» 

diccionario analógico

cu rău­tate, obraznic, rău, răutăcioscom marotice, travessamente - instantaneuinstantaneamente - abrupt, as­pru, brusc, bruscheţe, duritate, prăpăstiosabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - infidencia (es) - la timpdevidamente, pontualmente - responsavelmente - as usual (en) - astigmático - irrevogavelmente - plătibilpagável - artificial, nefiresc, nenaturalartificialmente - abuziv, ilicit, mod ilegal, mod ilicitilegalmente, ilicitamente - confidenţial, con­­fi­denţialconfidencialmente, em confidência, em segredo - contrar constituţiei, neconstituţionalanticonstitucional, inconstitucional - raţionalracionalmente - desnecessariamente, inutilmente - scutire - unjustly (en) - inevitabilinevitavelmente - obişnuithabitualmente - implacabil, inexorabil, neîndurător - de bună voie, voluntarvoluntariamente - involuntarinvoluntariamente - ilegal - injustamente - obrigatoriamente - posibil, potenţialpotencialmente - necinstitdesonestamente - cu ipocrizie, fariseichipocritamente - razoavelmente - injustamente - traiçoeiramente - final, último - fraudulentamente - imparţial, nepărtinitor, obiectivimparcialmente - în mod judicios, judicioscriteriosamente - perfidiously (en) - gramaticalgramaticalmente - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - de probăestagiário, provisória, provisório - îndatorire, sarcină - dano - delinqüência juvenil - delăsare, neatenţie, neglijenţă, nepăsaredescuido, desleixo, displicência, imprudência, negligência - debarasare, descotorosire, eschivare, evaziune, scăpareevasão - evaziune fiscalăsonegação de impostos - daună, prejudiciu - pecado original - păcat capital, păcat de moartepecado mortal - crimă, criminalitate, delict, fărădelege, infracţiunecrime, sujeira - crimă, delictcrime, delito - încălcare, violareinfração, infracção - comitereperpetração - abuz sexual - crime de guerra - adulter, infidelitate, înşelareadultério - incestincesto - operaţional - facultativ, op­ţionalfacultativo - de rigueur (en) - bad, defective (en) - diferenţiere, discriminare, discriminaţie, favoritismdiscriminação, favoritismo - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismnepotismo - rasism, segregaţionismracismo - sexismo - falocracia, machismo (es) - judecată dreaptă, proces corect - conformare, conformitateconformidade - formalitate - conformitate, rând - păstrareobservação, observância - avea nevoie, cere, necesita, trebui, vreanecessitar, precisar - legallegal - nelegal - extrajudicial - morganaticmorganático - burlac, celibatarsolteiro - civil (en) - inutil, nenecesardesnecessário, inútil - normalnormal - duty-bound, obliged (en) - imperdonable (es) - admisibiladmissível - punctualpontual - timely (en) - cu întârziere, întârziattardio - qualified (en) - official, prescribed (en) - responsable (es) - sănătos - beato - Blessed (en) - normal, standarduniformizado - exteritorialextraterritorial - binding (en) - a redresa, a repara, corija, îndreptacompensar, indemnizar - trece - lua examenul, reuşi, trece - a contraveni, a încălca, a viola, contraveni, încălca, intra în conflict, nesocotiinfringir - face o spargere, jefuiroubar - escroca - amăgi, înşela, păcăli, prostiiludir - a corupe, corupe, decădea, deprava, desfrâna, destrăbăla, perverti, strica, viciaperverter - îndepliniadequar-se - civic, oraşcitadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbano - admite, îngădui, lăsa loc - multicultural (en) - a scurt­cir­cuita)curto-circuito - datorie, răspundere, responsabilitate - răspundere, responsabilitateresponsabilidade - legalitate, legitimitatelegalidade, legitimidade - validitate - vigoare - legalitate, legitimitatelegitimidade - cinste, corectitudine, virtutevirtude - virtutevirtude - castitate, cinste, decenţă, pudoare, virtutecastidade - honor, honour, pureness, purity (en) - dreptate, echitate, echi­tate, justiţieequidade, justeza, justiça - dreptate, îndreptăţire, justificare, legitimitaterazão - integritateintegridade - acces, ac­ces, intrare, in­trareacesso, direito de ingresso - autorizaţie - dreaptă, drepturidireito - direito à vida - libertad de conciencia, libertad de pensamiento (es) - igualdade perante à lei - drepturi civiledireitos civis - liberdade de culto - liberdade de opinião - liberdade de imprensa - freedom of assembly (en) - drept de votdireito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, voto - equal opportunity (en) - autoritate, au­to­ritate, drept, putereautoridade, poder - jurisdicţiejurisdição - liberul arbitrulivre vontade - înapoiere, retardareatraso - experienţă, rutină - costumes, maneiras - reglamento (es) - courtly love (en) - omisiune, omitereomissão - excepţieexclusão - res adjudicata, res judicata (en) - regulă de bun simţdiretriz - ABC-ul, elementele de bazăá-bê-cê, bê-á-bá, rudimentos - condição necessária - imparţialitateimparcialidade - dezinteresare - conformismconformismo - procedură legală, procedură parlamentară, regulament de ordine interioară - principiuprincípio - caveat emptor (en) - etichetă, legi ne­scriseetiqueta - protocolo (es) - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - padrão duplo - avertismentrepreensão - exemplu negativ, lecţielição prática - cabalăcabala - secreto a voces (es) - aprobare, recomandare - autorizaţieaprovação, endosso - aprobare, OKconcordância - erată, greşeală de tiparerro de impressão, erro tipográfico, gralha - gafă, lapsus linguaedeslize, lapso - trocadilho - gre­şeală de pronunţie, pronunţie greşităpronúncia errada - interpretare greşitaatribuição de errado, interpretação errada - interzicere, prohibiţieproibição - criteriu, normăcritério, norma, pedra-de-toque - defecţiunedefeito - soartădestino - abatere, deviaţie, deviere, îndepărtaredesvio - întrerupereinterrupção - pană de curentcorte de energia - perturbare, perturbaţie, tulburare - formalidad, formalidades (es) - independenţă - esenţial, necesitate, nevoie, noţiune de bază, trebuinţăexigência, fundamento, indispensável/fundamento - necesitate, nevoie, trebuinţăfalta - normă, tipic - statut - regla jurídica (es) - innocence, pureness, purity, sinlessness, whiteness (en) - vinovăţieculpabilidade - criminalitate, delincvenţăcriminalidade - libertad de cátedra (es) - autarcia - freedom of the seas (en) - independenţă, neatârnareindependência - insolenţă, libertateliberdade - autonomie, libertateliberdade - constrângere - mister, secret, tainădissimulação, encobrimento - carac­ter confidenţial, con­fidenţialitatesigilo - defectdefeito, deficiência, falha, limitação - defect, defecţiune - aberaţieaberração, afastamento, anomalia, desvio, ignorante - anomalia[Domaine]

-