללֹא הֶפסֵקneprekidan, neprekidno, neprekinuto, neprestano, stalno - זִקנָהstarost - בלתי פּוֹסֵק, רָצוּףneprekidan, neprekinut - contemporáneo, de ahora, de hoy (es) - anticuado (es) - הִתייַשֵןzastario - מַקדִיםran, uranio - temprano (es) - אֶמצָעsredišnji - הַקוֹדֶם, מְאוּחָרkasno, nedavno, pozno - לְאַחַר מוֹתוֹposmrtan - !פועלי כל העולם התאחדו, he, lang, אָרוֹך מְאוֹד, מְמוּשָךpodugačak, proleteri svih zemalja, razvučen, ujedinite se! - עָמִידtrajan - לָנֶצַחbeskrajan - קָצַר, קָצָרkratak - לְרֶגָעtrenutačan - קָבוּעַstalan, trajan - permanente (es) - בִּלתּי פּוֹסֵק, נִצחִיbeskrajan, neprekidan, neprestan, trajan, vječan - transitorio (es) - efemeran, kratkotrajan, privremen - evanescente (es) - מִדֵי שָנָה, שְנָתִי, שְׁנִתיgodišnji - מִדֵי שָׁבוּעַtjedni - פֶּרֶק-זְמָן, תְקוּפָהrazdoblje, vrijeme - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - ayer, pasado, tiempo pasado (es) - הִיסטוֹריָהpovijesni, pripovijest - עָתִידbudući - זְמַן, זמןdoba, vrijeme - יוֹםradni dan - continuo (es) - historia (es) - שָׁעָהsat, vrijeme - המשך, מֶשֶך זְמָן, מֶשֶך זָמןtrajanje - escala temporal (es) - שְׁבוּע עֲבוֹדָהradni tjedan - שְׁבוּעַ עֲבוֹדָה, שבועradni tjedan, tjedan - day (en) - חַיִים, מֶשֶך חַיִיםživot, životni vijek - vida (es) - existencia, vida (es) - 1000 שָׁנִים, מִילֶניוּםmilenij - הֶעָבָר, עָבָרprošlost, u prošlim vremenima - תוֹחֶלֶת חַיִיםočekivana životna dob - death, last (en) - el más allá, más allá, otro barrio, otro mundo, ultratumba (es) - edad (es) - infancia (es) - שֶׁל אֵזוֹר הַעֵרווָה - הַעֶשרִים, שְנוֹת הַעֶשרִים - שְׁנוֹת הַשְׁלוֹשִים - los años cuarenta, los cuarenta (es) - שְׁנוֹת הַחֲמִישִים - שנוֹת הַשִׁשִׂיםšezdesete, vrijeme između 60. i 70. godine stoljeća - שְׁנוֹת הַשִבעִיםvrijeme između 70. i 80. godine stoljeća - בִּשנָתוֹ הַשְׁמוֹנָה עָשַׂר, שְׁנוֹת הַשמוֹניִםosamdesete - 1880s, eighties (en) - הַשָנִים שֶׁבֵין 90 ל100 בְּמאָהdevedesete godine - 1890s, nineties (en) - edad de votar (es) - festividad, jornada (es) - Inauguration Day, January 20 (en) - día de alegría, día intercalar, fiesta (es) - festival (en) - יוֹם רִאשׁוֹן, יוֹם רִאשוֹן, יום ראשוןnedjelja - יום שני - יום רביעי - יום חמישי - יום שישי - שבת - שבת - יְמָמָה, יום, שְׁעוֹת הָיוֹםdan, kalendarski dan, na taj određeni dan - בּוֹקֶר, בוקרjutro, prijepodne, zora - צָהֳרַיִים, צָהֳרַייִםpodne, pódne - עֶרֶב, ערבnoć, večer - בִּ”שׁעוֹת שִׂיא” - לַילָהnoć, noćno doba - לַילָהmrak - noche, sueño (es) - night (en) - חֲצוֹתponoć - hora de acostarse (es) - זְרִיחָה, זריחה, שַׁחַרizlazak sunca, početak dana, svitanje, zora - דִמדוּמִים, רֶדֶת הַלַילָהsumrak - שְׁבוּעַ עֲבוֹדָה, שָׁבוּעַtjedan do vikenda - שְׁבוּעַיִים14 dana, dva tjedna - día del juicio final (es) - distance (en) - pointing, timekeeping (en) - תַּאֲרִיך יַעַדrok, rok za obaviti nešto, termin - Walpurgis Night (en) - día de año nuevo, Nochevieja (es) - 1 de enero, año nuevo, día de Año Nuevo (es) - Martin Luther King Day, Martin Luther King Jr's Birthday (en) - January 19, Lee's Birthday, Robert E Lee's Birthday, Robert E Lee Day (en) - nochevieja (es) - Tet, tubal embryo transfer (en) - veranillo de San Martín (es) - February 2, Groundhog Day (en) - February 12, Lincoln's Birthday (en) - día de los enamorados, día de San Valentín (es) - February 22, Washington's Birthday (en) - March 2, Texas Independence Day (en) - March 17, Saint Patrick's Day, St Patrick's Day (en) - אחד באפריל - April 14, Pan American Day (en) - אחד במאי - día de la madre (es) - día de las fuerzas armadas (es) - Decoration Day, Memorial Day (en) - Davis' Birthday, Jefferson Davis' Birthday, June 3 (en) - día de la bandera (es) - día del padre (es) - día de la independencia (es) - Citizenship Day, September 17 (en) - día de la hispanidad, el Pilar (es) - October 24, United Nations Day (en) - víspera de Todos los Santos (es) - עֶרֶב חָג הַמוֹלָד, ערב חג המולדBadnjak - fiesta nacional (es) - día de fiesta, día festivo (es) - Commonwealth Day, Empire day, May 24 (en) - Dominion Day, July 1 (en) - 14 July, Bastille Day (en) - Armistice Day, November 11, Veterans' Day, Veterans Day (en) - חַג הַהוֹדָיָה - año (es) - שָׁנָה מְעוּבֶּרֶתprijestupna godina - año civil, año común (es) - año solar (es) - שָנָה - שנהgodina - רִבעוֹןtromjesečje - día (es) - חוֹדֶש - mid-April (en) - עֶרֶב שֶׁל אֶמצָע הַקַיִץljetno veče - limitación (es) - תְקוּפָהrok, trajanje - שָׁעָה, שעהcas, čas, sat, trenutak, ura - hora (es) - happy hour (en) - שְׁעַת עוֹמֵס„špica“ - עוֹנָהdoba godine, godišnje doba - סְתַו @@@סְתַיו$$$, שתוו - קַיִץ, קָיִץ, קיץljetno doba, ljeto - canícula (es) - עוֹנָהrazdoblje poslovanja, sezona - años (es) - חָיֵי נֶצַח, לַנֶצַח, נֶצַחvječnost - בִּנקוּדָה זוּ, דקה, כְּהֶרֶף עַיִן, רֶגַע, רֶגָע, שָלָבčasak, mah, minut, minuta, raskrižje, taj tren, tren, trenutak, u točno vrijeme, u tom času, vrlo kratko vrijeme - הַזמַןtrenutak, vrijeme - הִזדַמנוּת, מִקרֶהprigoda, prilika - momento, soplo (es) - רֶגָע, שַׁברִיר שְׁנִיָהčasak, tren, trenutak - generación (es) - יוֹם הַשָׁנָהgodišnjica - חֲגִיגַת יוֹבֵלjubilej - aniversario de boda (es) - tiempo inmemorial (es) - הִתפָּרצוּת, הַתְחָלָה, הַתחָלָה, כְּבָר בַּהַתחָלָהnastup, početak - סוֹף, סוף , קצה kraj, svršetak, zaključak - limitación, límite, tope (es) - intervalo (es) - מָקוֹםmjesto - tiempo (es) - הַפסָקָהmeđuprostor, predah, prekid, razmak, stanka, zastoj - atraso, demora, espera, retraso (es) - interregno (es) - מחצית חיים - ciclo (es) - phase, phase angle (en) - מִשמֶרֶתvrijeme rada jedne smjene[Domaine]

-

 


   Publicidad ▼